Kategorie

Glucosum Fresenius (Glucosum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Glucosum Fresenius?

Glucosum Fresenius jest roztworem glukozy wykorzystywanej przez organizm jako źródło energii.

Podstawowe informacje

NazwaGlucosum Fresenius
Nazwa międzynarodowaGlucosum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

GLUCOSUM 5% FRESENIUS, 50 mg/ml

 • 1000 ml roztworu zawiera 50 g glukozy w postaci glukozy jednowodnej (55 g). Osmolarność roztworu wynosi 278 mOsmol/ l

GLUCOSUM 10% FRESENIUS, 100 mg/ml

 • 1000 ml roztworu zawiera 100 g glukozy w postaci glukozy jednowodnej (110 g). Osmolarność roztworu wynosi 557 mOsmol/ l

GLUCOSUM 20% FRESENIUS, 200 mg/ml

 • 1000 ml roztworu zawiera 200 g glukozy w postaci glukozy jednowodnej (220 g). Osmolarność roztworu wynosi 1114 mOsmol/ l
PostaćRoztwór do infuzji
Skład - substancja czynna

Glukoza jednowodna

Skład - substancje pomocnicze

Glucosum 5%, 10%:

 • woda do wstrzykiwań
 • wodorotlenek sodu
 • kwas solny

Glucosum 20%

 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

Glucosum 5%

 • butelka 250 ml
 • butelka 500 ml
 • pojemnik 100 ml
 • pojemnik 100 ml (z kapslem)
 • pojemnik 250 ml
 • pojemnik 250 ml (z kapslem)
 • pojemnik 500 ml
 • pojemnik 500 ml (z kapslem)
 • pojemnik 1000 ml
 • pojemnik 1000 ml (z kapslem)
 • worek 50 ml Freeflex
 • worek 50 ml Freeflex+
 • worek 100 ml Freeflex+
 • worek 100 ml Freeflex
 • worek 250 ml Freeflex
 • worek 250 ml Freeflex+
 • worek 500 ml Freeflex
 • worek 500 ml Freeflex+
 • worek 1000 ml Freeflex
 • worek 1000 ml Freeflex+

Glucosum 10%

 • pojemnik 100 ml KabiClear z kapslem
 • pojemnik 100 ml KabiPac z kapslem
 • pojemnik 250 ml KabiClear z kapslem
 • pojemnik 250 ml KabiPac z kapslem
 • pojemnik 500 ml KabiClear z kapslem
 • pojemnik 500 ml KabiPac z kapslem
 • pojemnik 1000 ml KabiClear z kapslem
 • pojemnik 1000 ml KabiPac z kapslem
 • worek 250 ml Freeflex
 • worek 250 ml Freeflex+
 • worek 500 ml Freeflex
 • worek 500 ml Freeflex+
 • worek 1000 ml Freeflex
 • worek 1000 ml Freeflex+

Glucosum 20%

 • pojemnik 100 ml (z kapslem)
 • pojemnik 250 ml (z kapslem)
 • pojemnik 500 ml (z kapslem)
 • pojemnik 1000 ml 
Działanie / właściwości

Glucosum Fresenius jest roztworem glukozy wykorzystywanej przez organizm jako źródło energii.

Zastosowanie

Glucosum 5%

 • pozajelitowe uzupełnianie płynów i węglowodanów
 • rozcieńczanie i rozpuszczanie koncentratów elektrolitów i produktów leczniczych

Glucosum 10%

 • pozajelitowe uzupełnianie płynów i węglowodanów
 • rozcieńczanie i rozpuszczanie koncentratów elektrolitów i produktów leczniczych
 • leczenie hipoglikemii

Glucosum 20%

 • leczenie hipoglikemii
 • pozajelitowe uzupełnianie płynów i węglowodanów
Przeciwwskazania
 • hiperglikemia
 • hipokaliemia
 • kwasica
 • przewodnienie
 • odwodnienie
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • cukrzyca
 • nietolerancja węglowodanów
 • obrzęki obwodowe
 • obrzęki płuc
 • zaburzenia równowagi kwasowo - zasadowej
 • hiperglikemia
 • cukromocz
 • nie podawać razem z kwią przez ten sam zestaw przetaczania
 • podawać ostrożnie u noworodków, których matki chorują na cukrzycę
 • silny ból
 • przebyta operacja
 • infekcja
 • oparzenia
 • choroba ośrodkowego układu nerwowego
 • choroby serca
 • choroby wątroby
 • choroby nerek
 • występuje ryzyko obrzęku mózgu
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • hiperglikemia
 • cukromocz
 • zapalenie lub zakrzepica żyły w miejscu podania
 • zaburzenia równowagi płynów
 • zaburzenia równowagi kwasowo - zasadowej
 • zmniejszenie stężenia elektrolitów we krwi
 • obrzęki obwodowe
 • niedobór witamin z grupy B
 • hiponatremia
Nie łączyć z

Lekami wykazującymi niezgodności z roztworem glukozy:

 • aminofiliną
 • rozpuszczalnymi barbituranami
 • erytromycyną
 • hydrokortyzonem
 • warfaryną
 • kanamycyną
 • rozpuszczalnymi sulfonamidami
 • witaminą B12

Lekami wpływającymi na działanie hormonu wazopresyny:

 • chloropropamidem
 • klofibratem
 • karbamazepiną
 • winkrystyną
 • selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny
 • lekami o budowie chemicznej podobnej do amfetaminy
 • ifosfamidem
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • opioidami
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • cyklofosfamidem
 • desmopresyną
 • oksytocyną
 • terlipresyną
 • lekami moczopędnymi
 • lekami przeciwpadaczkowymi (okskarbazepiną)
Ciąża

Roztwory glukozy mogą być stosowane u kobiet w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Roztwory glukozy mogą być stosowane podczas karmienia piersią.

Dzieci

U dzieci występuje zwiększone ryzyko obrzęku mózgu.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie dotyczy.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Glucosum Fresenius?

Lek Glucosum Fresenius pozwala na uzupełnienie glukozy w organizmie. Glukoza jest cukrem prostym wykorzystywanym przez organizm jako źródło energii. Jest niezbędna do utrzymania prawidłowego poziomu cukru, uczestniczy w syntezie białek i lipogenezie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Glucosum Fresenius?

Glucosum 5%

 • pozajelitowe uzupełnianie płynów i węglowodanów
 • rozcieńczanie i rozpuszczanie koncentratów elektrolitów i produktów leczniczych

Glucosum 10%

 • pozajelitowe uzupełnianie płynów i węglowodanów
 • rozcieńczanie i rozpuszczanie koncentratów elektrolitów i produktów leczniczych
 • leczenie hipoglikemii

Glucosum 20%

 • leczenie hipoglikemii
 • pozajelitowe uzupełnianie płynów i węglowodanów

Dawkowanie

Jak stosować Glucosum Fresenius?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy ściśle przestrzegać ograniczeń dawkowania u dorosłych pacjentów:

0,5 g/ kg mc./ godz. oraz do 6,0 g/ kg mc./ dobę.

Lek można podawać do żył obwodowych. Wybrać dużą żyłę ramienia i miejsce wkłucia zmieniać codziennie.

Lek jest podawany wyłącznie przez persolnel medyczny. Nie należy go stosować samodzielnie.

Dawkowanie ustala lekarz uwzględniając wiek, masę ciała oraz stan kliniczny pacjenta.
 

GLUCOSUM 5% FRESENIUS:

Maksymalna szybkość infuzji:

3 ml/ kg mc./godz. (210 ml/ godz. dla pacjenta o masie ciała 70 kg, co odpowiada 10,5 g glukozy/ godz. dla pacjenta o masie ciała 70 kg)

Maksymalna dawka dobowa:

30 – 40 ml/ kg mc., co odpowiada 1,5 – 2,0 g glukozy/ kg mc.

GLUCOSUM 10% FRESENIUS:

Maksymalna szybkość infuzji:

2,5 ml/ kg mc./ godz. (175 ml/ godz. dla pacjenta o masie ciała 70 kg, co odpowiada 17,5 g glukozy/ godz. dla pacjenta o masie ciała 70 kg). 

Maksymalna dawka dobowa:

40 ml/ kg mc. (4,0 g glukozy/ kg mc.).

GLUCOSUM 20% FRESENIUS:

Maksymalna szybkość infuzji:

1,25 ml/ kg mc./godz. (87,5 ml/ godz. dla pacjenta o masie ciała 70 kg, co odpowiada 17,5 g glukozy/ godz. dla pacjenta o masie ciała 70 kg). 

Maksymalna dawka dobowa:

21 ml/ kg mc. (4,2 g glukozy/ kg mc.)

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zastosowania większej dawki leku należy niezwłocznie poinformować lekarza lub pielęgniarkę. Mogą pojawić się następujące objawy:

 • hiperglikemia i cukromocz
 • przeciążenie płynami
 • zaburzenia stężenia elektrolitów we krwi

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Glucosum Fresenius?

Leku nie stosować, jeśli występuje:

 • hiperglikemia (zwiększone stężenie glukozy we krwi)
 • hipokaliemia (zmniejszone stężenie potasu we krwi)
 • kwasica (nagromadzenie we krwi nadmiernych ilości kwaśnych substancji)
 • przewodnienie (nadmiar płynu w organizmie)
 • odwodnionienie (znaczne zmniejszenie ilości wody w organizmie na skutek utraty płynów)
 • podwyższona osmolarność surowicy
 • bezmocz 
 • krwotok śródczaszkowy 
 • krwotok wewnątrzrdzeniowy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Glucosum Fresenius może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 • hiperglikemia (podwyższone stężenie glukozy we krwi)
 • cukromocz (obecność cukru w moczu)
 • zapalenie lub zakrzepica żyły w miejscu podania (powstanie zapalenia i niewielkich zakrzepów krwi objawiające się wyczuwalnym stwardnieniem żyły, zaczerwienieniem wokół niej, bólem i tkliwością)
 • zaburzenia równowagi płynów (nadmiar lub niedobór płynów)
 • zaburzenia równowagi kwasowo - zasadowej (zmiany odczynu krwi potwierdzone badaniem laboratoryjnym)
 • zmniejszenie stężenia elektrolitów we krwi (np. potasu, magnezu i fosforu)
 • obrzęki obwodowe (obrzęki w okolicach kostek i stóp)
 • niedobór witamin z grupy B
 • niskie stężenie sodu we krwi (hiponatremia), mogące prowadzić do uszkodzenia mózgu i zgonu spowodowanego obrzękiem mózgu 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • lek stosować ostrożnie przy cukrzycy i nietolerancji węglowodanów
 • lek może powodować przeciążenie płynami powodujące spadek stężenia elektrolitów we krwi i możliwość obrzęków obwodowych i obrzęku mózgu
 • podczas długotrwałego stosowania, należy kontrolować bilans płynów, stężenie elektrolitów we krwi i równowagę kwasowo - zasadową
 • zbyt duże szybkość infuzji lub zaburzenia metaboliczne mogą powodować hiperglikemię i cukromocz
 • leku nie podawać razem z krwią przez ten sam zestaw do przetaczania
 • lek stosować ostrożnie u noworodków, których matki chorują na cukrzycę
 • przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeśli u pacjenta występują stany, które mogą powodować zwiększone stężenie wazoprezyny: nagła lub poważna choroba, silny ból, przebyta operacja, infekcja, oparzenie lub choroba ośrodkowego układu nerwowego, choroby związane z czynnością serca, wątroby, nerek, przyjmowanie pewnych leków - może to prowadzić do hiponatremii, która może spowodować wystąpienie bólu głowy, nudności, drgawek, letargu, śpiączki, obrzęku mózgu i zgonu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Glucosum Fresenius a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Roztwory glukozy mogą być stosowane u kobiet w okresie ciąży, jeśli uwzględni się zalecenia i ograniczenia w dawkowaniu, przeciwwskazania i ogólne środki ostrożności dotyczące stosowania.

Glucosum Fresenius a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Roztwory glukozy mogą być stosowane podczas karmienia piersią, jeśli uwzględni się zalecenia i ograniczenia w dawkowaniu, przeciwwskazania i ogólne środki ostrożności dotyczące stosowania.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy sprawdzić zgodność innych produktów leczniczych dodawanych do leku Glucosum Fresenius.

Niezgodności z roztworem glukozy wykazują:

 • aminofilina
 • rozpuszczalne barbiturany
 • erytromycyna
 • hydrokortyzon
 • warfaryna
 • kanamycyna
 • rozpuszczalne sulfonamidy
 • witamina B12

Poniższe leki nasilają działanie wazopresyjne

Leki pobudzające uwolnienie wazopresyny

 • chloropropamid
 • klofibrat
 • karbamazepina
 • winkrystyna
 • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
 • 3,4 - metylenodioksy - N - metamfetamina
 • ifosfamid
 • leki przeciwpsychotyczne
 • opioidy

Leki nasilające działanie wazopresyny

 • niesteroidowe leki przeciwzapalne
 • cyklofosfamid

Analogi wazopresyny

 • desmopresyna
 • oksytocyna
 • terlipresyna

Inne leki zwiększające ryzyko hiponatremii

 • leki moczopędne
 • leki przeciwpadaczkowe (okskarbazepina)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Glucosum Fresenius a alkohol

Brak danych

Glucosum Fresenius a prowadzenie pojazdów

Nie dotyczy.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Glucosum Fresenius?

 • przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
 • nie zamrażać
 • opakowanie po otwarciu nie może być przechowywane i stosowane powtórnie

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego