Kategorie

Flixotide Dysk (Fluticasoni propionas)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Flixotide Dysk?

Substancja czynna leku Flixotide Dysk, propionian flutykazonu jest kortykosteroidem o miejscowym działaniu przeciwzapalnym w płucach. Należy do leków stosowanych w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych, w tym w astmie oskrzelowej.

Podstawowe informacje

NazwaFlixotide Dysk
Nazwa międzynarodowaFluticasoni propionas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 50 mcg/ dawkę inhalacyjną
 • 100 mcg/ dawkę inhalacyjną
 • 250 mcg/ dawkę inhalacyjną
 • 500 mcg/ dawkę inhalacyjną
PostaćProszek do inhalacji
Skład - substancja czynna

Propionian flutykazonu

Skład - substancje pomocnicze

Laktoza jednowodna

Dostępne opakowania

60 dawek

Działanie / właściwości

Przeciwzapalne

Zastosowanie
 • astma łagodna
 • astma umiarkowana
 • astma ciężka
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) - tylko dla postaci aerozol inhalacyjny, zawiesina w dawce 250 mikrogramów/ dawkę inhalacyjną oraz proszek do inhalacji (Flixotide Dysk) w dawce 250 mikrogramów/ dawkę inhalacyjną i 500 mikrogramów/ dawkę inhalacyjną
 • zapobiegawczo w astmie oskrzelowej (dzieci)
Przeciwwskazania
 • uczulenie na propionian flutykazonu lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • alergia na białko mleka krowiego
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • gdy nasilą się objawy astmy, pacjent powinien kontynuować stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
 • leku nie należy stosować do przerywania nagłego napadu duszności
 • w razie stosowania leku przez dłuższy czas może wystąpić zahamowanie naturalnego wytwarzania hormonów steroidowych przez nadnercza
 • u osób wcześniej leczonych steroidami doustnymi mogą wystąpić objawy zaburzonej czynności kory nadnerczy
 • ze względu na możliwość wystąpienia zaburzonej czynności kory nadnerczy, pacjenci, u których leki steroidowe stosowane doustnie są zamieniane na leki wziewne, powinni pozostawać pod specjalną opieką, a czynność kory nadnerczy powinna być monitorowana
 • zastąpienie steroidów doustnych lekami wziewnymi może ujawnić objawy alergii, np. alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa lub wyprysk, które wcześniej były leczone steroidami o działaniu ogólnym
 • odnotowano zwiększoną liczbę doniesień o przypadkach zapalenia płuc u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) otrzymujących flutykazonu propionian w dawce 500 mikrogramów
 • odnotowano bardzo rzadkie przypadki zwiększenia stężenia glukozy we krwi
 • nie należy nagle przerywać leczenia
 • gdy pacjent obecnie jest leczony lub w przeszłości był leczony na gruźlicę, należy poinformować o tym lekarza
 • gdy u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia należy poinformować o tym lekarza
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • pleśniawki w jamie ustnej i gardle, trudności w przełykaniu

Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • chrypka, bezgłos
 • zapalenie płuc odnotowane u pacjentów z POChP
 • łatwiejsze siniaczenie
Nie łączyć z
 • kortykosteroidami w tabletkach lub we wstrzyknięciach
 • rytonawirem lub lekami zawierającymi kobicystat, stosowanymi w leczeniu HIV
 • ketokonazolem lub itrakonazolem, stosowanymi w leczeniu zakażeń grzybiczych
Ciąża

Stosowanie propionianu flutykazonu u kobiet w ciąży należy ograniczyć do przypadków, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Stosowanie propionianu flutykazonu u kobiet karmiących należy ograniczyć do przypadków, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu.

Dzieci

Powyżej 4 roku życia

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jest mało prawdopodobne, aby lek wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów czy obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Flixotide Dysk?

Lek zawiera propionian flutykazonu, który jest glikokortykosteroidem. Podawany wziewnie wywiera silne działanie przeciwzapalne w obrębie płuc, zmniejszając nasilenie objawów i częstość zaostrzeń astmy oskrzelowej. Wywołuje on mniej działań niepożądanych niż ogólnie działające kortykosteroidy.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Flixotide Dysk?

Wskazaniem do stosowania leku jest:

 • astma łagodna - u pacjentów, którzy wymagają codziennego objawowego leczenia lekami rozszerzającymi oskrzela
 • astma umiarkowana - niestabilna lub nasilająca się astma, mimo regularnego stosowania leków, zapobiegających napadom astmy lub tylko rozszerzających oskrzela
 • astma ciężka - u pacjentów z ciężką postacią przewlekłej astmy oskrzelowej oraz tych, którzy wymagają stosowania doustnych steroidów w celu opanowania objawów astmy; rozpoczęcie stosowania flutykazonu propionianu u wielu osób pozwala zmniejszyć dawki lub całkowicie odstawić steroidy stosowane doustnie
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) - propionian flutykazonu wskazany jest w leczeniu POChP w skojarzeniu z długo działającym beta- agonistą, takim jak salmeterol (tylko dla dawek 250 mikrogramów/ dawkę inhalacyjną i 500 mikrogramów/ dawkę inhalacyjną)
 • zapobiegawczo w astmie oskrzelowej, włącznie z pacjentami nieskutecznie leczonymi innymi dostępnymi lekami stosowanymi zapobiegawczo (dzieci)

Dawkowanie

Jak stosować lek Flixotide Dysk?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Flixotide Dysk jest przeznaczony wyłącznie do podawania wziewnego. Bardzo ważne jest, aby stosować lek regularnie każdego dnia, do czasu, aż lekarz nie zaleci inaczej. Działanie lecznicze występuje od 4 do 7 dni.

Astma

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 16 lat

Od 100 mcg do 1000 mcg dwa razy na dobę.

Początkowa dawka zależy od stopnia ciężkości choroby:

 • astma łagodna: od 100 mcg do 250 mcg dwa razy na dobę
 • astma umiarkowana: od 250 mcg do 500 mcg dwa razy na dobę
 • astma ciężka: od 500 mcg do 1000 mcg dwa razy na dobę

Dzieci w wieku powyżej 4 lat

Od 50 mcg do 100 mcg dwa razy na dobę.

Początkowa dawka leku zależy od stopnia nasilenia choroby.

Dzieci w wieku poniżej 4 lat

Lek Flixotide Dysk nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Dorośli

500 mcg dwa razy na dobę w skojarzeniu z długo działającym beta- agonistą, takim jak salmeterol (dla dawki 250 mikrogramów/ dawkę inhalacyjną).

Do podania tej dawki właściwe są tylko leki Flixotide Dysk, proszek do inhalacji o mocy 250 mcg/ dawkę inhalacyjną i 500 mcg/ dawkę inhalacyjną.

Specjalne grupy pacjentów

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Flixotide Dysk

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Flixotide Dysk należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Przyjmowanie większych dawek niż zalecane może powodować przemijające zahamowanie czynności kory nadnerczy, a długotrwałe ich stosowanie może prowadzić do niewydolności kory nadnerczy.

Pominięcie zastosowania leku Flixotide Dysk

Zalecaną dawkę leku należy przyjmować codziennie, co zapewni największą skuteczność leczenia. W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć ją tak szybko, jak to możliwe, a następnie kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Flixotide Dysk

Nie należy nagle przerywać stosowania leku, ponieważ objawy choroby mogą się nasilić i mogą wystąpić zaburzenia hormonalne w organizmie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Flixotide Dysk?

Leku nie powinno się stosować w przypadku:

 • uczulenia na propionian flutykazonu lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • alergii na białko mleka krowiego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Flixotide Dysk może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Flixotide Dysk i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 

Często:

 • zapalenie płuc (zakażenie płuc) u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) - należy powiedzieć lekarzowi, jeśli którykolwiek z poniższych objawów wystąpi podczas stosowania leku:
  • gorączka lub dreszcze
  • zwiększenie wytwarzania śluzu, zmiana barwy śluzu
  • nasilenie kaszlu lub zwiększone trudności w oddychaniu

Niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

Reakcje alergiczne z objawami takimi jak: 

 • wysypka skórna (pokrzywka)
 • zaczerwienienie

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

Reakcje alergiczne z objawami takimi jak: 

 • obrzęki (głównie twarzy, warg, ust, języka lub gardła), które mogą powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu
 • nagłe trudności w oddychaniu lub gwałtowne nasilenie świszczącego oddechu (skurcz oskrzeli)
 • nagłe uczucie osłabienia lub zawroty głowy (mogące doprowadzić do upadku lub utraty przytomności)

Inne działania niepożądane

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • pleśniawki (bolesne, kremowo - żółte wykwity) w jamie ustnej i gardle, trudności w przełykaniu; pomocne może okazać się płukanie jamy ustnej wodą i wyplucie jej po każdej inhalacji, lekarz może zalecić dodatkowo lek przeciwgrzybiczy do leczenia pleśniawek

Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • chrypka, bezgłos; pomocne może okazać się płukanie jamy ustnej wodą i wyplucie jej po każdej inhalacji
 • zapalenie płuc odnotowane u pacjentów z POChP
 • łatwiejsze siniaczenie

Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

 • pleśniawki przełyku

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • hamowanie normalnego wytwarzania hormonów steroidowych przez organizm, zwłaszcza w przypadku przyjmowania dużych dawek leku przez dłuższy okres; objawami są spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie masy kostnej, zaćma, jaskra, zwiększenie masy ciała, wysokie ciśnienie krwi, zaokrąglenie (kształt księżycowaty) twarzy (zespół Cushinga)
 • zwiększenie stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia)
 • u pacjentów z cukrzycą może być konieczne częstsze kontrolowanie stężenia glukozy we krwi oraz dostosowanie dawki leków przeciwcukrzycowych stosowanych jak dotąd
 • bóle stawów
 • niestrawność
 • lęk, zaburzenia snu, zmiany w zachowaniu, w tym nadpobudliwość psychoruchowa i rozdrażnienie - wystąpienie tych działań jest bardziej prawdopodobne u dzieci

Częstość nieznana:

 • depresja i agresja (wystąpienie tych działań jest bardziej prawdopodobne u dzieci)
 • krwawienie z nosa
 • nieostre widzenie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zalecane środki ostrożności dotyczące stosowania leku:

 • gdy nasilą się objawy astmy, np. świszczący oddech lub konieczne będzie stosowanie większej liczby inhalacji szybko działającego wziewnego leku ułatwiającego oddychanie, pacjent powinien kontynuować stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
 • leku nie należy stosować do przerywania nagłego napadu duszności. W tym celu należy zastosować doraźnie szybko działający lek rozszerzający oskrzela, np. salbutamol, który pacjent powinien mieć zawsze przy sobie
 • w razie stosowania leku przez dłuższy czas może wystąpić zahamowanie naturalnego wytwarzania hormonów steroidowych przez nadnercza. To może spowodować zmniejszenie masy kostnej, zaćmę, jaskrę, zwiększenie masy ciała, zaokrąglenie twarzy, wzrost ciśnienia krwi, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży. Lekarz będzie regularnie kontrolował, czy u pacjenta nie występuje którekolwiek z tych działań niepożądanych i upewni się, że pacjent stosuje najmniejszą skuteczną dawkę leku
 • u osób wcześniej leczonych steroidami doustnymi mogą wystąpić objawy zaburzonej czynności kory nadnerczy. Długotrwałe leczenie dużymi dawkami steroidów wziewnych może spowodować zahamowanie czynności kory nadnerczy. Dzieci i młodzież w wieku poniżej 16 lat, przyjmujące duże dawki flutykazonu propionianu stanowią grupę szczególnego ryzyka
 • ze względu na możliwość wystąpienia zaburzonej czynności kory nadnerczy, pacjenci, u których leki steroidowe stosowane doustnie są zamieniane na leki wziewne, powinni pozostawać pod specjalną opieką, a czynność kory nadnerczy powinna być monitorowana
 • zastąpienie steroidów doustnych lekami wziewnymi może ujawnić objawy alergii, np. alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa lub wyprysk, które wcześniej były leczone steroidami o działaniu ogólnym. Lekarz może zalecić odpowiednie leczenie
 • odnotowano zwiększoną liczbę doniesień o przypadkach zapalenia płuc u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) otrzymujących flutykazonu propionian w dawce 500 mikrogramów. Lekarz powinien obserwować pacjentów z POChP w celu wykrycia, czy nie rozwija się u nich zapalenie płuc
 • odnotowano bardzo rzadkie przypadki zwiększenia stężenia glukozy we krwi. Lekarz powinien wziąć to pod uwagę przepisując lek pacjentom z cukrzycą w wywiadzie
 • nie należy nagle przerywać leczenia
 • gdy pacjent obecnie jest leczony lub w przeszłości był leczony na gruźlicę, należy poinformować o tym lekarza
 • gdy u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, które mogą być spowodowane przez zaćmę lub jaskrę, należy poinformować o tym lekarza

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Flixotide Dysk a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dopuszcza się stosowanie  propionianu flutykazonu w ciąży jedynie w sytuacji, gdy według lekarza korzyści dla matki przewyższają ewentualne ryzyko dla płodu.

Flixotide Dysk a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Przenikanie propionianu flutykazonu do mleka ludzkiego nie zostało do końca zbadane. W okresie karmienia piersią lek powinien być stosowany wyłącznie, gdy w opinii lekarza korzyści dla matki przeważają ewentualne ryzyko dla niemowlęcia.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Dotyczy to zwłaszcza:

 • kortykosteroidów w tabletkach lub we wstrzyknięciach
 • rytonawiru lub leków zawierających kobicystat, stosowanych w leczeniu HIV
 • ketokonazolu lub itrakonazolu, stosowanych w leczeniu zakażeń grzybiczych

Lekarz oceni, czy można stosować lek Flixotide Dysk z podanymi lekami. Niektóre z nich mogą nasilić działania leku Flixotide Dysk.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Flixotide Dysk a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między lekiem a alkoholem.

Flixotide Dysk a prowadzenie pojazdów

Jest mało prawdopodobne, aby ewentualne objawy niepożądane związane ze stosowaniem leku Flixotide Dysk miały wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów czy obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Flixotide Dysk?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze do 30ºC.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego