Kategorie

Fluanxol (Flupentixolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Fluanxol?

Fluanxol zawiera substancję czynną flupentyksol. Fluanxol należy do grupy leków przeciwpsychotycznych (zwanych również neuroleptykami).

Podstawowe informacje

NazwaFluanxol
Nazwa międzynarodowaFlupentixolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 0,5 mg
 • 3 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Flupentyksol

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń 

 • betadek
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • hydroksypropyloceluloza
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kroskarmeloza sodowa
 • talk
 • uwodorniony olej roślinny
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletek 0,5 mg

 • Opadry II 85F38027 Yellow: alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany
 • makrogol/ PEG 3350
 • talk
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • żółty tlenek żelaza (E172)
 • makrogol/ PEG 6000

Otoczka tabletek 3 mg

 • Opadry II 85F32719 Yellow: alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany
 • makrogol/ PEG 3350
 • żółty tlenek żelaza (E172)
 • talk
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • czerwony tlenek żelaza (E172)
 • żółcień pomarańczowa (E110)
 • lak aluminiowy
 • makrogol/ PEG 6000
Dostępne opakowania
 • 50 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Przeciwpsychotyczne

Zastosowanie

Leczenie schizofrenii

Przeciwwskazania
 • uczulenie (nadwrażliwość) na flupentyksol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • zmniejszony poziom świadomości bez względu na etiologię (np. zatrucie alkoholem, barbituranami lub opiatami), zapaść krążeniowa, śpiączka
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia czynności wątroby
 • napady drgawek w przeszłości
 • cukrzyca (wymagana może być zmiana leczenia przeciwcukrzycowego)
 • organiczny zespół mózgowy (stan chorobowy, który może się rozwinąć w wyniku zatrucia alkoholem lub rozpuszczalnikami organicznymi)
 • czynniki ryzyka mogące predysponować do udaru (np. palenie papierosów, nadciśnienie)
 • hipokaliemia lub hipomagnezemia (zbyt mało potasu lub magnezu we krwi) lub predyspozycje genetyczne do takich nieprawidłowości
 • zaburzenia sercowo-naczyniowe
 • inne leki przeciwpsychotyczne
 • jeśli pacjent jest bardziej pobudzony lub wykazuje zwiększoną aktywność, ponieważ lek może nasilać te działania
 • zakrzepy żylne w przeszłości lub w rodzinie
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • senność, niemożność siedzenia lub stania dłuższy czas nieruchomo (akatyzja), nadmierna aktywność ruchowa (hiperkinezja), zwolnione lub upośledzone ruchy (hipokinezja)
 • suchość w jamie ustnej

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów)

 • kołatanie serca (tachykardia), wrażenie szybkiego, mocnego lub nieregularnego bicia serca (palpitacje)
 • drżenie, skręt lub powtarzające się ruchy, lub nietypowa postawa ciała w związku z ciągłym skurczem mięśni (dystonia), zawroty głowy, ból głowy
 • nieostre widzenie przedmiotów usytuowanych blisko oczu (zaburzenia akomodacji), nieprawidłowe widzenie
 • trudności w oddychaniu lub bolesne oddychanie (duszność)
 • zwiększone wydzielanie śliny (ślinotok), zaparcia, wymioty, problemy trawienne lub uczucie dyskomfortu w górnej części brzucha (niestrawność), biegunka
 • zaburzenia oddawania moczu, zatrzymanie moczu
 • nasilone pocenie się, świąd (swędzenie)
 • ból mięśni
 • zwiększenie apetytu, zwiększenie masy ciała
 • zmęczenie, uczucie osłabienia (astenia)
 • bezsenność, depresja, nerwowość, pobudzenie, zmniejszenie popędu płciowego (osłabienie libido)
Nie łączyć z
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • guanetydyną i podobnymi lekami (obniżającymi ciśnienie krwi)
 • barbituranami (lekami wywołującymi senność)
 • lekami stosowanymi w leczeniu padaczki
 • lewodopą i podobnymi lekami (stosowanymi do leczenia choroby Parkinsona)
 • metoklopramidem (lekiem stosowanym w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych)
 • piperazyną (lekiem przeciwpasożytniczym, działającym na owsiki i glisty ludzkie)
 • lekami zaburzającymi gospodarkę wodno-mineralną (zbyt mało potasu lub magnezu we krwi)
 • lekami, o których wiadomo, że zwiększają stężenie leku Fluanxol we krwi
 • lekami zmieniającymi akcję serca (chinidyną, amiodaronem, sotalolem, dofetylidem, erytromycyną, terfenadyną, astemizolem, gatyfloksacyną, moksyfloksacyną, cyzaprydem, litem)
 • innymi lekami przeciwpsychotycznymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu raka
Ciąża

Lek nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży, chyba że jest to zdecydowanie niezbędne.

Karmienie piersią

Lek nie powinien być stosowany przez kobiety karmiące piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Istnieje ryzyko wystąpienia senności i zawrotów głowy po zastosowaniu leku Fluanxol. W takich sytuacjach nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani posługiwać się narzędziami do czasu ustąpienia tych objawów.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Fluanxol?

Lek ten działa na drogi przewodzenia nerwowego w określonych obszarach mózgu i pomaga w wyrównaniu pewnych zaburzeń równowagi chemicznej w mózgu, które odpowiadają za występowanie objawów choroby.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Fluanxol?

Lek ten stosuje się w leczeniu:

 • schizofrenii
 • zaburzeń psychotycznych bez zaburzeń depresyjnych
 • doraźnie w zaburzeniach depresyjnych, innych niż w przebiegu psychozy

Dawkowanie

Jak stosować lek Fluanxol?

Ten lek należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek stosuje się w różnych dawkach, których wielkość zależy od nasilenia choroby.

Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi od 3 mg do 15 mg na dobę. Dawkę tę można stopniowo zwiększać do 30 mg na dobę. W niektórych przypadkach wymagane być może znaczne zwiększenie dawki. Dawka podtrzymująca zazwyczaj wynosi od 5 mg do 20 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Pacjentom w podeszłym wieku zazwyczaj podaje się dawki w dolnej granicy zakresu dawkowania.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Pacjentom z chorobami wątroby na ogół podaje się dawki w dolnej granicy zakresu dawkowania.

Sposób podawania

Tabletki należy połykać, popijając wodą. Nie rozgryzać. W początkowym okresie leczenia Fluanxol zazwyczaj podaje się w dawkach podzielonych 2 lub 3 razy na dobę. W leczeniu podtrzymującym Fluanxol można podawać w pojedynczej dawce, raz na dobę.

Czas trwania leczenia

Tak jak w przypadku stosowania innych leków przeciwpsychotycznych, poprawę stanu zdrowia, podczas stosowania leku Fluanxol uzyskuje się po paru tygodniach. Leczenie należy kontynuować tak długo, jak zaleci lekarz. Choroba może utrzymywać się przez długi czas i jeśli leczenie zostanie przerwane za wcześnie, objawy mogą powrócić. Nie wolno zmieniać dawki leku bez zasięgnięcia porady lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fluanxol

W razie podejrzenia, że doszło do spożycia zbyt dużej liczby tabletek leku Fluanxol należy natychmiast się zgłosić do lekarza lub izby przyjęć najbliższego szpitala, nawet jeśli nie ma żadnych dolegliwości lub objawów zatrucia. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku Fluanxol. Mogą wystąpić następujące objawy przedawkowania:

 • senność
 • utrata świadomości
 • zaburzenia ruchowe lub sztywność mięśni
 • drgawki
 • obniżenie ciśnienia tętniczego, słabe tętno, przyspieszenie akcji serca, bladość, niepokój
 • podwyższenie lub obniżenie temperatury
 • zmiany akcji serca w tym nieregularna lub zwolniona akcja, gdy Fluanxol podawano w nadmiernie dużej dawce w skojarzeniu z lekami o znanym działaniu na serce

Pominięcie zastosowania leku Fluanxol

Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Fluanxol

Nie należy przerywać stosowania leku Fluanxol nawet jeśli wystąpi poprawa samopoczucia, chyba, że lekarz prowadzący to zaleci.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Fluanxol?

Leku nie należy stosować:

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na flupentyksol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent ma zmniejszony poziom świadomości bez względu na etiologię (np. zatrucie alkoholem, barbituranami lub opiatami), zapaść krążeniowa, śpiączka

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Fluanxol może wywoływać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Fluanxol i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych działań niepożądanych:

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • niezależne od woli rytmiczne ruchy warg i języka; może to być objaw stanu chorobowego zwanego dyskinezą późną

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów):

 • wysoka gorączka, niezwykła sztywność mięśni i zaburzenia świadomości, z towarzyszącym poceniem się i szybką akcją serca; mogą być to objawy rzadkiego stanu chorobowego zwanego złośliwym zespołem neuroleptycznym, o którym informowano w związku ze stosowaniem różnych leków przeciwpsychotycznych
 • żółte zabarwienie skóry i białkówki oka (żółtaczka), co może wskazywać na uszkodzenie wątroby
 • zakrzepy w żyłach, zwłaszcza w żyłach nóg (do objawów należą: obrzęk, ból oraz zaczerwienienie skóry nóg), które to zakrzepy mogą przemieszczać się naczyniami krwionośnymi do płuc, powodować ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu

Inne działania niepożądane

Bardzo częste (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • senność, niemożność siedzenia lub stania dłuższy czas nieruchomo (akatyzja)
 • ruchy mimowolne (hiperkineza), zwolnione lub upośledzone ruchy (hipokineza)
 • uczucie suchości w jamie ustnej

Częste (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • przyspieszenie akcji serca (tachykardia), wrażenie szybkiego, mocnego lub nieregularnego bicia serca (kołatanie serca, palpitacje)
 • drżenie, skręt lub powtarzające się ruchy lub nietypowa postawa ciała w związku z ciągłym skurczem mięśni (dystonia), zawroty głowy, ból głowy
 • zaburzenia ostrości widzenia (zaburzenia akomodacji), nieprawidłowe widzenie
 • spłycenie i przyspieszenie oddechu (duszność)
 • zwiększone wydzielanie śliny (ślinotok), zaparcia, wymioty, problemy trawienne lub uczucie dyskomfortu w górnej części brzucha (niestrawność), biegunka
 • zaburzenia oddawania moczu, zatrzymanie moczu
 • nasilone pocenie się, świąd (swędzenie)
 • ból mięśni
 • zwiększenie apetytu, zwiększenie masy ciała
 • zmęczenie, uczucie osłabienia (astenia)
 • bezsenność, depresja, nerwowość, pobudzenie, zmniejszenie popędu płciowego (osłabienie libido)

Niezbyt częste (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • niepłynne ruchy (dyskineza), parkinsonizm, zaburzenia mowy, drgawki
 • napad przymusowego patrzenia z rotacją gałek ocznych
 • ból brzucha, nudności, wzdęcie z oddawaniem wiatrów
 • wysypka, reakcje skórne w związku z nadwrażliwością na światło (fotowrażliwość), zapalenie skóry
 • sztywność mięśni
 • zmniejszenie apetytu
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi (hipotensja), uderzenia gorąca
 • nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby
 • zaburzenia wytrysku, zaburzenia wzwodu)
 • stan splątania

Rzadkie (mogą wystąpić rzadziej niżu 1 na 1000 pacjentów):

 • mała liczba płytek krwi (trombocytopenia), mała liczba granulocytów obojętnochłonnych (neutropenia), zmniejszona liczba białych krwinek (leukopenia), brak granulocytów we krwi (agranulocytoza)
 • zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi (hiperprolaktynemia)
 • zwiększenie stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia), zaburzona tolerancja glukozy
 • nadreaktywność (nadwrażliwość), ostra ogólnoustrojowa oraz ciężka reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna)
 • rozwój gruczołów sutkowych u mężczyzn (ginekomastia), nadmierne wytwarzanie mleka (mlekotok)
 • brak miesiączki
 • zmiany w zapisie EKG (wydłużenie odstępu QT)
 • nieregularna akcja serca (komorowe zaburzenia rytmu serca, w rzadkich przypadkach nieregularna akcja serca (arytmia) może zakończyć się nagłą śmiercią)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku:

 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby
 • jeśli u pacjenta występowały w przeszłości napady drgawek
 • jeśli u pacjenta występuje cukrzyca (wymagana może być zmiana leczenia przeciwcukrzycowego)
 • jeśli u pacjenta występuje organiczny zespół mózgowy (stan chorobowy, który może się rozwinąć w wyniku zatrucia alkoholem lub rozpuszczalnikami organicznymi)
 • jeśli u pacjenta występują czynniki ryzyka mogące predysponować do udaru (np. palenie papierosów, nadciśnienie)
 • jeśli u pacjenta występuje hipokaliemia lub hipomagnezemia (zbyt mało potasu lub magnezu we krwi) lub predyspozycje genetyczne do takich nieprawidłowości
 • jeśli u pacjenta występowały zaburzenia sercowo-naczyniowe
 • jeśli pacjent przyjmuje inne leki przeciwpsychotyczne
 • jeśli pacjent jest bardziej pobudzony lub wykazuje zwiększoną aktywność, ponieważ lek może nasilać te działania
 • jeśli u pacjenta lub u kogoś z jego rodziny występowały zakrzepy żylne, ponieważ stosowanie leków takich jak ten wiąże się z powstawaniem zakrzepów

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Fluanxol a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Fluanxol nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży, chyba że jest to zdecydowanie niezbędne.

Fluanxol a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Fluanxol nie powinien być stosowany przez kobiety karmiące piersią, ponieważ niewielkie ilości leku mogą być wydzielane do mleka kobiecego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Dotyczy to zwłaszcza:

 • trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych
 • guanetydyny i podobnych leków (obniżających ciśnienie krwi)
 • barbituranów (leków wywołujących senność)
 • leków stosowanych w leczeniu padaczki
 • lewodopy i podobnych leków (stosowanych do leczenia choroby Parkinsona)
 • metoklopramidu (leku stosowanego w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych)
 • piperazyny (leku przeciwpasożytniczego, działającego na owsiki i glisty ludzkie)
 • leków zaburzających gospodarkę wodno-mineralną (zbyt mało potasu lub magnezu we krwi)
 • leków, o których wiadomo, że zwiększają stężenie flupentyksolu we krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Fluanxol a alkohol

Fluanxol może nasilać uspokajające działanie alkoholu, powodując senność. Nie zaleca się picia napojów zawierających alkohol podczas stosowania leku Fluanxol.

Fluanxol a prowadzenie pojazdów

Istnieje ryzyko wystąpienia senności i zawrotów głowy po zastosowaniu leku Fluanxol. W takich sytuacjach nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani posługiwać się narzędziami do czasu ustąpienia tych objawów.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Fluanxol?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego