Kategorie


24 96
ENFAMIL 2 Premium, mleko modyfikowane po 6 miesiącu 1700g
89,99
ENFAMIL 4 Premium, mleko modyfikowane, po 2 roku życia, 1700g
89,99
ENFAMIL 3 Premium, mleko modyfikowane, powyżej 1 roku, 1700g
89,99
ENFAMIL 1 Premium, mleko początkowe, od urodzenia, 1700g
89,99
24 96