Kategorie

Flucon (Fluorometholonum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Flucon?

Flucon to krople do oczu zawierające kortykosteroid. Stosowane są w celu zapobiegania lub zmniejszenia stanu zapalnego.

Podstawowe informacje

NazwaFlucon
Nazwa międzynarodowaFluorometholonum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

1 mg/ ml

PostaćKrople do oczu, zawiesina
Skład - substancja czynna

Fluorometolon

Skład - substancje pomocnicze
 • diwodorofosforan sodu jednowodny
 • wodorofosforan disodu bezwodny
 • polisorbat 80
 • chlorek sodu
 • chlorek beznzalkoniowy (roztwór)
 • edetynian disodu
 • alkohol poliwinylowy
 • hypromeloza
 • kwas solny stężony i/ lub wodorotlenek sodu
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania

Butelka 5 ml

Działanie / właściwości

Przeciwzapalne

Zastosowanie

Leczenie niezakaźnych chorób zapalnych oczu:

 • zapalenie spojówki gałkowej i powiekowej
 • zapalenie rogówki
 • zapalenie przedniego odcinka gałki ocznej
Przeciwwskazania
 • uczulenie na fluorometolon lub pozostałe składniki leku
 • nieleczone ostre bakteryjne zakażenie oka
 • opryszczkowe zapalenie rogówki, krowianka, ospa wietrzna lub inne wirusowe zakażenie oka
 • grzybicze zakażenia oka
 • gruźlicze zakażenie oka
 • nieleczone ropne zakażenie oka
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • lek podaje się wyłącznie do oczu
 • ryzyko wzrostu ciśnienia w oku, zwłaszcza u dzieci i osób z chorobami przewlekłymi
 • w przypadku rozwoju zakażenia lekarz przepisze inny lek
 • opóźnione gojenia oka
 • choroby prowadzące do ścieńczenia tkanek oka
 • leczenie zakażenia wirusem opryszczki
 • spowolniony wzrost u dzieci
 • lek zawiera chlorek benzalkoniowy i bufory fosforanowe
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częstość nieznana:

 • zwiększone ciśnienie w oku
 • niewyraźne lub nieostre widzenie
 • ból lub dyskomfort oka
 • podrażnienie, zaczerwienienie oka
 • nasilone łzawienie
 • zaburzenia smaku
Nie łączyć z
 • lekami na jaskrę
 • lekami rozszerzającymi źrenice np. atropiną
Ciąża

Dopuszcza sie stosowanie leku w czasie ciąży jedynie w sytuacji, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku podczas karmienia piersią.

Dzieci

Powyżej 3 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Po podaniu leku przez pewien czas widzenie może być niewyraźne. Nie należy prowadzić pojazdów do czasu ustąpienia objawu.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Flucon?

Fluorometolon zmniejsza siłę działania mediatorów stanu zapalnego, w efekcie wykazując silne działanie przeciwzapalne. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Flucon?

Wskazaniem do aplikowania kropli są niezakaźne choroby zapalne oczu:

 • zapalenie spojówki gałkowej i powiekowej
 • zapalenie rogówki
 • zapalenie przedniego odcinka gałki ocznej

Dawkowanie

Jak stosować lek Flucon?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przed podaniem leku należy dokładnie wstrząsnąć butelkę. Nie wolno dotykać końcówką zakraplacza oka, powieki ani żadnego innego miejsca.

Młodzież i dorośli

Zwykle 1 kropla do oka lub oczu 2 - 4 razy na dobę. W pierwszych dwóch dobach stosowania leku lekarz może zalecić aplikację nawet co 4 godziny.

Pacjenci z jaskrą nie powinni stosować leku dłużej niż 2 tygodnie, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Flucon

Oczy należy przemyć letnią wodą, a następną aplikację wykonać w wyznaczonym czasie.

Pominięcie zastosowania leku Flucon

Należy przyjąć kolejną planową dawkę, unikając podawania podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Flucon?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • uczulenie na fluorometolon lub pozostałe składniki leku
 • nieleczone ostre bakteryjne zakażenie oka
 • opryszczkowe zapalenie rogówki, krowianka, ospa wietrzna lub inne wirusowe zakażenie oka
 • grzybicze zakażenia oka
 • gruźlicze zakażenie oka
 • nieleczone ropne zakażenie oka

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Flucon może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częstość nieznana:

 • zwiększone ciśnienie w oku, zwłaszcza przy długotrwałym stosowaniu
 • niewyraźne lub nieostre widzenie
 • ból lub dyskomfort oka, uczucie ciała obcego w oku
 • podrażnienie, zaczerwienienie oka
 • nasilone łzawienie
 • zaburzenia smaku

Stosowanie skojarzonej terapii zawierającej kortykosteroidy może wywołać wtórne infekcje.

W chorobach prowadzących do ścieńczenia rogówki lub twardówki wzrasta ryzyko perforacji.

Fosforany zawarte w leku mogą wywołać zmętnienie rogówki w związku z gromadzeniem się wapnia. Dotyczy to pacjentów z uszkodzoną rogówką.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • lek podaje się wyłącznie do oczu
 • ryzyko wzrostu ciśnienia w oku, zwłaszcza u dzieci i osób z chorobami przewlekłymi
 • w przypadku rozwoju zakażenia lekarz przepisze inny lek
 • lek może opóźniać gojenie oka
 • choroby prowadzące do ścieńczenia tkanek oka
 • leczenie zakażenia wirusem opryszczki
 • spowolniony wzrost u dzieci, zwłaszcza przy stosowaniu wysokich dawek przez długi czas
 • lek zawiera chlorek benzalkoniowy i bufory fosforanowe, lek może powodować podrażnienie oka lub zmętnienie rogówki

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Flucon a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w czasie ciąży jedynie w sytuacji, gdy korzyści dla matki przewyższają ewentualne ryzyko dla płodu.

Flucon a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo czy fluometolon przenika do mleka, dlatego kobiety karmiące piersią nie powinny stosować leku.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. Dotyczy to:

 • NLPZ, jednoczesne stosowanie leków wpływa na gorsze gojenie się rogówki
 • leków na jaskrę, Flucon może zmniejszać ich skuteczność
 • leków rozszerzających źrenice np. atropiny, ciśnienie wewnątrzgałkowe może dodatkowo wzrosnąć
 • leków stosowanych w HIV (rytonawir, kobicystat) i innych, które mogą nasilać działanie Fluconu. Lekarz może zalecić stały nadzór pacjenta

Jeśli stosowane są inne maści lub krople do oczu należy zachować przynajmniej 5 minut odstępu między kolejnymi lekami, maść podawać zawsze na końcu. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Flucon a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między lekiem a alkoholem.

Flucon a prowadzenie pojazdów

Po podaniu leku widzenie może być niewyraźne przez pewien czas. Nie należy prowadzić pojazdów do momentu ustąpienia objawu. Ponadto lek nie ma wpływu lub wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Flucon?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C.

Butelkę wraz z niewykorzystaną zawartością należy wyrzucić po upływie 4 tygodni od jej otwarcia.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego