Kategorie

Groprinosin Baby (Inosinum pranobexum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Groprinosin Baby?

Lek Groprinosin Baby zawiera jako substancję czynną pranobeks inozyny, który działa przeciwwirusowo oraz pobudza czynność układu odpornościowego.

Podstawowe informacje

NazwaGroprinosin Baby
Nazwa międzynarodowaInosinum pranobexum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

250 mg/5 ml

PostaćSyrop
Skład - substancja czynna

Pranobeks inozyny

Skład - substancje pomocnicze
 • sacharoza
 • parahydroksybenzoesan metylu (E 218)
 • parahydroksybenzoesan propylu (E 216)
 • woda oczyszczona
 • wodorotlenek sodu
 • kwas cytrynowy jednowodny
Dostępne opakowania

150 ml

Działanie / właściwości
 • przeciwwirusowe
 • immunostymulujące
Zastosowanie
 • zakażenia skóry i błon śluzowych wywołane wirusami opryszczki zwykłej typu I (wargowa) lub typu II (narządów płciowych) oraz wirusem ospy wietrznej i półpaśca
 • wspomaganie leczenia u osób z obniżoną odpornością oraz w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych
 • inne zakażenia pochodzenia wirusowego (np. podostre stwardniające zapalenie mózgu)
Przeciwwskazania
 • uczulenie na pranobeks inozyny lub którykolwiek ze składników pomocniczych (objawami reakcji alergicznej mogą być: wysypka skórna, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka)
 • aktualny napad dny moczanowej (silny ból stawu z obrzękiem i zaczerwienieniem skóry lub w obrębie dużych stawów dochodzi do wystąpienia wysięku) lub w badaniach wykazano zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli pacjent miał napady dny moczanowej lub podwyższone stężenie kwasu moczowego - lek może powodować przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy i w moczu
 • jeśli pacjent miał kamicę nerkową lub żółciową
 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek lekarz powinien kontrolować pacjenta
 • długotrwałe leczenie (3 miesiące lub dłużej) - lekarz zleci regularne badania krwi oraz będzie kontrolować pracę nerek i wątroby. Podczas dłuższego leczenia mogą tworzyć się kamienie nerkowe
 • jeśli zaobserwowano objawy reakcji alergicznej (wysypka, świąd skóry, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka) należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • nagły świszczący oddech
 • trudności z oddychaniem
 • obrzęk powiek, twarzy, warg lub języka
 • wysypka lub świąd skóry (zwłaszcza jeżeli dotyczą całego ciała)
Nie łączyć z
 • lekami do leczenia dny moczanowej, np. allopurynol
 • lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego, w tym lekami moczopędnymi, np. furosemid, torasemid, kwas etakrynowy, hydrochlorotiazyd, chlortalidon, indapamid
 • lekami wpływającymi na układ immunologiczny, np. stosowanymi po przeszczepach narządów
 • lekami stosowanymi w leczeniu choroby AIDS (azydotymidyna)
Ciąża

Nie należy przyjmować leku w ciąży chyba, że lekarz zaleci inaczej.

Karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku w okresie karmienia piersią chyba, że lekarz zaleci inaczej.

Dzieci

Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 1. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jest mało prawdopodobne, aby lek wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Groprinosin Baby?

Lek Groprinosin Baby ze względu na zawartość pranobeksu inozyny, wykazuje działanie przeciwwirusowe oraz pobudzające czynność układu odpornościowego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Groprinosin Baby?

 • u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 1. roku życia
 • w zakażeniach skóry i błon śluzowych wywołanych wirusami opryszczki zwykłej typu I (wargowa) lub typu II (narządów płciowych) oraz wirusem ospy wietrznej i półpaśca
 • wspomagająco w leczeniu osób z obniżoną odpornością oraz w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych
 • w innych zakażeniach pochodzenia wirusowego (np. podostre stwardniające zapalenie mózgu).

Dawkowanie

Jak stosować lek Groprinosin Baby?

Ten lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka ustalana jest na podstawie masy ciała pacjenta oraz w zależności od stopnia nasilenia choroby.

Dawka dobowa powinna być podzielona na równe dawki jednorazowe podawane kilka razy w ciągu doby.

Zalecana dawka

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku:

Zalecana dawka dobowa wynosi 50 mg/ kg masy ciała na dobę, czyli 1 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę.

Zwykle stosuje się 60 ml syropu na dobę w 3 lub 4 dawkach podzielonych. Dawka maksymalna leku wynosi 80 ml syropu na dobę (4g pranobeksu inozyny).

Dzieci w wieku powyżej 1 roku:

Zalecana dawka dobowa wynosi 50 mg/ kg masy ciała na dobę, czyli 1 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę w 3 lub 4 równych dawkach podzielonych na dobę.

Dawkowanie leku w zależności od masy ciała pacjenta:

 • 10 - 14 kg: 3 x 5 ml
 • 15 do 20 kg: 3 x 5 do 7,5 ml
 • 21 do 30 kg: 3 x 7,5 do 10 ml
 • 31 do 40 kg: 3 x 10 do 15 ml
 • 41 do 50 kg: 3 x 15 do 17,5 ml

Dawkowanie w podostrym stwardniającym zapaleniu mózgu

Do odmierzenia konkretnej dawki należy stosować dołączony do opakowania dozownik w formie strzykawki z podziałką (od 0,5 ml do 5 ml).

W podostrym stwardniającym zapaleniu mózgu w przebiegu ostrej fazy choroby lekarz może zwiększyć dawkę do 100 mg/kg masy ciała na dobę, podzieloną na równe dawki, które powinny być podawane co 4 godziny.

Instrukcja dawkowania przy pomocy strzykawki doustnej:

 • po odkręceniu nakrętki należy mocno wcisnąć strzykawkę w otwór w szyjce butelki
 • aby napełnić strzykawkę, butelkę należy odwrócić do góry dnem, a następnie ostrożnie przesuwać tłok strzykawki w dół, wciągając syrop do pożądanego miejsca na podziałce
 • po odmierzeniu odpowiedniej ilości leku należy odwrócić butelkę do pozycji początkowej i ostrożnie wykręcając strzykawkę z korka, wyjąć ją z butelki
 • końcówkę strzykawki należy umieścić w ustach dziecka, a następnie wolno naciskając tłok ostrożnie opróżnić jej zawartość
 • po użyciu należy zamknąć butelkę zakręcając nakrętkę, a strzykawkę umyć i wysuszyć.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia ustala lekarz. W zależności od stanu zdrowia pacjenta, leczenie może wynosić od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów stosowanie leku zazwyczaj kontynuuje się jeszcze przez 1 do 2 dni.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Groprinosin Baby

Nie zgłaszano przypadków przedawkowania. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub złego samopoczucia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Groprinosin Baby

W razie pominięcia przyjęcia dawki leku, należy przyjąć ją niezwłocznie po przypomnieniu sobie o tym, chyba że zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Groprinosin Baby

W przypadku przerwania leczenia, oczekiwane działanie lecznicze może nie zostać osiągnięte lub może dojść do nasilenia objawów choroby. Przed decyzją o zaprzestaniu leczenia należy skonsultować to z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Groprinosin Baby?

Leku Groprinosin Baby nie powinno się stosować w przypadku:

 • uczulenia na pranobeks inozyny lub którykolwiek ze składników pomocniczych (objawami reakcji alergicznej mogą być: wysypka skórna, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka)
 • aktualnego napadu dny moczanowej (silny ból stawu z obrzękiem i zaczerwienieniem skóry lub w obrębie dużych stawów dochodzi do wystąpienia wysięku) lub gdy w badaniach wykazano zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Groprinosin Baby może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Każdy lek może wywołać reakcję alergiczną, ale ciężkie reakcje alergiczne po przyjęciu leku Groprinosin Baby występują bardzo rzadko.

Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeżeli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów:

 • nagły świszczący oddech
 • trudności z oddychaniem
 • obrzęk powiek, twarzy, warg lub języka
 • wysypka lub świąd skóry (zwłaszcza jeżeli dotyczą całego ciała).

Inne możliwe działania niepożądane leku Groprinosin Baby wymieniono poniżej.

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi lub moczu.

Często (częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia azotu mocznikowego we krwi – mogą to wykazać badania laboratoryjne krwi zlecone przez lekarza
 • bóle głowy
 • zawroty głowy
 • zmęczenie lub złe samopoczucie
 • nudności z wymiotami lub bez
 • ból brzucha
 • świąd skóry
 • wysypka skórna (jako jedyny objaw)
 • bóle stawów

Niezbyt często (częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • senność lub trudności w zasypianiu (bezsenność)
 • biegunka
 • zaparcia
 • wielomocz (zwiększona ilość wydalanego moczu)
 • nerwowość

Częstość nieznana:

 • ból w nadbrzuszu, obrzęk twarzy, warg, powiek lub gardła (obrzęk naczynioworuchowy), pokrzywka, reakcja alergiczna, reakcja alergiczna dotycząca całego ciała (reakcja anafilaktyczna), wstrząs anafilaktyczny, zawroty głowy, zaczerwienienie skóry (rumień)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • jeśli pacjent miał napady dny moczanowej lub podwyższone stężenie kwasu moczowego - lek może powodować przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy i w moczu. Lek Groprinosin Baby może bowiem wywoływać przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy i w moczu.
 • jeśli pacjent miał kamicę nerkową lub żółciową
 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek lekarz powinien kontrolować pacjenta
 • długotrwałe leczenie (3 miesiące lub dłużej) - lekarz zleci regularne badania krwi oraz będzie kontrolować pracę nerek i wątroby. Podczas dłuższego leczenia mogą tworzyć się kamienie nerkowe
 • jeśli zaobserwowano objawy reakcji alergicznej (wysypka, świąd skóry, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka) należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Groprinosin Baby a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku Groprinosin Baby w okresie ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Groprinosin Baby a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku Groprinosin Baby w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Lek Groprinosin Baby może wchodzić w interakcje z:

 • lekami do leczenia dny moczanowej, np. allopurynol
 • lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego, w tym lekami moczopędnymi, np. furosemid, torasemid, kwas etakrynowy, hydrochlorotiazyd, chlortalidon, indapamid
 • lekami wpływającymi na układ immunologiczny, np. stosowanymi po przeszczepach narządów
 • lekami stosowanymi w leczeniu choroby AIDS (azydotymidyna).

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Groprinosin Baby a alkohol

Picie alkoholu podczas stosowania leku Groprinosin Baby jest niewskazane.

Groprinosin Baby a prowadzenie pojazdów

Jest mało prawdopodobne, aby lek wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Groprinosin Baby?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C
 • nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać
 • okres ważności od pierwszego otwarcia opakowania to 6 miesięcy

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego