Kategorie

Ibufen Baby 200 mg, czopki od 6 lat, 5 sztuk

Cena jednostkowa: 2,56 zł za 1 sztukę

Cena
12,79 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w 1-2 dni robocze

Opis produktu

Ibufen to lek przeciwzapalny w postaci czopków, który wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Przeznaczony jest dla dzieci od 6 lat młodzieży i dorosłych w przypadku gorączki różnego pochodzenia na przykład w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych. Czopki polecane są w przypadku gdy pacjent nie może przyjąć leku doustnie bądź występują u niego wymioty.

Wskazania

Lek dla dzieci od 6 roku życia w przypadku gorączki różnego pochodzenia między innymi  w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych.

Skład

1 czopek zawiera:

 • substancję czynną: 200mg ibuprofenu
 • substancje pomocnicze: Witepsol H15, Witepsol W45.

Działanie

 •  przeciwbólowe,
 • przeciwgorączkowe,
 • przeciwzapalne.

Dawkowanie

 • Dzieci 6-9 lat (20-29 kg): 1 czopek 3 razy na dobę;
 • Dzieci 10-12 lat (30-39 kg): 1 czopek 4 razy na dobę;
 • Dorośli i młodzież powyżej 12 lat (powyżej 40 kg): 1-2 czopki w razie potrzeby co 4-6 godzin
 • Nie stosować więcej niż 4 czopki w ciągu doby.
 • Maksymalna dawka dobowa ibuprofenu wynosi 20-30mg na kg masy ciała, podzielona na 3 do 4 pojedynczych dawek.
 • Nie należy przekraczać jednorazowej dawki 10mg/kg mc.
 • Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej. Bez konsultacji z lekarzem pacjent nie powinien stosować leku dłużej niż 3 dni.

Przeciwwskazania

 • Uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).
 • Występowanie w przeszłości objawów alergii po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym katar (nieżyt nosa), obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, skurcz oskrzeli lub astma oskrzelowa.
 • Choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy czynna lub przebyta, lub nawracające owrzodzenie lub krwawienie z przewodu pokarmowego w przeszłości (dwa lub więcej odrębne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia).
 • Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego lub perforacja po zastosowaniu NLPZ.
 • Ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność serca.
 • Trzeci trymestr ciąży.
 • Skaza krwotoczna.
 • Dzieci o masie ciała poniżej 20kg.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC, w oryginalnym opakowaniu, chroniącym przed światłem i wilgocią, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Działania niepożądane

Lek Ibufen Baby jak każdy inny lek może powodować działania niepożądane, jednak nie u każdego muszą wystąpić.

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • niestrawność, ból brzucha i nudności oraz miejscowe podrażnienie odbytu,
 • bóle głowy,
 • wysypki skórne różnego typu lub pokrzywka i świąd.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie i uczucie zmęczenia,
 • biegunka, wzdęcia z oddawaniem gazów, zaparcia, wymioty.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (odnotowano u pacjentów z istniejącymi chorobami autoimmunologicznymi takimi jak toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej)
 • zaburzenia układu krwiotwórczego, w tym anemia, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza,
 • ciężkie reakcje nadwrażliwości objawiające się obrzękiem twarzy, języka i krtani, dusznością, przyspieszoną akcją serca, znacznym obniżeniem ciśnienia tętniczego,
 • nerwowość,
 • zaburzenia widzenia, szumy uszne, zawroty głowy,
 • obrzęk, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca (zgłaszano w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ),
 • choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, smołowate stolce, krwawe wymioty, czasem ze skutkiem śmiertelnym, szczególnie u osób w podeszłym wieku oraz wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej,
 • zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Leśniowskiego-Crohna,
 • zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania ibuprofenu oraz zapalenie wątroby i żółtaczka,
 • ciężkie postaci reakcji skórnych, w tym zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zgłosić się do lekarza po wystąpieniu pierwszych objawów reakcji skórnych),
 • ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, szczególnie po długotrwałym stosowaniu ibuprofenu, obecność krwi i/lub białka w moczu, śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy,
 • obniżony poziom hematokrytu i hemoglobiny w wynikach badań laboratoryjnych.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • ciężkie reakcje skórne znane jako zespół DRESS,
 • czerwona łuskowata wysypka ze zgrubieniami pod skórą i pęcherzami, umiejscowiona przeważnie w fałdach skórnych, na tułowiu i kończynach górnych, z gorączką występującą na początku leczenia (ostra uogólniona osutka krostkowa),
 • w pojedynczych przypadkach opisywano depresję i reakcje psychotyczne.
   

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach obecnie lub ostatnio przyjmowanych przez pacjenta, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, gdyż lek Ibufen Baby może wpływać na działanie innych leków lub też inne leki mogą wpływać na działanie leku Ibufen Baby, w tym:

 • leki o działaniu przeciwzakrzepowym,
 • leki obniżające ciśnienie krwi,
 • leki przeciwbólowe,
 • inne niesteroidowe leki przeciwzapalne,
 • leki moczopędne,
 • leki stosowane w depresji,
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń HIV),
 • metotreksat,
 • Fenytoina,
 • Cyklosporyna oraz takrolimus,
 • mifepryston,
 • antybiotyki z grupy chinolonów,
 • glikozydy nasercowe,
 • antybiotyki aminoglikozydowe,
 • probenecyd, sulfinpirazon,
 • doustne leki przeciwcukrzycowe,
 • worykonazol, flukonazol,
 • cholestyramina (stosowana u osób z dużym stężeniem cholesterolu).

Zastosowaniem leku Ibufen Baby z innymi lekami zawsze należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Rozpoczęcie stosowania leku Ibufen Baby należy omówić z lekarzem i/lub farmaceutą.
 • Stosowanie leku należy skonsultować z lekarzem, w przypadku, gdy u pacjenta stwierdzono:
  • choroby układu pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, chorobę Leśniowskiego-Crohna),
  • choroby odbytu i odbytnicy,
  • toczeń rumieniowaty oraz mieszaną chorobę tkanki łącznej,
  • nadciśnienie tętnicze i/lub niewydolność serca,
  • zaburzenia czynności wątroby,
  • zaburzenia czynności nerek,
  • zaburzenia krzepnięcia krwi,
 • czynną lub przebytą astmę oskrzelową lub objawy reakcji alergicznych w przeszłości (po zastosowaniu leku może wystąpić skurcz oskrzeli).
 • Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjent stosuje inne leki, w szczególności leki przeciwzakrzepowe, moczopędne, nasercowe i kortykosteroidy.
 • Należy unikać jednoczesnego stosowania ibuprofenu z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym lekami zwanymi selektywnymi inhibitorami COX-2.
 • Istnieje ryzyko pojawienia się krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które może być śmiertelne i które niekoniecznie musi być poprzedzone objawami ostrzegawczymi lub może wystąpić u pacjentów, u których takie objawy ostrzegawcze występowały (w przypadku wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego czy owrzodzenia, należy niezwłocznie odstawić lek.
 • Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego w przeszłości, szczególnie osoby w wieku podeszłym, powinni zgłosić lekarzowi wszelkie nietypowe objawy dotyczące układu pokarmowego (szczególnie krwawienie), zwłaszcza w początkowym okresie leczenia.
 • U pacjentów w podeszłym wieku ryzyko wystąpienia działań niepożądanych na skutek stosowania leku jest większe niż u pacjentów młodszych (częstość występowania oraz zwiększenie działań niepożądanych można zmniejszyć, stosując najmniejszą możliwą dawkę terapeutyczną przez najkrótszy możliwy okres).
 • Jednoczesne, długotrwałe stosowanie różnych leków przeciwbólowych może doprowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna), a ryzyko może ulec zwiększeniu w przypadku obciążenia fizycznego skutkującego utratą soli i odwodnieniem (należy unikać jednoczesnego, długotrwałego stosowania różnych leków przeciwbólowych).
 • Istnieje ryzyko wystąpienia zaburzenia czynności nerek u odwodnionych dzieci i młodzieży.
 • Przyjmowanie leków przeciwzapalnych/przeciwbólowych, takich jak ibuprofen, może wiązać się z niewielkim wzrostem ryzyka zawału serca lub udaru, w szczególności w przypadku stosowania dużych dawek (nie należy przekraczać zalecanej dawki i czasu trwania leczenia).
 • Stosowanie leku Ibufen Baby należy mówić z lekarzem i/lub farmaceutą w szczególności gdy:
  • u pacjenta występują choroby serca, w tym niewydolność serca, dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej), pacjent miał atak serca, operację pomostowania, występuje u pacjenta choroba tętnic obwodowych (słabe krążenie krwi w nogach z powodu zwężenia lub zablokowania tętnic) lub jeśli pacjent przeszedł jakikolwiek udar (w tym mini-udar lub przemijający atak niedokrwienny – TIA),
  • pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, występuje u niego zwiększone stężenie cholesterolu, w rodzinie pacjenta występowała choroba serca lub udar, lub jeśli pacjent pali tytoń.
 • Notowano występowanie ciężkich reakcji skórnych związanych ze stosowaniem leku Ibufen Baby; w przypadku pojawienia się jakiejkolwiek wysypki na skórze, zmian na błonach śluzowych, pęcherzy lub innych objawów uczulenia, należy przerwać przyjmowanie leku Ibufen Baby i niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną, gdyż mogą to być pierwsze objawy bardzo ciężkiej reakcji skórnej.
 • W wyjątkowych przypadkach przyczyną ciężkich powikłań infekcyjnych skóry i tkanek miękkich może być ospa wietrzna i obecnie nie jest możliwe wykluczenie roli NLPZ w nasileniu tych zakażeń (zaleca się unikania stosowania leku Ibufen Baby w przypadku ospy wietrznej).
 • W trakcie stosowania ibuprofenu notowano pojedyncze przypadki toksycznej ambliopii (osłabienie ostrości wzroku), dlatego wszelkie zaburzenia widzenia należy zgłaszać lekarzowi.
 • Ibuprofen, tak jak inne leki z grupy NLPZ, może maskować objawy infekcji (przyjmowanie leku przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

 • Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku (leku Ibufen baby nie należy stosować w pierwszych 6 miesiącach ciąży oraz nie wolno stosować w ostatnim trymestrze ciąży).
 • Ibuprofen w niewielkich ilościach przenika do mleka karmiących matek, jest jednak bardzo mało prawdopodobne, aby negatywnie wpływał na niemowlę karmione piersią.
 • Lek należy do grupy leków (niesteroidowe leki przeciwzapalne), które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet, jednak jest to działanie przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

 • Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn, w przypadku krótkotrwałego stosowania zgodne z zaleceniami.
   

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Cechy produktu

Postać
Kluczowy składnik
Rejestracja
Lek