Kategorie

Grazax (Phleum pratense)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Grazax?

Grazax to szczepionka doustna w formie liofilizatu. Zawiera standaryzowany wyciąg alergenowy pyłku trawy z tymotki łąkowej.

Podstawowe informacje

NazwaGrazax
Nazwa międzynarodowaPhleum pratense
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

75 000 SQ-T

PostaćLiofilizat doustny
Skład - substancja czynna

 Standaryzowany wyciąg alergenowy pyłku trawy z tymotki łąkowej (Phleum pratense)

Skład - substancje pomocnicze
 • żelatyna (z ryb)
 • mannitol
 • wodorotlenek sodu
Dostępne opakowania
 • 30 sztuk
 • 90 sztuk
 • 100 sztuk 
Działanie / właściwości
 • zwiększenie tolerancji immunologicznej na pyłki traw
 • eliminacja objawów alergii: nieżytu nosa i zapalenia spojówek
Zastosowanie

Leczenie nieżytu nosa i zapalenia spojówek wywołanych przez pyłki traw u dorosłych i dzieci powyżej 5 roku życia.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na którykolwiek składnik leku
 • choroba wpływająca na układ immunologiczny
 • ciężka astma
 • nowotwór złośliwy
 • ciężki stan zapalny jamy ustnej

Lekarz indywidualnie oceni ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ekstrakcja zęba lub inny zabieg chirurgiczny w obrębie jamy ustnej
 • ciężka alergia na ryby
 • wystąpienie w przeszłości reakcji alergicznej po podaniu iniekcji z wyciągiem alergenowym z pyłku trawy
 • astma w połączeniu z ostrą infekcją dróg oddechowych
 • wypadanie zębów mlecznych u dzieci

Lekarz indywidualnie oceni ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

W sytuacji wystąpienia ciężkich działań niepożądanych takich jak:

 • nagły obrzęk twarzy, jamy ustnej, gardła
 • problemy z połykaniem lub oddychaniem
 • pokrzywka
 • zmiana głosu
 • zaostrzenie astmy
 • odczucie silnego dyskomfortu

należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane obserwowane bardzo często to:

 • obrzęk w jamie ustnej
 • świąd w jamie ustnej lub uszach
 • uczucie podrażnienia gardła
Nie łączyć z
 • lekami przeciwhistaminowymi
 • kortykosteroidami
Ciąża

Lek nie jest wskazany w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących stosowania leku przez kobiety karmiące piersią.

Dzieci

Powyżej 5 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak wpływu lub wpływ nieistotny.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Grazax?

Dzięki zawartości standaryzowanego wyciągu alergenowego pyłku trawy lek zwiększa tolerancję immunologiczną na ten alergen. Tym samym przyczynia się ograniczenia takich dolegliwości jak nieżyt nosa czy zapalenie spojówek. Przed zaordynowaniem preparatu lekarz zleci wykonanie badań krwi i / lub testów skórnych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Grazax? 

Preparat stosuje się u dorosłych i dzieci powyżej 5 roku życia w leczeniu nieżytu nosa i zapalenia spojówek spowodowanymi pyłkami traw.

Dawkowanie

Jak stosować lek Grazax?

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarskimi.

Zalecana dawka to 1 liofilizat na dobę umieszczony pod językiem.

Po przyjęciu leku przez 1 minutę nie wolno przełykać ślin, a przez min. 5 minut nic nie jeść ani nie pić.

Najlepszy efekt obserwuje się, gdy leczenie zostanie rozpoczęte przynajmniej 4 miesiące przez rozpoczęciem sezonu pylenia traw. Kurację należy kontynuować przez 3 lata.

Zaleca się przyjęcie pierwszej dawki w gabinecie lekarskim ze względu na:

 • możliwość oceny wrażliwości pacjenta na leczenie
 • możliwość omówienia z lekarzem ewentualnych działań niepożądanych
 • rekomendację, by pozostać pod obserwacją przez min. 30 minut po podaniu pierwszej dawki

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Grazax:

Po przedawkowaniu leku pacjent może obserwować u siebie objawy jak przy alergii, dotyczą one zwłaszcza obrębu jamy ustnej i gardła. Jeżeli objawy są ciężkie należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem.

Pominięcie zastosowania leku Grazax:

Nie jest wskazane stosowanie dawki podwójnej w celu uzupełnienia tej pominiętej. Pominiętą dawkę należy przyjąć później tego samego dnia.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Grazax?

Lek jest przeciwwskazany w przypadku:

 • uczulenia na którykolwiek składnik leku
 • choroby wpływającej na układ immunologiczny
 • ciężkiej astmy
 • nowotworu złośliwego
 • ciężkiego stanu zapalnego jamy ustnej

Działania niepożądane / skutki uboczne

Grazax jak każdy lek może wywołać działania niepożądane, lecz nie u każdego pacjenta muszą one wystąpić.

W sytuacji wystąpienia ciężkich działań niepożądanych należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem. Dotyczy to:

 • nagłego obrzęku twarzy, jamy ustnej, gardła
 • problemów z połykaniem lub oddychaniem
 • pokrzywki
 • zmiany głosu
 • zaostrzenia astmy
 • odczucia silnego dyskomfortu

W przypadku długo utrzymującej się zgagi należy skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane obserwowane bardzo często:

 • obrzęk w jamie ustnej
 • świąd w jamie ustnej lub uszach
 • uczucie podrażnienia gardła

Często:

 • uczucie mrowienia lub drętwienia w jamie ustnej
 • swędzenie oczu, warg, wewnątrz nosa
 • zapalenie oczu lub jamy ustnej
 • skrócenie oddechu, kaszel, kichanie
 • suchość w gardle
 • wyciek z nosa
 • obrzęk oczu lub warg
 • owrzodzenia jamy istnej
 • powstawanie pęcherzy, ból lub przykre doznania w obrębie jamy ustnej lub gardła
 • ból żołądka, biegunka, nudności, wymioty
 • zgaga
 • świąd, wysypka lub pokrzywka
 • zmęczenie
 • nieokreślone przykre uczucie w klatce piersiowej
 • uczucie ucisku w gardle
 • zaczerwienienie w jamie ustnej
 • trudności w połykaniu

Niezbyt często:

 • uczucie przyśpieszonego, mocnego lub nieregularnego bicia serca
 • zaburzenia smaku
 • zaczerwienienie lub podrażnienie oczu
 • ból uszu lub przykre doznania w obrębie uszu
 • uczucie drętwienia w gardle, ból podczas połykania
 • przerost migdałków
 • ciężka reakcja alergiczna
 • suchość w ustach
 • powstawanie pęcherzy na wargach, zapalenie warg, owrzodzenie warg
 • powiększenie gruczołów ślinowych lub nadmierne wydzielanie śliny
 • zapalenie żołądka, cofanie się treści żołądkowej do przełyku
 • uczucie ciała obcego w gardle
 • zaczerwienienie skóry
 • obrzęk twarzy
 • zapalenie języka
 • reakcja alergiczna
 • uczucie mrowienia na skórze
 • dyskomfort w obrębie żołądka
 • obrzęk gardła
 • łzawienie
 • chrypka, zaczerwienienie gardła
 • powstawanie pęcherzy w jamie ustnej

Rzadko:

 • zwężenie dolnych dróg oddechowych
 • obrzęk uszu

Objawy takie jak podrażnienie oczu, zaczerwienienie gardła, powstawanie pęcherzy w jamie ustnej, ból czy obrzęk uszu były częściej obserwowane u dzieci niż u dorosłych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • ekstrakcja zęba lub inny zabieg chirurgiczny w obrębie jamy ustnej. Leczenie należy przerwać na 7 dni, by umożliwić zagojenie się ran
 • ciężka alergia na ryby
 • wystąpienie w przeszłości reakcji alergicznej po podaniu iniekcji z wyciągiem alergenowym z pyłku trawy
 • astma w połączeniu z ostrą infekcją dróg oddechowych, leczenie powinno zostać przerwane do momentu ustąpienia infekcji
 • wypadanie zębów mlecznych u dzieci, należy odstawić lek na 7 dni by mogło dojść do zagojenia tkanek jamy ustnej

Grazax a ciąża

Nie zaleca się rozpoczynania kuracji w trakcie ciąży. Jeżeli pacjentka stosująca Grazax zaszła w ciążę, lekarz podejmie decyzję dotyczącą ewentualnej kontynuacji leczenia.

Grazax a karmienie piersią

Nie są znane przeciwwskazania do stosowania leku przez kobiety karmiące piersią.

Interakcje

Należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio i obecnie przyjmowanych lekach, także tych dostępnych bez recepty.

W przypadku stosowania leków przeciwhistaminowych lub kortykosteroidów lekarz musi dokonać oceny sytuacji.

Grazax a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między preparatem a alkoholem.

Grazax a prowadzenie pojazdów

Lek nie wywiera wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn lub wpływ ten jest nieistotny. Pacjent jednak sam musi dokonać oceny tych zdolności, zwłaszcza w przypadku pojawienia się niektórych działań niepożądanych.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Grazax?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.