Kategorie

Ezetimibe Apotex (Ezetimibum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Ezetimibe Apotex?

Lek Ezetimibe Apotex jest lekiem zawierającym ezetymib, który obniża poziom "złego" cholesterolu LDL orat trójglicerydów. Lek jest stosowany u pacjentów, którzy nie mogą kontrolować poziomu cholesterolu przez samą dietę. Może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu ze statynami. W obu przypadkach należy kontynuować dietę obniżającą poziom cholesterolu.

Podstawowe informacje

NazwaEzetimibe Apotex
Nazwa międzynarodowaEzetimibum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Ezetymib

Skład - substancje pomocnicze
 • powidon K30
 • kroskarmeloza sodowa
 • jednowodna laktoza
 • laurylosiarczan sodu
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • stearynian magnezu
 • koloidalny dwutlenek krzemu
Dostępne opakowania

28 tabletek

Działanie / właściwości

Zmniejszenie wchłaniania cholesterolu w przewodzie pokarmowym.

Zastosowanie
 • lek sotosowany w celu obniżenia podwyższonego poziomu cholesterolu u osób, u których sama dieta obniżająca jego poziom nie wystarcza, aby kontrolować poziom cholesteru we krwi
 • w hipercholesterolemii pierwotnej
 • w zapobieganiu incydentów sercowo - naczyniowych
 • homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna
Przeciwwskazania
 • jeśli pacjent ma uczulenie na ezetymib lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • w skojarzeniu ze statynami nie należy stosować u pacjentów z chorobami wątroby
 • w skojarzeniu ze statynami nie należy stosować u pacjentek w ciąży lub karmiących piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • należy poinformować lekarza o wszystkich schorzeniach i alergiach
 • przed rozpoczęciu leczenia powinno się wykonać badanie krwi, w celu sprawdzenia czynności wątroby
 • po rozpoczęciu leczenia, gdy lek jest przyjmomwany w skojarzeniu ze statynami, powinno się wykonać badanie krwi w celu sprawdzenia czynności wątroby
 • lek nie jest zalecany w umiarkowanych i ciężkich zaburzeniach czynności wątroby
 • nie należy stosować leku w połączniu z fibratami 
 • nie należy podawać leku dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 17 lat
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Stosowanie ezetymibu w monoterapi:

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból brzucha
 • biegunka
 • wzdęcia z oddawaniem wiatrów
 • uczucie zmęczenia

Stosowanie ezetymibu jedoczneśnie z statyną:

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zwiększenie parametrów niektórych badań czynnościowych wątroby (aminotransferaz)
 • ból głowy
 • ból, tkliwość lub osłabienie mięśni
Nie łączyć z
 • cyklosporyną
 • warfaryną
 • fenoprokumonem
 • acenokumarolem
 • fluindionem
 • kolestyraminą
 • fibratami
Ciąża

Nie należy przyjmować leku Ezetimibe Apotex w skojarzeniu ze statyną, jeśli pacjentka jest w ciąży, zamierza zajść w ciążę lub przypuszcza, że może być w ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku Ezetimibe Apotex w skojarzeniu ze statyną w okresie karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo czy lek przenika do mleka.

Dzieci

Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat, oraz poniżej 6 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów oraz obsługę maszyn. Należy jednak wziąć pod uwagę, że u niektórych osób mogą wystąpić zawroty głowy po przyjęciu leku.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ezetimibe Apotex?

Lek Ezetimibe Apotex obniża stężenie cholesterolu LDL, przy jednoczesnym podwyższaniu stężenia cholesterolu HDL. Wspomaga rówmież działanie statyn.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ezetimibe Apotex?

Lek Ezetimibe Apotex stosowany jest jako dodatek do diety obniżającej poziom cholesterolu, jeśli u pacjenta:

 • występuje zwiększone stężnenie cholesterolu w krwi (hipercholestrolemia pierwotna)
 • występuje choroba dziedziczna (homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna)

Lek Ezetimibe Apotex przyjmowany u pacjentów z chorobami serca w połączeniu ze statynami, zmniesza ryzyko zawału serca, udaru mózgu, zabiegu chirurgicznego mającego na celu większenie dopływu krwi do serca lub hospitalizacji z powodu bólu w klatace piersiowej. 

Dawkowanie

Jak stosować lek Ezetimibe Apotex?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zarówno przed leczeniem jak i w trakcie leczenia należy przestrzegać diety obniżającej poziom cholesterolu.

Przyjmowanie leku:

 • zalecana dawka to 10 mg raz dziennie doustnie
 • lek może być przyjmowany o dowolnej porze dnia z posiłkiem lub bez
 • jeżeli łącznie z lekiem Ezetimibe Apotex jest przyjmowana statyna, leki można przyjmować jednocześnie
 • jeżeli lekarz dodatkowo przepisał cholestryraminę lub lek zawierający żywicę wiążącą kwasy żółciowe, Ezetimibe Apotex należy przyjąć 2 godziny przed lub 4 godziny po przyjęciu tych leków

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku

Konieczny jest kontakt z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku

Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Należy przyjąć ustaloną dawkę następnego dnia o zwykłej porze.

Przerwanie przyjmowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem, ponieważ stężenie cholesterolu może ponownie się zwiększyć.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ezetimibe Apotex?

 • w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • w przypadku kobiet karmiących piersią
 • w przypadku kobiet będących w ciąży
 • w przypadku pacjentów z czynną chorobą wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ezetimibe Apotex może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Ezetimibe Apotex i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • niewyjaśnione bóle mięśni
 • tkliwość mięśni
 • osłabienie mięśni

W rzadkich przypadkach zaburzenia mięśni, takie jak rozpad mięśni prowadzący do uszkodzenia nerek, mogą być poważne i stanowić potencjalne zagrożenie dla życia pacjenta.

Podczas stosowania leku zgłaszano występowanie reakcji alergicznych, w tym obrzęku twarzy, warg, języka lub gardła, który może powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu (wymaga natychmiastowego leczenia).

Inne działania niepożądane w monoterapii:

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • bóle brzucha
 • biegunka
 • wzdęcia
 • uczucie zmęczenia

Niezbyt często ( mogą dotyczyć mniej niż 1 na 100 osób):

 • zwiększenie we krwi aktywności niektórych parametrów czynnościowych wątroby (aminotransferaz) lub parametrów funkcji mięśni
 • kaszel
 • niestrawność
 • zgaga
 • nudności
 • bóle stawów
 • skurcze mięśni
 • ból szyi
 • zmniejszenie apetytu
 • ból
 • ból w klatce piersiowej
 • uderzenia gorąca
 • wysokie ciśnienie tętnicze

Inne działania niepożądane w połączeniu ze statyną:

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • zwiększenie we krwi aktywności niektórych parametrów czynnościowych wątroby (aminotransferaz)
 • bóle głowy
 • bóle mięśni
 • tkliwość lub osłabienie mięśni

Niezbyt często (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 100 osób):

 • uczucie mrowienia
 • suchość w jamie ustnej
 • świąd
 • wysypka
 • pokrzywka
 • ból pleców
 • osłabienie mięśni, bóle rąk i nóg
 • nietypowe zmęczenie lub osłabienie oraz obrzęki (szczególnie rąk i stóp)

Podczas stosowania tego leku w skojarzeniu z fenofibratem zgłaszano następujące działania niepożądane:

 • ból brzucha

Inne działania niepożadane:

 • zawroty głowy
 • bóle mięśni
 • zaburzenia czynności wątroby
 • reakcje alergiczne (w tym wysypka i pokrzywka)
 • uniesiona czerwona wysypka, czasem ze zmianami przyjmującymi określony kształt (rumień wielopostaciowy)
 • bóle mięśni, tkliwość lub osłabienie, rozpad mięśni
 • kamienie żółciowe lub zapalenie pęcherzyka żółciowego (może powodować bóle brzucha, nudności, wymioty)
 • zapalenie trzustki, często z silnym bólem brzucha
 • zaparcia
 • zmniejszenie liczby krwinek mogące powodować siniaki
 • uczucie mrowienia
 • depresja
 • nieuzasadnione zmęczenie lub osłabienie
 • duszność

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia należy omówić z lekarzem lub farmaceutą:

 • wszystkie dolegliwości w tym uczulenia
 • przed rozpoczęciu leczenia powinno się wykonać badanie krwi, w celu sprawdzenia czynności wątroby
 • po rozpoczęciu leczenia, gdy lek jest przyjmowany w skojarzeniu ze statynami, powinno się wykonać badanie krwi w celu sprawdzenia czynności wątroby
 • lek nie jest zalecany w umiarkowanej i ciężkiej niewydolności wątroby
 • jeśli podczas stosowania leku wystąpią bóle mięśni niewiadomego pochodzenia, tkliwość lub osłabienie mięśni, należy powiadomić o tym lekarza
 • nie należy stosować leku u dzieci 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ezetimibe Apotex a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku Ezetimibe Apotex w skojarzeniu ze statyną, jeśli pacjentka jest w ciąży, zamierza zajść w ciążę lub przypuszcza, że może być w ciąży.

Ezetimibe Apotex a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku Ezetimibe Apotex w skojarzeniu ze statyną w okresie karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy lek przenika do mleka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z następujących leków:

 • kolestyramina, po podaniu łącznie z ezetymibem zaobserwowano osłabienie działania
 • fibraty, istnieje ryzyko wystąpienia kamicy żółciowej i choroby pęcherzyka żółciowego u pacjentów przyjmujących fenofibrat i ezetymib 
 • fenofibratu lub gemfibrozylu, następuje niewielkie zwiększenie całkowitego stężenia ezetymibu
 • cyklosporyna, należy zachować ostrożność rozpoczynając leczenie ezetymibem w trakcie stosowania cyklosporyny, należy monitorować stężenie cyklosporyny u pacjentów przyjmujących jednocześnie ezetymib i cyklosporynę 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ezetimibe Apotex a alkohol

Brak danych

Ezetimibe Apotex a prowadzenie pojazdów

Lek nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów oraz obsługę maszyn. Należy jednak wziąć pod uwagę, że u niektórych osób mogą wystąpić zawroty głowy po przyjęciu leku.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ezetimibe Apotex?

Lek ten należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, przechowywać w orginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego