Kategorie

Foradil (Formoteroli fumaras dihydricus)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Foradil?

Foradil jest to lek rozszerzający oskrzela, którego substancją czynną leku jest fumaran formoterolu dwuwodny.

Podstawowe informacje

NazwaForadil
Nazwa międzynarodowaFormoteroli fumaras dihydricus
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

12 mcg

PostaćProszek do inhalacji w kapsułce twardej
Skład - substancja czynna

Fumaran formoterolu dwuwodny

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna (25 mg na kapsułkę, zawiera białka mleka)
 • żelatyna
 • szelak
 • tlenek żelaza czarny
 • glikol propylenowy
 • wodorotlenek amonu 28%
Dostępne opakowania
 • 30 kapsułek + inhalator
 • 60 kapsułek + inhalator
 • 180 kapsułek + 3 inhalatory
Działanie / właściwości

Rozszerzające oskrzela

Zastosowanie
 • zapobieganie i leczenie zwężenia oskrzeli w astmie oskrzelowej
 • zapobieganie skurczowi oskrzeli wywołanemu przez alergeny wziewne, zimne powietrze lub wysiłek fizyczny
 • zapobieganie i leczenie zwężenia oskrzeli w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP)
Przeciwwskazania
 • uczulenie na fumaran formoterolu dwuwodny, laktozę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • gdy stan pacjenta jest dobrze kontrolowany za pomocą kortykosteroidu podawanego drogą wziewną
 • gdy pacjent potrzebuje tylko krótko działającego leku pobudzającego receptory β2-adrenergiczne raz na jakiś czas
 • gdy wystąpi paradoksalny skurcz oskrzeli
 • gdy stosowane są inne produkty zawierające długo działające leki pobudzające receptory β2-adrenergiczne (salmeterol)
 • gdy wystąpi nagły świszczący oddech
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroba serca, w tym zaburzenia rytmu serca
 • wysokie ciśnienie krwi
 • cukrzyca
 • nadczynność tarczycy
 • tętniak (wybrzuszenie ścian tętnicy spowodowane jej osłabieniem)
 • zaburzenie dotyczące serca nazywane „wydłużeniem odstępu QT”
 • guz chromochłonny (nowotwór gruczołu nadnerczowego, który może wpływać na ciśnienie tętnicze krwi)
 • przyspieszone bicie serca
 • ciężka niewydolność serca
 • duszność lub świst podczas stosowania leku
 • astma (nie należy stosować leku Foradil jako jedynego leku kontrolującego astmę)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • bóle głowy
 • drżenie mięśni
 • kołatanie serca
Nie łączyć z
 • inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) lub trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami sympatykomimetycznymi
 • lekami przeciwhistaminowymi
 • steroidami
 • lekami moczopędnymi
 • lekami blokującymi receptory β-adrenergiczne
 • chinidyną, dyzopiramidem, prokainamidem
 • pochodnymi fenotiazyny
 • glikozydami naparstnicy
 • pochodnymi ksantyny
 • makrolidami
 • lekami do znieczulenia ogólnego w czasie zabiegu chirurgicznego, takimi jak węglowodory halogenowane
 • lekami przeciwcholinergicznymi
Ciąża

Leku Foradil nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że lekarz wyraźnie zaleci jego stosowanie.

Karmienie piersią

Leku Foradil nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Leku Foradil nie należy stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Foradil może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Foradil?

Działanie leku Foradil polega na rozkurczu mięśni gładkich oskrzeli, co ułatwia oddychanie. Działanie to występuje szybko w ciągu 1 do 3 minut i utrzymuje się przez 12 godzin po inhalacji.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Foradil?

Lek Foradil wskazany jest w:

 • zapobieganiu i leczeniu zwężenia oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową, jako uzupełnienie leczenia glikokortykosteroidami podawanymi wziewnie
 • zapobieganiu skurczowi oskrzeli wywołanemu przez alergeny wziewne, zimne powietrze lub wysiłek fizyczny
 • zapobieganiu i leczeniu zwężenia oskrzeli u pacjentów z odwracalną lub nieodwracalną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), w tym z przewlekłym zapaleniem oskrzeli i rozedmą płuc

Dawkowanie

Jak stosować lek Foradil?

Kapsułek nie należy połykać. Kapsułki należy stosować wdychając ich zawartość przez inhalator Aerolizer.

Dorośli i osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 roku życia):
 • astma oskrzelowa (leczenie podtrzymujące) - 1 do 2 kapsułek do inhalacji (12 do 24 mikrogramów) dwa razy na dobę (maksymalna dawka dobowa wynosi 4 kapsułki na dobę), w przypadku nagłego napadu astmy należy zastosować krótko działający lek rozszerzający oskrzela (np. salbutamol)
 • zapobieganie skurczowi oskrzeli wywołanemu przez wysiłek fizyczny lub alergeny: 1 do 2 kapsułek przynajmniej 15 minut przed wysiłkiem fizycznym lub narażeniem na alergen
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc - 1 do 2 kapsułek do inhalacji (12 do 24 mikrogramów) dwa razy na dobę

Dzieci w wieku powyżej 6 lat i młodzież:

 • astma oskrzelowa (leczenie podtrzymujące) - 1 kapsułka do inhalacji (12 mikrogramów) dwa razy na dobę (maksymalna dawka dobowa wynosi 2 kapsułki na dobę), w przypadku nagłego napadu astmy należy zastosować krótko działający lek rozszerzający oskrzela (np. salbutamol)
 • zapobieganie skurczowi oskrzeli wywołanemu przez wysiłek fizyczny lub alergeny: 1 kapsułka przynajmniej 15 minut przed wysiłkiem fizycznym lub narażeniem na alergen
 
Instrukcja obsługi inhalatora:
 1. Zdjąć nasadkę.
 2. Mocno przytrzymać podstawę inhalatora i otworzyć przekręcając ustnik w kierunku wskazanym strzałką.
 3. Bezpośrednio przed użyciem wyjąć kapsułkę z blistra foliowego, nie należy połykać kapsułki, gdyż jest przeznaczona wyłącznie do inhalacji. Upewnić się, że dłonie są całkowicie suche, by nie zamoczyć kapsułki. Umieścić kapsułkę w przegródce w kształcie kapsułki w podstawie inhalatora.
 4. Przekręcić ustnik do pozycji zamkniętej.
 5. Nacisnąć niebieskie przyciski do oporu tylko raz, trzymając inhalator w pozycji pionowej. Zwolnić przyciski.
 6. Wykonać głęboki wydech.
 7. Umieścić ustnik w ustach i nieco odchylić głowę do tyłu. Zacisnąć wargi wokół ustnika i wykonać szybki, ale miarowy, głęboki wdech. W czasie, gdy kapsułka obraca się w komorze inhalatora, a proszek ulega rozproszeniu, powinien być słyszalny charakterystyczny dźwięk. Jeżeli dźwięk ten nie pojawi się, może to oznaczać, że kapsułka utknęła w przegródce. Należy wtedy otworzyć inhalator i podważając kapsułkę, usunąć ją z przegródki. Nie należy podważać kapsułki poprzez wielokrotne naciskanie przycisków. Następnie należy powtórzyć czynności opisane w punkcie 7. Po usłyszeniu charakterystycznego dźwięku, należy wstrzymać oddech tak długo, jak to możliwe, a następnie wyjąć inhalator z ust i wypuścić powietrze przez nos.
 8. Otworzyć inhalator i sprawdzić, czy w kapsułce nie pozostał jeszcze proszek. Jeśli w kapsułce pozostał proszek, należy powtórzyć czynności opisane w punktach od 6 do 8.
 9. Po wykorzystaniu otworzyć inhalator usunąć pustą kapsułkę zamknąć ustnik i nałożyć ponownie nasadkę.

Czyszczenie inhalatora:

W celu usunięcia resztek proszku przetrzeć ustnik i przegródkę na kapsułkę suchą ściereczką lub czystą miękką szczoteczką. Nie należy używać wody do czyszczenia inhalatora.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Foradil:

Jeśli przypadkowo została przyjęta większa niż zalecana dawka leku Foradil, należy natychmiast zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Objawami świadczącymi o przedawkowaniu są:

 • nudności i/lub wymioty
 • drżenie mięśni
 • ból głowy
 • zawroty głowy (możliwe objawy wysokiego ciśnienia krwi)
 • szybkie lub nieregularne bicia serca
 • senność
 • zwiększone stężenie cukru we krwi
 • zmniejszone stężenie potasu we krwi
 
Pominięcie zastosowania leku Foradil:

W przypadku pominięcia dawki, lek należy przyjąć jak najszybciej. Jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, lecz powrócić do stałej pory przyjmowania leku.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Foradil należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Foradil?

Leku Foradil nie należy stosować w przypadkach gdy:

 • pacjent ma uczulenie na fumaran formoterolu dwuwodny, laktozę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • stan pacjenta jest dobrze kontrolowany za pomocą kortykosteroidu podawanego drogą wziewną
 • pacjent potrzebuje tylko krótko działającego leku pobudzającego receptory β2-adrenergiczne raz na jakiś czas
 • wystąpi paradoksalny skurcz oskrzeli - w takich przypadkach należy natychmiast przerwać podawanie leku i skontaktować się z lekarzem, który zaleci inne leczenie
 • stosowane są inne produkty zawierające długo działające leki pobudzające receptory β2-adrenergiczne, takie jak salmeterol
 • pojawi się nagle świszczący oddech

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Foradil może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
 
W badaniach klinicznych z lekiem Foradil zaobserwowano występowanie ciężkich napadów astmy (brak tchu, kaszel, świszczący oddech oraz ucisk w klatce piersiowej), które mogą wymagać leczenia szpitalnego.
 
Należy natychmiast poinformować lekarza o wystąpieniu któregokolwiek z następujących działań niepożądanych:
 • skurcz oskrzeli z kaszlem, świszczącym oddechem i trudnościami z oddychaniu
 • reakcja alergiczna (wysypka, pokrzywka, świąd, obrzęk twarzy, gardła oraz obniżenie ciśnienia tętniczego krwi i skurcz oskrzeli)
 • silne, opisywane jako rozrywające, bóle w obrębie klatki piersiowej (objawy dławicy piersiowej), zmiany w zapisie EKG
 • objawy ze strony mięśni, takie jak osłabienie mięśni, skurcze mięśni oraz zaburzenia rytmu serca
 • nieregularny rytm serca

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • bóle głowy
 • drżenie mięśni
 • kołatanie serca

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • pobudzenie
 • lęk
 • nerwowość
 • bezsenność
 • zawroty głowy
 • przyspieszone bicie serca
 • podrażnienie błony śluzowej gardła
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • skurcze mięśni
 • bóle mięśni

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zmniejszone stężenie potasu we krwi
 • zaburzenia rytmu serca
 • skurcze dodatkowe
 • nudności

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • zwiększenie stężenia glukozy we krwi
 • zaburzenia smaku
 • obrzęki rąk, kostek i stóp
 • nadmierne pragnienie
 • częste oddawanie moczu
 • zmęczenie (objawy te mogą wskazywać na zwiększone stężenie cukru we krwi)

Częstość nieznana:

 • kaszel
 • wysypka
 • ból głowy oraz zawroty głowy (możliwe objawy wysokiego ciśnienia krwi)

Stosowanie leku może powodować zwiększenie stężenia insuliny we krwi, wolnych kwasów tłuszczowych, glicerolu i ciał ketonowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Foradil należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Podczas stosowania leku Foradil należy zachować szczególną ostrożność jeśli:

 • u pacjenta występuje choroba serca, w tym zaburzenia rytmu serca
 • u pacjenta występuje wysokie ciśnienie krwi
 • u pacjenta występuje cukrzyca
 • u pacjenta występuje nadczynność tarczycy
 • u pacjenta występuje tętniak (wybrzuszenie ścian tętnicy spowodowane jej osłabieniem)
 • u pacjenta występuje zaburzenie dotyczące serca nazywane „wydłużeniem odstępu QT”
 • u pacjenta występuje guz chromochłonny (nowotwór gruczołu nadnerczowego, który może wpływać na ciśnienie tętnicze krwi)
 • u pacjenta występuje przyspieszone bicie serca
 • u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca
 • u pacjenta występuje duszność lub świst podczas stosowania leku - należy kontynuować terapię i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem
 • pacjent ma astmę - nie należy stosować leku Foradil jako jedynego leku kontrolującego astmę

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Foradil a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Foradil nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że zostanie wyraźnie zalecony przez lekarza.

Foradil a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
 
Leku Foradil nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

 • inhibitory monoaminooksydazy (MAO) lub trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (leki stosowane w leczeniu depresji i zmian nastroju)
 • leki sympatykomimetyczne (leki podobne do adrenaliny stosowane w leczeniu astmy lub w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej nosa)
 • leki przeciwhistaminowe (leki przeciwalergiczne stosowane w zapobieganiu i leczeniu objawów reakcji alergicznej)
 • steroidy (leki stosowane często w leczeniu astmy i innych chorób zapalnych)
 • leki moczopędne (stosowane w leczeniu obrzęków powstałych wskutek zatrzymania wody w organizmie, niewydolności serca i wysokiego ciśnienia tętniczego krwi)
 • leki blokujące receptory β-adrenergiczne (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, niewydolności serca, dławicy piersiowej, niepokoju, zaburzeń rytmu serca także niektóre krople do oczu stosowane w leczeniu jaskry mogą zawierać leki blokujące receptory β-adrenergiczne)
 • chinidyna, dyzopiramid, prokainamid (leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca)
 • pochodne fenotiazyny (leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak schizofrenia, stany pobudzenia maniakalnego, reakcje psychotyczne, niepokój)
 • glikozydy naparstnicy (leki stosowane w leczeniu niewydolności serca i zaburzeń rytmu serca)
 • pochodne ksantyny (leki stosowane w leczeniu astmy lub innych przewlekłych obturacyjnych chorób dróg oddechowych)
 • makrolidy (np. erytromycyna, azytromycyna) stosowane w leczeniu infekcji bakteryjnych
 • leki do znieczulenia ogólnego w czasie zabiegu chirurgicznego, takie jak węglowodory halogenowane (np. halotan)
 • leki przeciwcholinergiczne (np. bromek ipratropiowy) stosowane w leczeniu chorób przewodu pokarmowego, zaburzeń układu moczowo-płciowego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Foradil a alkohol

Brak danych.

Foradil a prowadzenie pojazdów

Jeśli stosując lek Foradil wystąpią zawroty głowy lub inne podobne objawy niepożądane, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Foradil? 

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25 0C
 • lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego