Kategorie

Finospir (Spironolactonum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Finospir?

Finospir jest lekiem moczopędnym, oszczędzającym potas. Poprzez swój mechanizm działania, wywiera pozytywny wpływ na regulację ciśnienia tętniczego krwi.

Podstawowe informacje

NazwaFinospir
Nazwa międzynarodowaSpironolactonum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 25 mg
 • 50 mg
 • 100 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Spironolakton

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • powidon
 • polisorbat 80
 • olejek miętowy
 • bezwodna krzemionka koloidalna
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania

Tabletki 25 mg:

 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 100 tabletek 
 • 250 tabletek

Tabletki 50 mg:

 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 100 tabletek

Tabletki 100 mg:

 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości
 • moczopędne
 • obniża ciśnienie krwi
Zastosowanie
 • leczenie wysokiego ciśnienia krwi lub niewydolności serca jako lek dodatkowy u pacjentów niereagujących dostatecznie na inne leki
 • leczenie obrzęków związanych z chorobami nerek, wątroby czy innymi schorzeniami, gdy inne sposoby leczenia okazały się nieskuteczne
 • leczenie pierwotnego aldosteronizmu 
Przeciwwskazania
 • jeśli pacjent ma uczulenie na spironolakton lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent ma ostrą lub przewlekłą niewydolność nerek
 • jeśli u pacjenta występuje bezmocz
 • jeśli pacjent ma nadmiernie duże stężenie potasu we krwi
 • jeśli pacjent ma małe stężenie sodu we krwi
 • jeśli pacjent ma ostrą niewydolność nadnerczy
 • jeśli pacjent ma wrodzone zaburzenia przemiany hemoglobiny
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli pacjent ma niewydolność wątroby lub nerek
 • jeśli pacjent ma cukrzycę oraz zaburzenia czynności nerek
 • jeśli pacjent ma wrzody żołądka lub dwunastnicy
 • stosowanie leku razem z określonymi lekami, suplementami potasu lub produktami spożywczymi bogatymi w potas może prowadzić do ciężkiej hiperkaliemii
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • bóle głowy
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 • nudności
 • biegunka
 • wymioty
 • suchość skóry
 • senność
 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • nadmierna wrażliwość piersi na dotyk
 • zaburzenia miesiączkowania
 • impotencja
Nie łączyć z
 • lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, niewydolności serca i chorób nerek, w szczególności inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II
 • digoksyną
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas
 • blokerami aldosteronu
 • heparynami
 • suplementami potasu
 • warfaryną i acenokumarolem
 • takrolimusem
 • lekami przeciwbólowymi o działaniu przeciwzapalnym stosowanymi przez dłuższy czas
 • litem
 • noradrenaliną
 • niektórymi środkami znieczulającymi
 • mitotanem
 • trimetoprimem i trimetoprimem z sulfametoksazolem
Ciąża

Należy unikać stosowania leku Finospir w trakcie ciąży.

Karmienie piersią

Spironolakton może przenikać do mleka, dlatego lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lekarz ustala dawkę leku w oparciu o ciężar ciała dziecka oraz rodzaj choroby.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Mogą pojawić się zawroty głowy lub zmęczenie, szczególnie na początku leczenia oraz po zmianie dawki. Może to upośledzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Finospir?

Substancją czynną leku jest spironolakton. Jest to lek moczopędny oszczędzający potas z grupy antagonistów aldosteronu. Działanie spironolaktonu polega na blokowaniu receptorów dla aldosteronu, co zapobiega wiązaniu aldosteronu i hamuje jego działanie. Zmniejsza on nadmiar płynów w organizmie poprzez zwiększenie wydalania moczu. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Finospir?

Należy stosować Finospir w przypadku:

 • leczenia przewlekłej skurczowej niewydolności serca jako uzupełnienie standardowego leczenia
 • leczenia obrzęków spowodowanych zespołem nerczycowym, gdy inne sposoby leczenia obrzęków nie przyniosły skutku, w szczególności w przypadku podejrzenia hiperaldosteronizmu
 • leczenia puchliny brzusznej i obrzęków związanych z niewyrównaną marskością wątroby lub nadciśnieniem wrotnym i innymi chorobami wątroby, gdy inne sposoby leczenia obrzęków nie przyniosły skutku, w szczególności w przypadku podejrzenia hiperaldosteronizmu
 • leczenia nadciśnienia jako lek dodatkowy u pacjentów niereagujących dostatecznie na inne leki przeciwnadciśnieniowe
 • pierwotnego hiperaldosteronizmu

Dawkowanie

Jak stosować lek Finospir?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkę dobową można przyjmować jednorazowo lub podzielić na dwie dawki. Lek najlepiej przyjmować o stałych porach dnia. 

Dorośli:

Ciężka niewydolność serca:

 • zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 25 mg na dobę
 • lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki do 50 mg na dobę lub zmniejszyć do 25 mg, co drugi dzień

Wysokie ciśnienie krwi i obrzęki:

 • zazwyczaj stosowana dawka wynosi 25 mg do 100 mg na dobę
 • przy dużych obrzękach dawka 200 mg do 400 mg na dobę przez krótki czas

Leczenie nadciśnienia:

 • stosowana dawka wynosi 50 do 100 mg na dobę

Leczenie nadmiernego wydzielania aldosteronu:

 • stosowana dawka 100 mg do 400 mg na dobę przed operacją

Dzieci i młodzież:

 • dawka początkowa wynosi 3 mg / kg masy ciała na dobę
 • przy długotrwałym leczeniu w skojarzeniu z innymi lekami moczopędnymi to 1 do 2 mg / kg masy ciała

Specjalne stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Należy zachować ostrożność podczas stosowania spironolaktonu u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek, natomiast nie należy stosować go u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.

Metabolizm i wydalanie spironolaktonu ulegają opóźnieniu u pacjentów z niewydolnością wątroby. U tych pacjentów modyfikacja dawki początkowej nie jest konieczna.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zażycia większej dawki należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Może dojść do przedawkowania, którymi objawami są:

 • zmęczenie
 • splątanie
 • zmiany nastroju
 • wymioty
 • zawroty głowy
 • wysypka skórna
 • biegunka

Pominięcie zastosowania leku

Należy jak najszybciej przyjąć pominiętą dawkę leku, jednakże nigdy podwójną.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy samodzielnie przerywać stosowania leku. Zalecane jest zasięgnąć porady lekarza jeśli pacjent chce odstawić lek Finospir.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Finospir?

Nie jest zalecane stosowanie leku jeśli pacjent ma:

 • uczulenie na spironolakton lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ostrą lub przewlekłą niewydolność nerek
 • bezmocz
 • nadmiernie duże stężenie potasu we krwi
 • małe stężenie sodu we krwi
 • ostrą niewydolność nadnerczy
 • wrodzone zaburzenia przemiany hemoglobiny, ponieważ choroba ta powoduje powstawanie pęcherzy na skórze, bóle brzucha i zaburzenia układu nerwowego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Finospir może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • bóle głowy
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 • nudności
 • biegunka
 • wymioty
 • suchość skóry
 • senność
 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • nadmierna wrażliwość piersi na dotyk
 • zaburzenia miesiączkowania
 • impotencja

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób):

 • zbyt duże stężenie potasu lub zbyt małe stężenie sodu we krwi
 • splątanie
 • niezwykłe doznania czuciowe
 • wysypka skórna
 • świąd
 • pokrzywka
 • kurcze mięśni
 • zmiany stężenia kreatyniny lub reniny we krwi

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 osób):

 • odwodnienie
 • apatia (brak reakcji, utrata inicjatywy)
 • zmiany popędu seksualnego
 • zawroty głowy
 • niewydolność nerek
 • zmniejszenie liczby krwinek białych lub płytek krwi

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 osób):

 • zaburzenia czynności wątroby
 • utrata włosów
 • zwiększenie ilości włosów na ciele
 • łagodne guzy piersi

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania:

 • pemfigoid (choroba objawiająca się wystąpieniem na skórze pęcherzy wypełnionych płynem)

Należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia ciężkiej hiperkaliemii, szczególnie podczas długotrwałego leczenia.

U pacjentów z marskością wątroby występowała hiperchloremiczna kwasica metaboliczna.

Stosowanie wysokich dawek spironolaktonu może powodować hiponatremię i odwodnienie.

U pacjentów z niewydolnością nerek spironolakton może powodować dalsze pogorszenie czynności nerek. Jeśli stężenie kreatyniny wyraźnie wzrasta, należy przerwać leczenie.

Podczas stosowania spironolaktonu stężenie kwasu moczowego może ulec zmniejszeniu.

Objawy neurologiczne, takie jak splątanie, bóle głowy i apatia, występują głównie u pacjentów z marskością wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Finospir należy omówić z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli pacjent ma niewydolność wątroby lub nerek
 • jeśli pacjent ma cukrzycę oraz zaburzenia czynności nerek
 • jeśli pacjent ma wrzody żołądka lub dwunastnicy

Stosowanie leku Finospir razem z określonymi lekami, suplementami potasu lub produktami spożywczymi bogatymi w potas może prowadzić do ciężkiej hiperkaliemii, której objawy mogą obejmować:

 • skurcze mięśni
 • zaburzenia rytmu serca
 • biegunkę i nudności
 • zawroty głowy

Jeśli podczas stosowania leku Finospir wymagane jest leczenie chirurgiczne, należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowanym leku.

Inne ważne informacje:

 • podczas stosowania leku Finospir stężenie elektrolitów w surowicy oraz czynność nerek powinny być systematycznie monitorowane
 • szczególną ostrożność należy zachować podczas leczenia pacjentów z cukrzycą z upośledzeniem czynności nerek
 • zaleca się zachowanie ostrożności podczas leczenia wodobrzusza i niezmniejszanie masy ciała pacjenta o więcej niż 1 kg na dobę
 • u pacjentów z wrzodami trawiennymi spironolakton może opóźniać gojenie się owrzodzeń

Finospir a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, lub przypuszcza że może być w ciąży, powinna poradzić się lekarza, lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania spironolaktonu podczas ciąży są niewystarczające. Należy unikać stosowania spironolakton w trakcie ciąży.

Finospir a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Czynny metabolit spironolaktonu, przedostaje się do mleka matki w niewielkich ilościach.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Zachować ostrożność w stosowaniu z:

 • lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, niewydolności serca i chorób nerek, w szczególności inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II
 • digoksyną
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas
 • blokerami aldosteronu
 • heparynami
 • suplementami potasu, ponieważ może to prowadzić do ciężkiej hiperkaliemii
 • warfaryną i acenokumarolem, ponieważ zmniejsza to skuteczność
 • takrolimusem
 • lekami przeciwbólowymi o działaniu przeciwzapalnym stosowanymi przez dłuższy czas, mogą osłabiać jego działanie moczopędne i sprzyjać hiperkaliemii
 • litem
 • noradrenaliną
 • niektórymi środkami znieczulającymi
 • mitotanem
 • trimetoprium i trimetoprium z sulfametoksazolem

Należy zachować ostrożność podczas znieczulania pacjentów stosujących spironolakton, ponieważ zmniejsza on działanie noradrenaliny na układ krążenia. 

Nie zaleca się diety bogatej w potas, ze względu na ryzyko hiperkaliemii.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Finospir a alkohol

Nie jest zalecane spożywanie alkoholu podczas przyjmowania leku Finospir.

Finospir a prowadzenie pojazdów

Podczas rozpoczynania leczenia lub zmiany dawki mogą występować zawroty głowy, zmęczenie lub inne działania niepożądane.

Objawy te mogą mieć niekorzystny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Na początku leczenia oraz po zwiększeniu dawki leku należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Finospir?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego