Kategorie

Formoterol Easyhaler (Formoteroli fumaras dihydricus)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Formoterol Easyhaler?

Lek Formoterol Easyhaler jest lekiem zawierającym fumaran formoterolu, który dzięki rozszerzeniu dróg oddechowych zapobiega oraz leczy takie objawy jak świszczący oddech, duszność i kaszel. Działanie leku rozpoczyna się w ciągu 1-3 minut i utrzymuje się do 12 godzin.

Podstawowe informacje

NazwaFormoterol Easyhaler
Nazwa międzynarodowaFormoteroli fumaras dihydricus
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 12 mcg/ dawkę odmierzoną
PostaćProszek do inhalacji
Skład - substancja czynna

Fumaran formoterolu dwuwodny

Skład - substancje pomocnicze

Laktoza jednowodna

Dostępne opakowania
 • jeden inhalator (120 dawek) + opakowanie ochronne na inhalator
 • jeden inhalator (120 dawek)
 • dwa inhalatory (2 x 120 dawek)
Działanie / właściwości

Rozkurcza drogi oddechowe

Zastosowanie
 • razem ze wziewnymi kortykosteroidami w celu leczenia i zapobiegania objawom astmy,
 • w celu leczenia i zapobiegania wystąpieniu objawów przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)
Przeciwwskazania

Uczulenie na formoterolu fumaran lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • problemy z sercem
 • nadczynność tarczycy
 • wysokie ciśnienie tętnicze
 • cukrzycę
 • nowotwór nadnerczy
 • małe stężenie potasu we krwi
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (występujące u 1 do 10 osób na 100 osób):

 • bóle głowy
 • drżenia
 • kołatania serca
Nie łączyć z
 • inhibitorami monoaminooksydazy
 • trójpierściowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona
 • lekami stosowanymi w chorobach serca
 • lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia
 • lekami blokującymi receptory β-adrenergiczne
 • lekami moczopędnymi
 • erytromycyną
 • kortykosteroidami
 • lekami stosowanymi w zaburzeniach układu oddechowego
 • lekami przeciwalergicznymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu chorób psychicznych, lub ciężkich wymiotów i nudności
 • lekami stosowanymi w chorobach tarczycy
Ciąża

Leku nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci poniżej 6 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie powinien wywierać wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, jednak gdy podczas stosowania leku wystąpią zawroty głowy, należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Formoterol Easyhaler?

Lek Formoterol Easyhaler to długo działający lek rozszerzający drogi oddechowe.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Formoterol Easyhaler?

Lek Formoterol Easyhaler jest stosowany:

 • razem ze wziewnymi kortykosteroidami w celu leczenia i zapobiegania objawom astmy,
 • w celu leczenia i zapobiegania wystąpieniu objawów przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)

Dawkowanie

Jak stosować lek Formoterol Easyhaler?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ostre napady astmy

 • W przypadku napadu astmy między kolejnymi dawkami leku Formoterol Easyhaler należy zastosować doraźnie krótko działający lek wziewny

Należy skontaktować się z lekarzem tak szybko, jak to możliwe w przypadku:

 • nasilenia świszczącego oddechu, duszności lub kaszlu,
 • gdy objawy powracają szybciej niż zwykle,
 • gdy konieczne jest zastosowanie krótko działającego leku doraźnego częściej niż zwykle

Stosowanie u dorosłych (w tym u osób w podeszłym wieku) i młodzieży (w wieku powyżej 12 lat):

Astma:

 • dawka zazwyczaj stosowana to 1 dawka dwa razy na dobę
 • maksymalna dawka to 2 dawki na dobę

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP):

 • dawka zazwyczaj stosowana to 1 dawka dwa razy na dobę
 • dawka maksymalna to 2 dawki na dobę

Stosowanie u dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

Astma:

 • dawka zazwyczaj stosowana to 1 dawka dwa razy na dobę
 • dawka maksymalna to 2 inhalacje na dobę

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Formoterol Easyhaler:

W momencie przyjęcia większej dawki należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki. Objawy przedawkowania: nudności, wymioty, ból głowy, drżenie i szybkie bicie serca.

Pominięcie zastosowania leku Formoterol Easyhaler:

Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia dawki pominiętej. Dawkę pominiętą należy przyjąć tak szybko jak to możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, wtedy należy opuścić pominiętą dawkę i powrócić do przyjętego schematu dawkowania.

Przerwanie stosowania leku Formoterol Easyhaler:

Nie należy przerywać leczenia, bez konsultacji z lekarzem. Ważne jest, aby przyjmować lek regularnie, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Formoterol Easyhaler?

Nie należy stosować leku Formoterol Easyhaler gdy pacjent ma uczulenie na formoterolu fumaran lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Formoterol Easyhaler może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy przerwać stosowanie leku Formoterol Easyhaler i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

 • swędzenie, wysypka, zaczerwienienie skóry,
 • obrzęk powiek, warg, twarzy lub gardła,
 • niskie ciśnienie tętnicze lub zapaść,
 • nasilenie świszczącego oddechu i duszności bezpośrednio po zastosowaniu dawki leku

Inne działania niepożądane

Często (występujące u 1 do 10 osób na 100 osób):

 • bóle głowy
 • drżenia
 • kołatania serca

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 osób na 1000 osób):

 • skurcze mięśni, ból mięśni
 • szybkie bicie serca
 • bezsenność
 • nerwowość, niepokój

Rzadko (występujące u 1 do 10 osób na 10 000 osób):

 • nieregularna lub nierówna praca serca, skurcze dodatkowe
 • zmniejszenie stężenia potasu we krwi
 • podrażnienie jamy ustnej lub gardła
 • świszczący oddech, duszność
 • reakcje alergiczne
 • nudności (mdłości)

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 osoby na 10 000 osób):

 • zaburzenia smaku
 • zwiększenie stężenia glukozy we krwi
 • ból lub ucisk w klatce piersiowej
 • choroby serca (wydłużenie odstępu QT)
 • zmiany ciśnienia krwi
 • zawroty głowy

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Formoterol Easyhaler należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką, jeśli pacjent ma:

 • zaburzenia serca
 • wysokie ciśnienie krwi
 • cukrzycę (może być konieczne wykonanie u pacjenta dodatkowych pomiarów stężenia glukozy we krwi na początku stosowania leku Formoterol Easyhaler)
 • małe stężenie potasu we krwi
 • nadczynność tarczycy
 • guz chromochłonny nadnerczy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Formoterol Easyhaler a ciąża

Jeśli pacjenta jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować tego leku Formoterol Easyhaler w okresie ciąży.

Formoterol Easyhaler a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

W szczególności leku Formoterol Easyhaler nie należy łączyć z:

 • inhibitorami monoaminooksydazy, nie należy stosować leku Formoterol Easyhaler u pacjentów leczonych inhibitorami monoaminooksydazy w ciągu ostatnich 14 dni
 • trójpierściowymi lekami przeciwdepresyjnymi (amitryptylina lub imipramina)
 • lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona (np. selegilina i lewodopa)
 • lekami stosowanymi w chorobach serca
 • lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia
 • lekami blokującymi receptory β-adrenergiczne
 • lekami moczopędnymi
 • erytromycyną
 • kortykosteroidami (np. prednizolon)
 • lekami stosowanymi w zaburzeniach układu oddechowego (np. teofilina lub aminofilina)
 • lekami przeciwalergicznymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu chorób psychicznych, lub ciężkich wymiotów i nudności
 • lekami stosowanymi w chorobach tarczycy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Formoterol Easyhaler a alkohol

Spożywanie alkoholu podczas przyjmowania leku może spowodować przyspieszoną akcję serca.

Formoterol Easyhaler a prowadzenie pojazdów

Lek nie powinien wywierać wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, jednak gdy podczas stosowania leku wystąpią zawroty głowy, należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Formoterol Easyhaler?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przed pierwszym użyciem przechowywać w zamkniętej saszetce z folii laminowanej
 • po otwarciu saszetki z folii laminowanej: nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C, chronić przed wilgocią 
 • zaleca się przechowywanie inhalatora Easyhaler w opakowaniu ochronnym
 • w przypadku zamoczenia leku Formoterol Easyhaler trzeba go wymienić na nowy
 • lek Formoterol Easyhaler należy wymienić na nowy nie później niż 4 miesiące po otwarciu saszetki z folii laminowanej.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego