Kategorie

Gabapentin Aurovitas (Gabapentinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Gabapentin Aurovitas?

Co to jest Gabapentin Aurovitas?

Gabapentin Aurovitas należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki i obwodowego bólu neuropatycznego (długotrwały ból spowodowany uszkodzeniem nerwów).

Podstawowe informacje

NazwaGabapentin Aurovitas
Nazwa międzynarodowaGabapentinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 100 mg
 • 300 mg
 • 400 mg
PostaćKapsułki twarde
Skład - substancja czynna

Gabapentyna

Skład - substancje pomocnicze
 • skrobia kukurydziana
 • talk
 • laurylosiarczan sodu
 • żelatyna
 • woda oczyszczona
 • dwutlenek tytanu 
 • żółty tlenek żelaza (dawka 300 mg, 400 mg)
 • czerwony tlenek żelaza (dawka 400 mg)
 • szelak
 • czarny tlenek żelaza 
 • wodorotlenek potasu
Dostępne opakowania
 • 20 kapsułek
 • 30 kapsułek
 • 60 kapsułek
 • 90 kapsułek
 • 100 kapsułek
Działanie / właściwości

Przeciwpadaczkowe

Zastosowanie
 • padaczka
 • leczenie obwodowego bólu neuropatycznego
Przeciwwskazania

Uczulenie na gabapentynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby nerek
 • leczenie hemodializą
 • bóle brzucha
 • nudności
 • wymioty
 • podeszły wiek
 • myśli samobójcze
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zakażenia wirusowe
 • senność
 • zawroty głowy
 • brak koordynacji
 • uczucie zmęczenia
 • gorączka

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zapalenie płuc
 • zakażenia układu oddechowego
 • zakażenia układu moczowego
 • zapalenie ucha
 • inne zakażenia
 • zmniejszenie liczby białych krwinek
 • jadłowstręt
 • zwiększony apetyt
 • złość wobec innych
 • dezorientacja
 • zmiany nastroju
 • depresja
 • lęk
 • nerwowość
 • zaburzenia myślenia
 • drgawki
 • nagłe ruchy mięśni
 • problemy z mówieniem
 • utrata pamięci
 • drżenie
 • zaburzenia snu
 • bóle głowy
 • zwiększenie wrażliwości skóry
 • osłabione czucie (drętwienie)
 • zaburzenia koordynacji
 • nietypowe ruchy gałek ocznych
 • wzmożone, osłabione lub zniesione odruchy
 • nieostre widzenie, podwójne widzenie
 • zawroty głowy
 • nadciśnienie tętnicze
 • zaczerwienienie lub rozszerzenie naczyń krwionośnych
 • duszność
 • zapalenie oskrzeli
 • ból gardła
 • kaszel
 • uczucie suchości w nosie
 • wymioty
 • nudności
 • problemy z zębami
 • zapalenie dziąseł
 • biegunka
 • ból brzucha
 • niestrawność
 • zaparcia
 • suchość w ustach lub gardle
 • wzdęcia
 • obrzęk twarzy
 • zasinienia
 • wysypka
 • swędzenie
 • trądzik
 • bóle stawowe
 • bóle mięśniowe
 • bóle pleców
 • drżenie mięśni
 • zaburzenia erekcji (impotencja)
 • obrzęk nóg i rąk
 • trudności z chodzeniem
 • osłabienie
 • ból
 • złe samopoczucie
 • objawy przypominające grypę
 • zmniejszenie liczby białych krwinek
 • zwiększenie masy ciała
 • przypadkowe urazy
 • złamania kości
 • otarcia naskórka
Nie łączyć z
 • opioidami
 • lekami neutralizującymi kwas żołądkowy zawierających glin i magnez
Ciąża

Leku Gabapentin Aurovitas nie należy przyjmować w ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Karmienie piersią

Nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku Gabapentin Aurovitas.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Gabapentin Aurovitas u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Gabapentin Aurovitas może wywoływać zawroty głowy, senność i uczucie zmęczenia. Do chwili przekonania się, jak lek ten wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługi skomplikowanych maszyn lub wykonywania innych potencjalnie niebezpiecznych czynności, należy wstrzymać się z ich wykonywaniem.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Gabapentin Aurovitas?

Gabapentin Aurovitas jest to lek, który w swoim składzie ma gabapentynę. Substancja ta szybko przenika do mózgu i zapobiega powstawaniu napadów drgawkowych. Gabapentyna wykazuje również działanie przeciwbólowe, które może występować zarówno w obrębie rdzenia kręgowego, jak i w obrębie wyższych ośrodków mózgowych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Gabapentin Aurovitas?

Lek Gabapentin Aurovitas stosuje się w leczeniu: 

 • różnych postaci padaczki (napadów drgawkowych, które początkowo zlokalizowane są w określonych miejscach mózgu i które rozprzestrzeniają się na resztę mózgu lub nie). Gabapentin Aurovitas przepisywany jest jako lek wspomagający leczenie padaczki, kiedy dotychczas stosowane leczenie nie zapobiega w pełni napadom. Gabapentin Aurovitas należy przyjmować jako lek dodatkowy w leczeniu padaczki, chyba że lekarz zaleci inaczej. Gabapentin Aurovitas można też stosować w monoterapii u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.
 • obwodowego bólu neuropatycznego (długotrwałego bólu spowodowanego uszkodzeniem nerwów). Obwodowy (występujący przede wszystkim w kończynach dolnych i (lub) górnych) ból neuropatyczny wywoływany jest przez cały szereg różnych chorób takich jak cukrzyca czy półpasiec.

Dawkowanie

Jak stosować lek Gabapentin Aurovitas?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zgodnie z obecnie stosowaną praktyką kliniczną, odstawienie gabapentyny powinno odbywać się stopniowo przez minimum tydzień, niezależnie od wskazania.

Gabapentynę można przyjmować niezależnie od posiłków.

Produkt leczniczy należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody).

Padaczka

Dorośli i młodzież

Najczęściej stosowana dawka początkowa wynosi od 300 mg do 900 mg na dobę. Następnie może być ona stopniowo zwiększana zgodnie z instrukcją lekarza do dawki maksymalnej wynoszącej 3600 mg na dobę podzielonej na 3 oddzielne dawki (jedna rano, jedna po południu i jedna wieczorem).

Dzieci w wieku 6 lat i starsze: 

Wielkość dawki, jaka powinna być podawana dziecku, ustalana jest przez lekarza na podstawie masy ciała dziecka. Leczenie rozpoczyna się od małej dawki początkowej, która jest zwiększana stopniowo przez okres około 3 dni. Zazwyczaj stosowana dawka leku zapewniająca opanowanie padaczki wynosi od 25 do 35 mg/ kg mc./ dobę. Dawka ta zazwyczaj stosowana jest w trzech oddzielnych dawkach, co polega na podawaniu dziecku kapsułki (kapsułek) codziennie, zwykle raz rano, drugi raz po południu i trzeci raz wieczorem

Obwodowy ból neuropatyczny

Dorośli

Należy przyjmować taką liczbę kapsułek, jaką zaleci lekarz. Zazwyczaj dawki zwiększane są stopniowo. Najczęściej stosowana dawka początkowa wynosi od 300 mg do 900 mg na dobę. Następnie może być ona stopniowo zwiększana do dawki maksymalnej wynoszącej 3600 mg na dobę podzielonej na 3 mniejsze dawki (jedna rano, jedna po południu i jedna wieczorem).

Pacjenci z niewydolnością nerek

Lekarz może zalecić inny schemat dawkowania i (lub) inną dawkę leku u pacjentów z niewydolnością nerek lub u pacjentów leczonych hemodializą.

Osoby starsze (powyżej 65 lat)

Ze względu na to, iż z wiekiem wydolność nerek jest mniejsza i częściej występują choroby nerek, lekarz może zalecić inny schemat dawkowania i (lub) inną dawkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gabapentin Aurovitas

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Mogą wystąpić objawy przedawkowania takie jak:

 • utrata przytomności
 • zawroty głowy
 • podwójne widzenie
 • niewyraźna mowa
 • senność
 • biegunka

W przypadku zażycia większej dawki leku Gabapentin Aurovitas niż zalecana należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR).

Pominięcie zastosowania leku Gabapentin Aurovitas:

W razie pominięcia dawki leku należy ją przyjąć zaraz po przypomnieniu sobie, chyba że nadszedł czas na kolejną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Gabapentin Aurovitas:

Nie należy przerywać stosowania leku Gabapentin Aurovitas, chyba że lekarz zaleci inaczej. Odstawianie leku należy przeprowadzać stopniowo, przez okres minimum 1 tygodnia. Jeśli stosowanie leku Gabapentin Aurovitas zostanie przerwane nagle lub zanim zaleci to lekarz, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia napadu padaczkowego.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Gabapentin Aurovitas?

Leku Gabapentin Aurovitas nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. 

Lekarz ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Gabapentin Aurovitas może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Ze względu na możliwe, poważne konsekwencje zdrowotne należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli po przyjęciu leku wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

 • ciężkie reakcje skórne wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej, obrzęk wokół ust oraz twarzy, wysypka skórna i zaczerwienienie i (lub) wypadanie włosów (mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej) utrzymujący się ból brzucha, nudności i wymioty, ponieważ mogą to być objawy ostrego zapalenia trzustki
 • lek Gabapentin Aurovitas może powodować poważne lub zagrażające życiu reakcje alergiczne, które mogą dotyczyć skóry lub innych części ciała, na przykład wątroby lub krwinek. Przy takim odczynie może występować wysypka. Taka reakcja może wymagać przyjęcia do szpitala lub przerwania stosowania leku Gabapentin Aurovitas. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów: wysypka skórna, pokrzywka, gorączka, nieustępujące powiększenie węzłów chłonnych, obrzęk warg i języka, zażółcenie skóry lub białkówek oczu, nietypowe siniaki lub krwawienie, silne zmęczenie lub osłabienie, nieoczekiwany ból mięśni, częste zakażenia

W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów lekarz powinien zbadać pacjenta i podjąć decyzję co do kontynuowania terapii lekiem Gabapentin Aurovitas.

W przypadku leczenia hemodializą należy powiadomić lekarza o występujących bólach mięśni i (lub) osłabieniu.

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zakażenia wirusowe
 • senność
 • zawroty głowy
 • brak koordynacji

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zapalenie płuc
 • zakażenia układu oddechowego
 • zakażenia układu moczowego
 • zapalenie ucha
 • inne zakażenia
 • zmniejszenie liczby białych krwinek
 • jadłowstręt
 • zwiększony apetyt
 • złość wobec innych
 • dezorientacja
 • zmiany nastroju
 • depresja
 • lęk
 • nerwowość
 • zaburzenia myślenia
 • drgawki
 • nagłe ruchy mięśni
 • problemy z mówieniem
 • utrata pamięci
 • drżenie
 • zaburzenia snu
 • bóle głowy
 • zwiększenie wrażliwości skóry
 • osłabione czucie (drętwienie)
 • zaburzenia koordynacji
 • nietypowe ruchy gałek ocznych
 • wzmożone, osłabione lub zniesione odruchy
 • nieostre widzenie, podwójne widzenie
 • zawroty głowy
 • nadciśnienie tętnicze
 • zaczerwienienie lub rozszerzenie naczyń krwionośnych
 • duszność
 • zapalenie oskrzeli
 • ból gardła
 • kaszel
 • uczucie suchości w nosie
 • wymioty
 • nudności
 • problemy z zębami
 • zapalenie dziąseł
 • biegunka
 • ból brzucha
 • niestrawność
 • zaparcia
 • suchość w ustach lub gardle
 • wzdęcia
 • obrzęk twarzy
 • zasinienia
 • wysypka
 • swędzenie
 • trądzik
 • bóle stawowe
 • bóle mięśniowe
 • bóle pleców
 • drżenie mięśni
 • zaburzenia erekcji (impotencja)
 • obrzęk nóg i rąk
 • trudności z chodzeniem
 • osłabienie
 • ból
 • złe samopoczucie
 • objawy przypominające grypę
 • zmniejszenie liczby białych krwinek
 • zwiększenie masy ciała
 • przypadkowe urazy
 • złamania kości
 • otarcia naskórka

Niezbyt często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • pobudzenie (stan ciągłego niepokoju oraz niezamierzone i bezcelowe ruchy)
 • reakcje alergiczne, np. pokrzywka
 • ograniczenie ruchu
 • kołatanie serca
 • obrzęk obejmujący twarz, tułów, kończyny
 • nieprawidłowe wyniki badań krwi wskazujące na zaburzenia czynności wątroby
 • zaburzenia psychiczne
 • upadki
 • podwyższone stężenie glukozy we krwi (najczęściej obserwowane u pacjentów z cukrzycą)
 • trudności z połykaniem

Rzadko (mogą występować nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • utrata przytomności
 • obniżone stężenie glukozy we krwi (najczęściej obserwowane u pacjentów z cukrzycą)

Po wprowadzeniu leku Gabapentin Aurovitas do obrotu obserwowano następujące działania niepożądane:

 • zmniejszenie liczby płytek krwi (krwinek odpowiedzialnych za krzepnięcie krwi)
 • omamy
 • nieprawidłowe ruchy, jak na przykład wykręcanie kończyn czy nagłe ich zgięcia, sztywność mięśni
 • dzwonienie w uszach
 • zespół działań niepożądanych, który może obejmować powiększenie węzłów chłonnych (izolowane, małe, powiększone guzy pod skórą), gorączkę, wysypkę oraz zapalenie wątroby występujące jednocześnie
 • zażółcenie skóry i białkówek oczu (żółtaczka), zapalenie wątroby
 • ostra niewydolność nerek, nietrzymanie moczu
 • rozrost tkanek w obrębie piersi, powiększenie piersi
 • działania niepożądane po nagłym przerwaniu stosowania gabapentyny (lęk, trudności ze snem, nudności, ból, nadmierne pocenie się), ból w klatce piersiowej
 • rozpad włókien mięśniowych (rabdomioliza)
 • zmiany w wynikach badań krwi (zwiększone stężenie fosfokinazy kreatynowej)
 • zaburzenia czynności seksualnych, w tym niezdolność do osiągnięcia orgazmu, opóźniony wytrysk
 • niski poziom sodu we krwi
 • reakcje anafilaktyczne (ciężkie, mogące zagrażać życiu reakcje alergiczne, obejmujące trudności w oddychaniu, obrzęk warg, gardła i języka oraz niedociśnienie tętnicze z koniecznością natychmiastowego leczenia).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Gabapentin Aurovitas należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

 • chorób nerek
 • leczenia hemodializą (w celu usunięcia produktów przemiany materii ze względu na niewydolność nerek), należy powiadomić lekarza o występujących bólach mięśni i (lub) osłabieniu
 • wystąpienia objawów takich, jak utrzymujący się ból brzucha, uczucie nudności, wymioty, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, ponieważ mogą to być objawy ostrego zapalenia trzustki
 • myśli samobójczych

Po wprowadzeniu gabapentyny do obrotu zgłaszano przypadki uzależnienia i nadużywania. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent w przeszłości nadużywał jakichkolwiek leków.

U niewielkiej liczby pacjentów stosujących gabapentynę reakcje alergiczne lub reakcje skórne, w tym reakcje ciężkie. Pacjent powinien znać te objawy i obserwować się pod kątem ich wystąpienia.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Gabapentin Aurovitas a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Gabapentyny nie powinno się stosować w okresie ciąży, chyba że potencjalne korzyści dla matki w sposób oczywisty przeważają nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji.

Jeżeli występuje podejrzenie ciąży, pacjentka powinna natychmiast skonsultować się z lekarzem. Nie należy nagle odstawiać leku, gdyż grozi to wystąpieniem napadów padaczkowych z odstawienia.

Gabapentin Aurovitas a karmienie piersią

Jeżeli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Gabapentyna, substancja czynna leku Gabapentin Aurovitas przenika do mleka ludzkiego. Ponieważ nie wiadomo, jaki wpływ ma ona na karmione piersią dziecko, nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku Gabapentin Aurovitas.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy stosować leku Gabapentin Aurovitas łącznie z:

 • lekami zawierającymi opioidy (takie jak morfina), gdyż mogą nasilać działanie leki Gabapentin Aurovitas. Dodatkowo jednoczesne przyjmowanie leku Gabapentin Aurovitas i opioidów może powodować objawy, takie jak senność i (lub) spłycenie oddechu.
 • lekami zobojętniającymi sok żołądkowy zawierającymi glin i magnez, gdyż ich jednoczesne stosowanie może zaburzać wchłanianie leku Gabapentin Aurovitas. Zaleca się zatem przyjmowanie leku Gabapentin Aurovitas najwcześniej dwie godziny po przyjęciu leku zobojętniającego. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Gabapentin Aurovitas a alkohol

Brak danych.

Gabapentin Aurovitas a prowadzenie pojazdów

Gabapentyna wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Gabapentyna oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy i może wywoływać senność, zawroty głowy lub inne podobne objawy. Nawet jeżeli nasilenie ich jest niewielkie lub umiarkowane, wspomniane działania niepożądane mogą być potencjalnie niebezpieczne w przypadku pacjentów prowadzących pojazdy lub obsługujących maszyny. Jest to szczególnie istotne na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Gabapentin Aurovitas?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego