Kategorie

Hexacima (Szczepionka 6 w 1)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Hexacima?

Hexacima to skojarzona szczepionka typu 6 w 1. Podawana jest w celu zapewnienia ochrony przed niektórymi chorobami zakaźnymi pochodzenia bakteryjnego i wirusowego.

Podstawowe informacje

NazwaHexacima
Nazwa międzynarodowaSzczepionka 6 w 1
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

0,5 ml

PostaćZawiesina do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna
 • toksoid błoniczy
 • toksoid tężcowy
 • antygeny Bordetella pertussis
 • toksoid krztuścowy
 • hemaglutynina włokienkowa
 • inaktywowany wirus poliomyelitis (typ 1, 2 i 3)
 • antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B
 • polisacharyd Haemophilus influenzae typ b (fosforan polirybozylorybitolu) skoniugowany z białkiem tężcowym
Skład - substancje pomocnicze
 • wodorofosforan sodu
 • diwodorofosforan potasu
 • trometamol
 • sacharoza
 • aminokwasy niezbędne w tym L-fenyloalanina
 • woda do wstrzykiwań 

oraz śladowe ilości:

 • glutaraldehydu
 • formaldehydu
 • neomycyny
 • streptomycyny
 • polimyksyny B
Dostępne opakowania
 • 1 ampułko-strzykawka 0,5 ml bez igły
 • 1 ampułko-strzykawka 0,5 ml z igłą
 • 1 ampułko-strzykawka 0,5 ml z 2 igłami
 • 10 ampułko-strzykawek 0,5 ml bez igły
 • 10 ampułko-strzykawek 0,5 ml z 10 igłami
 • 10 ampułko-strzykawek 0,5 ml z 20 igłami
 • 10 fiolek 0,5 ml
Działanie / właściwości

Wytworzenie przeciwciał przeciwko patogenom obecnym w preparacie.

Zastosowanie

Profilaktyka chorób zakaźnych o etiologii wirusowej lub bakteryjnej:

 • błonicy
 • tężca
 • krztuśca
 • poliomyelitis
 • wirusowego zapalenia wątroby typu B
 • wywołanych zakażeniem Haemophilus influenzae typu B
Przeciwwskazania
 • zaburzenie układu oddechowego lub opuchnięcie twarzy (reakcja anafilaktyczna) po wcześniejszym podaniu szczepionki Hexacima
 • reakcja alergiczna na składniki preparatu
 • reakcja alergiczna po uprzednim podaniu szczepionki Hexacima lub innych szczepionek przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, WZW B lub Hib
 • ciężka reakcja dotycząca mózgu (encefalopatia), która wystąpiła w ciągu 7 dni od podania szczepionki przeciw krztuścowi (bezkomórkowej lub pełnokomórkowej)
 • niekontrolowana lub ciężka choroba mózgu
 • niekontrolowana padaczka
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • umiarkowana lub wysoka temperatura lub ostra choroba
 • wystąpienie po podaniu szczepionki przeciw krztuścowi objawów takich jak: gorączka 40°C lub wyższa w ciągu 48 godzin od iniekcji niewywołana innym czynnikiem, zapaść lub stan podobny do wstrząsu z epizodem hipotensyjno-hiporeaktywnym w ciągu 48 godzin od szczepienia, nieprzerwany i nieutulony płacz trwający powyżej 3 godzin występujący w ciągu 48 godzin od iniekcji, drgawki z lub bez gorączki pojawiające się do 3 dni od szczepienia
 • zespół Guillaina - Barré (przemijające zapalenie nerwów) lub zapalenie nerwu barkowego po podaniu szczepionki zawierającej toksoid tężcowy
 • choroba lub przyjmowanie leków osłabiających układ immunologiczny
 • ostra lub przewlekła choroba, m.in. przewlekła niewydolność nerek
 • nierozpoznana choroba mózgu lub niekontrolowana padaczka
 • problemy z krzepliwością krwi-tendencja do wydłużonego krwawienia po małym zranieniu, łatwo powstające siniaki
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często:

 • utratę apetytu
 • płacz
 • senność
 • wymioty
 • ból, zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu wstrzyknięcia
 • drażliwość
 • gorączkę

Często:

 • nietypowy płacz
 • biegunka
 • stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia
Nie łączyć z

Brak interakcji

Ciąża

Nie dotyczy, szczepionka pediatryczna.

Karmienie piersią

Nie dotyczy, szczepionka pediatryczna.

Dzieci

Powyżej 6 tygodnia życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie dotyczy, szczepionka pediatryczna.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Hexacima?

Po podaniu preparatu zostaje pobudzona produkcja przeciwciał przeciwko patogenom obecnym w preparacie. Żaden ze składników szczepionki nie wywołuje jednak choroby.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Hexacima?

Preparat Hexacima podawany jest niemowlętom powyżej 6 tygodnia życia w celu ochrony przed chorobami zakaźnymi objętymi obowiązkiem szczepień w Polsce:

 • błonicą
 • tężcem
 • krztuścem
 • poliomyelitis
 • wirusowym zapaleniem wątroby typu B
 • wywołanymi zakażeniem Haemophilus influenzae typu B

Dawkowanie

Jak stosować lek Hexacima?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Szczepionka podawana jest domięśniowo w górną część nogi lub ramienia dziecka przez lekarza lub pielęgniarkę.

Szczepienie pierwotne (pierwszy cykl szczepienia):

 • dwie dawki w odstępie dwóch miesięcy lub
 • trzy dawki w odstępie 1 - 2 miesięcy

Dawkę uzupełniającą podaje się, zgodnie z zaleceniami na danym obszarze, po 6 miesiącach od ostatniej dawki pierwszego cyklu.

Pominięcie zastosowania leku Hexacima:

Lekarz zadecyduje o terminie podania pominiętej dawki. W przypadku niepełnego cyklu szczepienia ochrona przed chorobami może być nieskuteczna.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Hexacima?

Szczepionki nie można podawać w przypadku:

 • zaburzeń układu oddechowego lub opuchnięcia twarzy (reakcja anafilaktyczna) po wcześniejszym podaniu szczepionki Hexacima
 • reakcji alergicznej na składniki preparatu
 • reakcji alergicznej po uprzednim podaniu szczepionki Hexacima lub innych szczepionek przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, WZW B lub Hib
 • ciężkiej reakcji dotyczącej mózgu (encefalopatia), która wystąpiła w ciągu 7 dni od podania szczepionki przeciw krztuścowi (bezkomórkowej lub pełnokomórkowej)
 • niekontrolowanej lub ciężkiej choroby mózgu
 • niekontrolowanej padaczki

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Hexacima może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Ciężkie reakcje alergiczne (anafilaktyczne) takie jak:

 • trudności w oddychaniu
 • zsinienie języka lub warg
 • wysypka
 • obrzęk twarzy lub gardła
 • nagłe, poważne pogorszenie samopoczucia ze spadkiem ciśnienia krwi, zawrotami głowy lub zasłabnięciem
 • przyspieszone bicie serca z zaburzeniami oddychania

zwykle pojawiają się krótko po wstrzyknięciu, w innym wypadku wymagają pilnego kontaktu z lekarzem.

Działania niepożądane występujące bardzo często to:

 • utrata apetytu
 • płacz
 • senność
 • wymioty
 • ból, zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu wstrzyknięcia
 • drażliwość
 • gorączka powyżej 38°C

Często:

 • nietypowy płacz
 • biegunka
 • stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia

Niezbyt często:

 • reakcje alergiczne
 • guzek w miejscu wstrzyknięcia
 • gorączka powyżej 39,6°C

Rzadko:

 • wysypka
 • duże reakcje w miejscu wstrzyknięcia m.in. rozległy obrzęk, rumień, ucieplenie, tkliwość, ból
 • drgawki z lub bez gorączki

Bardzo rzadko:

 • stan podobny do wstrząsu, bladość, zwiotczenie, brak reakcji przez pewien czas (reakcje hipotoniczne lub epizody hipotensyjno-hiporeaktywne, HHE)

Sporadycznie, po zastosowaniu innych szczepionek, będącymi składowymi preparatu Hexacima, zgłaszano:

 • przemijające zapalenie nerwów (zespół Guillaina-Barré) i silny ból w połączeniu z ograniczoną ruchliwością ręki lub ramienia- szczepionka przeciw tężcowi
 • zapalenie kilku nerwów wywołujące zaburzenia czucia lub osłabienie kończyn, porażenie nerwu twarzowego, zaburzenia widzenia, nagłe pogorszenie lub utratę widzenia, zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego - po szczepionce przeciwko WZW B
 • obrzęk i zapalenie mózgu
 • dłuższe przerwy między oddechami u wcześniaków urodzonych przed 28 tygodniem ciąży
 • obrzęk jednej lub obu stóp oraz kończyn dolnych, któremu może towarzyszyć zasinienie, zaczerwienienie, niewielkie obszary krwawienia pod skórą, silny płacz

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Sytuacje i schorzenia wymagające zachowania ostrożności to:

 • umiarkowana lub wysoka temperatura bądź ostra choroba, może być konieczne odroczenie szczepienia
 • wystąpienie po podaniu szczepionki przeciw krztuścowi objawów takich jak: gorączka 40°C lub wyższa w ciągu 48 godzin od iniekcji niewywołana innym czynnikiem, zapaść lub stan podobny do wstrząsu z epizodem hipotensyjno-hiporeaktywnym w ciągu 48 godzin od szczepienia, nieprzerwany i nieutulony płacz trwający powyżej 3 godzin występujący w ciągu 48 godzin od iniekcji, drgawki z lub bez gorączki pojawiające się do 3 dni od szczepienia
 • zespół Guillaina - Barré (przemijające zapalenie nerwów) lub zapalenie nerwu barkowego po podaniu szczepionki zawierającej toksoid tężcowy
 • choroba lub leki osłabiające układ immunologiczny. Odpowiedź immunologiczna po podaniu preparatu może być osłabiona
 • ostra lub przewlekła choroba, m.in. przewlekła niewydolność nerek
 • nierozpoznana choroba mózgu lub niekontrolowana padaczka
 • problemy z krzepliwością krwi-tendencja do wydłużonego krwawienia po małym zranieniu, łatwo powstające siniaki

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Hexacima a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Szczepionkę stosuje się u dzieci.

Hexacima a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Szczepionka nie jest podawana dorosłym osobom.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane

Preparat może być podawany jednocześnie z innymi szczepionkami przeciw:

 • pneumokokom
 • odrze, śwince, różyczce
 • rotawirusom
 • meningokokom

pod warunkiem wykonania iniekcji w różne miejsca.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Hexacima a alkohol

Nie dotyczy, szczepionka podawana wyłącznie dzieciom.

Hexacima a prowadzenie pojazdów

Nie dotyczy, szczepionka stosowana wyłącznie u dzieci. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Hexacima?

Szczepionkę należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w lodówce w temperaturze 2 - 8°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego