Kategorie

Regulamin - obowi膮zuj膮cy do 31.12.2020

REGULAMIN 艢WIADCZENIA US艁UG I SPRZEDA呕Y WYSY艁KOWEJ obowi膮zuj膮cy od 01.08.2020 do 31.12.2020
搂 1 DEFINICJE
U偶yte w niniejszym Regulaminie 艣wiadczenia us艂ug i sprzeda偶y wysy艂kowej poj臋cia maj膮 nast臋puj膮ce znaczenie:
 1. Apteka - apteka 鈥濭emini鈥 prowadzona przez Gemini H眉tter Sp贸艂ka z o.o., z siedzib膮 w Wejherowie, ul. Harcerska 10, 84-202 Wejherowo, wpisan膮 przez S膮d Rejonowy Gda艅sk P贸艂noc w Gda艅sku do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego pod nr 0000582775, NIP: 588-230-78-77; REGON 220687587, na prowadzenie kt贸rej Pomorski Wojew贸dzki Inspektor Farmaceutyczny w Gda艅sku wyda艂 zezwolenie Nr 757/2013, b臋d膮ca us艂ugodawc膮 w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮.
 2. Portal - portal internetowy Apteki prowadzony pod adresem https://www.aptekagemini.pl, za po艣rednictwem kt贸rego Apteka 艣wiadczy us艂ugi elektroniczne zwi膮zane ze sprzeda偶膮 wysy艂kow膮 towar贸w, w tym bie偶膮c膮 obs艂ug膮 i udzielaniem informacji na temat zam贸wie艅 z艂o偶onych w Aptece za po艣rednictwem Portalu, a tak偶e Us艂ugi farmaceutyczne.
 3. Us艂ugi farmaceutyczne - us艂ugi farmaceutyczne o kt贸rych mowa w art. 2a ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, polegaj膮ce w szczeg贸lno艣ci na udzielaniu informacji i porad dotycz膮cych dzia艂ania i stosowania towar贸w b臋d膮cych przedmiotem obrotu w aptekach, oraz og贸lnej profilaktyki zdrowotnej.
 4. Kupuj膮cy - osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowi膮zuj膮cego r贸wnie偶 osoba fizyczna posiadaj膮ca ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, a tak偶e osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, dokonuj膮ca zakup贸w w Aptece.
 5. Firma 鈥 podmiot korzystaj膮cy z Portalu lub 艣wiadczonych za jego pomoc膮 us艂ug b臋d膮cy przedsi臋biorc膮 w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego.
 6. Podmiot Wykonuj膮cy Dzia艂alno艣膰 Lecznicz膮 鈥 podmiot korzystaj膮cy z Portalu lub 艣wiadczonych za jego pomoc膮 us艂ug b臋d膮cy podmiotem wykonuj膮cym dzia艂alno艣膰 lecznicz膮 w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia艂alno艣ci leczniczej.
 7. Fundacja 鈥 podmiot korzystaj膮cy z Portalu lub 艣wiadczonych za jego pomoc膮 us艂ug b臋d膮cy fundacj膮 w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
 8. Konsument 鈥 osoba fizyczna dokonuj膮ca z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 9. Regulamin 艣wiadczenia us艂ug i sprzeda偶y wysy艂kowej - niniejszy Regulamin 艣wiadczenia us艂ug i sprzeda偶y wysy艂kowej okre艣laj膮cy zasady sk艂adania zam贸wie艅 w Aptece za po艣rednictwem Portalu i ich realizacji, a tak偶e zasady korzystania z Portalu i 艣wiadczenia przez Aptek臋 us艂ug drog膮 elektroniczn膮, b臋d膮cy regulaminem, o kt贸rym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮.
 10. Polityka Prywatno艣ci 鈥 dokument okre艣laj膮cy zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych os贸b korzystaj膮cych z Portalu, w szczeg贸lno艣ci Kupuj膮cych i U偶ytkownik贸w Konta, kt贸rzy dokonali rejestracji indywidualnego Konta w Portalu.
 11. Polityka Cookies 鈥 dokument okre艣laj膮cy zasady wykorzystania plik贸w cookies na potrzeby prowadzenia Portalu.
搂 2 POSTANOWIENIA OG脫LNE I OFERTA
 1. Apteka 艣wiadczy drog膮 elektroniczn膮, za po艣rednictwem Portalu, us艂ugi zwi膮zane z wysy艂kow膮 sprzeda偶膮 towar贸w, w tym produkt贸w leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza oraz obs艂ug膮 i udzielaniem informacji na temat zam贸wie艅 z艂o偶onych w Aptece za po艣rednictwem Portalu. Apteka 艣wiadczy r贸wnie偶 inne us艂ugi, w tym Us艂ugi farmaceutyczne, opisane w niniejszym Regulaminie 艣wiadczenia us艂ug i sprzeda偶y wysy艂kowej lub w oddzielnych regulaminach reguluj膮cych zasady 艣wiadczenia poszczeg贸lnych us艂ug.
 2. Z艂o偶enie zam贸wienia na towary oferowane przez Aptek臋, realizacja zam贸wie艅 z艂o偶onych za po艣rednictwem Portalu, a tak偶e 艣wiadczenie us艂ug zwi膮zanych z obs艂ug膮 i udzielaniem informacji na temat zam贸wie艅 lub innych us艂ug odbywa si臋 na podstawie niniejszego Regulaminu 艣wiadczenia us艂ug i sprzeda偶y wysy艂kowej w tre艣ci obowi膮zuj膮cej odpowiednio na dzie艅 z艂o偶enia zam贸wienia i zaakceptowania przez Kupuj膮cego w trakcie dokonywania zam贸wienia albo rozpocz臋cia korzystania z innej 艣wiadczonej przez Aptek臋 us艂ugi, oraz powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa. Apteka informuje, 偶e do wysy艂kowej sprzeda偶y produkt贸w leczniczych oraz wyrob贸w medycznych nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 tej ustawy.
 3. Wszystkie towary oferowane przez Aptek臋 s膮 fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz znajduj膮 si臋 w legalnym obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepis贸w prawa lub decyzji w艂a艣ciwych w艂adz administracyjnych. Wszystkie towary zosta艂y nabyte od uprawnionych podmiot贸w zgodnie z obowi膮zuj膮cym prawem i s膮 przechowywane w warunkach okre艣lonych odpowiednimi przepisami. Produkty w uszkodzonym opakowaniu, kt贸re s膮 z tego tytu艂u przecenione, opatrzone s膮 odpowiedni膮 adnotacj膮 w tym zakresie.
 4. Apteka prowadzi wy艂膮cznie obr贸t detaliczny towarami.
 5. Apteka nie prowadzi wysy艂kowej sprzeda偶y produkt贸w leczniczych wydawanych z przepisu lekarza (na recept臋).
 6. Niniejszy Regulamin 艣wiadczenia us艂ug i sprzeda偶y wysy艂kowej, wszelkie prawa i obowi膮zki z niego wynikaj膮ce, a tak偶e powsta艂e w trakcie realizacji zam贸wienia lub 艣wiadczenia us艂ug, o kt贸rych mowa w ust. 1 powy偶ej, podlegaj膮 prawu polskiemu.
 7. Wszystkie u偶yte na Portalu nazwy towar贸w, marek oraz znaki graficzne s膮 w艂asno艣ci膮 ich producent贸w, podmiot贸w odpowiedzialnych lub innych os贸b uprawnionych.
 8. Zam贸wione w Aptece towary dostarczane s膮 na zasadach wskazanych na Portalu w zak艂adce 鈥濪ostawa鈥 oraz w niniejszym Regulaminie 艣wiadczenia us艂ug i sprzeda偶y wysy艂kowej.
 9. Za zam贸wione w Aptece towary i przesy艂k臋 mo偶na zap艂aci膰 w spos贸b opisany na Portalu w zak艂adce 鈥濸艂atno艣ci鈥 oraz w niniejszym Regulaminie 艣wiadczenia us艂ug i sprzeda偶y wysy艂kowej.
 10. Koszty dostawy wskazane zosta艂y na Portalu w zak艂adce 鈥濪ostawa鈥.
 11. Zawarto艣膰 Portalu, w szczeg贸lno艣ci uk艂ad Portalu, tre艣ci, grafika, logo, zdj臋cia, a tak偶e opisy i zdj臋cia towar贸w podlegaj膮 ochronie prawnej. Apteka nie wyra偶a zgody na kopiowanie tre艣ci b臋d膮cych jej w艂asno艣ci膮 bez jej pisemnego zezwolenia.
 12. Opisy towar贸w znajduj膮ce si臋 na Portalu s艂u偶膮 wy艂膮cznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Przed rozpocz臋ciem leczenia lub terapii oraz u偶yciem konkretnego produktu leczniczego nale偶y skonsultowa膰 si臋 z lekarzem lub farmaceut膮 oraz zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 ulotki do艂膮czonej do opakowania, zawieraj膮cej wskazania i przeciwwskazania, dane dotycz膮ce dzia艂a艅 niepo偶膮danych i dawkowania, oraz informacje dotycz膮ce stosowania produktu leczniczego, gdy偶 ka偶dy lek niew艂a艣ciwie stosowany mo偶e zagra偶a膰 偶yciu lub zdrowiu.
 13. Wszelkie tre艣ci udost臋pniane na Portalu oraz informacje udzielane w ramach us艂ug 艣wiadczonych przez Aptek臋 za po艣rednictwem Portalu maj膮 charakter informacyjny lub edukacyjny i nie stanowi膮 porad o charakterze medycznym. 呕adnej z informacji udost臋pnionych na Portalu lub w ramach 艣wiadczonych za jego po艣rednictwem us艂ug nie nale偶y rozumie膰 jako:
  1. wykonywania dzia艂alno艣ci leczniczej lub udzielenia 艣wiadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia艂alno艣ci leczniczej;
  2. udzielania 艣wiadczenia zdrowotnego, w szczeg贸lno艣ci badania stanu zdrowia, rozpoznawania chor贸b i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji, udzielania porad lekarskich, a tak偶e wydawania opinii i orzecze艅 lekarskich, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
  3. stawiania diagnozy b臋d膮cej podstaw膮 w zakresie sposobu leczenia U偶ytkownika Us艂ug.
 14. 呕adna z informacji udost臋pnionych na Portalu lub uzyskanych w ramach us艂ug 艣wiadczonych przez Aptek臋 za po艣rednictwem Portalu nie zast臋puje wizyty u lekarza ani specjalistycznych bada艅 lekarskich, ani nie skutkuje brakiem konieczno艣ci uzyskania porady lekarskiej lub wykonania zabiegu chirurgicznego.
 15. Do towaru obj臋tego gwarancj膮 do艂膮czana jest karta gwarancyjna, opisuj膮ca warunki wykonywania uprawnie艅 z tytu艂u gwarancji i zawieraj膮ca adresy punkt贸w serwisowych oraz inne wa偶ne informacje dotycz膮ce serwisu.
 16. Ceny towar贸w podane na Portalu s膮 wyra偶one w PLN, zawieraj膮 podatek VAT i nie zawieraj膮 koszt贸w dostawy.
 17. Asortyment oraz ceny towar贸w oferowanych na Portalu mog膮 si臋 r贸偶ni膰 od oferty aptek stacjonarnych.
 18. Apteka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu p艂atno艣ci i dostawy poprzez nieudost臋pnianie cz臋艣ci z opcji dla wybranych towar贸w, grup asortymentowych lub zam贸wie艅 o okre艣lonym poziomie warto艣ci.
 19. Ka偶dy korzystaj膮cy z Portalu lub 艣wiadczonych przez Aptek臋 us艂ug, w tym Us艂ug farmaceutycznych, oraz ka偶dy Kupuj膮cy powinien dysponowa膰 urz膮dzeniem pod艂膮czonym do sieci Internet, spe艂niaj膮cym nast臋puj膮ce minimalne wymagania techniczne: przegl膮darka internetowa Mozilla Firefox w wersji 71 lub nowszej, Google Chrome w wersji 79 lub nowszej, Safari 7.0 - 13.0 (w zale偶no艣ci od wersji iOS na urz膮dzeniach mobilnych), Opera w wersji 65 lub nowszej lub Microsoft Edge w wersji 79 lub nowszej; w艂膮czona obs艂uga JavaScript i plik贸w cookies (szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce wykorzystywania przez Portal plik贸w cookies zawarte s膮 w Polityce Cookies zamieszczonej na Portalu).
 20. Ka偶dy Kupuj膮cy powinien dysponowa膰 dodatkowo aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz aktywnym numerem telefonu.
 21. Ka偶dy korzystaj膮cy z Portalu lub 艣wiadczonych przez Aptek臋 us艂ug, w tym Us艂ug farmaceutycznych, oraz ka偶dy Kupuj膮cy zobowi膮zany jest do korzystania z Portalu lub 艣wiadczonych przez Aptek臋 us艂ug w spos贸b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, postanowieniami Regulaminu 艣wiadczenia us艂ug i sprzeda偶y wysy艂kowej oraz regulamin贸w reguluj膮cych zasady 艣wiadczenia przez Aptek臋 poszczeg贸lnych us艂ug, a tak偶e og贸lnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 22. Regulamin 艣wiadczenia us艂ug i sprzeda偶y wysy艂kowej mo偶e ulec zmianie. Ka偶dego Kupuj膮cego albo korzystaj膮cego z us艂ug 艣wiadczonych przez Aptek臋 obowi膮zuje wersja Regulaminu 艣wiadczenia us艂ug i sprzeda偶y wysy艂kowej w tre艣ci aktualnej odpowiednio na dzie艅 z艂o偶enia zam贸wienia i zaakceptowania przez Kupuj膮cego w trakcie dokonywania zam贸wienia albo rozpocz臋cia korzystania z us艂ugi.
 23. Korzystaj膮cy z Portalu, us艂ug 艣wiadczonych przez Aptek臋 oraz Kupuj膮cy mo偶e w ka偶dym czasie uzyska膰 nieodp艂atny dost臋p do aktualnej wersji Regulaminu 艣wiadczenia us艂ug i sprzeda偶y wysy艂kowej za po艣rednictwem linku zamieszczonego na Portalu. Tre艣膰 Regulaminu mo偶e zosta膰 utrwalona w ka偶dej chwili, poprzez jego pobranie z Portalu, zapisanie na dowolnym no艣niku lub wydrukowanie.
 24. Apteka nie ponosi odpowiedzialno艣ci za skutki us艂ug 艣wiadczonych przez Aptek臋 drog膮 elektroniczn膮, je偶eli korzystaj膮cy z Portalu lub 艣wiadczonych przez Aptek臋 us艂ug lub Kupuj膮cy doprowadzi do tego, 偶e us艂uga b臋dzie realizowana w spos贸b sprzeczny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu 艣wiadczenia us艂ug i sprzeda偶y wysy艂kowej lub regulaminu reguluj膮cego zasady 艣wiadczenia danej us艂ugi.
 25. Ka偶dy korzystaj膮cy z Portalu lub 艣wiadczonych przez Aptek臋 us艂ug oraz ka偶dy Kupuj膮cy ponosi pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za to, 偶e podane przez niego dane s膮 zgodne ze stanem faktycznym. Podanie nieprawdziwych lub nieprawid艂owych danych mo偶e uniemo偶liwi膰 korzystanie ze 艣wiadczonych przez Aptek臋 us艂ug.
 26. Apteka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno艣ci za problemy b膮d藕 ograniczenia techniczne urz膮dze艅, w szczeg贸lno艣ci sprz臋tu komputerowego, z kt贸rych korzysta korzystaj膮cy z Portalu lub 艣wiadczonych przez Aptek臋 us艂ug lub Kupuj膮cy, albo problemy b膮d藕 ograniczenia techniczne us艂ug 艣wiadczonych przez osoby trzecie, niezb臋dnych do korzystania z us艂ug 艣wiadczonych przez Aptek臋, takich jak us艂ugi zapewniania dost臋pu do Internetu, a kt贸re uniemo偶liwiaj膮 mu korzystanie z us艂ug 艣wiadczonych przez Aptek臋.
 27. Apteka ma prawo zablokowa膰 lub czasowo zawiesi膰 dost臋p do 艣wiadczonych przez ni膮 us艂ug ze wzgl臋d贸w bezpiecze艅stwa oraz jakichkolwiek innych niezale偶nych od Apteki przyczyn, w tym w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modyfikacji Portalu albo danej us艂ugi.
搂 3 SK艁ADANIE ZAM脫WIE艃
 1. W celu z艂o偶enia zam贸wienia na towary oferowane przez Aptek臋 na Portalu, Kupuj膮cy zobowi膮zany jest wype艂ni膰 elektroniczny formularz zam贸wienia udost臋pniony na Portalu. Kupuj膮cy b臋d膮cy Firm膮, Podmiotem Wykonuj膮cym Dzia艂alno艣膰 Lecznicz膮 lub Fundacj膮 zobowi膮zany jest wype艂ni膰 elektroniczny formularz zam贸wienia przeznaczony dla tych podmiot贸w.
 2. Warunkiem przyj臋cia przez Aptek臋 otrzymanego zam贸wienia do realizacji jest:
  1. podanie przez Kupuj膮cego wszystkich informacji, kt贸re zawarto w formularzu zam贸wienia (w艂a艣ciwym ze wzgl臋du na kategori臋 Kupuj膮cego);
  2. w przypadku zam贸wie艅 sk艂adanych przez Podmiot Wykonuj膮cy Dzia艂alno艣膰 Lecznicz膮 dodatkowym warunkiem przyj臋cia zam贸wienia do realizacji jest przes艂anie wype艂nionego dokumentu zapotrzebowania.
 3. Apteka o艣wiadcza, i偶 w zwi膮zku z zam贸wieniem kontaktuje si臋 z Kupuj膮cym lub wskazanym przez niego odbiorc膮 zam贸wienia za po艣rednictwem poczty elektronicznej b膮d藕 telefonicznie.
 4. Po z艂o偶eniu zam贸wienia Kupuj膮cy otrzyma na wskazany adres e-mail potwierdzenie zam贸wienia, zawieraj膮ce:
  • numer zam贸wienia;
  • podsumowanie zam贸wienia, dane dotycz膮ce zamawianych produkt贸w (nazw臋, dawk臋, wielko艣膰 opakowania, posta膰 farmaceutyczn膮, liczb臋 opakowa艅) i cen臋 ka偶dego produktu, wybran膮 przez Kupuj膮cego form臋 dostawy i jej koszt, przewidywany termin dostawy albo odbioru osobistego, 艂膮czn膮 cen臋 ca艂ego zam贸wienia, dane osobowe Kupuj膮cego, dane wysy艂kowe, ewentualne uwagi do zam贸wienia oraz dane do faktury (opcjonalnie);
  • dane Apteki;
  • informacj臋 o mo偶liwo艣ci wyra偶enia przez Kupuj膮cego zgody na otrzymywanie newslettera.
 5. Kupuj膮cy mo偶e r贸wnie偶 otrzyma膰 na podany przez niego adres e-mail ankiet臋 oceny satysfakcji, umo偶liwiaj膮c膮 Kupuj膮cemu wyra偶enie opinii na temat procesu sk艂adania i realizacji zam贸wie艅 w Aptece.
 6. Wyb贸r opcji 鈥Kupuj臋 i p艂ac臋鈥 jest jednoznaczny z zamkni臋ciem zam贸wienia i wi膮偶e si臋 z obowi膮zkiem zap艂aty za wybrane towary oraz dostaw臋 zgodnie z potwierdzeniem zam贸wienia, przes艂anym na wskazany przez Kupuj膮cego adres e-mail. Po wybraniu tej opcji zam贸wienie nie mo偶e zmieni膰 zawarto艣ci lub zosta膰 po艂膮czone z innym zam贸wieniem.
 7. W momencie wyboru opcji 鈥Kupuj臋 i p艂ac臋鈥 zostaje zawarta mi臋dzy Aptek膮 a Kupuj膮cym umowa sprzeda偶y na rzecz Kupuj膮cego towar贸w wymienionych w potwierdzeniu z艂o偶enia zam贸wienia, przes艂anym Kupuj膮cemu drog膮 elektroniczn膮 i zam贸wienie zostaje przyj臋te przez Aptek臋 do realizacji.
 8. Dla danego zam贸wienia wi膮偶膮ca jest cena obowi膮zuj膮ca w momencie jego z艂o偶enia.
 9. Kupuj膮cy, kt贸ry sk艂ada zam贸wienie z obowi膮zkiem zap艂aty, powinien dokona膰 zap艂aty
  za zam贸wione w Aptece towary oraz dostaw臋 w terminie 5 (pi臋ciu) dni od dnia otrzymania potwierdzenia z艂o偶enia zam贸wienia, za wyj膮tkiem zam贸wie艅 z opcj膮 p艂atno艣ci 鈥瀦a pobraniem鈥, w przypadku kt贸rych p艂atno艣膰 nast臋puje w momencie dostawy. W przypadku braku zaksi臋gowania p艂atno艣ci we wskazanym terminie, zam贸wienie zostanie anulowane, o czym Kupuj膮cy zostanie poinformowany drog膮 elektroniczn膮.
 10. O terminie realizacji zam贸wienia Apteka informuje podczas sk艂adania zam贸wienia,
  w momencie wybierania przez Kupuj膮cego opcji dostawy, na kartach produkt贸w oraz drog膮 elektroniczn膮 w momencie potwierdzenia z艂o偶enia zam贸wienia przez Kupuj膮cego.
 11. Przygotowanie zam贸wienia i wysy艂ka towar贸w nast臋puje nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 15 (pi臋tnastu) dni roboczych licz膮c od:
  • zaksi臋gowania wp艂aty za zam贸wienie dokonanej za po艣rednictwem dost臋pnego na Portalu operatora p艂atno艣ci lub przelewu tradycyjnego;
  • z艂o偶enia zam贸wienia 鈥 w przypadku wyboru p艂atno艣ci got贸wk膮 lub kart膮 p艂atnicz膮 鈥瀦a pobraniem鈥.
 12. Apteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji cz臋艣ci albo ca艂o艣ci zam贸wienia w przypadkach, gdy:
  • elektroniczny formularz zam贸wienia nie zosta艂 wype艂niony poprawnie, a Apteka nie mo偶e skontaktowa膰 si臋 z Kupuj膮cym w celu weryfikacji jego danych teleadresowych;
  • towar zosta艂 wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po z艂o偶eniu zam贸wienia;
  • zrealizowanie zam贸wienia skutkowa艂oby naruszeniem przez Aptek臋 przepis贸w prawa dotycz膮cych prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi i bezpo艣redniego zaopatrywania ludno艣ci w produkty lecznicze;
  • takie uprawnienie lub obowi膮zek wynika z przepis贸w prawa powszechnie obowi膮zuj膮cego.
 13. Je偶eli Apteka odmawia realizacji zam贸wienia zgodnie z ust. 11 powy偶ej, niezw艂ocznie, najp贸藕niej w terminie 10 (dziesi臋ciu) dni roboczych licz膮c od daty z艂o偶enia zam贸wienia, zawiadomi o tym Kupuj膮cego drog膮 elektroniczn膮.
 14. Je偶eli Apteka nie jest w stanie zrealizowa膰 zam贸wienia Kupuj膮cego w ca艂o艣ci (z uwagi na incydentaln膮 niezgodno艣膰 stan贸w magazynowych, b膮d藕 incydentalne uszkodzenie towaru), Apteka zawiadomi o tym Kupuj膮cego drog膮 elektroniczn膮 niezw艂ocznie, najp贸藕niej w ci膮gu 10 (dziesi臋ciu) dni roboczych licz膮c od daty z艂o偶enia zam贸wienia. Po otrzymaniu tego zawiadomienia od Apteki, Kupuj膮cy wed艂ug swojego wyboru ma prawo:
  • albo od razu odst膮pi膰 od umowy,
  • albo wyznaczy膰 Aptece dodatkowy termin na realizacj臋 zam贸wienia i dopiero po jego bezskutecznym up艂ywie, od umowy odst膮pi膰 albo dochodzi膰 swoich uprawnie艅 wynikaj膮cych z umowy, w szczeg贸lno艣ci jej wykonania,
  • albo dochodzi膰 swoich uprawnie艅 wynikaj膮cych z umowy, w szczeg贸lno艣ci jej wykonania.
 15. Je偶eli Apteka nie jest w stanie zrealizowa膰 zam贸wienia Kupuj膮cego w cz臋艣ci (z uwagi na incydentaln膮 niezgodno艣膰 stan贸w magazynowych, b膮d藕 incydentalne uszkodzenie towaru), Apteka zawiadomi o tym Kupuj膮cego drog膮 elektroniczn膮 niezw艂ocznie, najp贸藕niej w ci膮gu 10 (dziesi臋ciu) dni roboczych licz膮c od daty z艂o偶enia zam贸wienia. Po otrzymaniu tego zawiadomienia od Apteki, Kupuj膮cy wed艂ug swojego wyboru ma prawo:
  • albo od razu odst膮pi膰 od umowy w cz臋艣ci, kt贸ra nie mo偶e by膰 zrealizowana, co b臋dzie oznacza艂o realizacj臋 przez Aptek臋 zam贸wienia w pozosta艂ym zakresie,
  • albo od razu odst膮pi膰 od umowy w ca艂o艣ci,
  • albo wyznaczy膰 Aptece dodatkowy termin na realizacj臋 zam贸wienia i dopiero po jego bezskutecznym up艂ywie od umowy odst膮pi膰 albo dochodzi膰 swoich uprawnie艅 wynikaj膮cych z umowy, w szczeg贸lno艣ci jej wykonania,
  • albo dochodzi膰 swoich uprawnie艅 wynikaj膮cych z umowy, w szczeg贸lno艣ci jej wykonania.
 16. W przypadku przewidzianej w ust. 12 powy偶ej odmowy przez Aptek臋 realizacji zam贸wienia, Apteka zwr贸ci Kupuj膮cemu uiszczon膮 przez niego cen臋 towaru wraz z poniesionymi przez Kupuj膮cego kosztami dostawy. W przypadku przewidzianego w ust. 13 lub ust. 14 odst膮pienia Kupuj膮cego od umowy, Apteka zwr贸ci Kupuj膮cemu uiszczon膮 przez niego cen臋 towaru wraz z poniesionymi przez Kupuj膮cego kosztami dostawy, w zakresie, w jakim nast臋puje odst膮pienie od umowy. Odst膮pienie od umowy
  w ca艂o艣ci lub cz臋艣ci jest fakultatywnym uprawnieniem Kupuj膮cego, b臋d膮cym dobrowoln膮 alternatyw膮 dla dochodzenia swoich uprawnie艅 wynikaj膮cych z umowy, w szczeg贸lno艣ci jej wykonania.
 17. Zawarcie umowy sprzeda偶y z Aptek膮 i akceptacja postanowie艅 Regulaminu 艣wiadczenia us艂ug i sprzeda偶y wysy艂kowej oznacza wyra偶enie zgody na wystawienie i udost臋pnienie Kupuj膮cemu faktur oraz faktur koryguj膮cych w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar贸w i us艂ug. Wyra偶enie zgody na udost臋pnianie faktur w formie elektronicznej jest r贸wnoznaczne z rezygnacj膮 z otrzymywania faktur w wersji papierowej.
 18. Apteka wystawia faktur臋 elektroniczn膮 w momencie wysy艂ki ca艂ego zam贸wienia z magazynu Apteki. Faktura w formacie PDF lub link do jej pobrania zostanie wys艂any Kupuj膮cemu za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez Kupuj膮cego przy sk艂adaniu zam贸wienia lub przy zak艂adaniu Konta U偶ytkownika w Portalu www.aptekagemini.pl. Dodatkowo zarejestrowany U偶ytkownik Konta b臋dzie m贸g艂 pobra膰 faktur臋 po zalogowaniu do swojego Konta U偶ytkownika. Wys艂anie przez Aptek臋 linku do pobrania faktury albo korekty faktury w formacie PDF jest jednoznaczne z odbiorem tych dokument贸w przez Kupuj膮cego.
搂 4 P艁ATNO艢CI ORAZ DOSTAWA TOWAR脫W
 1. Kupuj膮cy uiszcza cen臋 zam贸wionego towaru i dostawy w jeden z dost臋pnych sposob贸w opisanych w zak艂adce 鈥濸艂atno艣ci鈥.
 2. W przypadku wyst膮pienia problem贸w technicznych po stronie operatora transakcji lub banku Kupuj膮cego, na wyra藕ne 偶yczenie Kupuj膮cego Apteka mo偶e udost臋pni膰 sw贸j bezpo艣redni rachunek bankowy w celu zap艂aty za z艂o偶one zam贸wienie przelewem tradycyjnym.
 3. Zam贸wiony przez Kupuj膮cego towar mo偶e by膰:
  • odebrany przez Kupuj膮cego osobi艣cie w miejscach wskazanych w zak艂adce 鈥濪ostawa鈥 albo
  • przes艂any do Kupuj膮cego za po艣rednictwem firmy kurierskiej, dzia艂aj膮cej na zlecenie Kupuj膮cego.
 4. Dostawa towar贸w zam贸wionych w Aptece za po艣rednictwem Portalu realizowana jest wy艂膮cznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Kupuj膮cy w elektronicznym formularzu zam贸wienia wybiera spos贸b dostawy.
 6. W przypadku wyboru opcji dostawy za po艣rednictwem firmy kurierskiej do warto艣ci zam贸wienia doliczany jest koszt dostawy wed艂ug cennika umieszczonego na Portalu w zak艂adce 鈥濪ostawa鈥, kt贸ry Kupuj膮cy zobowi膮zany jest pokry膰, zgodnie z ust. 1 powy偶ej.
 7. Apteka zobowi膮zana jest do przygotowania towar贸w do odbioru przez podmiot zarz膮dzaj膮cy transportem lub firm臋 kuriersk膮 oraz do uiszczenia wynagrodzenia nale偶nego podmiotowi zarz膮dzaj膮cemu transportem i firmie kurierskiej z tytu艂u dostarczenia towar贸w do Kupuj膮cego.
 8. Termin dostawy zam贸wienia za po艣rednictwem firmy kurierskiej mo偶e si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od wybranej firmy kurierskiej. Aktualne czasy dostawy wszystkich dost臋pnych firm kurierskich s膮 opisane w zak艂adce "Dostawa". W przypadku niedor臋czenia przesy艂ki we wskazanym czasie, prosimy o niezw艂oczn膮 informacj臋 celem ustalenia przyczyn op贸藕nienia i podj臋cia dzia艂a艅 zaradczych lub reklamacyjnych.
 9. W przypadku, gdy zam贸wienie nie mo偶e zosta膰 poprawnie i terminowo dor臋czone z winy Kupuj膮cego (b艂臋dny adres, odmowa przyj臋cia), Apteka zastrzega sobie prawo obci膮偶enia Kupuj膮cego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.
 10. Przed odbiorem przesy艂ki od firmy kurierskiej Kupuj膮cy zobowi膮zany jest sprawdzi膰, czy opakowanie nie uleg艂o uszkodzeniu podczas transportu. W szczeg贸lno艣ci nale偶y zwr贸ci膰 uwag臋 na stan opakowania i ta艣m naklejonych na przesy艂k臋. W przypadku, gdy przesy艂ka nosi znamiona uszkodzenia nale偶y odm贸wi膰 przyj臋cia przesy艂ki, a nast臋pnie skontaktowa膰 si臋 z Aptek膮 za po艣rednictwem poczty elektronicznej b膮d藕 telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesy艂ce.
 11. W przypadku nieodebrania przez Kupuj膮cego przesy艂ki z uwagi na uszkodzenie jej opakowania, po otrzymaniu od Kupuj膮cego informacji w tym zakresie Apteka, wed艂ug wyboru Kupuj膮cego, ponownie wy艣le Kupuj膮cemu zam贸wione towary lub dokona Kupuj膮cemu zwrotu warto艣ci zam贸wienia oraz poniesionych przez Kupuj膮cego koszt贸w dostawy.
 12. W przypadku zagini臋cia przesy艂ki wys艂anej za po艣rednictwem firmy kurierskiej i otrzymania od Kupuj膮cego informacji o niedor臋czeniu zam贸wionego towaru, Apteka zwraca Kupuj膮cemu uiszczone przez niego kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania informacji o niedor臋czeniu towaru.
搂 5 REKLAMACJE
 1. Apteka zobowi膮zana jest do sprzeda偶y Kupuj膮cemu towar贸w nie wadliwych, z wyj膮tkiem przecenionych towar贸w niepe艂nowarto艣ciowych, kt贸re Kupuj膮cy zam贸wi艂 wiedz膮c o wadzie. W razie niezgodno艣ci towaru z umow膮 b膮d藕 nieprawid艂owo艣ci w 艣wiadczeniu us艂ug przez Aptek臋, korzystaj膮cy z Portalu, us艂ug 艣wiadczonych przez Aptek臋 lub Kupuj膮cy powinien zg艂osi膰 Aptece reklamacj臋 zgodnie z instrukcj膮 wskazan膮 na Portalu w zak艂adce 鈥濺eklamacje鈥.
 2. W tre艣ci reklamacji nale偶y poda膰 dane kontaktowe osoby lub podmiotu sk艂adaj膮cego reklamacj臋, umo偶liwiaj膮ce udzielenie odpowiedzi na reklamacj臋, takie jak: imi臋 i nazwisko lub firm臋 (nazw臋) podmiotu, adres korespondencyjny - w przypadku reklamacji sk艂adanych pisemnie, imi臋 i nazwisko lub firm臋 (nazw臋) podmiotu 鈥 w przypadku reklamacji sk艂adanych drog膮 elektroniczn膮, a tak偶e przedstawi膰 szczeg贸艂owy opis zaistnia艂ych nieprawid艂owo艣ci (powodu reklamacji), w tym daty i okoliczno艣ci ich wyst膮pienia lub stwierdzenia. W tre艣ci reklamacji mo偶na r贸wnie偶 poda膰 adres e-mail i numer telefonu, nie jest to jednak obowi膮zkowe. W przypadku reklamacji dotycz膮cych zam贸wie艅 nale偶y poda膰 numer zam贸wienia.
 3. Do czasu zamkni臋cia post臋powania reklamacyjnego nale偶y bezwzgl臋dnie zachowa膰 wszelkie reklamowane towary.
 4. Je偶eli towar ma wad臋, Kupuj膮cy mo偶e z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od umowy, chyba 偶e Apteka niezw艂ocznie i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Kupuj膮cego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wad臋 usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je偶eli towar by艂 ju偶 wymieniony lub naprawiany przez Aptek臋 albo Apteka nie uczyni艂a zado艣膰 obowi膮zkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usuni臋cia wady.
 5. Kupuj膮cy b臋d膮cy Konsumentem mo偶e zamiast zaproponowanego przez Aptek臋 usuni臋cia wady 偶膮da膰 wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru 偶膮da膰 usuni臋cia wady, chyba 偶e doprowadzenie towaru do zgodno艣ci z umow膮 w spos贸b wybrany przez Kupuj膮cego jest niemo偶liwe albo wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w w por贸wnaniu ze sposobem proponowanym przez Aptek臋.
 6. Kupuj膮cy nie mo偶e odst膮pi膰 od umowy w ramach procedury opisanej w niniejszym 搂 5, je偶eli wada towaru jest nieistotna.
 7. Je艣li towar sprzedany ma wad臋, Kupuj膮cy mo偶e r贸wnie偶 偶膮da膰 wymiany towaru na wolny od wad albo usuni臋cia wady. Apteka jest w贸wczas obowi膮zana wymieni膰 towar wadliwy na wolny od wad lub usun膮膰 wad臋 w rozs膮dnym czasie bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Kupuj膮cego. Apteka mo偶e odm贸wi膰 zado艣膰uczynienia 偶膮daniu Kupuj膮cego, je偶eli doprowadzenie do zgodno艣ci z umow膮 towaru wadliwego w spos贸b wybrany przez Kupuj膮cego jest niemo偶liwe albo w por贸wnaniu z drugim mo偶liwym sposobem doprowadzenia do zgodno艣ci z umow膮 wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w.
 8. Reklamowane towary nale偶y dostarczy膰 do Apteki wraz z wype艂nionym 鈥瀂g艂oszeniem reklamacji鈥, kt贸rego wz贸r stanowi Za艂膮cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu 艣wiadczenia us艂ug i sprzeda偶y wysy艂kowej. Sugerujemy opatrzenie przesy艂ki z reklamowanymi towarami informacj膮: 鈥濺EKLAMACJA TOWARU鈥. Reklamowane towary nale偶y przes艂a膰 lub dostarczy膰 osobi艣cie na adres: Apteka Gemini, Dzia艂 Reklamacji, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gda艅sk. Apteka nie przyjmuje przesy艂ek za pobraniem.
 9. Apteka ustosunkuje si臋 do 偶膮dania (reklamacji) zg艂oszonego przez korzystaj膮cego z Portalu, us艂ug 艣wiadczonych przez Aptek臋 lub Kupuj膮cego w ci膮gu 14 dni od dnia otrzymania zg艂oszenia 偶膮dania, wysy艂aj膮c odpowied藕 na podany przez niego adres lub adres e-mail. W przypadku braku ustosunkowania si臋 przez Aptek臋 we wskazanym terminie uwa偶a si臋, 偶e 偶膮danie uznano za uzasadnione.
 10. Reklamowane towary, odsy艂ane przez Kupuj膮cego w celu naprawy (usuni臋cia wady), Apteka niezw艂ocznie po ich otrzymaniu odsy艂a do w艂a艣ciwego punktu serwisowego.
 11. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Aptek臋, osoba, kt贸ra wnios艂a reklamacj臋, mo偶e skorzysta膰 z pozas膮dowych sposob贸w rozstrzygania spor贸w. Informacja o pozas膮dowym rozstrzyganiu spor贸w stanowi Za艂膮cznik nr 3 do Regulaminu 艣wiadczenia us艂ug i sprzeda偶y wysy艂kowej. Skorzystanie z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrzenia spor贸w jest dobrowolne zar贸wno dla Kupuj膮cego jaki i Apteki.
搂 6 ODST膭PIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWAR脫W
 1. Kupuj膮cy b臋d膮cy Konsumentem mo偶e odst膮pi膰 od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania zam贸wienia, z zastrze偶eniem ust. 2 i 13 poni偶ej.
 2. Produkty lecznicze, 艣rodki spo偶ywcze specjalnego przeznaczenia 偶ywieniowego i wyroby medyczne wydane z Apteki co do zasady nie podlegaj膮 zwrotowi. Produkty lecznicze oraz wyroby medyczne mog膮 zosta膰 zwr贸cone do Apteki wy艂膮cznie z powodu ich wady jako艣ciowej, niew艂a艣ciwego ich wydania lub sfa艂szowania produktu leczniczego, na zasadach opisanych w 搂 5 powy偶ej.
 3. Aby skorzysta膰 z prawa odst膮pienia od umowy, Konsument powinien poinformowa膰 Aptek臋 o swojej decyzji o odst膮pieniu od umowy w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia przes艂anego na adres poczty elektronicznej reklamacje@aptekagemini.pl lub poczt膮 na adres Apteka Gemini ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gda艅sk, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesy艂ki zawieraj膮cej zam贸wione towary. Konsument mo偶e skorzysta膰 z wzoru formularza odst膮pienia od umowy stanowi膮cego Za艂膮cznik nr 2 do niniejszego Regulaminu 艣wiadczenia us艂ug i sprzeda偶y wysy艂kowej, jednak nie jest to obowi膮zkowe. Aby zachowa膰 termin do odst膮pienia od umowy, wystarczy wys艂a膰 informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania prawa odst膮pienia od umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.
 4. Zwrot towar贸w powinien nast膮pi膰 w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w kt贸rym Konsument odst膮pi艂 od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odes艂anie towar贸w Aptece przed up艂ywem terminu 14 dni.
 5. Przesy艂ki ze zwracanymi towarami nale偶y przes艂a膰 lub dostarczy膰 osobi艣cie na adres: Apteka Gemini, Dzia艂 Reklamacji, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gda艅sk.
 6. Zwracane towary nale偶y odes艂a膰 Aptece wraz z kart膮 gwarancyjn膮 (dla towar贸w, na kt贸re udzielono gwarancji) oraz o艣wiadczeniem o odst膮pieniu od umowy (np. wype艂nionym formularzem stanowi膮cym Za艂膮cznik nr 2 do niniejszego Regulaminu 艣wiadczenia us艂ug i sprzeda偶y wysy艂kowej). Sugerujemy opatrzenie przesy艂ki ze zwracanymi towarami informacj膮 鈥瀂WROT TOWARU鈥.
 7. Sugerujemy r贸wnie偶 odes艂anie zwracanych towar贸w w miar臋 mo偶liwo艣ci w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcj臋 lub 艣lad贸w korzystania z nich. Konsument odpowiada za zmniejszenie warto艣ci towaru wynikaj膮ce z korzystania z niego w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 8. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie zwracanych towar贸w i nieodsy艂anie ich w kopertach lub kopertach b膮belkowych.
 9. Konsument ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu towar贸w. Apteka nie przyjmuje przesy艂ek za pobraniem.
 10. W przypadku terminowego odst膮pienia od umowy oraz terminowego odes艂ania zwracanego zam贸wienia do Apteki, Apteka zwr贸ci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia towaru innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Aptek臋), niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym Apteka zosta艂a poinformowana o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odst膮pienia od umowy.
 11. Apteka zwr贸ci Konsumentowi uiszczon膮 przez niego p艂atno艣膰 korzystaj膮c z takiego samego sposobu p艂atno艣ci, jakiego u偶y艂 Konsument w pierwotnej transakcji, chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu p艂atno艣ci. W ka偶dym przypadku Konsument nie poniesie 偶adnych op艂at w zwi膮zku ze zwrotem p艂atno艣ci.
 12. Apteka mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do chwili otrzymania zwracanych towar贸w lub dowodu ich odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
 13. Prawo odst膮pienia od umowy nie przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do um贸w, kt贸rych przedmiotem s膮:
  • towary maj膮ce kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia, o czym Apteka informowa艂a Kupuj膮cego przy sk艂adaniu zam贸wienia (np. informacja o kr贸tkim terminie przydatno艣ci by艂a wskazana na Portalu);
  • towary, kt贸re po dostarczeniu w zapiecz臋towanym opakowaniu zosta艂y otwarte, oraz kt贸rych po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych;
  • produkty lecznicze, 艣rodki spo偶ywcze specjalnego przeznaczenia 偶ywieniowego i wyroby medyczne, zgodnie z 搂 6 ust. 2 powy偶ej;
  • us艂ugi, w szczeg贸lno艣ci us艂ugi 艣wiadczone przez Aptek臋 drog膮 elektroniczn膮.
搂 7 OCHRONA DANYCH
 1. Apteka zapewnia 艣cis艂膮 ochron臋 danych osobowych Kupuj膮cych oraz os贸b korzystaj膮cych z Portalu oraz 艣wiadczonych przez Aptek臋 us艂ug, i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych zawarte s膮 w Polityce Prywatno艣ci.
 2. Apteka jest uczestnikiem programu 鈥瀂aufane Opinie鈥 w ramach us艂ugi 艣wiadczonej przez Ceneo.pl Sp. z o.o. z siedzib膮 w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy Pozna艅 鈥 Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000634928, NIP: 5252674781, kapita艂 zak艂adowy: 5.000.000,00 z艂, oraz uczestnikiem programu 鈥濿iarygodne Opinie鈥 w ramach us艂ugi 艣wiadczonej przez Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 49, wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000420780, NIP: 5272677009, kapita艂 zak艂adowy: 106.000,00 z艂, polegaj膮cych na przesy艂aniu odpowiednio przez Ceneo.pl Sp. z o.o. i Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. - po uzyskaniu zgody Kupuj膮cego, o kt贸rej mowa w ust. 3 poni偶ej - do Kupuj膮cych za po艣rednictwem poczty elektronicznej ankiet s艂u偶膮cych uzyskaniu od Kupuj膮cego opinii na temat dokonanej w Aptece transakcji oraz zakupionego produktu, a tak偶e na zamieszczaniu w serwisie dost臋pnym w domenie Ceneo.pl i Opineo.pl opinii wyra偶onych przez Kupuj膮cych w rezultacie otrzymania ankiet.
 3. Kupuj膮cy dokonuj膮cy zakupu w Aptece mo偶e dobrowolnie wyrazi膰 zgod臋 na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo.pl Sp. z o.o. i Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez Ceneo.pl Sp. z o.o. i Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. jego danych osobowych 鈥 wy艂膮cznie w celu wype艂nienia ankiety wskazanej w ust. 2.
 4. W celu zapewnienia bezpiecze艅stwa wszystkich os贸b korzystaj膮cych z Portalu i 艣wiadczonych przez Aptek臋 us艂ug oraz Kupuj膮cych Apteka podejmuje 艣rodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagro偶enia bezpiecze艅stwa 艣wiadczonych us艂ug.
搂 8 KONTAKT
W razie w膮tpliwo艣ci lub problem贸w z korzystaniem z zakupionych w Aptece towar贸w, b膮d藕 us艂ug 艣wiadczonych przez Aptek臋, korzystaj膮cy z Portalu lub Kupuj膮cy mo偶e skontaktowa膰 si臋 z Aptek膮 w spos贸b wskazany na Portalu w zak艂adce 鈥濳ontakt鈥.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu g艂贸wnego