Kategorie

Fampyra (Fampridinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Fampyra?

Substancją czynną leku Fampyra jest famprydyna. Lek usprawnia przewodzenie impulsów nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym, wpływając na poprawę chodu u osób chorujących na stwardnienie rozsiane.

Podstawowe informacje

NazwaFampyra
Nazwa międzynarodowaFampridinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg

PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Famprydyna

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • hypromeloza
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletki:

 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • glikol polietylenowy 400
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 56 tabletek
Działanie / właściwości

Zwiększenie przewodzenia impulsów w ośrodkowym układzie nerwowym, co wpływa na poprawę chodu

Zastosowanie

Leczenie zaburzeń chodu u dorosłych chorych na stwardnienie rozsiane

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na famprydynę lub na substancję pomocniczą
 • jednoczesne stosowanie innych produktów leczniczych zawierających famprydynę
 • napady drgawkowe
 • zaburzenia czynności nerek
 • jednoczesne stosowanie z cymetydyną
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • kołatanie serca
 • skłonność do infekcji
 • ryzyko napadów drgawkowych
 • łagodna choroba nerek
 • lek może powodować zawroty głowy lub zaburzenia równowagi
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • zakażenia układu moczowego

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • zaburzenia równowagi
 • zawroty głowy
 • uczucie wirowania
 • ból głowy
 • osłabienie i zmęczenie
 • zaburzenia snu
 • lęk
 • niewielkie drżenie
 • mrowienie lub drętwienie skóry
 • ból gardła
 • przeziębienie
 • grypa
 • trudności z oddychaniem
 • nudności
 • wymioty
 • zaparcia
 • zaburzenia żołądkowe
 • bóle kręgosłupa
 • odczuwalne bicie serca
Nie łączyć z
 • innymi produktami zawierającymi famprydynę
 • karwedilolem
 • propranololem
 • metforminą
Ciąża

Zaleca się unikanie stosowania produktu leczniczego Fampyra w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Produkt leczniczy Fampyra nie powinien być stosowany podczas karmienia piersią.

Dzieci

Leku Fampyra nie należy podawać dzieciom ani młodzieży poniżej 18. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W razie wystąpienia zawrotów głowy nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Fampyra?

Działanie leku Fampyra polega na hamowaniu wypływu potasu z uszkodzonych komórek nerwowych. Lek usprawnia przewodzenie impulsów w ośrodkowym układzie nerwowym, co wpływa na poprawę chodu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Fampyra?

Lek Fampyra stosuje się w celu poprawy chodzenia u osób dorosłych chorych na stwardnienie rozsiane z niewydolnością chodu.

Dawkowanie

Jak stosować lek Fampyra?

Lek Fampyra powinien być podawany pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w leczeniu stwardnienia rozsianego. Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zasady stosowania:

 • tabletki należy połykać w całości, popijając wodą
 • tabletek nie należy dzielić, kruszyć, rozpuszczać, ssać ani żuć, gdyż może to zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych

Dorośli

 • zalecana dawka to 1 tabletka rano (na czczo) i 1 tabletka wieczorem (konieczne jest zachowanie 12-godzinnej przerwy między kolejnymi tabletkami)
 • nie wolno przyjmować więcej niż 2 tabletek dziennie

Osoby w podeszłym wieku

Przed rozpoczęciem leczenia u osób w podeszłym wieku należy sprawdzić czynność nerek. Zaleca się regularne kontrolowanie czynności nerek u tych pacjentów.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Lek Fampyra jest przeciwwskazany u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

W przypadku pacjentów z zaburzeniami wątroby modyfikacja dawki nie jest wymagana.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Fampyra

 • należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i pokazać mu opakowanie leku
 • po przedawkowaniu może wystąpić nadmierne pocenie się, niewielkie drżenie, zawroty głowy, splątanie, utrata pamięci i napady drgawkowe oraz inne objawy

Pominięcie przyjęcia leku Fampyra

 • w razie pominięcia dawki nie należy przyjmować dwóch tabletek na raz w celu uzupełnienia pominiętej dawki
 • pomiędzy dawkami należy zawsze pozostawić odstęp 12 godzin

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Fampyra?

Leku nie należy stosować w przypadku:

 • nadwrażliwości na famprydynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych zawierających famprydynę
 • napadów drgawkowych w wywiadzie lub występujących obecnie
 • umiarkowanych lub ciężkich zaburzeń czynności nerek (klirens kreatyniny <50 ml/ min)
 • jednoczesnego stosowania cymetydyny

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi napad drgawkowy albo jeden lub kilka z objawów alergii, takich jak:

 • obrzęk twarzy, warg, ust lub języka
 • zaczerwienienie lub swędzenie skóry
 • uczucie ucisku w klatce piersiowej i trudności z oddychaniem

należy zaprzestać przyjmowania leku Fampyra i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 osób):

 • zakażenia układu moczowego

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • zaburzenia równowagi
 • zawroty głowy
 • uczucie wirowania (układowe zawroty głowy)
 • ból głowy
 • osłabienie i zmęczenie
 • zaburzenia snu
 • lęk
 • niewielkie drżenie
 • mrowienie lub drętwienie skóry
 • ból gardła
 • przeziębienie (zapalenie nosa i gardła)
 • grypa
 • trudności z oddychaniem
 • nudności
 • wymioty
 • zaparcia
 • zaburzenia żołądkowe
 • bóle kręgosłupa
 • odczuwalne bicie serca (kołatanie serca)

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • napady drgawkowe (padaczkowe)
 • reakcja alergiczna (reakcja nadwrażliwości)
 • zaostrzenie bólu nerwów twarzy (neuralgia nerwu trójdzielnego)
 • przyspieszone bicie serca (tachykardia)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Fampyra należy omówić z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeżeli u pacjenta wystąpi kołatanie serca (palpitacje)
 • jeżeli pacjent ma skłonność do infekcji
 • w razie potrzeby pacjent powinien używać pomocy do chodzenia, na przykład laski, gdyż lek może powodować zawroty głowy lub zaburzenia równowagi
 • jeżeli u pacjenta występują czynniki wpływające na wystąpienie napadu drgawkowego (padaczkowego) i jeżeli pacjent stosuje leki zwiększające takie ryzyko
 • jeżeli lekarz stwierdził u pacjenta łagodną chorobę nerek

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Fampyra a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Fampyra nie zaleca się kobietom w ciąży. Lekarz indywidualnie oceni korzyści wynikające z przyjmowania leku w stosunku do ryzyka dla nienarodzonego dziecka.

Fampyra a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy karmić piersią w trakcie leczenia lekiem Fampyra.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować:

 • leku Fampyra nie należy przyjmować jeżeli stosuje się inny lek zawierający famprydynę
 • lekarz zachowa szczególną ostrożność w przypadku podawania famprydyny jednocześnie z innymi lekami, które mogą wpływać na usuwanie leków przez nerki, takimi jak karwedilol, propranolol lub metformina

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Fampyra a alkohol

Brak informacji.

Fampyra a prowadzenie pojazdów

Lek Fampyra może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ponieważ może powodować zawroty głowy. W razie wystąpienia tego typu objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Fampyra?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25oC
 • w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią

W przypadku stosowania leku Fampyra w butelkach nie otwierać kilku butelek jednocześnie, ponieważ po otwarciu butelki lek należy zużyć w ciągu 7 dni.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego