Kategorie

Fluanxol Depot (Flupentixoli decanoas)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Fluanxol Depot?

Fluanxol Depot zawiera substancję czynną dekanonian flupentyksolu i należy do grupy leków przeciwpsychotycznych (zwanych również neuroleptykami).

Podstawowe informacje

NazwaFluanxol Depot
Nazwa międzynarodowaFlupentixoli decanoas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

20 mg/ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Dekanonian cis(Z) - flupentyksolu

Skład - substancje pomocnicze

Rzadki olej roślinny (triglicerydy o średniej długości łańcucha)

Dostępne opakowania
 • 1 ampułka 1 ml
 • 10 ampułek 1 ml
 • 1 ampułka 2 ml
 • 10 ampułek 2 ml
Działanie / właściwości

Przeciwpsychotyczne

Zastosowanie

Leczenie schizofrenii

Przeciwwskazania
 • uczulenie (nadwrażliwość) na flupentyksol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • zmniejszony poziom świadomości bez względu na etiologię (np. zatrucie alkoholem, barbituranami lub opiatami), zapaść krążeniowa, śpiączka
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia czynności wątroby
 • napady drgawek w przeszłości
 • cukrzyca (wymagana może być zmiana leczenia przeciwcukrzycowego)
 • organiczny zespół mózgowy (stan chorobowy, który może się rozwinąć w wyniku zatrucia alkoholem lub rozpuszczalnikami organicznymi)
 • czynniki ryzyka mogące predysponować do udaru (np. palenie papierosów, nadciśnienie)
 • hipokaliemia lub hipomagnezemia (zbyt mało potasu lub magnezu we krwi) lub predyspozycje genetyczne do takich nieprawidłowości
 • zaburzenia sercowo-naczyniowe
 • inne leki przeciwpsychotyczne
 • jeśli pacjent jest bardziej pobudzony lub wykazuje zwiększoną aktywność, ponieważ lek może nasilać te działania
 • zakrzepy żylne w przeszłości lub w rodzinie
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • senność, niemożność siedzenia lub stania dłuższy czas nieruchomo (akatyzja), nadmierna aktywność ruchowa (hiperkinezja), zwolnione lub upośledzone ruchy (hipokinezja)
 • suchość w jamie ustnej

Częste (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów)

 • kołatanie serca (tachykardia), wrażenie szybkiego, mocnego lub nieregularnego bicia serca (palpitacje)
 • drżenie, skręt lub powtarzające się ruchy, lub nietypowa postawa ciała w związku z ciągłym skurczem mięśni (dystonia), zawroty głowy, ból głowy
 • nieostre widzenie przedmiotów usytuowanych blisko oczu (zaburzenia akomodacji), nieprawidłowe widzenie
 • trudności w oddychaniu lub bolesne oddychanie (duszność)
 • zwiększone wydzielanie śliny (ślinotok), zaparcia, wymioty, problemy trawienne lub uczucie dyskomfortu w górnej części brzucha (niestrawność), biegunka
 • zaburzenia oddawania moczu, zatrzymanie moczu
 • nasilone pocenie się, świąd (swędzenie)
 • ból mięśni
 • zwiększenie apetytu, zwiększenie masy ciała
 • zmęczenie, uczucie osłabienia (astenia)
 • bezsenność, depresja, nerwowość, pobudzenie, zmniejszenie popędu płciowego (osłabienie libido)
Nie łączyć z
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • guanetydyną i podobnymi lekami (obniżającymi ciśnienie krwi)
 • barbituranami (lekami wywołującymi senność)
 • lekami stosowanymi w leczeniu padaczki
 • lewodopą i podobnymi lekami (stosowanymi do leczenia choroby Parkinsona)
 • metoklopramidem (lekiem stosowanym w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych)
 • piperazyną (lekiem przeciwpasożytniczym, działającym na owsiki i glisty ludzkie)
 • lekami zaburzającymi gospodarkę wodno-mineralną (zbyt mało potasu lub magnezu we krwi)
 • lekami, o których wiadomo, że zwiększają stężenie leku Fluanxol Depot we krwi
 • lekami zmieniającymi akcję serca (chinidyną, amiodaronem, sotalolem, dofetylidem, erytromycyną, terfenadyną, astemizolem, gatyfloksacyną, moksyfloksacyną, cyzaprydem, litem)
 • innymi lekami przeciwpsychotycznymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu raka
Ciąża

Lek nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży, chyba że jest to zdecydowanie niezbędne.

Karmienie piersią

Lek nie powinien być stosowany przez kobiety karmiące piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Istnieje ryzyko wystąpienia senności i zawrotów głowy po zastosowaniu leku Fluanxol Depot. W takich sytuacjach nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani posługiwać się narzędziami do czasu ustąpienia tych objawów.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Fluanxol Depot?

Lek działa na drogi przewodzenia nerwowego w określonych obszarach mózgu i pomaga w wyrównaniu pewnych zaburzeń równowagi chemicznej w mózgu, które odpowiadają za występowanie objawów choroby.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Fluanxol Depot?

Lek ten stosuje się w leczeniu:

 • schizofrenii
 • zaburzeń psychotycznych bez zaburzeń depresyjnych
 • doraźnie w zaburzeniach depresyjnych, innych niż w przebiegu psychozy

Dawkowanie

Jak stosować lek Fluanxol Depot?

Ten lek należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka leku wynosi 1-2 ml, a odstęp czasu między wstrzyknięciami od 1 do 4 tygodni. Dawkę o objętości wynoszącej ponad 2 ml zazwyczaj podaje się w dwóch wstrzyknięciach, w dwa różne miejsca.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Pacjentom w podeszłym wieku zazwyczaj podaje się dawki w dolnej granicy zakresu dawkowania.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Pacjentom z chorobami wątroby na ogół podaje się dawki w dolnej granicy zakresu dawkowania.

Czas trwania leczenia

Przyjmowanie leku należy kontynuować w regularnych odstępach czasu, nawet wtedy, gdy nastąpi poprawa samopoczucia. Choroba może utrzymywać się przez długi czas i jeśli leczenie zostanie przerwane za wcześnie, objawy mogą powrócić. Czas trwania leczenia ustala lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fluanxol Depot

Fluanxol Depot będzie podawany przez lekarza lub pielęgniarkę. W mało prawdopodobnych przypadkach przedawkowania u pacjenta mogą wystąpić objawy przedawkowania. Objawy przedawkowania mogą obejmować:

 • senność
 • utratę świadomości
 • zaburzenia ruchowe lub sztywność mięśni
 • drgawki
 • obniżenie ciśnienia tętniczego, słabe tętno, przyspieszenie akcji serca, bladość, niepokój
 • podwyższenie lub obniżenie temperatury
 • zmiany akcji serca, w tym nieregularność lub zwolnienie akcji

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Fluanxol Depot?

Leku Fluanxol Depot nie należy stosować:

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na flupentyksol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent ma zmniejszony poziom świadomości bez względu na etiologię (np. zatrucie alkoholem, barbituranami lub opiatami), zapaść krążeniowa, śpiączka

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Fluanxol Depot może wywoływać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Fluanxol Depot i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych działań niepożądanych:

Niezbyt częste (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • niezależne od woli rytmiczne ruchy warg i języka; może to być objaw stanu chorobowego zwanego dyskinezą późną

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów):

 • wysoka gorączka, niezwykła sztywność mięśni i zaburzenia świadomości, z towarzyszącym poceniem się i szybką akcją serca; mogą być to objawy rzadkiego stanu chorobowego zwanego złośliwym zespołem neuroleptycznym, o którym informowano w związku ze stosowaniem różnych leków przeciwpsychotycznych
 • żółte zabarwienie skóry i białkówki oka (żółtaczka), co może wskazywać na uszkodzenie wątroby
 • zakrzepy w żyłach, zwłaszcza w żyłach nóg (do objawów należą: obrzęk, ból oraz zaczerwienienie skóry nóg), które to zakrzepy mogą przemieszczać się naczyniami krwionośnymi do płuc, powodować ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu

Inne działania niepożądane

Bardzo częste (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • senność, niemożność siedzenia lub stania dłuższy czas nieruchomo (akatyzja)
 • ruchy mimowolne (hiperkineza), zwolnione lub upośledzone ruchy (hipokineza)
 • uczucie suchości w jamie ustnej

Częste (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • przyspieszenie akcji serca (tachykardia), wrażenie szybkiego, mocnego lub nieregularnego bicia serca (kołatanie serca, palpitacje)
 • drżenie, skręt lub powtarzające się ruchy, lub nietypowa postawa ciała w związku z ciągłym skurczem mięśni (dystonia), zawroty głowy, ból głowy
 • zaburzenia ostrości widzenia (zaburzenia akomodacji), nieprawidłowe widzenie
 • spłycenie i przyspieszenie oddechu (duszność)
 • zwiększone wydzielanie śliny (ślinotok), zaparcia, wymioty, problemy trawienne lub uczucie dyskomfortu w górnej części brzucha (niestrawność), biegunka
 • zaburzenia oddawania moczu, zatrzymanie moczu
 • nasilone pocenie się, świąd (swędzenie)
 • ból mięśni
 • zwiększenie apetytu, zwiększenie masy ciała
 • zmęczenie, uczucie osłabienia (astenia)
 • bezsenność, depresja, nerwowość, pobudzenie, zmniejszenie popędu płciowego (osłabienie libido)

Niezbyt częste (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • niepłynne ruchy (dyskineza), parkinsonizm, zaburzenia mowy, drgawki
 • napad przymusowego patrzenia z rotacją gałek ocznych
 • ból brzucha, nudności, wzdęcie z oddawaniem wiatrów
 • wysypka, reakcje skórne w związku z nadwrażliwością na światło (fotowrażliwość), zapalenie skóry
 • sztywność mięśni
 • zmniejszenie apetytu
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi (hipotensja), uderzenia gorąca
 • nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby
 • zaburzenia wytrysku, zaburzenia wzwodu
 • stan splątania

Rzadkie (mogą wystąpić rzadziej niżu 1 na 1000 pacjentów):

 • mała liczba płytek krwi (trombocytopenia), mała liczba granulocytów obojętnochłonnych (neutropenia), zmniejszona liczba białych krwinek (leukopenia), brak granulocytów we krwi (agranulocytoza)
 • zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi (hiperprolaktynemia)
 • zwiększenie stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia), zaburzona tolerancja glukozy
 • nadreaktywność (nadwrażliwość), ostra ogólnoustrojowa oraz ciężka reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna)
 • rozwój gruczołów sutkowych u mężczyzn (ginekomastia), nadmierne wytwarzanie mleka (mlekotok)
 • brak miesiączki
 • zmiany w zapisie EKG (wydłużenie odstępu QT)
 • nieregularna akcja serca (komorowe zaburzenia rytmu serca, w rzadkich przypadkach nieregularna akcja serca (arytmia) może zakończyć się nagłą śmiercią)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku:

 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby
 • jeśli u pacjenta występowały w przeszłości napady drgawek
 • jeśli u pacjenta występuje cukrzyca (wymagana może być zmiana leczenia przeciwcukrzycowego)
 • jeśli u pacjenta występuje organiczny zespół mózgowy (stan chorobowy, który może się rozwinąć w wyniku zatrucia alkoholem lub rozpuszczalnikami organicznymi)
 • jeśli u pacjenta występują czynniki ryzyka mogące predysponować do udaru (np. palenie papierosów, nadciśnienie)
 • jeśli u pacjenta występuje hipokaliemia lub hipomagnezemia (zbyt mało potasu lub magnezu we krwi) lub predyspozycje genetyczne do takich nieprawidłowości
 • jeśli u pacjenta występowały zaburzenia sercowo-naczyniowe
 • jeśli pacjent przyjmuje inne leki przeciwpsychotyczne
 • jeśli pacjent jest bardziej pobudzony lub wykazuje zwiększoną aktywność, ponieważ lek może nasilać te działania
 • jeśli u pacjenta lub u kogoś z jego rodziny występowały zakrzepy żylne, ponieważ stosowanie leków takich jak ten wiąże się z powstawaniem zakrzepów

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Fluanxol Depot a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Fluanxol Depot nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży, chyba że jest to zdecydowanie niezbędne.

Fluanxol Depot a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Fluanxol Depot nie powinien być stosowany przez kobiety karmiące piersią, ponieważ niewielkie ilości leku mogą być wydzielane do mleka kobiecego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Dotyczy to w szczególności:

 • trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych
 • guanetydyny i podobnych leków (obniżających ciśnienie krwi)
 • barbituranów (leków wywołujących senność)
 • leków stosowanych w leczeniu padaczki
 • lewodopy i podobnych leków (stosowanych do leczenia choroby Parkinsona)
 • metoklopramidu (leku stosowanego w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych)
 • piperazyny (leku przeciwpasożytniczego, działającego na owsiki i glisty ludzkie)
 • leków zaburzających gospodarkę wodno-mineralną (zbyt mało potasu lub magnezu we krwi)
 • leków, o których wiadomo, że zwiększają stężenie flupentyksolu we krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Fluanxol Depot a alkohol

Fluanxol Depot może nasilać uspokajające działanie alkoholu, powodując senność. Nie zaleca się picia napojów zawierających alkohol podczas stosowania leku Fluanxol Depot.

Fluanxol Depot a prowadzenie pojazdów

Istnieje ryzyko wystąpienia senności i zawrotów głowy po zastosowaniu leku Fluanxol Depot. W takich sytuacjach nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani posługiwać się narzędziami do czasu ustąpienia tych objawów.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Fluanxol Depot?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego