Kategorie

Glipizide BP (Glipizidum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Glipizide BP?

Glipizide BP to lek o działaniu przeciwcukrzycowym zawierającym glipizyd (pochodną sulfonylomocznika).

Podstawowe informacje

NazwaGlipizide BP
Nazwa międzynarodowaGlipizidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

5 mg

Skład - substancja czynna

Glipizyd

Skład - substancje pomocnicze
 • węglan wapnia
 • skrobia kukurydziana
 • laurylosiarczan sodu 
 • karboksymetyloskrobia sodu (typ A)
 • talk
 • stearynian magnezu
 • krzemionka koloidalna bezwodna
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości

Przeciwcukrzycowe

Zastosowanie

Leczenie cukrzycy typu 2

Przeciwwskazania
 • jeśli pacjent ma uczulenie na glipizyd, inne pochodne sulfonylomocznika i sulfonamidy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent ma cukrzycę insulinozależną typu 1
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie infekcje przebiegające z gorączką
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek lub wątroby 
 • jeśli pacjent jest po ciężkim urazie lub zabiegu operacyjnym
 • w leczeniu cukrzycy u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat
 • u kobiet w okresie ciąży i kobiet karmiących piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zmiana diety, wymaga modyfikacji stosowania leku Glipizide BP
 • niewydolność nerek lub wątroby
 • ryzyko wystąpienia hipoglikemii
 • infekcja przebiegająca z gorączką
 • uraz, zabieg chirurgiczny
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często występują (u 1 do 10 osób na 100):

 • hipoglikemia
 • nudności
 • biegunka
 • ból w nadbrzuszu
 • ból brzucha
Nie łączyć z
 • lekami przeciwgrzybicznymi
 • inhibitorami monoaminooksydazy i lekami silnie wiążącymi się z białkami
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ)
 • z alkoholem
 • lekami beta-adrenolitycznymi
 • inhibitorami konwertazy angiotensyny
 • antagonistami receptora H2
 • pochodnymi fenotiazyny
 • kortykosteroidami
 • lekami sympatykomimetycznym
 • niektórymi lekami moczopędnymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu chorób tarczycy
 • estrogenami, progestagenami, doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • fenytoiną, kwasem nikotynowym, antagonistami kanału wapniowego i izoniazydem
Ciąża

Leku Glipizide BP nie należy stosować w ciąży.

Karmienie piersią

Leku Glipizide BP nie stosuje się podczas karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania glipizydu u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Pacjent powinien być świadomy ryzyka wystąpienia hipoglikemii i zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Glipizide BP?

Działanie leku Glipizide BP polega na obniżaniu poziomu glukozy we krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Glipizide BP?

Glipizide BP stosuje się u chorych z cukrzycą typu 2 (insulinozależną), gdy dieta, zmniejszenie masy ciała i ćwiczenia fizyczne są niewystarczające do utrzymania prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lek Glipizide BP przyjmujemy doustnie na 30 minut przed posiłkiem i popijamy go odpowiednią ilością wody.

Dorośli:

Dawka początkowa:

 • lekarz zwykle zaleca rozpoczynanie leczenia od dawki 5 mg glipizydu (1 tabletka) na dobę, podawanej 30 minut przed śniadaniem lub posiłkiem spożywanym w ciągu dnia
 • u pacjentów z łagodną cukrzycą, osób w podeszłym wieku lub pacjentów szczególnie zagrożonych hipoglikemią, zaleca się rozpoczynanie leczenia od dawki 2,5 mg (1/2 tabletki), ze względu na możliwość wystąpienia hipoglikemii

Dostosowanie dawkowania:

 • zazwyczaj dawkę zwiększa się o 2,5 mg do 5 mg glipizydu, w zależności od stężenia glukozy we krwi
 • pomiędzy kolejnymi zmianami w dawkowaniu powinno upłynąć minimum kilka dni

Leczenie podtrzymujące:

 • prawidłowe stężenie glukozy we krwi występuje po dawkach od 2,5 mg do 20 mg glipizydu na dobę
 • maksymalna dawka podawana jednorazowo w ciągu doby wynosi 15 mg. Jeżeli dawka dobowa jest większa niż 15 mg, należy ją przyjmować w dawkach podzielonych przed posiłkami (zwykle 2 razy na dobę)
 • maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 20 mg

Pacjenci leczeni insuliną:

 • przy zapotrzebowaniu na insulinę do 20 j.m. na dobę, lekarz może odstawić insulinę i rozpocząć leczenie zaleconą dawką glipizydu, dawkę należy modyfikować co kilka lub kilkanaście dni
 • przy zapotrzebowaniu na insulinę powyżej 20 j.m. na dobę, lekarz powinien zmniejszyć dawkę insuliny o połowę i rozpocząć podawanie glipizydu w zaleconej dawcedawkę należy modyfikować co kilka lub kilkanaście dni
 • w okresie odstawiania lub redukcji dawki insuliny należy przynajmniej 3 razy na dobę samodzielnie kontrolować stężenie glukozy we krwi i należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeżeli wyniki tych badań są nieprawidłowe, przy przyjmowaniu ponad 40 j.m. insuliny na dobę wskazana jest hospitalizacja w okresie zmiany leczenia

Pacjenci leczeni uprzednio innymi doustnymi lekami zmniejszającymi stężenie glukozy we krwi:

 • lekarz zwykle zaleca rozpoczęcie leczenia od małych dawek glipizydu (5 mg na dobę), następnie stopniowe zwiększanie, aż do uzyskania prawidłowego stężenia glukozy we krwi
 • w przypadku zamiany innej pochodnej sulfonylomocznika (zwłaszcza o wydłużonym okresie półtrwania, np. chlorpropamid) na glipizyd, lekarz powinien uważnie obserwować pacjenta przez okres do 2 tygodni

Pacjenci leczeni jednocześnie innymi lekami zmniejszającymi stężenie glukozy we krwi:

 • u pacjentów, u których nie uzyskano prawidłowego stężenia glukozy we krwi po podaniu leku Glipizide BP, bądź leczenie po pewnym czasie okazało się nieskuteczne, lekarz w celu poprawy kontroli glikemii może dołączinny lek zmniejszający stężenie glukozy we krwi

Pacjenci w podeszłym wieku i z zaburzeniami wątroby i nerek:

W celu uniknięcia hipoglikemii u pacjentów, którzy nieregularnie przyjmują posiłki oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek, dawka początkowa i podtrzymująca powinny być zmniejszone.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Glipizide BP:

Jeśli u pacjenta wystąpią objawy ciężkiej hipoglikemii (m.in. śpiączka, drgawki, zaburzenia neurologiczne), powinien być natychmiast umieszczony w szpitalu w celu uzupełnieniu glukozy we krwi.

Pominięcie zastosowania leku Glipizide BP:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Glipizide BP?

Leku Glipizide BP nie należy stosować jeśli:

 • pacjent ma uczulenie na glipizyd, inne pochodne sulfonylomocznika i sulfonamidy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • pacjent ma cukrzycę insulinozależną typu 1
 • u pacjenta występują ciężkie infekcje przebiegające z gorączką
 • u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek lub wątroby 
 • pacjent jest po ciężkim urazie lub zabiegu operacyjnym
 • pacjent jest dzieckiem lub młodzieżą poniżej 18 roku życia i leczy się na cukrzycę
 • pacjentka jest w okresie ciąży lub karmi piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Glipizide BP może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Glipizide BP i natychmiast skontaktować się z lekarzem jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych, czyli:

 • ciężkie reakcje nadwrażliwości
 • świszczący oddech
 • trudności w oddychaniu
 • obrzęk powiek, twarzy lub warg
 • wysypka lub świąd całego ciała

Inne działania niepożądane:

Często występują (u 1 do 10 osób na 100):

 • hipoglikemia
 • nudności
 • biegunka
 • ból w nadbrzuszu
 • ból brzucha

Niezbyt często występują (u 1 do 10 osób na 1 000):

 • zawroty głowy
 • senność
 • drżenia
 • niewyraźne widzenie
 • wymioty
 • żółtaczka cholestatyczna
 • wypryski

Częstość występowania nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • agranulocytoza (brak granulocytów)
 • leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek)
 • małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi)
 • niedokrwistość hemolityczna i pancytopenia (zmniejszenie liczby wszystkich komórek krwi)
 • hiponatremia (niski poziom sodu we krwi)
 • stany splątania
 • bóle głowy
 • podwójne widzenie, zaburzenia widzenia, osłabione widzenie
 • zaparcia
 • zaburzenie czynności wątroby, zapalenie wątroby
 • skórne reakcje alergiczne, w tym wykwity na skórze i błonach śluzowych oraz wysypka grudkowoplamista, pokrzywka, świąd
 • nadwrażliwość na światło
 • przewlekła porfiria
 • złe samopoczucie
 • zmiany w wynikach badań laboratoryjnych

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Glipizide BP należy omówić to z lekarzem:

 • niewydolność nerek lub wątroby może powodować zwiększenie stężenia glipizydu we krwi i wzrost ryzyka wystąpienia hipoglikemii ze śpiączką, drgawkami lub objawami neurologicznymi - prawdopodobieństwo wystąpienia hipoglikemii jest większe w przypadku stosowania niskokalorycznej diety, po ciężkim i długotrwałym wysiłku, po spożyciu alkoholu oraz gdy stosuje się więcej niż jeden lek zmniejszający stężenie glukozy we krwi, a najbardziej narażeni są pacjenci w podeszłym wieku, pacjenci niedożywieni, pacjenci z niewydolnością nadnerczy i przysadki mózgowej
 • w przypadku utraty kontroli nad glikemią lekarz zdecyduje czy konieczne jest odstawienie leku Glipizide BP i okresowe podanie insuliny - utrata kontroli nad glikemią może wystąpić, gdy pacjent poddany jest działaniu takich czynników, jak: gorączka, uraz, zakażenie lub zabieg chirurgiczny
 • podczas leczenia należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących diety, dawkowania i sposobu podawania leku Glipizide BP oraz regularnie kontrolować stężenie glukozy we krwi, należy również nauczyć się rozpoznawać wczesne objawy hipoglikemii, m.in. takie jak: ból głowy, pobudliwość, zaburzenia snu, drżenie, pocenie się, aby zdążyć, zgłosić się do lekarza w odpowiednim czasie - zwykle natychmiastowe spożycie węglowodanów (cukru) pozwala przywrócić właściwe stężenie glukozy we krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Glipizide BP a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Glipizide BP nie należy stosować w ciąży.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjentek w ciąży.

Glipizide BP a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Glipizide BP nie stosuje się podczas karmienia piersią.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjentek karmiących piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leki, które nasilą działanie leku Glipizide BP:

 • leki przeciwgrzybicze: mikonazol, flukonazol, worykonazol
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ): fenylbutazon, salicylanami
 • inhibitory monoaminooksydazy
 • inhibitory konwertazy angiotensyny: kaptopryl, enalapryl
 • leki beta - adrenolityczne
 • antagoniści receptora H2: cymetydyna
 • salicylany (kwas acetylosalicylowy)
 • leki silnie wiążące się z białkami, sulfonamidy, chloramfenikol, probenecyd i pochodne kumaryny jak warfaryna

Leki, które osłabiają działanie leku Glipizide BP:

 • pochodne fenotiazyny (np. chlorpromazyna)
 • kortykosteroidy
 • leki sympatykomimetyczne (np. rytodryna, salbutamol, terbutalina)
 • tiazydy i inne leki moczopędne
 • leki stosowane w chorobach tarczycy
 • estrogeny
 • progestageny
 • doustne środki antykoncepcyjne
 • fenytoina
 • kwas nikotynowy
 • antagoniści kanału wapniowego
 • izoniazyd

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Glipizide BP a alkohol

U pacjentów leczonych glipizydem może wystąpić reakcja disulfiramowa po spożyciu alkoholu (nietolerancja alkoholu).

Glipizide BP a prowadzenie pojazdów

Pacjent powinien być świadomy ryzyka wystąpienia hipoglikemii i zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy wyrównanie glikemii nie zostało osiągnięte.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Glipizide BP?

 • w oryginalnym opakowaniu
 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego