Kategorie

Gabacol (Gabapentinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Gabacol?

Gabacol to lek zawierający w swoim składzie gabapentynę. Ma działanie przeciwdrgawkowe i przeciwbólowe.

Podstawowe informacje

NazwaGabacol
Nazwa międzynarodowaGabapentinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 100 mg
 • 300 mg
 • 400 mg
PostaćKapsułki twarde
Skład - substancja czynna

Gabapentyna

Skład - substancje pomocnicze
 • skrobia kukurydziana
 • kopowidon
 • poloksamer 407
 • stearynian magnezu
 • żelatyna
 • laurylosiarczan sodu
 • dwutlenek tytanu
 • czerwony tlenek żelaza (kapsułki 400 mg)
 • żółty tlenek żelaza (kapsułki 300 i 400 mg)
 • woda oczyszczona
 • szelak
 • glikol propylenowy
 • amonowy wodorotlenek stężony
 • indygokarmin 
Dostępne opakowania

Blistry:

 • 20 kapsułek
 • 30 kapsułek
 • 50 kapsułek
 • 60 kapsułek
 • 84 kapsułek
 • 90 kapsułek
 • 98 kapsułek
 • 100 kapsułek
 • 200 kapsułek
 • 500 kapsułek
 • 1000 kapsułek

Butelka:

 • 100 kapsułek
 • 500 kapsułek
Działanie / właściwości
 • przeciwdrgawkowe
 • leczenie bólu
Zastosowanie
 • leczenie padaczki
 • leczenie obwodowego bólu neuropatycznego
Przeciwwskazania

Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • myśli i zachowania samobójcze
 • reakcje anafilaktyczne, alergiczne
 • ostre zapalenie trzustki
 • napady drgawkowe przy odstawieniu
 • stosowanie łącznie z opioidami
 • choroby układu nerwowego
 • choroby układu oddechowego, osłabiona czynność oddechowa
 • wiek powyżej 65 lat
 • zaburzenia czynności nerek
 • stosowanie środków hamujących czynność ośrodkowego układu nerwowego
 • dzieci i młodzież
 • przypadki uzależnienia, nadużywania
 • osutka polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi
 • należy powiadomić lekarza o występujących bólach mięśni, osłabieniu u pacjentów dializowanych
 • jeżeli wystąpi ból brzucha, uczucie nudności, wymioty, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
 • gdy wystąpią osłabienie i ból mięśni oraz towarzyszące temu złe samopoczucie i wysoka temperatura należy zgłosić się do lekarza
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zakażenia wirusowe
 • uczucie zmęczenia
 • gorączka
 • senność, zawroty głowy, brak koordynacji

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia apetytu, zwiększenie masy ciała
 • zmniejszenie lub zwiększenie liczby białych krwinek
 • zapalenie płuc, zakażenia układu oddechowego
 • zakażenia układu moczowego
 • zapalenie ucha
 • bóle stawów, mięśni, pleców, drżenie mięśni, drętwienie
 • zaburzenia erekcji
 • złość, dezorientacja, zmiany nastroju, depresja, lęk, nerwowość, zaburzenia myślenia
 • podwójne lub nieostre widzenie
 • nadciśnienie tętnicze, rozszerzenie naczyń krwionośnych
 • zawroty i bóle głowy
 • obrzęk twarzy, zasinienia, zaczerwienienia, wysypka, świąd, trądzik
 • zaburzenia żołądkowo - jelitowe
 • przypadkowe urazy, złamania kości
 • zaburzenia dotyczące zębów, zapalenie dziąseł
 • drgawki, nagłe ruchy mięśni
 • trudności z mówieniem
 • utrata pamięci, zaburzenia snu, osłabione czucie
 • nietypowe ruchy gałek ocznych
 • wzmożone, osłabione lub zniesione odruchy
Nie łączyć z
 • opioidami
 • lekami zobojętniającymi sok żołądkowy, zawierającymi glin lub magnez
Ciąża

Leku Gabacol nie należy przyjmować w ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Karmienie piersią

Nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku Gabacol.

Dzieci

Lek można stosować od 6 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Gabapentyna wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Gabacol?

Gabapentyna szybko przenika do mózgu i zapobiega występowaniu napadów drgawkowych. Działanie przeciwdrgawkowe leku u ludzi nie zostało dotychczas ustalone. Działanie przeciwbólowe Gabacolu może występować na poziomie rdzenia kręgowego, jak i w obrębie wyższych ośrodków mózgowych, dzięki oddziaływaniu na zstępujące szlaki hamujące ból.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Gabacol?

Lek stosowany jest w leczeniu:

 • padaczki 

U dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia, w leczeniu napadów częściowych jako lek wspomagający, z lub bez napadów wtórnie uogólnionych.

Gabapentyna wskazana jest w monoterapii napadów częściowych, z lub bez napadów wtórnie uogólnionych, u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 roku życia.

 • obwodowego bólu neuropatycznego

Obwodowy ból neuropatyczny, czyli występujący przede wszystkim w kończynach dolnych i górnych, wywoływany jest przez różne choroby np. cukrzycę czy nerwobóle po przebytym półpaśćcu. Charakteryzuje się on przede wszystkim mrowieniem, pieczeniem, kłuciem, drętwieniem. 

Dawkowanie

Jak stosować lek Gabacol?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecane dawkowanie w leczeniu padaczki

Dorośli i młodzież 

 • najczęściej stosowana dawka początkowa wynosi 300 mg do 900 mg na dobę. Następnie może być ona stopniowo zwiększana do dawki maksymalnej wynoszącej 3600 mg na dobę, podzielonej na 3 oddzielne dawki (rano, po południu, wieczorem), przy czym maksymalny odstęp pomiędzy dawkami nie powinien być dłuższy niż 12 godzin, by zapobiec napadom przełomowym

Dzieci w wieku od 6 lat

 • leczenie rozpoczyna się od małej dawki początkowej, która jest zwiększana stopniowo przez okres około 3 dni, dawka początkowa powinna wynosić od 10 do 15 mg/ kg masy ciała na dobę, zazwyczaj stosowana dawka wynosi 25 do 35 mg/ kg masy ciała na dobę, dawki te są podzielone na 3 pory dnia - rano, popołudnie i wieczór

Zalecane dawkowanie w leczeniu obwodowego bólu neuropatycznego

 • u dorosłych najczęściej stosowana dawka początkowa wynosi 300 mg do 900 mg na dobę. Następnie może być ona stopniowo zwiększana do dawki maksymalnej wynoszącej 3600 mg na dobę, podzielonej na 3 oddzielne dawki (rano, po południu, wieczorem)

Informacja wspólna dla wszystkich wskazań do stosowania

U osób z niską masą ciała lub po przeszczepach, może być potrzebna modyfikacja dawkowania (zwiększenie odstępów między dawkami, zmniejszenie dawki).

Osoby w podeszłym wieku, powyżej 65 roku życia

Jeśli wydaje się, że działanie leku Gabacol jest zbyt silne lub za słabe, należy jak najszybciej porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą. U pacjentów w podeszłym wieku może być konieczna modyfikacja dawki, ze względu na pogarszającą się z wiekiem wydolność nerek.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek lub u pacjentów leczonych hemodializą

Lekarz może zalecić inny schemat dawkowania lub inną dawkę leku. W celu zgodnego z zaleceniami dawkowania u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek można zastosować kapsułki zawierające 100 mg gabapentyny.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zażycia większej dawki leku Gabacol niż zalecana należy niezwłocznie wezwać lekarza lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Przyjęcie zbyt dużej dawki leku może spowodować utratę przytomności, zawroty głowy, podwójne widzenie, niewyraźną mowę, senność oraz biegunkę.

Pominięcie zastosowania leku

Jeżeli pacjent zapomni o przyjęciu dawki leku, należy ją uzupełnić bezpośrednio po przypomnieniu. Jednakże nigdy nie wolno przyjmować podwójnej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku, dopóki lekarz tego nie zaleci. Jeżeli stosowanie leku Gabacol zostanie przerwane nagle, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia napadu padaczkowego. Odstawianie leku należy przeprowadzać stopniowo, przez okres minimum tygodnia.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Gabacol?

Nie należy stosować leku Gabacol w przypadku uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.  

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Gabacol może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • ostre zapalenie trzustki objawiające się długotrwałym bólem brzucha, nudnościami i wymiotami
 • zaburzenia oddychania, gdyż może to wymagać natychmiastowej pomocy medycznej
 • ciężkie reakcje alergiczne takie jak obrzęk twarzy, ust, języka, wypadanie włosów, wysypka, pokrzywka, gorączka, zażółcenie skóry lub oczu, nietypowe siniaki bądź krwawienia, zmęczenie, osłabienie, bóle mięśni, częste zakażenia, nieustępujące powiększenie węzłów chłonnych

Inne działania niepożądane

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zakażenia wirusowe
 • uczucie zmęczenia
 • gorączka
 • senność, zawroty głowy, brak koordynacji

Często (mogą występować nie więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia apetytu, zwiększenie masy ciała
 • zmniejszenie lub zwiększenie liczby białych krwinek
 • zapalenie płuc, zakażenia układu oddechowego
 • zakażenia układu moczowego
 • zapalenie ucha
 • bóle stawów, mięśni, pleców, drżenie mięśni, drętwienie
 • zaburzenia erekcji
 • złość, dezorientacja, zmiany nastroju, depresja, lęk, nerwowość, zaburzenia myślenia
 • podwójne lub nieostre widzenie
 • nadciśnienie tętnicze, rozszerzenie naczyń krwionośnych
 • zawroty i bóle głowy
 • obrzęk twarzy, zasinienia, zaczerwienienia, wysypka, świąd, trądzik
 • zaburzenia żołądkowo- jelitowe
 • przypadkowe urazy, złamania kości
 • zaburzenia dotyczące zębów, zapalenie dziąseł
 • drgawki, nagłe ruchy mięśni
 • trudności z mówieniem
 • utrata pamięci, zaburzenia snu, osłabione czucie
 • nietypowe ruchy gałek ocznych
 • wzmożone, osłabione lub zniesione odruchy

Niezbyt często (mogą występować nie więcej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • zaburzenia psychiczne, pobudzenie
 • obrzęk obejmujący twarz, tułów, kończyny
 • reakcje alergiczne
 • nieprawidłowe wyniki badań krwi wskazujące na zaburzenia czynności wątroby
 • upadki
 • trudności z połykaniem
 • podwyższone stężenie glukozy we krwi (najczęściej u cukrzyków)
 • kołatanie serca
 • ograniczenie ruchu

Rzadko (mogą występować nie więcej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • obniżone stężenie glukozy we krwi (najczęściej u cukrzyków)
 • utrata przytomności
 • trudności z oddychaniem, płytki oddech

Po wprowadzeniu leku Gabacol do obrotu obserwowano następujące działania niepożądane:

 • żółtaczka, zapalenie wątroby
 • dzwonienie w uszach
 • niedobór sodu we krwi
 • niezdolność do osiągnięcia orgazmu, opóźniony wytrysk
 • zmniejszenie liczby płytek krwi
 • ostra niewydolność nerek, nietrzymanie moczu
 • powiększenie piersi
 • nieprawidłowe ruchy: wykręcanie kończyn, nagłe ich zgięcia
 • działania niepożądane po nagłym przerwaniu stosowania gabapentyny: lęk, trudności ze snem, nudności, ból, nadmierne pocenie się
 • rozpad włókien mięśniowych
 • zwiększone stężenie fosfokinazy kreatynowej we krwi
 • reakcje anafilaktyczne: trudności w oddychaniu, obrzęk warg, gardła i języka, niedociśnienie tętnicze
 • zespół działań niepożądanych, który może obejmować powiększenie węzłów chłonnych, gorączkę, wysypkę oraz zapalenie wątroby występujące jednocześnie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • istnieje ryzyko wystąpienia myśli i zachowań samobójczych
 • mogą wystąpić reakcje anafilaktyczne lub alergiczne, w nagłych wypadkach, wymagające leczenia
 • jeżeli w trakcie stosowania wystąpi ostre zapalenie trzustki, należy rozważyć odstawienie leku
 • mogą wystąpić napady drgawkowe przy zbyt szybkim odstawieniu
 • gabapentyny nie można stosować łącznie z opioidami
 • w przypadku chorób układu nerwowego stosować ostrożnie w napadach padaczkowych mieszanych
 • może wystąpić ciężka depresja oddechowa u osób z chorobami układu oddechowego, osłabioną czynnością oddechowa, w wieku powyżej 65 lat, z zaburzeniami czynności nerek, u stosujących środki hamujące czynność ośrodkowego układu nerwowego
 • rozważa się potencjalne korzyści w stosowaniu leku u dzieci i młodzieży, nie zbadano wpływu gabapentyny na procesy uczenia się
 • zgłoszono przypadki uzależnienia, nadużywania
 • jeżeli wystąpi osutka polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi to należy zaprzestać stosowania leku
 • należy powiadomić lekarza o występujących bólach mięśni, osłabieniu u pacjentów dializowanych
 • jeżeli wystąpi ból brzucha, uczucie nudności, wymioty, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
 • gdy wystąpią osłabienie i ból mięśni oraz towarzyszące temu złe samopoczucie i wysoka temperatura należy zgłosić się do lekarza
 • zgłaszano występowanie stanów splątania, utraty przytomności oraz zaburzeń psychicznych, dlatego należy zalecić pacjentom zachowanie ostrożności, aż do ustalenia, jaki wpływ ma na nich stosowany lek

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Gabacol a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Gabacol nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że potencjalne korzyści dla matki w sposób oczywisty przeważają nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Gabapentyna przenika przez łożysko.

Jeżeli kobieta planuje zajście w ciążę, należy ponownie ocenić konieczność leczenia przeciwpadaczkowego. 

Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji.

Gabacol a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Gabapentyna przenika do mleka ludzkiego. Gabacol należy stosować u kobiet karmiących piersią jedynie wtedy, gdy korzyści wyraźnie przeważają nad zagrożeniami.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Gabacol może wpływać na działanie innych leków:

 • opioidów, gdyż mogą nasilać działanie Gabacolu, prowadzi to do senności i spłycenia oddechu
 • leków zobojętniających sok żołądkowy, zawierających w swoim składzie glin lub magnez, ponieważ mogą one zmniejszać wchłanianie gabapentyny, zaleca się zatem przyjmowanie leku Gabacol najwcześniej dwie godziny po przyjęciu leku zobojętniającego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Gabacol a alkohol

Brak danych.

Gabacol a prowadzenie pojazdów

Gabapentyna wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, dopóki nie wykluczymy negatywnego działania leku na zdolność prawidłowej koordynacji, ponieważ mogą pojawić się zawroty głowy, senność i uczucie zmęczenia.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Gabacol?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 30˚C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego