Kategorie

Hemofer prolongatum (Ferrosi sulfas)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Hemofer prolongatum?

Hemofer prolongatum to preparat żelaza w postaci tabletek o przedłużonym działaniu.

Podstawowe informacje

NazwaHemofer prolongatum
Nazwa międzynarodowaFerrosi sulfas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

105 mg jonów żelaza (II)

PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Jony żelaza (II) w postaci żelaza (II) siarczanu wysuszonego

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • kopolimer metakrylanu amoniowego
 • talk
 • stearynian magnezu
 • sacharoza
 • guma arabska
 • żelatyna
 • czerwień koszenilowa
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości

Uzupełnienie niedoborów żelaza we krwi

Zastosowanie

Zapobieganie i leczenie niedokrwistości z niedoboru żelaza

Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek składnik leku
 • zwężenie przełyku
 • hemosyderoza lub hemochromatoza
 • niedokrwistość syderoblastyczna
 • niedokrwistość w wyniku zatrucia ołowiem
 • talasemia i formy niedokrwistości wtórne do innych hemoglobinopatii
 • inne rodzaje niedokrwistości niezwiązane z żelazem np. niedokrwistość hemolityczna
 • zaburzenia wchłaniania
 • porfiria skórna późna
 • wielokrotne transfuzje
 • przyjmowanie innych leków zawierających żelazo

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nieswoista choroba zapalna jelit
 • uchyłki jelita
 • zapalenie błony śluzowej żołądka
 • zapalenie lub zaburzenia czynności wątroby
 • choroby nerek
 • zwężenie i/lub zapalenie jelit
 • choroba wrzodowa żołądka i/lub jelit
 • trudności z połykaniem
 • nietolerancja niektórych cukrów
 • czasowe zabarwienie zębów
 • możliwe ciemne zabarwienie kału i zafałszowane wyniki badań kału na obecność krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często występujące

 • dyskomfort w jamie brzusznej
 • nudności, wymioty
 • biegunka
 • zgaga
 • ciemne zabarwienie stolca
 • zaparcia

Pełna lista działań niepożądanych niżej.

Nie łączyć z
 • tetracyklinami
 • niektórymi antybiotykami z grupy chinolonów
 • penicylaminą i solami cynku
 • chloramfenikolem
 • lekami zobojętniającymi, lekami zawierającymi wapń, magnez, kolestyraminą, wodorowęglanami, węglanami, szczawianami, fosforanami
 • mykofenolanem
 • hormonami tarczycy
 • metylodopą
 • entakaponem, lewodopą
 • bisfosfonianami
 • alendronianem, kaptoprylem, klodronianem, ryzedronianem
Ciąża

Lekarz decyduje o możliwości przyjmowania leku w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Lekarz decyduje o możliwości stosowania leku w trakcie karmienia piersią.

Dzieci

Powyżej 12 roku życia

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak wpływu

Działanie i właściwości

Jak działa lek Hemofer prolongatum?

Tabletki Hemofer prolongatum stopniowo uwalniają zawarte w nich żelazo. Tym samym poprawia się jego wchłanianie oraz spada ryzyko wystąpienia podrażnienia śluzówki przewodu pokarmowego.  Preparat uzupełnia niedobory żelaza niezbędnego do wytwarzania hemoglobiny i enzymów.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Hemofer prolongatum?

Wskazaniem do stosowania leku to leczenie oraz profilaktyka niedoborów żelaza u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia.

 

Dawkowanie

Jak stosować lek Hemofer prolongatum?

Lek przyjmuje się zgodnie z zaleceniami lekarza. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając przynajmniej połową szklanki płynu i najlepiej po posiłku, aby zmniejszyć ewentualne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Tabletki nie wolno żuć, kruszyć, rozgryzać ani przetrzymywać w jamie ustnej.

Profilaktyka niedokrwistości: 1 tabletka na dobę

Leczenie niedokrwistości: 1 tabletka dwa razy na dobę

W zależności od stopnia niedoboru żelaza leczenie może potrwać od 2 tygodni do 6 miesięcy.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hemofer prolongatum:

Przedawkowanie grozi śmiercią.

W razie przedawkowania należy pilnie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W sytuacji wystąpienia objawów zatrucia:

 • nudności, wymiotów, bólu brzucha, biegunki, krwawienia z odbytu
 • nadmiernej senności
 • przyspieszonego tętna, niskiego ciśnienia krwi, zaburzonej pracy serca
 • duszności, zaburzenia oddychania
 • utraty przytomności

należy niezwłocznie udać się do szpitala, ponieważ o skuteczności zaleczenia zatrucia decyduje czas otrzymania pomocy lekarkiej.

Pominięcie zastosowania leku Hemofer prolongatum:

Pominiętą dawkę należy przyjąć możliwie najszybciej i kontynuować leczenie, nie dopuszczając jednak do przyjęcia podwójnej dawki w celu uzupełnienia tej pominiętej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Hemofer prolongatum?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek składnik leku
 • zwężenie przełyku
 • hemosyderoza (nadmierne odkładanie żelaza w tkankach) lub hemochromatoza (uszkodzenie tkanek wskutek nadmiernego odkładania się żelaza)
 • niedokrwistość syderoblastyczna
 • niedokrwistość w wyniku zatrucia ołowiem
 • talasemia i formy niedokrwistości wtórne do innych hemoglobinopatii
 • inny rodzaj niedokrwistości nie związany z żelazem np. niedokrwistość hemolityczna
 • zaburzenia wchłaniania
 • porfiria skórna późna (efekt nieprawidłowo wytwarzanego hemu)
 • wielokrotnie przebyta transfuzja krwi
 • przyjmowanie innych leków zawierających żelazo

Działania niepożądane / skutki uboczne

Hemofer prolongatu jak każdy inny lek może wywołać działania niepożądane, choć nie każdy pacjent je zaobserwuje.

Często zgłaszano:

 • dyskomfort w jamie brzusznej
 • nudności, wymioty
 • biegunka
 • zgaga
 • ciemne zabarwienie stolca
 • zaparcia

Rzadko:

 • skórne reakcje nadwrażliwości: osutka, wysypka, pokrzywka
 • zabarwienie zębów

Częstość nieznana:

 • reakcje nadwrażliwości: wstrząs anafilaktyczny, wysypka i inne
 • ból brzucha, także w górnej jego części
 • podrażnienie przewodu pokarmowego
 • owrzodzenie jamy ustnej, przełyku i gardła (gdy tabletka jest żuta, ssana, przetrzymana w jamie ustnej) lub oskrzeli w sytuacji zakrztuszenia się tabletką

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • nieswoista choroba zapalna jelit
 • uchyłki jelita
 • zapalenie błony śluzowej żołądka
 • zapalenie lub zaburzenia czynności wątroby
 • choroby nerek
 • zwężenie i/lub zapalenie jelit
 • choroba wrzodowa żołądka i/lub jelit
 • trudności z połykaniem- istnieje ryzyko zapalenia jamy ustnej i owrzodzeń ust w przypadku pozostania tabletki w jamie ustnej
 • nietolerancja niektórych cukrów
 • czasowe zabarwienie zębów
 • możliwe ciemne zabarwienie kału i zafałszowane wyniki badań kału na obecność krwi

Hemofer prolongatum a ciąża

Lekarz podejmie decyzję o możliwości stosowania leku w czasie ciąży.

Brak badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu przez ciężarne kobiety. Jednak po podaniu terapeutycznych dawek żelaza nie obserwowano negatywnego wpływu na płód.

Hemofer prolongatum a karmienie piersią

Lekarz zadecyduje o możliwości stosowania leku w trakcie laktacji.

Brak badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet karmiących piersią. Nie zaobserwowano jednak szkodliwego wpływu preparatów żelaza na niemowlęta.

Interakcje

Lekarz powinien zostać poinformowany o wszystkich ostatnio i obecnie stosowanych lekach, a także o tych, które pacjent zamierza stosować. Dotyczy to zwłaszcza leków, których wchłanianie jest ograniczone przez związki żelaza lub osiągają niższe stężenie w płynach ustrojowych. W związku z tym należy zachować min. 2-godziny odstęp między Hemofer prolongatum a:

 • antybiotykami z grupy tetracyklin
 • niektóre antybiotyki z grupy chinolonów np. cyprofloksacyna, norfloksacyna, ofloksacyna, lewofloksacyna, gatyfloksacyna
 • pelicylaminą i solami cynku
 • hormonami tarczycy
 • bisfosfonianami

Szereg leków wpływa na wchłanianie, osiągane stężenie lub działanie żelaza, należą do nich:

 • witamina C (podwyższa stężenie żelaza we krwi)
 • chloramfenikol (może opóźniać działanie żelaza)
 • leki zobojętniające sok żołądkowy, leki zawierające wapń i magnez, kolestyramina, wodorowęglany, węglany, szczawiany, fosforany- należy zachować min. 2 godziny odstępu ze względu na możliwe ograniczenie wchłaniania żelaza

Inne ważne interakcje dotyczą:

 • mykofenolanu, żelazo ogranicza jego wchłanianie, należy unikać ich jednoczesnego stosowania
 • metylodopy, żelazo zmniejsza jej działanie
 • entakaponu i lewodopy, żelazo zmniejsza ich wchłanianie
 • alendronianu, kaptoprylu, klodronianu, ryzedronianu - może być konieczne dostosowanie dawki

Ponadto niektóre produkty spożywcze zmniejszają wchłanianie żelaza, dlatego ważne jest zachowanie 2-godzinnego odstępu między Hemofer prolongatum a:

 • kawą i herbatą
 • jajkami
 • mlekiem i jego przetworami
 • chlebem pełnoziarnistym, płatkami zbożowymi i innymi produktami zawierającymi błonnik

Hemofer prolongatum a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między lekiem a alkoholem.

Hemofer prolongatum a prowadzenie pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługę maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Hemofer prolongatum?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.