Kategorie

Glibesense Gits (Glipizidum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Glibesense Gits?

Glibenese GITS to lek o działaniu przeciwcukrzycowym zawierającym glipizyd (pochodną sulfonylomocznika).

Podstawowe informacje

NazwaGlibesense Gits
Nazwa międzynarodowaGlipizidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Glipizyd

Skład - substancje pomocnicze
 • tlenek polietylenowy tlenek
 • chlorek sodu
 • hypromeloza
 • czerwony tlenek żelaza
 • stearynian magnezu
 • octan celulozy
 • glikol polietylenowy
 • opadry White
 • czarny tusz (S-1-17823)
Dostępne opakowania

30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

Działanie / właściwości

Przeciwcukrzycowe

Zastosowanie

Leczenie cukrzycy typu 2

Przeciwwskazania
 • uczulenie na glipizyd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • cukrzycą typu 1 (zależną od insuliny)
 • ostre powikłania cukrzycy (kwasica ketonowa, śpiączka cukrzycowa)
 • ciężkie zaburzenia wątroby, nerek, trzustki
 • znaczne zwężenia w obrębie przewodu pokarmowego
 • jednoczesne leczenie mikonazolem
 • ciąża lub okres karmienia piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ryzyko wystąpienia hipoglikemii
 • niewydolność nerek lub wątroby
 • zmiana diety, wymaga modyfikacji stosowania leku
 • infekcja przebiegająca z gorączką
 • uraz, zabieg chirurgiczny
 • niedożywienie oraz z niedoczynnością kory nadnerczy lub przysadki mózgowej
 • osoby w podeszłym wieku oraz osoby leczone lekami beta-adrenolitycznymi
 • dieta o niedostatecznej ilości kalorii w pożywieniu, intensywny lub długotrwały wysiłek fizyczny, spożycie alkoholu
 • stosowania więcej niż jednego leku zmniejszającego stężenie glukozy we krwi
 • choroby układu pokarmowego
 • niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (u 1 na 100 osób):

 • hipoglikemia
 • bóle głowy, drżenia
 • zaburzenia widzenia
 • ból brzucha, nudności, zaparcia, biegunka, wymioty
 • świąd
 • zmiany w wynikach badań laboratoryjnych (zwiększona aktywność aminotransferazy asparaginianowej, zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej we krwi, zwiększone stężenie kreatyniny we krwi)
Nie łączyć z
 • mikonazolem
 • flukonazolem
 • worykonazolem
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. fenylobutazon)
 • salicylanami (kwas acetylosalicylowy)
 • alkoholem
 • lekami beta-adrenolitycznymi
 • inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (ACE)
 • antagonistami receptora H2
 • pochodnymi sulfonylomocznika
 • pochodnymi fenotiazyny (np. chlorpromazyna)
 • kortykosteroidami
 • lekami sympatykomimetycznymi (np. rytodryna, salbutamol, terbutalina)
 • niektórymi lekami moczopędnymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu chorób tarczycy, estrogeny, progestageny, doustne środki antykoncepcyjne, fenytoina, kwas nikotynowy, antagoniści kanału wapniowego i izoniazyd
Ciąża

Leku nie należy stosować w ciąży.

Karmienie piersią

Leku nie stosuje się podczas karmienia piersią.

Dzieci

Brak informacji.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Pacjent powinien być świadomy ryzyka wystąpienia hipoglikemii i zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Glibenese GITS?

Działanie leku Glibenese GITS polega na obniżaniu poziomu glukozy we krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Glibenese GITS?

Lek Glibenese GITS wskazany jest w leczeniu cukrzycy niezależnej od insuliny (typ 2), gdy właściwego stężenia glukozy we krwi nie można uzyskać za pomocą diety.

Dawkowanie

Jak stosować lek Glibenese GITS?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Ogólne zasady stosowania:

 • tabletki należy połykać w całości popijając odpowiednią ilością płynów
 • tabletek nie należy rozgryzać, dzielić czy kruszyć
 • w leku Glibenese GITS substancja czynna znajduje się wewnątrz nieulegającej wchłanianiu otoczki, która umożliwia powolne uwalnianie leku; po zakończeniu procesu uwalniania leku, pusta otoczka jest wydalana z organizmu (może być widoczna w stolcu)

Dorośli:

Dawka początkowa:

 • lekarz zwykle zaleca rozpoczynanie leczenia od dawki 5 mg glipizydu (1 tabletka) na dobę, podawanej podczas śniadania

Ustalanie właściwej dawki:

 • zazwyczaj dawkę zwiększa się o 5 mg glipizydu, w zależności od stężenia glukozy we krwi
 • pomiędzy kolejnymi zmianami w dawkowaniu powinno upłynąć minimum kilka dni

Leczenie podtrzymujące:

 • maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 20 mg, ponieważ wtedy obserwuje się najsilniejsze działanie leku
 • lek podawany w postaci o natychmiastowym uwalnianiu w dawkach od 5 mg do 20 mg na dobę, lekarz może bezpiecznie zmienić na lek Glibenese GITS stosując go raz na dobę, w takiej samej dawce lub mniejszej od poprzednio stosowanej

Pacjenci leczeni insuliną:

 • przy zapotrzebowaniu na insulinę do 20 j.m. na dobę, lekarz może odstawić insulinę i rozpocząć leczenie zaleconą dawką glipizydu, dawkę można zwiększyć po upływie kilku dni
 • przy zapotrzebowaniu na insulinę powyżej 20 j.m. na dobę, lekarz powinien zmniejszyć dawkę insuliny o połowę i rozpocząć podawanie glipizydu w zaleconej dawce 5 mg; późniejsze zmniejszenie dawki insuliny powinno być uzależnione od reakcji pacjenta na leczenie, dawkę leku Glibenese GITS można zwiększyć po kilku dniach
 • w okresie odstawiania lub redukcji dawki insuliny należy przynajmniej 3 razy na dobę samodzielnie kontrolować stężenie glukozy we krwi i należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeżeli wyniki tych badań są nieprawidłowe, przy przyjmowaniu ponad 40 j.m. insuliny na dobę wskazana jest hospitalizacja w okresie zmiany leczenia

Pacjenci leczeni uprzednio innymi doustnymi lekami zmniejszającymi stężenie glukozy we krwi:

 • u pacjentów, u których nie uzyskano zadowalającej kontroli glikemii podczas stosowania tylko leku Glibenese GITS, lub u których jest on wtórnie nieskuteczny, lekarz powinien dołączyć do leczenia inny doustny lek hipoglikemizujący
 • w przypadku jednoczesnego stosowania leku Glibenese GITS i kolesewelamu lek Glibenese GITS powinien być podany co najmniej 4 godziny przed podaniem kolesewelamu

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku:

Jeśli u pacjenta wystąpią objawy ciężkiej hipoglikemii przebiegającej ze śpiączką, utratą przytomności lub innymi zaburzeniami neurologicznymi powinien natychmiast być umieszczony w szpitalu. Leczenie polega na uzupełnieniu zawartości glukozy we krwi w dostępny sposób, z dożylnym podaniem włącznie i obserwacją pacjenta co najmniej przez 24 do 48 godzin.

Pominięcie zastosowania leku:

Należy przyjąć pominiętą dawkę jak najszybciej z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie zastosowania leku:

O przerwaniu leczenia decyduje lekarz. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Glibenese GITS?

Leku Glibenese GITS nie należy stosować jeśli występuje:

 • uczulenie na glipizyd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • cukrzycą typu 1 (zależną od insuliny)
 • ostre powikłania cukrzycy (kwasicą ketonową, śpiączką cukrzycową)
 • ciężkie zaburzenia wątroby, nerek, trzustki
 • znaczne zwężenia w obrębie przewodu pokarmowego
 • jednoczesne leczenie mikonazolem
 • ciąża lub okres karmienia piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Glibenese GITS może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częste (u 1 na 100 osób):

 • hipoglikemia
 • bóle głowy
 • drżenia
 • zaburzenia widzenia
 • ból brzucha, nudności, zaparcia, biegunka, wymioty
 • świąd
 • zmiany w wynikach badań laboratoryjnych (zwiększona aktywność aminotransferazy asparaginianowej, zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej we krwi, zwiększone stężenie kreatyniny we krwi)

Niezbyt częste (u 1 na 1000 osób):

 • splątanie
 • pokrzywka

Częstość nieznana:

 • leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek)
 • agranulocytoza (brak granulocytów)
 • małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi)
 • niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość aplastyczna i pancytopenia (zmniejszenie liczby wszystkich komórek krwi)
 • hiponatremia
 • niewyraźne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia
 • uczucie dyskomfortu w nadbrzuszu
 • żółtaczka cholestatyczna, toksyczne zapalenie wątroby
 • skórne odczyny alergiczne, w tym wykwity na skórze i błonach śluzowych, oraz wysypka grudkowo-plamista
 • porfiria nieostra
 • złe samopoczucie
 • zmiany w wynikach badań laboratoryjnych (zwiększona aktywność dehydrogenazy mleczanowej we krwi, zwiększone stężenie mocznika we krwi)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Glibenese GITS należy omówić to z lekarzem:

 • ryzyko wystąpienia hipoglikemii
 • niewydolność nerek lub wątroby
 • zmiana diety, wymaga modyfikacji stosowania leku
 • infekcja przebiegająca z gorączką
 • uraz, zabieg chirurgiczny
 • niedożywienie oraz z niedoczynnością kory nadnerczy lub przysadki mózgowe
 • osoby w podeszłym wieku oraz osoby leczone lekami beta-adrenolitycznymi
 • dieta o niedostatecznej ilości kalorii w pożywieniu, intensywny lub długotrwały wysiłek fizycznym, spożycie alkoholu
 • stosowania więcej niż jednego leku zmniejszającego stężenie glukozy we krwi
 • choroby układu pokarmowego
 • niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Glibesense Gits a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Glibenese Gits nie należy stosować w ciąży.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjentek w ciąży.

Glibesense Gits a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Glibenese Gits nie stosuje się podczas karmienia piersią.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjentek karmiących piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leki, które nasilą działanie leku:

 • leki przeciwgrzybicze: mikonazol, flukonazol, worykonazol
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ): fenylbutazon, salicylanami
 • inhibitory monoaminooksydazy
 • inhibitory konwertazy angiotensyny: kaptopryl, enalapryl
 • leki beta - adrenolityczne
 • antagoniści receptora H2: cymetydyna
 • salicylany (kwas acetylosalicylowy)
 • leki silnie wiążące się z białkami, sulfonamidy, chloramfenikol, probenecyd i pochodne kumaryny jak warfaryna

Leki, które osłabiają działanie leku:

 • pochodne fenotiazyny (np. chlorpromazyna)
 • kortykosteroidy
 • leki sympatykomimetyczne (np. rytodryna, salbutamol, terbutalina)
 • tiazydy i inne leki moczopędne
 • leki stosowane w chorobach tarczycy
 • estrogeny
 • progestageny
 • doustne środki antykoncepcyjne
 • fenytoina
 • kwas nikotynowy
 • antagoniści kanału wapniowego
 • izoniazyd

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Glibesense Gits a alkohol

U pacjentów leczonych glipizydem może wystąpić reakcja disulfiramowa po spożyciu alkoholu (nietolerancja alkoholu).

Glibesense Gits a prowadzenie pojazdów

Pacjent powinien być świadomy ryzyka wystąpienia hipoglikemii i zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy wyrównanie glikemii nie zostało osiągnięte.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Glibenese Gits?

 • przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC
 • chronić przed wilgocią
 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego