Kategorie

Flunarizinum WZF (Flunarizinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Flunarizinum WZF?

Flunarizinum WZF zawiera flunaryzynę zaliczaną do grupy antagonistów wapnia.

Podstawowe informacje

NazwaFlunarizinum WZF
Nazwa międzynarodowaFlunarizinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

5 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Dichlorowodorek flunaryzyny

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • powidon K - 25
 • kwas stearynowy
 • uwodniona krzemionka koloidalna
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości

Zapobieganie zwężeniu naczyń krwionośnych.

Zastosowanie
 • migrena klasyczna lub zwykła
 • leczenie objawowe zawrotów głowy pochodzenia przedsionkowego (błędnikowego)
Przeciwwskazania
 • uczulenie na flunaryzynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • choroba Parkinsona
 • występowanie w przeszłości zaburzeń ruchowych, spowolnienia ruchowego, sztywności, drżenia
 • występowanie w przeszłości zaburzeń depresyjnych
 • ciąża lub karmienie piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli pacjent przeczuwa wystąpienie napadu migreny, nie należy zwiększać dawki leku
 • jeśli u pacjenta podczas stosowania leku wystąpi nasilające się uczucie wyczerpania, zmęczenia lub osłabienie działania
 • jeśli pacjent przyjmuje leki nasenne lub inne leki działające hamująco na OUN
 • jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w zaburzeniach psychicznych zaliczane do grupy pochodnych fenotiazyny
 • jeśli pacjent jest w podeszłym wieku, istnieje ryzyko wystąpienia spowolnienia ruchowego, sztywności, niemożności siedzenia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • zwiększenie łaknienia i masy ciała
 • nadmierna senność i (lub) zmęczenie
Nie łączyć z
 • lekami działającymi hamująco na układ nerwowy (np. leki nasenne)
 • hormonami żeńskimi (estrogenami, progestagenami)
 • lekami przeciwpadaczkowymi (karbamazepiną i fenytoiną)
Ciąża

Nie należy stosować leku Flunarizinum WZF w ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Flunarizinum WZF w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek Flunarizinum WZF nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat).

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Flunarizinum WZF może ograniczyć zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, zwłaszcza na początku leczenia. Nie należy wykonywać tych czynności do czasu ustąpienia zaburzeń.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Flunarizunum WZF?

Lek ten zapobiega zwężeniu naczyń krwionośnych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Flunarizinum WZF?

Lek Flunarizinum WZF stosuje się w:

 • zapobieganiu migrenie klasycznej (z aurą) lub zwykłej (bez aury)
 • leczeniu objawowym zawrotów głowy pochodzenia przedsionkowego (błędnikowego) - powstałych np. wskutek zaburzeń lub uszkodzenia błędnika znajdującego się w uchu

Dawkowanie

Jak stosować lek Flunarizinum WZF?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki należy przyjmować doustnie, najlepiej bezpośrednio po kolacji, połykać w całości, popijając wodą.

Dawki leku oraz czas leczenia ustala lekarz, indywidualnie dla każdego pacjenta.

Stosowanie u dorosłych:

Zapobieganie migrenie:

 • dawka początkowa: dorośli poniżej 65 lat: 2 tabletki (10 mg) na dobę, dorośli powyżej 65 lat: 1 tabletka (5 mg) na dobę
 • dawka podtrzymująca (kontynuacja leczenia): w ciągu tygodnia przez 5 dni stosować zwykłe dawki, przez kolejne 2 dni leku nie przyjmować

Jeżeli po 2 miesiącach stosowania leku w celu zapobiegania nagłym napadom migreny nie obserwuje się poprawy, należy zaprzestać stosowania leku i poradzić się lekarza.

Zawroty głowy:

 • dawka początkowa: dorośli poniżej 65 lat: 2 tabletki (10 mg) na dobę, dorośli powyżej 65 lat: 1 tabletka (5 mg) na dobę
 • dawka podtrzymująca (kontynuacja leczenia): w ciągu tygodnia przez 5 dni stosować zwykłe dawki, przez kolejne 2 dni leku nie przyjmować

Jeżeli po miesiącu stosowania leku w przewlekłych zawrotach głowy lub po 2 miesiącach zapobiegania napadowym zawrotom głowy nie obserwuje się poprawy, należy zaprzestać stosowania leku i poradzić się lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Flunarizinum WZF:

Po zastosowaniu większej niż zalecana dawki leku może wystąpić uspokojenie oraz uczucie osłabienia, niemocy i bezsilności (astenia). Po zażyciu dużej liczby tabletek Flunarizinum WZF mogą wystąpić objawy takie jak:

 • nadmierne uspokojenie
 • pobudzenie
 • przyspieszenie akcji serca (zwane kołataniem serca)

W przypadku wystąpienia tych objawów należy poradzić się lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Flunarizinum WZF:

W przypadku pominięcia dawki leku Flunarizinum WZF należy ją przyjąć jak najszybciej. Jeżeli zbliża się już pora przyjęcia następnej dawki leku, należy pominąć zapomnianą dawkę i zażyć następną według ustalonego schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Flunarizinum WZF:

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosuje się leku Flunarizinum WZF?

Nie należy stosować leku Flunarizinum WZF jeśli:

 • pacjent ma uczulenie na flunaryzynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • pacjent choruje na chorobę Parkinsona (przewlekła choroba charakteryzująca się objawami takimi jak, np. sztywność mięśni, drżenie kończyn i głowy, zubożenie mimiki)
 • u pacjenta w przeszłości występowały zaburzenia ruchowe, spowolnienie ruchowe, sztywność, drżenie (nazywane objawami pozapiramidowymi)
 • u pacjenta w przeszłości występowały zaburzenia depresyjne
 • pacjenta jest w ciąży lub karmi piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Flunarizinum WZF może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często występuje (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • zwiększenie łaknienia i masy ciała
 • nadmierna senność i zmęczenie (zazwyczaj przemijające)

Niezbyt często występuje (rzadziej niż 1 na 100 osób):

 • bezsenność, niepokój
 • depresja (szczególnie u pacjentek, u których wcześniej występowała depresja)
 • drżenie, sztywność mięśniowa, zaburzenia ruchów mimowolnych, w tym w obrębie ust (odnotowywane zwłaszcza u osób długotrwale stosujących lek oraz u pacjentów w podeszłym wieku)
 • zgaga
 • nudności
 • ból żołądka
 • suchość w jamie ustnej
 • bóle mięśniowe
 • wysypki skórne
 • wydzielanie mleka poza okresem karmienia piersią, szczególnie u kobiet stosujących razem z lekiem Flunarizinum WZF hormony żeńskie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Flunarizinum WZF należy omówić to z lekarzem. Należy poradzić się lekarza, jeśli:

 • u pacjenta podczas stosowania leku wystąpi nasilające się uczucie wyczerpania, zmęczenia lub osłabienie działania
 • pacjent przyjmuje leki nasenne lub inne leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (OUN)
 • pacjent przyjmuje leki stosowane w zaburzeniach psychicznych zaliczane do grupy pochodnych fenotiazyny (np. chloropromazyna, perfenazyna), ponieważ w przypadku jednoczesnego przyjmowania tych leków i flunaryzyny, może wystąpić spowolnienie ruchowe, sztywność, zaburzenia ruchowe, drżenie

U pacjentów w podeszłym wieku istnieje ryzyko wystąpienia:

 • spowolnienia ruchowego
 • sztywności
 • niemożności siedzenia
 • drżenia

Osoby te powinny ściśle przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących dawkowania leku. W przypadku wystąpienia opisanych objawów pacjent powinien lek odstawić i natychmiast zgłosić się do lekarza.

Nie należy zwiększać dawki leku, jeśli pacjent przeczuwa wystąpienie napadu migreny. Flunarizinum WZF nie przerywa napadu migreny.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Flunarizinum WZF a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Flunarizinum WZF w ciąży.

Flunarizinum WZF a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Flunarizinum WZF w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli przyjmowane są:

 • leki działające hamująco na układ nerwowy, np. leki nasenne przyjmowane z lekiem Flunarizinum WZF mogą powodować nadmierne uspokojenie (sedację) - nie należy przyjmować ich jednocześnie
 • hormony żeńskie (estrogeny, progestageny) łącznie z lekiem Flunarizinum WZF -  odnotowano wydzielanie mleka poza okresem karmienia piersią (mlekotok)
 • karbamazepina i fenytoina (leki przeciwpadaczkowe) - stosowane z lekiem Flunarizinum WZF mogą przyspieszać przemianę tego leku w organizmie - w takim przypadku lekarz może zalecić zwiększenie dawki leku Flunarizinum WZF

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Flunarizinum WZF a alkohol

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku Flunarizinum WZF, ponieważ może wystąpić nadmierne uspokojenie i senność.

Flunarizinum WZF a prowadzenie pojazdów

Flunarizinum WZF może ograniczyć zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, zwłaszcza na początku leczenia. Nie należy wykonywać tych czynności do czasu ustąpienia zaburzeń.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Flunarizinum WZF?

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25o C
 • w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego