Kategorie

Hydrochlorothiazidum Polpharma (Hydrochlorothiazidum )

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Hydrochlorothiazidum Polpharma?

Lek Hydrochlorothiazidum Polpharma zawiera w swoim składzie substancję czynną hydrochlorotiazyd, która jest lekiem moczopędnym. Stosowany jest między innymi u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

Podstawowe informacje

NazwaHydrochlorothiazidum Polpharma
Nazwa międzynarodowaHydrochlorothiazidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 12,5 mg
 • 25 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Hydrochlorotiazyd

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana modyfikowana
 • talk
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości
 • moczopędne
 • obniżające ciśnienie tętnicze krwi
Zastosowanie
 • obrzęki 
  • zastoinowa niewydolność serca
  • marskość wątroby
  • zaburzenia czynności nerek
 • nadciśnienie tętnicze
Przeciwwskazania
 • uczulenie na hydrochlorotiazyd, inne sulfonamidy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • bezmocz
 • ciężka niewydolność nerek lub wątroby
 • choroba Addisona
 • podwyższone stężenie wapnia w surowicy
 • ciąża
 • jednoczesne przyjmowanie soli litu
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzanie równowagi wodno - elektrolitowej
 • przyspieszenie wystąpienia lub nasilenie objawów mocznicy u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
 • zmniejszenie skuteczności doustnych leków przeciwcukrzycowych oraz insuliny i zwiększenie stężenia cholesterolu
 • ujawnienie się cukrzycy u pacjentów z cukrzycą utajoną
 • śpiączka wątrobowa u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby
 • zaostrzenie objawów układowego tocznia rumieniowatego
 • zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy krwi
 • zwiększenie ryzyka wystąpienia niektórych nowotworów złośliwych skóry i warg
 • osłabienie wzroku lub ból oka
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • brak apetytu 
 • podrażnienie błony śluzowej żołądka
 • nudności
 • wymioty
 • skurcze 
 • biegunka 
 • zaparcia
 • żółtaczka
 • zapalenie trzustki i ślinianek
 • zawroty i bóle głowy, parestezja
 • nadwrażliwość na światło
 • wysypka
 • pokrzywka
 • złuszczające zapalenie skóry
 • gorączka
 • plamice
 • guzkowe zapalenie okołotętnicze
 • alergiczne zapalenie płuc i obrzęk płuc
 • reakcje anafilaktyczne
 • zaburzenia czynności nerek
 • śródmiąższowe zapalenie nerek
 • zmniejszenie krwinek białych, płytek krwi, a także niedokrwistość
 • zaburzenia czynności serca
 • niedociśnienie ortostatyczne
 • hiperglikemia
 • kurcze mięśni
 • osłabienie, niepokój ruchowy
 • impotencja
 • zaburzenia widzenia
 • nowotwory złośliwe skóry i warg
 • osłabienie wzroku lub ból oczu
Nie łączyć z
 • kortykosteroidami
 • kortykotropiną
 • amfotercyną B
 • glikozydami naparstnicy
 • solami litu
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • niektórymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, np. z guanetydyną, metylodopą lub lekami blokującymi zwoje
 • kolestyraminą
 • kolestypolem
 • tubokuraryną
Ciąża

Leku Hydrochlorothiazidum Polpharma nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Stosowanie leku Hydrochlorothiazidum Polpharma w okresie karmienia piersią nie jest zalecane.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Hydrochlorothiazidum Polpharma u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Hydrochlorothiazidum Polpharma może wywołać objawy niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego, dlatego istnieje niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem pojazdów i obsługiwaniem maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Hydrochlorothiazidum Polpharma?

Hydrochlorothiazidum Polpharma jest lekiem o umiarkowanym działaniu moczopędnym. Działanie moczopędne rozpoczyna się po 2 godzinach od momentu podania, a maksymalne działanie występuje po 3 do 6 godzin. Lek również obniża ciśnienie tętnicze krwi u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Hydrochlorothiazidum Polpharma?

Lek Hydrochlorothiazidum Polpharma jest stosowany:

 • w obrzękach 
  • w zastoinowej niewydolności serca
  • w marskości wątroby
  • w zaburzeniach czynności nerek (np. w zespole nerczycowym, w ostrym kłębuszkowym zapaleniu nerek)
 • w nadciśnieniu tętniczym

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Niemowlęta i dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u niemowląt i dzieci.

Dorośli

Obrzęki

Początkowo od 25 mg do 75 mg na dobę jednorazowo lub w 2 mniejszych dawkach. Po uzyskaniu poprawy, lekarz zaleca stopniowo zmniejszanie dawki, aż do dawki podtrzymującej, którą podaje się co drugą dobę. Zalecana maksymalna dawka dobowa wynosi 100 mg.

Nadciśnienie tętnicze

Od 12,5 mg do 25 mg na dobę jednorazowo lub w 2 dawkach podzielonych (w monoterapii lub z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi). Nie należy przekraczać dawki 50 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku powyżej 65 lat) 

Dawka leku u tych pacjentów powinna być odpowiednia do stanu czynnościowego nerek i reakcji pacjenta na lek.

Przyjęcie większej niż zalecana dawka leku Hydrochlorothiazidum Polpharma

W sytuacji przyjęcia większej niż zalecana dawka leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić sie do najbliższego szpitala.

Najczęstszymi objawami przedawkowania leku mogą być:

 • utrata wody i elektrolitów
 • zmniejszenie stężenia potasu, sodu, alkaloza (zasadowica)
 • podwyższone stężenie azotu mocznikowego w surowicy krwi, szczególnie u pacjentów z niewydolnością nerek
 • przyspieszone bicie serca, niedociśnienie
 • wstrząs, osłabienie, zmęczenie
 • stany splątania, zawroty głowy, utrata świadomości
 • kurcze mięśni łydek, parestezje (uczucie kłucia, palenia i mrowienia w kończynach)
 • wielomocz, skąpomocz lub bezmocz
 • nudności, wymioty, pragnienie

Postępowania przy przedawkowaniu

Nie ma swoistej odtrutki w zatruciach hydrochlorotiazydem. W razie zatrucia należy spowodować wymioty, ewentualnie wykonać płukanie żołądka z dodatkiem węgla aktywnego. Należy stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zastosować tlen lub oddychanie wspomagane. Pacjenta z niedociśnieniem lub we wstrząsie należy ułożyć w odpowiedniej pozycji (nogi uniesione w stosunku do tułowia), podać płyny i elektrolity, zwłaszcza potas i sód. Pacjent powinien zostac pod ścisłą kontrolą do momentu ustąpienia zaburzeń gospodarki wodno - elektrolitowej.  

Pominięcie przyjęcia leku Hydrochlorothiazidum Polpharma

W sytuacji pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Jeżeli jest już pora na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki, która nie została przyjęta w stosownym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie przyjmowania leku Hydrochlorothiazidum Polpharma

Nie należy przerywać leczenia ani samemu zmieniać dawkowania bez porozumienia się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Hydrochlorothiazidum Polpharma?

Nie należy stosować leku Hydrochlorothiazidum Polpharma:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na hydrochlorotiazyd, inne sulfonamidy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent ma bezmocz
 • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek lub wątroby
 • jeśli pacjent ma chorobę Addisona
 • jeśli pacjent ma podwyższone stężenie wapnia w surowicy
 • jeśli pacjentka jest w ciąży
 • jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje sole litu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Hydrochlorothiazidum Polpharma może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Długotrwałe stosowanie leku Hydrochlorothiazidum Polpharma może doprowadzić do wystąpienia zaburzeń elektrolitowych takich jak:

 • spadek stężenia potasu, sodu i magnezu w surowicy krwi
 • alkaloza metaboliczna

Hydrochlorothiazidum Polpharma może powodować wystąpienie następujących działań niepożądanych:

 • brak apetytu 
 • podrażnienie błony śluzowej żołądka
 • nudności
 • wymioty
 • skurcze 
 • biegunka 
 • zaparcia
 • żółtaczka
 • zapalenie trzustki i ślinianek
 • zawroty i bóle głowy, parestezja (uczucie kłucia, palenia i mrowienia w kończynach)
 • nadwrażliwość na światło
 • wysypka
 • pokrzywka
 • złuszczające zapalenie skóry
 • gorączka
 • plamice
 • guzkowe zapalenie okołotętnicze
 • alergiczne zapalenie płuc i obrzęk płuc
 • reakcje anafilaktyczne
 • zaburzenia czynności nerek
 • śródmiąższowe zapalenie nerek
 • zmniejszenie krwinek białych, płytek krwi, a także niedokrwistość
 • zaburzenia czynności serca będące następstwem niedoboru potasu, objawiające się zaburzeniami w EKG oraz zmianami rytmu serca. Zaburzenia te mogą być groźne dla życia u pacjentów przyjmujących glikozydy naparstnicy
 • niedociśnienie ortostatyczne (związane ze zmianą pozycji ciała na stojącą)
 • hiperglikemia (podwyższone stężenie glukozy we krwi)
 • glikozuria (obecność glukozy w moczu)
 • hiperurykemia (podwyższone stężenie kwasu moczowego we krwi)
 • zaburzenia równowagi elektrolitowej
 • kurcze mięśni
 • osłabienie, niepokój ruchowy
 • impotencja
 • zaburzenia widzenia (widzenie w żółtym kolorze), niewyraźne widzenie (przemijające)
 • nowotwory złośliwe skóry i warg (nieczerniakowe nowotwory złośliwe skóry)
 • osłabienie wzroku lub ból oczu w wyniku podwyższonego ciśnienia (możliwe objawy gromadzenia się płynu w unaczynionej błonie otaczającej oko - nadmiernego nagromadzenia płynu między naczyniówką a twardówką - lub ostrej jaskry zamkniętego kąta)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Hydrochlorothiazidum Polpharma należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Hydrochlorotiazidum Polpharma może:

 • zaburzać równowagę wodno - elektrolitową, dlatego podczas dłuższego stosowania tego leku należy sprawdzać stężenie elektrolitów (sodu, potasu, magnezu, chlorków). Wskazana jest także dieta bogata w potas, co zapobiega obniżeniu potasu w surowicy krwi (hipokaliemia). Szczególnie pacjenci z marskością wątroby są narażeni na hipokaliemię. Hipokaliemia u pacjentów przyjmujących glikozydy naparstnicy zwiększa toksyczność tych leków
 • przyspieszyć wystąpienie lub nasilić objawy mocznicy u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
 • zmniejszyć skuteczność doustnych leków przeciwcukrzycowych oraz insuliny i zwiększyć stężenie cholesterolu
 • spowodować ujawnienie się cukrzycy u pacjentów z cukrzycą utajoną
 • wywołać śpiączkę wątrobową u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby
 • zaostrzyć objawy układowego tocznia rumieniowatego
 • zwiększać stężenie kwasu moczowego w surowicy krwi i wywołać dnę moczanową
 • zwiększyć ryzyko wystąpienia niektórych nowotworów złośliwych skóry i warg. Podczas stosowania leku Hydrochlorotiazidum Polpharma należy chronić skórę przed działaniem światła słonecznego i promieniowania UV
 • spowodować osłabienie wzroku lub ból oka. Mogą być to objawy gromadzenia się płynu w unaczynionej błonie otaczającej oko lub zwiększenia ciśnienia wewnątrz oka. Objawy mogą pojawić się w przedziale od kilku godzin do tygodnia od przyjęcia leku Hydrochlorotiazidum Polpharma. Nieleczone mogą powodować trwałą utratę wzroku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Hydrochlorothiazidum Polpharma a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Hydrochlorothiazidum Polpharma nie należy stosować w okresie ciąży. Hydrochlorotiazyd przenika przez barierę łożyskową i jego stosowanie po 3. miesiącu ciąży może spowodować uszkodzenia u płodu i noworodka.

Hydrochlorothiazidum Polpharma a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.  

Stosowanie leku Hydrochlorothiazidum Polpharma w okresie karmienia piersią nie jest zalecane. Hydrochlorotiazyd w małych ilościach przenika do mleka kobiecego. Stosowanie tiazydów w dużych dawkach działa moczopędnie i może hamować wytwarzanie mleka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy szczególnie poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje jednocześnie hydrochlorotiazyd:

 • z kortykosteroidami, kortykotropiną i amfoterycyną B - może nasilić się hipokaliemia
 • z glikozydami naparstnicy - może dojść do zwiększenia toksyczności tych leków
 • z solami litu - zwiększenie toksyczności litu
 • z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi - zwiększa się ryzyko wystąpienia niewydolności nerek
 • z niektórymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, np. z guanetydyną, metylodopą leb lekami blokującymi zwoje - może wystąpić ciężka postać niedociśnienia ortostatycznego
 • z kolestyraminą i kolestypolem - zmniejszenie wchłaniania hydrochlorotiazydu z przewodu pokarmowego (hydrochlorotiazyd należy stosować 2 godziny przed zastosowaniem tych leków)
 • tubokuraryną - hydrochlorotiazyd nasila jej działanie

W testach laboratoryjnych wykonywanych podczas leczenia hydrochlorotiazydem można uzyskiwać fałszywie ujemne wyniki w oznaczeniach tyraminy i fentolaminy oraz w teście histaminowym guza chromochłonnego nadnerczy.

Lek Hydrochlorothiazidum Polpharma należy odstawić przed wykonaniem prób czynnościowych przytarczyc, ponieważ lek wpływa na metabolizm wapnia.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Hydrochlorothiazidum Polpharma a alkohol

Podczas stosowania leku Hydrochlorotiazyd Polpharma nie należy spożywać alkoholu.

Hydrochlorothiazidum Polpharma a prowadzenie pojazdów

Lek Hydrochlorothiazidum Polpharma może wywołać objawy niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego, dlatego istnieje niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem pojazdów i obsługiwaniem maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Hydrochlorotiazidum Polpharma?

Lek Hydrochlorotiazidum Polpharma należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostepnym dla dzieci
 • w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego