Kategorie

Folacid (Acidum folicum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Folacid?

Lek Folacid zawiera kwas foliowy, czyli witaminę z grupy B. Jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju organizmu.

Podstawowe informacje

NazwaFolacid
Nazwa międzynarodowaAcidum folicum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 15 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Kwas foliowy

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • karboksymetyloskrobia sodowa
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
 • laurylosiarczan sodu
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
Działanie / właściwości

Profilaktyka i uzupełnienie niedoborów kwasu foliowego.

Zastosowanie
 • u kobiet, które urodziły dziecko z wadami cewy nerwowej
 • niedobory kwasu foliowego, takie jak niedokrwistość megaloblastyczna, niedokrwistość hemolityczna
Przeciwwskazania

Uczulenie na kwas foliowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • leczenie niedostatecznie zdiagnozowanej niedokrwistości megaloblastycznej ze względu na możliwość maskowania przyczyn choroby
 • padaczka
 • uszkodzenie tkanki mózgowej
 • uszkodzenie rdzenia kręgowego
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • reakcje alergiczne (wysypka skórna, zaczerwienienie skóry, skurcz oskrzeli, gorączka)
 • złe samopoczucie
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty
 • zaburzenia snu
 • depresja
 • pobudzenie
Nie łączyć z
 • lekami przeciwpadaczkowymi
 • lekami przeciwgruźliczymi
 • alkoholem (etanolem)
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • antagonistami kwasu foliowego
 • preparatami zobojętniającymi kwas żołądkowy
Ciąża

Lek Folacid może być bezpiecznie stosowany podczas ciąży.

Karmienie piersią

Lek Folacid może być bezpiecznie stosowany podczas karmienia piersią.

Dzieci

Brak danych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Folacid nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Folacid?

Kwas foliowy odgrywa istotną rolę w tkankach, w których zachodzą liczne podziały komórkowe (układ krwiotwórczy, nabłonek przewodu pokarmowego, tkanki płodu) i jest niezbędny w procesie mielinizacji włókien nerwowych. W organizmie jest przekształcany na drodze redukcji w postać czynną – kwas tetrahydrofoliowy, który jako koenzym wielu reakcji enzymatycznych uczestniczy w syntezie związków pirymidynowych, purynowych, kwasu deoksyrybonukleinowego, w przemianach aminokwasów i mrówczanów.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Folacid?

Lek Folacid zalecany jest do stosowania:

 • co najmniej przez 3 miesiące przed planowaną ciążą u kobiet, które urodziły dziecko z wadą genetyczną cewy nerwowej
 • w profilaktyce i leczeniu stanów powstałych w wyniku niedoboru kwasu foliowego takich jak: niedokrwistość megaloblastyczna, niedokrwistość hemolityczna

Dawkowanie

Jak stosować lek Folacid?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawka 5 mg:

 • w niedokrwistości megaloblastycznej - dorośli 5 mg na dobę przez 4 miesiące (maksymalnie 15 mg w zaburzeniach wchłaniania)
 • kobiety, które urodziły dziecko z wadą genetyczną cewy nerwowej - 5 mg na dobę co najmniej przez 3 miesiące przed planowaną ciążą

Dawka 15 mg:

 • w niedokrwistości megaloblastycznej - dorośli 15 mg na dobę przez 4 miesiące w zaburzeniach wchłaniania

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Folacid:

Nie obserwowano ciężkich objawów przedawkowania kwasu foliowego. W przypadku przedawkowania mogą wystąpić działania niepożądane opisane wyżej.

Pominięcie przyjęcia leku Folacid:

Należy kontynuować przyjmowanie leku w zaleconych dawkach, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Folacid należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Folacid?

Leku Folacid nie należy stosować jeśli pacjent ma uczulenie na kwas foliowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Folacid może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Kwas foliowy jest na ogół dobrze tolerowany.
 
Mogą jednak pojawić się:
 
 • reakcje alergiczne (wysypka skórna, zaczerwienienie skóry, skurcz oskrzeli, gorączka)
 • złe samopoczucie
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty
 • zaburzenia snu
 • depresja
 • pobudzenie

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Folacid należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zachować szczególną ostrożności stosując Folacid:

 • w leczeniu niedostatecznie zdiagnozowanej niedokrwistości megaloblastycznej ze względu na możliwość maskowania przyczyn choroby
 • u osób z padaczką
 • u osób z uszkodzeniem tkanki mózgowej
 • u osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Folacid a ciąża

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Folacid może być bezpiecznie stosowany podczas ciąży.

Folacid a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Folacid może być bezpiecznie stosowany podczas karmienia piersią. Kwas foliowy przenika do mleka kobiecego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Niedobory kwasu foliowego w organizmie mogą powodować:

 • leki przeciwpadaczkowe (fenytoina, fenobarbital, prymidon)
 • leki przeciwgruźlicze
 • alkohol (etanol)
 • doustne środki antykoncepcyjne
 • antagoniści kwasu foliowego (sulfonoamidy, metotreksat, trymetoprym, aminopteryna, pirymetamina, salazosulfapirydyna)

Podczas jednoczesnego stosowania kwasu foliowego i leków przeciwpadaczkowych konieczne jest monitorowanie ich stężenia ze względu na zmianę prędkości ich metabolizmu i możliwość nasilenia objawów padaczki.

Preparaty zobojętniające kwas żołądkowy zawierające związki glinu lub magnezu mogą zmniejszać wchłanianie kwasu foliowego - zaleca się zachować 2- godzinną przerwę w podawaniu tych leków.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Folacid a alkohol

Alkohol powoduje niedobory kwasu foliowego w organizmie, dlatego nie zaleca się jego spożywania podczas przyjmowania leku Folacid.

Folacid a prowadzenie pojazdów

Lek Folacid nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Folacid? 

 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC
 • należy przechowywać lek w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego