Kategorie

Febrofen (Ketoprofenum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Febrofen?

Lek Febrofen zawiera ketoprofen, który należy do grupy niesteroidowych leków o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

Podstawowe informacje

NazwaFebrofen
Nazwa międzynarodowaKetoprofenum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

200 mg

PostaćKapsułki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Ketoprofen

Skład - substancje pomocnicze
 • makrogol 4000
 • etyloceluloza
 • kwas stearynowy
 • kopolimer metakrylanu amoniowego (typ B) - Eudragit RS
 • szelak
 • talk
 • peletki neutralne (sacharoza, skrobia kukurydziana)
 • erytrozyna (E127)
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • żelatyna
Dostępne opakowania
 • 20 kapsułek
 • 30 kapsułek
 • 60 kapsułek
 • 90 kapsułek
Działanie / właściwości
 • przeciwzapalne
 • przeciwbólowe
 • przeciwgorączkowe
Zastosowanie
 • objawowe leczenie przewlekłych zapalnych chorób reumatycznych, zwłaszcza reumatoidalnego zapalenia stawów
 • objawowe leczenie ciężkich zmian zwyrodnieniowych stawów
Przeciwwskazania
 • jeśli wystąpiła w przeszłości reakcja nadwrażliwości, taka jak skurcz oskrzeli, napad astmy oskrzelowej, nieżyt nosa, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka lub innego rodzaju reakcje alergiczne po zastosowaniu ketoprofeny, kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych
 • uczulenie na ketoprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy
 • występujące w przeszłości jakiekolwiek przypadki krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji
 • ciężka niewydolność wątroby lub nerek
 • trzeci trymestr ciąży
 • ciężka niewydolność serca
 • skaza krwotoczna
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • unikać jednoczesnego stosowania z lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych
 • u pacjentów z astmą oskrzelową, przewlekłym nieżytem nosa, przewlekłym zapaleniem zatok i (lub) polipowatością nosa może dojść do napadu astmy, skurczu oskrzeli
 • stosowanie ketoprofenu może mieć szkodliwy wpływ na przewód pokarmowy
 • w przypadku długotrwałej terapii może dojść do wystąpienia krwawień, owrzodzeń i perforacji przewodu pokarmowego
 • zachować ostrożność u pacjentów, u których w przeszłości występowały choroby przewodu pokarmowego (zapalenie żołądka, dwunastnicy, wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Leśniewskiego-Crohna)
 • zachować ostrożność u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej
 • zachować szczególną ostrożność u osób w wieku podeszłym zwłaszcza z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
 • w przypadku wystąpienia zaburzeń widzenia przerwać stosowanie leku
 • nadwrażliwość na światło słoneczne lub fototoksyczność w przeszłości
 • u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i/lub niewydolnością serca
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (u mniej niż 1 na 10 osób):

 • niestrawność
 • nudności
 • bóle brzucha
 • wymioty
Nie łączyć z
 • innymi lekami przeciwbólowymi/przeciwzapalnymi (w tym inhibitorami COX-2) i salicylanami w dużych dawkach
 • lekami przeciwzakrzepowymi (warfaryną, acenokumarolem i heparyną podawaną parenteralnie)
 • lekami przeciwpłytkowymi (klopidogrelem, tyklopidyną)
 • litem
 • metotreksatem 
Ciąża

W I i II trymestrze ciąży lek Febrofen może być stosowany jedynie, gdy zadecyduje o tym lekarz.

Stosowanie leku Febrofen w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Febrofen w czasie karmienia piersią.

Dzieci

Leku Febrofen nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Febrofen może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Febrofen?

Lek Febrofen wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Febrofen?

Lek Febrofen stosuje się w objawowym leczeniu:

 • przewlekłych zapalnych chorób reumatycznych, zwłaszcza reumatoidalnego zapalenia stawów
 • ciężkich zmian zwyrodnieniowych stawów, jeśli niezbędna dawka wynosi 200 mg na dobę

Dawkowanie

Jak stosować lek Febrofen?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • lek stosuje się doustnie
 • kapsułki należy przyjmować w czasie posiłku
 • kapsułkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody
 • w celu zmniejszenia ryzyka działań niepożądanych należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów

Dorośli

 • jedna kapsułka 200 mg raz na dobę
 • w przypadku łagodnych zaburzeń żołądkowo-jelitowych, celowe może być stosowanie leków neutralizujących lub osłaniających błonę śluzową żołądka
 • związki glinu o działaniu neutralizującym nie zmniejszają wchłaniania ketoprofenu
 • maksymalna dawka dobowa ketoprofenu wynosi 200 mg (jedna kapsułka)

Dzieci i młodzież

 • nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ketoprofenu u dzieci
 • nie należy stosować u pacjentów w wieku poniżej 15 lat

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Febrofen

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Objawy obserwowane po przedawkowaniu ketoprofenu to:

 • letarg
 • ból głowy
 • senność
 • nudności
 • wymioty
 • biegunka
 • ból brzucha
 • dezorientacja
 • pobudzenie
 • śpiączka
 • zawroty głowy
 • szumy uszne
 • omdlenie 
 • drgawki
 • niedociśnienie tętnicze
 • trudności w oddychaniu
 • krwawienie z przewodu pokarmowego

W przypadku przedawkowania dużymi dawkami ketoprofenu mogą wystąpić ostra niewydolność nerek i uszkodzenie wątroby.

W razie przedawkowania należy natychmiast odstawić lek i skontaktować się z lekarzem. Właściwe działanie podejmie personel medyczny.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Febrofen

 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki
 • należy powrócić do ustalonego przez lekarza schematu dawkowania

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Febrofen?

Leku Febrofen nie powinno się stosować:

 • jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości reakcja nadwrażliwości, taka jak skurcz oskrzeli, napad astmy oskrzelowej, nieżyt nosa, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka lub innego rodzaju reakcje alergiczne po zastosowaniu ketoprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych - u tych pacjentów notowano ciężkie, rzadko zakończone zgonem przypadki reakcji anafilaktycznych
 • jeśli pacjent ma uczulenie na ketoprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub występowały u niego w przeszłości kiedykolwiek przypadki krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji
 • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby lub nerek
 • jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży
 • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca
 • jeśli pacjent ma skazę krwotoczną

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (u mniej niż 1 na 10 osób):

 • niestrawność
 • nudności
 • ból brzucha
 • wymioty

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 osób):

 • bóle i zawroty głowy
 • senność
 • zaparcia
 • biegunka
 • wzdęcia
 • zapalenie błony śluzowej żołądka
 • wysypka
 • świąd
 • uczucie zmęczenia
 • obrzęki

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 osób):

 • zmiany w obrazie krwi (anemia krwotoczna, anemia spowodowana krwawieniem, leukopenia z możliwą agranulocytozą)
 • reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs anafilaktyczny)
 • parestezje (kłucie, palenie, pieczenie kończyn)
 • zaburzenia widzenia, tj. niewyraźne widzenie
 • szumy uszne
 • astma oskrzelowa
 • napady astmatyczne
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
 • choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy
 • zapalenie wątroby
 • zwiększenie aktywności aminotransferaz
 • zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy związane z zapaleniem wątroby
 • zwiększenie masy ciała

Bardzo rzadko ( u mniej niż 1 na 10 000 osób)

 • zapalenie trzustki

Częstość nieznana:

 • zmiany w obrazie krwi (agranulocytoza, trombocytopenia, neutropenia)
 • zahamowanie czynności szpiku
 • zaburzenia nastroju
 • depresja
 • splątanie
 • omamy
 • zapalenie nerwu wzrokowego
 • drgawki
 • zaburzenia smaku
 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • niewydolność serca
 • rozszerzenie naczyń krwionośnych
 • nadciśnienie tętnicze
 • skurcz oskrzeli (szczególnie u pacjentów z rozpoznaną nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne)
 • duszność
 • niespecyficzne reakcje alergiczne
 • zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Leśniewskiego-Crohna
 • krwawienie z przewodu pokarmowego i jego perforacja
 • ból brzucha
 • zgaga
 • smołowate stolce
 • krwawe wymioty
 • zaburzenia czynności wątroby
 • żółtaczka
 • zaczerwienienie
 • nadwrażliwość na światło
 • wypadanie włosów
 • pokrzywka
 • wykwity pęcherzowe skóry (w tym martwica toksyczna rozpływna naskórka, rumień wielopostaciowy)
 • plamica
 • obrzęk naczynioruchowy
 • ostra niewydolność nerek (zwłaszcza u pacjentów z istniejącymi wcześniej zaburzeniami czynności nerek i (lub) u pacjentów odwodnionych)
 • śródmiąższowe zapalenie nerek
 • zespół nerczycowy
 • nieprawidłowe wyniki badań czynności nerek
 • złe samopoczucie
 • nieżyt nosa
 • hiperkaliemia
 • aseptyczne zapalenie opon mózgowych z objawami takimi jak sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, uczucie dezorientacji (szczególnie u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym, mieszaną chorobą tkanki łącznej)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • przed rozpoczęciem stosowania leku Febrofen należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą
 • należy przyjmować lek Febrofen w najmniejszej dawce skutecznej przez możliwie najkrótszy czas konieczny do łagodzenia objawów - zmniejszy to ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego oraz sercowo-naczyniowego
 • unikać stosowania ketoprofenu jednocześnie z lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2 (COX-2) i salicylanami w dużych dawkach ze względu na możliwość zwiększenia działań niepożądanych
 • u pacjentów z astmą oskrzelową, przewlekłym nieżytem nosa, przewlekłym zapaleniem zatok i (lub) polipowatością nosa może dojść do napadu astmy, skurczu oskrzeli
 • stosowanie ketoprofenu, zwłaszcza dużych dawek może wiązać się z dużym ryzykiem szkodliwego wpływu na przewód pokarmowy
 • w przypadku długotrwałej terapii lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia krwawień, owrzodzeń i perforacji układu pokarmowego, które może być śmiertelne, nawet bez uprzednich objawów ostrzegających, zwłaszcza u pacjentów z owrzodzeniem przewodu pokarmowego w przeszłości oraz u osób w podeszłym wieku
 • należy zachować ostrożność stosując leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych u pacjentów, u których w przeszłości występowały choroby przewodu pokarmowego (zapalenie żołądka, dwunastnicy, wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Leśniewskiego -Crohna) ze względu na możliwość zaostrzenia objawów
 • jeśli wystąpią jakiekolwiek zaburzenia przewodu pokarmowego, szczególnie krwawienia z przewodu pokarmowego, lek należy odstawić i skonsultować się z lekarzem
 • w przypadku łagodnych objawów niepożądanych dotyczących żołądka można stosować leki osłaniające błonę śluzową żołądka
 • należy zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących leki, które mogą zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego, takie jak: doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe (warfaryna), selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny lub leki przeciwpłytkowe (kwas acetylosalicylowy)
 • lek Febrofen może ukryć objawy zakażenia, takie jak ból i gorączką, w związku z tym może opóźnić zastosowanie odpowiedniego leczenia zakażenia, a w konsekwencji prowadzić do zwiększonego ryzyka powikłań
 • jeżeli pacjent przyjmuje lek Febrofen podczas występującego zakażenia a objawy zakażenia utrzymują się lub nasilają należy natychmiast porozumieć się z lekarzem
 • pacjenci z reakcjami nadwrażliwości na światło słoneczne lub fototoksycznością w wywiadzie będą dokładnie obserwowani przez lekarza podczas podawania ketoprofenu
 • podczas stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych bardzo rzadko odnotowywano ciężkie reakcje skórne (w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Sevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka), zwłaszcza na początku leczenia
 • w przypadku wystąpienia pierwszych objawów mogących świadczyć o ciężkich reakcjach skórnych lub nadwrażliwości: wysypki skórnej, uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej lub innych objawów nadwrażliwości należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem
 • należy zachować ostrożność u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
 • stosowanie leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych może mieć toksyczny wpływ na nerki, co z kolei może prowadzić do śródmiąższowego zapalenia nerek, zespołu nerczycowego oraz niewydolności nerek
 • u pacjentów w podeszłym wieku, a także u osób z niewydolnością serca lub zaburzeniami czynności wątroby, marskością wątroby, zespołem nerczycowym, przewlekłymi zaburzeniami czynności nerek oraz zaburzeniami gospodarki wodnej (na przykład odwodnienie w wyniku stosowania leków moczopędnych lub z innych przyczyn), ketoprofen może zaburzać czynność nerek, co może powodować obrzęki i zwiększenie stężenia azotu w surowicy
 • u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i (lub) niewydolnością serca, szczególnie w wieku podeszłym, może wystąpić zatrzymanie płynów i sodu w organizmie oraz obrzęki
 • zachować szczególną uwagę w przypadku stosowania ketoprofenu u osób w wieku podeszłym, zwłaszcza z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
 • w przypadku wystąpienia zaburzeń widzenia, takich jak nieostre widzenie należy przerwać stosowanie leku
 • przyjmowanie takich leków, jak Febrofen może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru; ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku
 • w przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru, chorób naczyń mózgu, chorób tętnic obwodowych lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych zaburzeń (na przykład podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Febrofen a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W I i II trymestrze ciąży nie należy stosować leku Febrofen, chyba że lekarz zdecyduje inaczej. Jeśli ketoprofen stosowany jest u kobiety starającej się zajść w ciążę lub w I bądź II trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę, przez jak najkrótszy możliwy okres.

Stosowanie leku Febrofen w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane.

Febrofen a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Febrofen nie zaleca się stosować w czasie karmienia piersią.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leku Febrofen z:

 • innymi lekami przeciwbólowymi/przeciwzapalnymi (w tym inhibitorami COX-2) i salicylanami w dużych dawkach
 • lekami przeciwzakrzepowymi (warfaryną, acenokumarolem i heparyną podawaną parenteralnie)
 • lekami przeciwpłytkowymi (klopidogrelem, tyklopidyną)
 • litem
 • metotreksatem (w dawkach większych niż 15 mg/ tydzień)

Stosując lek Febrofen należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania:

 • leków moczopędnych
 • metotreksatu (w dawkach mniejszych niż 15 mg/ tydzień)
 • pentoksyfiliny
 • antybioków z grupy chinolonów
 • leków przeciwnadciśnieniowych
 • leków trombolitycznych
 • selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI)
 • probenecydu
 • cyklosporyny
 • takrolimusu
 • soli potasu
 • trimetoprimu
 • doustnych leków przeciwcukrzycowych
 • kortykosteroidów
 • glikozydów nasercowych
 • mifeprystonu
 • domacicznych środków antykoncepcyjnych
 • zydowudyny

Febrofen a alkohol

Lek Febrofen może nasilić działanie alkoholu.

Febrofen a prowadzenie pojazdów

Jeśli podczas stosowania leku Febrofen wystąpią senność, zawroty głowy, drgawki, zmęczenie lub zaburzenia widzenia nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Febrofen?

 • lek przechowywać w temperaturze poniżej 25oC
 • chronić przed dostępem światła i wilgoci
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego