Kategorie

Hiberix (Haemophilus influenzae type b vaccinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Hiberix?

Hiberix jest szczepionką stosowaną w zapobieganiu infekcji wywoływanych przez bakterię Haemophilus influenzae typ b (Hib) u niemowląt i dzieci. 

Podstawowe informacje

NazwaHiberix
Nazwa międzynarodowaHaemophilus influenzae type b vaccinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Jedna dawka szczepionki zawiera: 10 mcg oczyszczonego polisacharydu otoczkowego Hib kowalencyjnie związanego z ok. 25 mcg toksoidu tężcowego

PostaćProszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

10 mcg oczyszczonego polisacharydu otoczkowego Haemophilus Influenzae typ b kowalencyjnie związanego z ok. 25 mcg toksoidu tężcowego

Skład - substancje pomocnicze

Proszek:

 • laktoza

Rozpuszczalnik:

 • chlorek sodu
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 1 fiolka z proszkiem + 1 ampułko-strzykawka z igłą z rozpuszczalnikiem po 0,5ml
 • 1 fiolka z proszkiem + 1 ampułko-strzykawka bez igły z rozpuszczalnikiem po 0,5ml
 • 1 fiolka z proszkiem + 1 ampułko-strzykawka z rozpuszczalnikiem po 0,5 ml + 2 igły dołączone do opakowania
Działanie / właściwości

Szczepionka powoduje wytworzenie w organizmie przeciwciał przeciwko bakterii Haemophilus influenzae typ b.

Zastosowanie

Zapobieganie zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae typ b u niemowląt od 6. tygodnia życia i dzieci.

Przeciwwskazania
 • jeżeli u dziecka w przeszłości wystąpiła reakcja alergiczna na Hiberix, substancje pomocniczą szczepionki lub na którąkolwiek szczepionkę przeciwko zakażeniom Haemophilus influenzae typ b
 • gorączka powyżej 38oC
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • krwawienia lub tendencja do powstawania siniaków
 • jeżeli u dziecka kiedykolwiek wystąpiło omdlenie podczas podawania zastrzyków
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 dawek szczepionki):

 • utrata apetytu
 • płacz, niepokój, rozdrażnienie
 • senność
 • biegunka
 • gorączka
 • obrzęk, ból, zaczerwienienie wokół miejsca wstrzyknięcia

Często (rzadziej niż 1 na 10 dawek szczepionki):

 • wymioty
Nie łączyć z

Brak danych.

Ciąża

Szczepionka nie jest przeznaczona do stosowania u osób dorosłych.

Karmienie piersią

Szczepionka nie jest przeznaczona do stosowania u osób dorosłych.

Dzieci

Szczepionka może być podawana u dzieci, począwszy od 6. tygodnia życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Szczepionka nie jest przeznaczona do stosowania u osób dorosłych.

Działanie i właściwości

Jak działa szczepionka Hiberix?

Szczepionka Hiberix zawiera oczyszczony skoniugowany antygen Haemophilus influenzae typ b (Hib). Po kontakcie organizmu dziecka z tym antygenem dochodzi do wytwarzania przeciwciał skierowanych przeciwko bakterii Hib, co daje ochronę przed zakażeniem tym patogenem.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się szczepionkę Hiberix?

Szczepionkę stosuje sie u niemowląt i dzieci w celu uodpornienia przed infekcją wywołaną przez bakterię Haemophilus influenzae typ b, która najczęściej prowadzi do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych mózgu oraz obrzęku mózgu. Konsekwencją takiej infekcji może być opóźnienie rozwoju umysłowego, porażenie mózgowe, głuchota, padaczka lub częściowa głuchota. Poza tym infekcja może wywoływać stan zapalny i obrzęk gardła i krtani, co w skrajnym przypadku może prowadzić do zgonu w wyniku uduszenia się. Infekcja Hib rzadziej prowadzi do zakażeń krwi, serca, płuc, kości, stawów i tkanek w okolicy ust i oczu.

Dawkowanie

Jak stosuje się szczepionkę Hiberix?

Szczepionka Hiberix jest podawana wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny tylko dzieciom (od 6. tygodnia życia do 5 lat).

Dzieci od 6. tygodnia do 6. miesiąca życia włącznie:

 • podaje się 3 dawki szczepionki w co najmniej miesięcznych odstępach czasu

Dzieci powyżej 6. miesiąca do 12. miesiąca życia:

 • podaje się 2 dawki szczepionki w co najmniej miesięcznych odstępach czasu

W celu zapewnienia długotrwałej odporności podaje się dawkę uzupełniającą w drugim roku życia.

Dzieci w wieku od 1. roku do 5 lat, uprzednio niezaszczepione

 • podaje się 1 dawkę szczepionki

Pominięcie podania kolejnej dawki szczepionki

Jeżeli dziecko nie otrzyma kolejnej dawki szczepionki w wyznaczonym terminie, należy koniecznie zgłosić się do lekarza celem ustalenia terminu podania kolejnej dawki.

Przerwanie stosowania szczepionki

Należy upewnić się, że dziecku zostały podane wszystkie dawki szczepionki, gdyż w przeciwnym razie ochrona przed zakażeniem wywołanym przez Haemophilus influenzae typ b może być niewystarczająca.

Instrukcja podawania szczepionki Hiberix jest przeznaczona wyłącznie dla fachowego personelu medycznego.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować szczepionki Hiberix?

Szczepionki Hiberix nie należy stosować jeżeli:

 • w przeszłości u pacjenta wystąpiła reakcja alergiczna na Hiberix lub którykolwiek z pozostałych składników tej szczepionki objawiająca się swędzeniem, wysypką skórną, trudnością w oddychaniu, obrzękiem twarzy lub języka
 • kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna na inne szczepionki przeciwko Haemophilus influenzae tyb b
 • występuje gorączka powyżej 38oC, przy czym łagodna infekcja np. przeziębienie, nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia, jednak należy o tym powiedzieć lekarzowi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania szczepionki u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każda szczepionka, szczepionka Hiberix może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo rzadko może dojść do reakcji uczuleniowej, której charakterystyczne objawy to: 

 • swędząca wysypka skórna
 • obrzęk twarzy lub języka
 • trudności w oddychaniu
 • utrata przytomności

Jeżeli u dziecka po szczepieniu wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Inne działania niepożądane szczepionki Hiberix to:

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż 1 na 10 dawek szczepionki):

 • utrata apetytu
 • płacz, rozdrażnienie, niepokój
 • senność
 • biegunka
 • obrzęk, ból, zaczerwienienie w miejscu podania

Często (mogą wystąpić rzadziej niż 1 na 10 dawek szczepionki):

 • wymioty

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż 1 na 1000 dawek szczepionki):

 • drgawki (w tym drgawki występujące w wyniku gorączki)

Inne działania niepożądane zgłoszone po wprowadzeniu szczepionki Hiberix do obrotu:

 • zapaść, utrata świadomości lub przytomności
 • omdlenia
 • obrzęk naczynioruchowy: obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła mogący powodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu
 • u wcześniaków urodzonych przed lub w 28. tygodniu ciąży w ciągu 2 - 3 dni po szczepieniu mogą wystąpić dłuższe niż normalnie odstępy pomiędzy oddechami
 • pokrzywka, wysypka
 • rozległy obrzęk kończyny, w którą podano szczepionkę
 • stwardnienie w miejscu podania

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku gdy dziecko:

 • miewa krwawienia
 • jest podatne na siniaki
 • ma tendencję do omdleń podczas podawania zastrzyków

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania szczepionki u pacjenta.

Hiberix a ciąża

Szczepionka Hiberix nie jest przeznaczona do stosowania u osób dorosłych.

Hiberix a karmienie piersią

Szczepionka Hiberix nie jest przeznaczona do stosowania u osób dorosłych.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty, preparaty ziołowe są już przyjmowane oraz o wszystkich otrzymanych ostatnio szczepionkach.

U dzieci z obniżoną odpornością lub u których podawane są leki immunosupresyjne skuteczność szczepionki może być obniżona.

Szczepionka Hiberix może być podawana:

 • jednocześnie lub w dowolnym czasie przed i po podaniu innych szczepionek inaktywowanych bądź żywych, przy czym różne szczepionki powinny być wstrzykiwane w różne miejsca ciała
 • jednocześnie w jednej strzykawce z szczepionkami jak np. Infanrix-DTPa, Tritanrix HepB

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania szczepionki u pacjenta.

Hiberix a alkohol

Brak danych.

Hiberix a prowadzenie pojazdów

Szczepionka Hiberix nie jest przeznaczona do stosowania u osób dorosłych.

Przechowywanie

Jak przechowywać szczepionkę Hiberix?

Szczepionkę Hiberix należy przechowywać w:

 • lodówce w temperaturze od 2oC do 8oC
 • miejscu niewidocznym i niedostepnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego