Kategorie

Glimorion (Glimepiridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Glimorion?

Glimorion to lek o działaniu przeciwcukrzycowym, który ma zastosowanie w leczeniu chorych z cukrzycą typu 2.

Podstawowe informacje

NazwaGlimorion
Nazwa międzynarodowaGlimepiridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 1 mg
 • 2 mg
 • 3 mg
 • 4 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Glimepiryd

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • laktoza jednowodna
 • powidon K 25
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • stearynian magnezu
 • żelaza tlenek czerwony (E172) - w tabletce 1 mg
 • żelaza tlenek żółty (E172) - w tabletce 3 mg
 • indygokarmin (E132) -  w tabletce 4 mg
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości

Przeciwcukrzycowe

Zastosowanie

Leczenie cukrzycy typu 2

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na glimepiryd lub inne pochodne sulfonylomocznika, lub sulfonamidy, lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • cukrzyca typu 1 (insulinozależna)
 • śpiączka cukrzycowa
 • kwasica ketonowa
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • u pacjenta wystąpił uraz, operacja, zakażenie przebiegające z gorączką lub inna sytuacja związana ze stresem
 • u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób):

 • mniejsze niż zazwyczaj stężenie cukru we krwi (hipoglikemia)
 • zmniejszenie liczby komórek krwi płytki krwi (co zwiększa ryzyko krwawienia lub sińców), białe krwinki (co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zakażeń), czerwone krwinki (co może powodować bladość skóry i osłabienie lub brak tchu)
 • zaburzenia smaku
 • łysienie
 • zwiększenie masy ciała
Nie łączyć z
 • lekami stosowanymi w leczeniu bólu i stanów zapalnych
 • insuliną i doustnymi lekami przeciwcukrzycowym
 • salicylanami i kwas p-aminosalicylowym
 • męskimi i żeńskimi hormonami płciowymi
 • chloramfenikolem
 • lekami o działaniu przeciwbakteryjnym
 • lekami przeciwzakrzepowymi z grupy kumaryn
 • lekami stosowanymi w nadciśnieniu
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu dny moczanowej
 • lekami przeciwgrzybiczymi
 • lekami moczopędnymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu padaczki
 • lekami stymulującymi tarczycę, glikokortykosteroidami
 • pochodnymi fenotiazyny, chlorpromazyną
 • adrenaliną i sympatykomimetykami
 • kwasem nikotynowym (duże dawki) i pochodnymi kwasu nikotynowego
 • środkami przeczyszczającymi 
Ciąża

Nie należy stosować leku Glimorion w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Glimorion w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Glimorion nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Do czasu unormowania się stężenia glukozy we krwi nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn, gdyż zbyt wysokie i niskie stężenie glukozy we krwi prowadzi do osłabienia sprawności psychofizycznej.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Glimorion?

Glimorion należy do grupy leków zmniejszających stężenie cukru we krwi nazywanych pochodnymi sulfonylomocznika. Działanie leku Glimorion polega na zwiększeniu ilości insuliny wytwarzanej przez trzustkę, która obniża stężenie cukru we krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Glimorion?

Glimorion jest stosowany w leczeniu pewnego rodzaju cukrzycy (cukrzyca typu 2), gdy za pomocą stosowanej diety, wysiłku fizycznego i zmniejszenia masy ciała nie można wyrównać stężenia cukru we krwi.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek przyjmuje się doustnie przed lub w trakcie pierwszego posiłku, a tabletkę należy połykać w całości, nie żuć jej ani nie miażdżyć, popijając przynajmniej połową szklanki wody.

Stosowanie u dorosłych:

 • dawka początkowa to jedna tabletka 1 mg leku Glimorion raz na dobę
 • lekarz może zwiększyć dawkę po 1-2 tygodniach terapii w razie konieczności
 • maksymalna zalecana dawka to 6 mg leku Glimorion na dobę
 • może być rozpoczęte leczenie glimepirydem w skojarzeniu z metforminą lub z insuliną
 • w przypadku zmiany masy ciała, trybu życia lub gdy pacjent jest pod wpływem stresu, należy poinformować o tym lekarza, by mógł on dostosować dawkę leku

Stosowanie u dzieci:

Lek Glimorion nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Glimorion:

Istnieje wysokie ryzyko pojawienia się hipoglikemii, której objawami są: 

 • niepohamowany głód
 • ból głowy
 • nudności
 • wymioty
 • znużenie
 • senność
 • pocenie się
 • wilgotna skóra
 • lęk
 • przyspieszenie czynności serca

W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy jak najszybciej spożyć cukier, słodki sok lub posłodzoną herbatę. 

Ciężkie przypadki hipoglikemii z utratą świadomości i ciężkimi zaburzeniami neurologicznymi zagrażają życiu i wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Pominięcie zastosowania leku Glimorion:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie stosowania leku Glimorion:

Po przerwaniu stosowania leku uzyskane zmniejszenie stężenia cukru we krwi nie będzie się utrzymywać i choroba może ulec nasileniu.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Glimorion?

 • jeśli pacjent ma uczulenie na glimepiryd lub inne leki z grupy pochodnych sulfonylomocznika (leki stosowane w celu zmniejszenia stężenia cukru we krwi, np. glibenklamid) lub sulfonamidów (leki stosowane w przypadku zakażeń bakteryjnych, np. sulfametoksazol) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • jeśli pacjent ma cukrzycę insulinozależną (cukrzyca typu 1)
 • jeśli pacjent ma kwasicę ketonową (powikłanie cukrzycy powodujące zwiększenie stężenia kwasu w organizmie - mogą wówczas wystąpić następujące objawy: zmęczenie, nudności, częste oddawanie moczu i sztywnienie mięśni)
 • jeśli pacjent ma śpiączkę cukrzycową
 • jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek
 • jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Glimorion może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi jeśli wystąpią następujące objawy:

 • reakcje alergiczne (w tym zapalenie naczyń krwionośnych, często z wysypką), które mogą rozwijać się w ciężkie reakcje z utrudnionym oddychaniem, spadkiem ciśnienia krwi, a nawet wstrząsem
 • zaburzona czynność wątroby, w tym zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka), zaburzenia przepływu żółci (cholestaza), zapalenie lub niewydolność wątroby.
 • alergia (nadwrażliwość) skóry, objawiająca się świądem, wysypką, pokrzywką i zwiększoną wrażliwością na promieniowanie słoneczne
 • ciężka hipoglikemia, w tym z utratą przytomności, napadami drgawek lub śpiączką

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób)

 • mniejsze niż zazwyczaj stężenie cukru we krwi (hipoglikemia)
 • zmniejszenie liczby komórek krwi: płytki krwi (co zwiększa ryzyko krwawienia lub sińców), białe krwinki (co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zakażeń), czerwone krwinki (co może powodować bladość skóry i osłabienie lub brak tchu)
 • zaburzenia smaku
 • łysienie
 • zwiększenie masy ciała

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 osób)

 • reakcje alergiczne (w tym zapalenie naczyń krwionośnych, często z wysypką), które mogą rozwijać się w ciężkie reakcje z utrudnionym oddychaniem, spadkiem ciśnienia krwi, a nawet wstrząsem
 • zaburzona czynność wątroby, w tym zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka), zaburzenia przepływu żółci (cholestaza), zapalenie lub niewydolność wątroby
 • nudności lub wymioty, biegunka, uczucie pełności lub wzdęcia, ból brzucha
 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi

Inne działania niepożądane:

 • alergia (nadwrażliwość) skóry ze świądem, wysypką, pokrzywką i zwiększoną wrażliwością na promieniowanie słoneczne
 • mogą wystąpić reakcje alergiczne na leki z grupy pochodnych sulfonylomocznika, sulfonamidy, lub leki pokrewne
 • na początku terapii lekiem Glimorion wystąpić mogą zaburzenia widzenia
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • ciężkie nietypowe krwawienia lub krwiaki podskórne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli:

 • u pacjenta wystąpił uraz, operacja, zakażenie przebiegające z gorączką lub inna sytuacja związana ze stresem -  należy poinformować o tym lekarza, ponieważ niezbędna może być tymczasowa zmiana leczenia
 • u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • u pacjentów z niedoborem enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, może wystąpić
  zmniejszenie stężenia hemoglobiny i rozpad czerwonych krwinek
 • u pacjenta występuje niedożywienie, nieregularne spożywanie posiłków, zmiana diety, zaburzenia czynności nerek i wątroby, spożywanie alkoholu, przyjmowanie leków o podobnym działaniu, zwiększona aktywność fizyczna, dlatego też jest zwiększone ryzyko wystąpienia hipoglikemi

Glimorion a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, bądź przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed przyjęciem tego leku.

Leku Glimorion nie należy stosować w ciąży.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjentek w ciąży.

Glimorion a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Glimorion nie zaleca się stosować podczas karmienia piersią.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjentek, karmiących piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy stosować leku Glimorion łącznie z lekami nasilającymi jego działanie:

 • lekami stosowanymi w leczeniu bólu i stanów zapalnych takich jak fenylbutazon, azapropazon i oksyfenbutazon
 • insuliną i doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, takimi jak metformina
 • lekami o działaniu podobnym do kwasu acetylosalicylowego
 • sterydami anabolicznymi i męskimi hormonami płciowymi
 • chloramfenikolem
 • niektórymi sulfonamidami długo działającymi, tetracyklinami, antybiotykami chinolonowymi i klarytromycyną
 • lekami przeciwzakrzepowymi z grupy kumaryn
 • fenfluraminą
 • dyzopiramidem
 • fibratami
 • inhibitorami ACE
 • fluoksetyną, inhibitorami MAO
 • allopurinolem, probenecydem, sulfinpirazonem
 • sympatykolitykami
 • cyklofosfamidem, trofosfamidem i ifosfamidem
 • mikonazolem, flukonazolem
 • pentoksyfiliną (duże dawki podawane parenteralnie)
 • trytokwaliną

Nie należy stosować leku Glimorion łącznie z lekami osłabiającymi jego działanie:

 • estrogenami lub progestagenami
 • diuretykami tiazydowymi
 • lekami stymulującymi tarczycę
 • glikokortykosteroidami
 • pochodnymi fenotiazyny, chloropromazyną
 • adrenaliną i sympatykomimetykami
 • kwasem nikotynowym (duże dawki) i pochodnymi kwasu nikotynowego
 • środkami przeczyszczającymi 
 • fenytoiną
 • diazoksydem
 • glukagonem
 • barbituranami
 • ryfampicyną
 • acetazolamidem

Leki mogące zwiększać lub zmniejszać działanie leku Glimorion:

 • antagoniści receptora H2, leki blokujące receptory adrenergiczne, klonidyna i rezerpina mogą powodować zarówno nasilenie jak i osłabienie działania hipoglikemizującego
 • leki blokujące receptory β-adrenergiczne, klonidyna, guanetydyna i rezerpina, osłabiają lub zmniejszają objawy hipoglikemi

Kolesewelam (lek wiążący kwasy żółciowe) wiąże się z glimepirydem i zmniejsza jego wchłanianie z układu pokarmowego, nie zaobserwowano tej interakcji, gdy glimepiryd podawano co najmniej 4 godziny przed zastosowaniem kolesewelamu, dlatego też glimepiryd należy podawać co najmniej 4 godziny przed zastosowaniem kolesewelamu.

Glimepiryd może zarówno nasilać lub osłabiać działanie pochodnych kumaryny, np. warfaryny.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Glimorion a alkohol

Nie zaleca się stosować alkoholu podczas przyjmowania leku Glimorion, gdyż może on nasilić lub osłabić działanie leku Glimorion w sposób nieprzewidywalny.

Glimorion a prowadzenie pojazdów

Zdolność do koncentracji lub szybkiej reakcji może ulec upośledzeniu z powodu zmniejszenia stężenia cukru we krwi (hipoglikemia) lub zwiększenia stężenia cukru we krwi (hiperglikemia), dlatego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia samochodu lub obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Glimorion?

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • bez specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego