Kategorie

Gentamicin WZF 0,3 % (Gentamicinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Gentamicin WZF 0,3 %?

Gentamicin WZF 0,3 % to antybiotyk w postaci kropli do oczu. Lek podaje się infekcjach oczu wywołanych przez bakterie wrażliwe na gentamycynę.

Podstawowe informacje

NazwaGentamicin WZF 0,3 %
Nazwa międzynarodowaGentamicinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

3 mg/ ml

PostaćKrople do oczu, roztwór
Skład - substancja czynna

Siarczan gentamycyny

Skład - substancje pomocnicze
 • fosforan disodu dwunastowodny
 • diwodorofosforan sodu jednowodny
 • chlorek benzalkoniowy (roztwór)
 • chlorek sodu
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania

butelka 5 ml

Działanie / właściwości
 • bakteriobójcze
 • antybiotyk  aminoglikozydowy
Zastosowanie
 • ostre i przewlekłe bakteryjne zapalenie spojówek, brzegu powiek, woreczka łzowego
 • zapalenie i owrzodzenie rogówki spowodowane przez bakterie wrażliwe na gentamycynę
 • profilaktyka okołozabiegowa w chirurgii oka
Przeciwwskazania
 • uczulenie na siarczan gentamycyny lub substancje pomocnicze
 • nadwrażliwość na antybiotyki aminoglikozydowe
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nie stosować leku długotrwale
 • w przypadku ciężkiej infekcji bakteryjnej oka może być konieczne włączenie doustnej antybiotykoterapii
 • chlorek benzalkoniowy może wywołać podrażnienie oczu i zmienić zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo rzadkie:

 • mętne plamy na mocno zniszczonej rogówce spowodowane odkładaniem wapnia

O nieznanej częstości:

 • łzawienie, ból, zaczerwienienie, pieczenie oka
 • światłowstręt
 • zaburzenia widzenia trwające kilka minut po zakropieniu
Nie łączyć z
 • antybiotykami β-laktamowymi
 • erytromycyną
 • chloramfenikolem
Ciąża

Lek w czasie ciąży można stosować tylko w przypadku wyższej konieczności.

Karmienie piersią

Lek mogą stosować kobiety karmiące piersią.

Dzieci

Powyżej 1 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów bezpośrednio po zakropieniu.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Gentamicin WZF 0,3 %? 

Główny składnik leku, gentamycyna, to antybiotyk aminoglikozydowy. Wykazuje aktywność bójczą wobec bakterii tlenowych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Gentamicin WZF 0,3 %?

Wskazania do stosowania leku to:

 • ostre i przewlekłe bakteryjne zapalenie spojówek, brzegu powiek, woreczka łzowego
 • zapalenie i owrzodzenie rogówki spowodowane przez bakterie wrażliwe na gentamycynę
 • profilaktyka okołozabiegowa w chirurgii oka

Dawkowanie

Jak stosować lek Gentamicin WZF 0,3%?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Zazwyczaj 1 - 2 krople co 4 godziny do worka spojówkowego.

Należy unikać dotykania kroplomierza, aby nie zanieczyścić zawartości butelki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gentamicin WZF 0,3 %:

Brak danych dotyczących objawów przedawkowania miejscowo stosowanej gentamycyny.

Pominięcie zastosowania leku Gentamicin WZF 0,3 %:

Należy możliwie szybko zastosować lek, nie dopuszczając jednak do aplikacji podwójnej dawki w celu uzupełnienia tej pominiętej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Gentamicin WZF 0,3%?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • uczulenie na siarczan gentamycyny lub substancje pomocnicze
 • nadwrażliwość na antybiotyki aminoglikozydowe

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Gentamicin WZF 0,3 % może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Bardzo rzadko:

 • mętne plamy na mocno zniszczonej rogówce spowodowane odkładaniem wapnia

Częstość nieznana:

 • łzawienie, ból, zaczerwienienie, pieczenie oka
 • światłowstręt
 • zaburzenia widzenia trwające kilka minut po zakropieniu

Długotrwałe stosowanie leku może spowodować grzybicze lub bakteryjne owrzodzenie rogówki, a w przypadku nadwrażliwości reakcję alergiczną, plamicę małopłytkową lub omamy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności:

 • nie stosować leku długotrwale, aby uniknąć rozwoju bakterii opornych na gentamycynę oraz grzybów. Przed rozpoczęciem kuracji i po jej zakończeniu może być konieczne wykonanie posiewu
 • w przypadku ciężkiej infekcji bakteryjnej oka może być konieczne włączenie doustnej antybiotykoterapii
 • chlorek benzalkoniowy może wywołać podrażnienie oczu i zmienić zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Przed zakropieniem oczu należy zdjąć soczewki i ponownie założyć nie wcześniej niż po upływie 15 minut od aplikacji leku. Zaleca się unikanie noszenia soczewek w trakcie infekcji oka

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Gentamicin WZF 0,3 % a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lek może być stosowany w ciąży wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz uzna przewagę korzyści dla matki nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Gentamicin WZF 0,3 % a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

U kobiet karmiących piersią stosowanie leku wymaga zachowania ostrożności.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. Dotyczy to zwłaszcza:

 • antybiotyków β-laktamowych, po zmieszaniu ich z gentamycyną występuje niezgodność
 • erytromycyny i chloramfenikolu, możliwy antagonizm
 • innych antybiotyków aminoglikozydowych np. tobramycyny

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Gentamicin WZF 0,3 % a alkohol

Brak danych dotyczących możliwych interakcji między lekiem a alkoholem.

Gentamicin WZF 0,3 % a prowadzenie pojazdów

Kilka minut po aplikacji kropli widzenie może być zaburzone.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Gentamicin WZF 0,3 %?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego