Kategorie

Foramed (Formoteroli fumaras)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Foramed?

Lek Foramed zawiera w swoim składzie formoterolu fumaran dwuwodny, którego zadania polega na ułatwieniu oddychania poprzez rozkurcz mięśni gładkich oskrzeli.

Podstawowe informacje

NazwaForamed
Nazwa międzynarodowaFormoteroli fumaras
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

12 mcg/ dawkę inh

PostaćProszek do inhalacji w kapsułce twardej
Skład - substancja czynna

Fumaran dwuwodny formoterolu

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • żelatyna
Dostępne opakowania
 • 30 kapsułek
 • 60 kapsułek
 • 90 kapsułek
 • 120 kapsułek
Działanie / właściwości

Rozszerzające oskrzela

Zastosowanie
 • zapobieganie zwężeniu oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową
 • zapobieganie skurczowi oskrzeli wywołanego przez alergeny, chłodne powietrze lub wysiłek fizyczny
 • zapobieganie i leczenie zwężenia oskrzeli u pacjentów z odwracalną i nieodwracalną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), w tym z przewlekłym zapaleniem oskrzeli i rozedmą płuc
Przeciwwskazania

Uczulenie na dwuwodny fumaran formoterolu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby serca
 • nadciśnienie
 • cukrzyca
 • nadczynność tarczycy
 • tętniak
 • zaburzenie serca związane z nieprawidłowym impulsem elektrycznym, nazywane „wydłużeniem odstępu QT”
 • guz chromochłonny
 • tachykardia
 • niewydolność serca
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (występujące u 1 do 10 osób na 100 osób):

 • bóle głowy
 • drżenia
 • kołatania serca
Nie łączyć z
 • inhibitorami monoaminooksydazy lub trójpierściowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami sympatykomimetycznymi
 • lekami przeciwhistaminowymi
 • steroidami
 • lekami moczopędnymi
 • lekami blokującymi receptory β-adrenergiczne
 • chinidyną, dyzopiramidem, prokainamidem
 • pochodnymi fenotiazyny
 • glikozydami naparstnicy
 • pochodnymi ksantyny
 • makrolidami
 • lekami znieczulającymi
 • lekami przeciwcholinergicznymi
Ciąża

Lek nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży.

Karmienie piersią

Lek nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 6 lat

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeśli wystąpią takie objawy jak zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Foramed

Lek Foramed rozszerza oskrzela dzięki rozkurczowi mięśni gładkich oskrzeli. Jego działanie widoczne jest już w przeciągu 1-3 minut i utrzymuje się przez 12 godzin.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Foramed?

Lek Foramed jest stosowany w:

 • zapobieganiu zwężenia oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową jako uzupełnienie farmakoterapii glikokortykosteroidami podawanymi wziewnie
 • zapobieganiu skurczowi oskrzeli wywołanego przez alergeny wziewne, chłodne powietrze lub wysiłek fizyczny
 • zapobieganie i leczenie zwężenia oskrzeli u pacjentów z odwracalną i nieodwracalną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), w tym z przewlekłym zapaleniem oskrzeli i rozedmą płuc

Dawkowanie

Jak stosować lek Foramed?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Nie należy połykać kapsułek – kapsułki należy stosować, wdychając ich zawartość przez inhalator.

Dawkowanie

Dorośli:

Astma oskrzelowa

 • leczenie podtrzymujące 1 do 2 kapsułek do inhalacji dwa razy na dobę
 • dawka maksymalna to 4 kapsułki na dobę
 • lekarz może zalecić dodatkowo 1 - 2 kapsułki do inhalacji w calu zmniejszenia nasilenia objawów, jednak nie można przekroczyć dawki maksymalnej 4 kapsułki
 • jeśli potrzeba stosowania dodatkowych dawek występuje często, należy poinformować o tym lekarza
 • w razie napadu astmy należy zastosować salbutamol, krótko działający lek rozszerzający oskrzela

Zapobieganie skurczowi oskrzeli wywołanemu przez wysiłek fizyczny lub alergeny

 • zawartość kapsułki należy wdychać co najmniej 15 minut przed wysiłkiem fizycznym lub narażeniem na alergen
 • pacjenci z silnym skurczem oskrzeli, możliwe będzie u nich zastosowanie 2 kapsułek do inhalacji
 • leczenie astmy odbywa się zawsze podanie kortykosteroidów wziewnych

Przewlekła obturacyjna choroba płuc

 • leczenie podtrzymujące- 1 do 2 kapsułek do inhalacji dwa razy na dobę

Dzieci w wieku powyżej 6 lat i młodzież:

Astma oskrzelowa

 • leczenie podtrzymujące 1 kapsułka do inhalacji dwa razy na dobę
 • dawka maksymalna to 2 kapsułki na dobę
 • w razie napadu astmy należy zastosować np. salbutamol, krótko działający lek rozszerzający oskrzela

Zapobieganie skurczowi oskrzeli wywołanemu przez wysiłek fizyczny lub alergeny

 • zawartość kapsułki należy wdychać co najmniej 15 minut przed wysiłkiem fizycznym lub narażeniem na alergen
 • dzieci poniżej 6 lat mogą stosować lek tylko pod warunkiem gdy potrafią posługiwać się inhalatorem

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Foramed

W przypadku przedawkowania leku należy zgłosić się do lekarza. Objawy przedawkowania to wystąpienie: nudności i (lub) wymiotów, drżenia mięśni, bólu głowy, zawrotów głowy (możliwe objawy wysokiego ciśnienia), szybkiego lub nieregularnego bicia serca, senności, zwiększonego stężenia cukru we krwi, zmniejszonego stężenia potasu we krwi

Pominięcie zastosowania leku Foramed

Jeśli dawka leku zostanie pominięta, należy przyjąć ją tak szybko jak to możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, wtedy należy pominąć dawkę i przyjąć koleją według przyjętego schematu dawkowania.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Foramed?

Leku Foramed nie należy stosować, gdy:

 • pacjent ma uczulenie na formoterolu fumaran dwuwodny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Foramed może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Ciężkie działania niepożądane:

Należy natychmiast poinformować lekarza o wystąpieniu któregokolwiek z następujących działań niepożądanych:

 • skurcz oskrzeli z kaszlem, świszczącym oddechem i trudnościami w oddychaniu
 • reakcje alergiczne, np. wysypka, pokrzywka, świąd, obrzęk twarzy, gardła oraz obniżenie ciśnienia tętniczego krwi i skurcz oskrzeli
 • silne, opisywane jako rozrywające, bóle w obrębie klatki piersiowej (objawy dławicy piersiowej), zmiany w zapisie EKG
 • objawy ze strony mięśni, takie jak osłabienie mięśni, skurcze mięśni oraz zaburzenia rytmu serca (objawy te mogą być spowodowane zmniejszonym stężeniem potasu we krwi),
 • jeśli u pacjenta występuje nieregularny rytm serca (w tym szybsze bicie serca)

Często (występujące u 1 do 10 osób na 100 osób):

 • bóle głowy
 • drżenia
 • kołatania serca

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 osób na 1000 osób):

 • podekscytowanie
 • lęk
 • nerwowość
 • zaburzenia snu
 • zawroty głowy
 • przyspieszone bicie serca (tachykardia)
 • podrażnienie gardła
 • podrażnienie jamy ustnej
 • skurcze mięśni
 • bóle mięśni

Rzadko (występujące u 1 do 10 osób na 10 000 osób):

 • niedobór potasu - hipokaliemia
 • zaburzenia rytmu serca, takie jak migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy, dodatkowe skurcze
 • nudności

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 osoby na 10 000 osób):

 • podwyższone stężenie cukru we krwi (hiperglikemia)
 • zaburzenia smaku
 • obrzęki rąk, kostek i stóp
 • nadmierne pragnienie
 • częste oddawanie moczu, zmęczenie

Częstość nieznana:

 • kaszel
 • wysypka
 • ból głowy oraz zawroty głowy

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Foramed należy omówić z lekarzem jeśli u pacjenta występuje:

 • choroba serca w tym zaburzenie jego rytmu
 • nadciśnienie
 • cukrzyca
 • nadczynność tarczycy
 • tętniak
 • zaburzenie serca związane z nieprawidłowym impulsem elektrycznym, nazywane „wydłużeniem odstępu QT”
 • guz chromochłonny
 • tachykardia
 • niewydolność serca

Należy przestrzegać zaleceń lekarskich dotyczących stosowania leków przepisany w chorobie drób oddechowych, nie należy przerywać stosowania w razie odczuwalnej poprawy stanu zdrowia ani zmniejszać dawki leki. Gdy pacjent odczuwa duszność, świsty, należy kontynuować leczenie oraz jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.

W czasie stosowania leku Foramed nie należy stosować innych produktów zawierających długo działające leki pobudzające receptory β2-adrenergiczne, takie jak salmeterol.

Lek Formed nie jest przeznaczony dla pacjentów u których:

 • stan choroby jest dobrze kontrolowany przy pomocy kortykosteroidu podawanego wziewnie
 • pacjent potrzebuje tylko krótko działającego leku pobudzającego receptory β2-adrenergiczne i stosuje go raz na jakiś czas

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Foramed a ciąża

Jeśli pacjenta jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować tego leku Foramed w okresie ciąży, chyba że zostanie wyraźnie zalecony przez lekarza.

Foramed a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Istnieje możliwość zmiany dawki jednego z leków lub przerwanie przyjmowania jednego z nich w przypadku połączenia leku Foramed z:

 • inhibitorami monoaminooksydazy lub trójpierściowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami sympatykomimetycznymi
 • lekami przeciwhistaminowymi
 • steroidami
 • lekami moczopędnymi
 • lekami blokującymi receptory β-adrenergiczne
 • chinidyną, dyzopiramidem, prokainamidem
 • pochodnymi fenotiazyny
 • glikozydami naparstnicy
 • pochodnymi ksantyny
 • makrolidami
 • lekami znieczulającymi
 • lekami przeciwcholinergicznymi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Foramed a alkohol

Brak danych

Foramed a prowadzenie pojazdów

Jeśli wystąpią takie objawy jak na przykład zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Foramed?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego