Kategorie

Regulamin Konta U偶ytkownika

REGULAMIN KONTA U呕YTKOWNIKA PORTALU INTERNETOWEGO APTEKAGEMINI.PL obowi膮zuj膮cy od 01.08.2020
搂 1 DEFINICJE
U偶yte w niniejszym Regulaminie Konta U偶ytkownika poj臋cia maj膮 nast臋puj膮ce znaczenie:
 1. Apteka 鈥 apteka 鈥濭emini鈥 prowadzona przez Gemini H眉tter Sp贸艂ka z o.o., z siedzib膮 w Wejherowie, ul. Harcerska 10, 84-202 Wejherowo, wpisan膮 przez S膮d Rejonowy Gda艅sk P贸艂noc w Gda艅sku do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego pod nr 0000582775, NIP: 588-230-78-77; REGON 220687587, na prowadzenie kt贸rej Pomorski Wojew贸dzki Inspektor Farmaceutyczny w Gda艅sku wyda艂 zezwolenie Nr 757/2013, b臋d膮ca us艂ugodawc膮 w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮.
 2. Portal 鈥 portal internetowy Apteki prowadzony pod adresem https://aptekagemini.pl, za po艣rednictwem kt贸rego Apteka 艣wiadczy us艂ugi elektroniczne zwi膮zane ze sprzeda偶膮 wysy艂kow膮 towar贸w, w tym bie偶膮c膮 obs艂ug膮 i udzielaniem informacji na temat zam贸wie艅 z艂o偶onych w Aptece za po艣rednictwem Portalu, a tak偶e Us艂ugi farmaceutyczne.
 3. Us艂ugi farmaceutyczne 鈥 us艂ugi farmaceutyczne o kt贸rych mowa w art. 2a ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, polegaj膮ce w szczeg贸lno艣ci na udzielaniu informacji i porad dotycz膮cych dzia艂ania i stosowania towar贸w b臋d膮cych przedmiotem obrotu w aptekach, oraz og贸lnej profilaktyki zdrowotnej.
 4. Kupuj膮cy 鈥 osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowi膮zuj膮cego r贸wnie偶 osoba fizyczna posiadaj膮ca ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, a tak偶e osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, dokonuj膮ca zakup贸w w Aptece.
 5. Firma 鈥 podmiot korzystaj膮cy z Portalu lub 艣wiadczonych za jego pomoc膮 us艂ug b臋d膮cy przedsi臋biorc膮 w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego.
 6. Podmiot Wykonuj膮cy Dzia艂alno艣膰 Lecznicz膮 鈥 podmiot korzystaj膮cy z Portalu lub 艣wiadczonych za jego pomoc膮 us艂ug b臋d膮cy podmiotem wykonuj膮cym dzia艂alno艣膰 lecznicz膮 w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia艂alno艣ci leczniczej.
 7. Fundacja 鈥 podmiot korzystaj膮cy z Portalu lub 艣wiadczonych za jego pomoc膮 us艂ug b臋d膮cy fundacj膮 w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
 8. Konto 鈥 podstrona Portalu chroniona indywidualnym has艂em, na kt贸rej gromadzone s膮 informacje o U偶ytkowniku Konta i dokonywanych przez niego zam贸wieniach.
 9. U偶ytkownik Konta 鈥 osoba lub podmiot, kt贸ry dokona艂 rejestracji indywidualnego Konta w Portalu.
 10. Regulamin Konta U偶ytkownika 鈥 niniejszy Regulamin Konta U偶ytkownika Portalu Internetowego aptekagemini.pl okre艣laj膮cy warunki 艣wiadczenia przez Aptek臋 nieodp艂atnej us艂ugi polegaj膮cej na za艂o偶eniu i prowadzeniu Konta U偶ytkownika na Portalu, b臋d膮cy regulaminem, o kt贸rym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮.
 11. Regulamin 艣wiadczenia us艂ug i sprzeda偶y wysy艂kowej 鈥 og贸lny Regulamin 艣wiadczenia us艂ug i sprzeda偶y wysy艂kowej okre艣laj膮cy zasady sk艂adania zam贸wie艅 w Aptece za po艣rednictwem Portalu i ich realizacji, a tak偶e zasady korzystania z Portalu i 艣wiadczenia przez Aptek臋 us艂ug drog膮 elektroniczn膮, b臋d膮cy regulaminem, o kt贸rym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮.
 12. Polityka Prywatno艣ci 鈥 dokument okre艣laj膮cy zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych os贸b korzystaj膮cych z Portalu, w szczeg贸lno艣ci Kupuj膮cych i U偶ytkownik贸w Konta.
 13. Polityka Cookies 鈥 dokument okre艣laj膮cy zasady wykorzystania plik贸w cookies na potrzeby prowadzenia Portalu.
搂 2 KONTO U呕YTKOWNIKA 鈥 OG脫LNE WARUNKI 艢WIADCZENIA US艁UGI
 1. Apteka 艣wiadczy drog膮 elektroniczn膮, za po艣rednictwem Portalu, nieodp艂atn膮 us艂ug臋 polegaj膮c膮 na za艂o偶eniu i prowadzeniu Konta U偶ytkownika na Portalu na zasadach okre艣lonych w niniejszym Regulaminie Konta U偶ytkownika. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie Konta U偶ytkownika, zastosowanie ma Regulamin 艣wiadczenia us艂ug i sprzeda偶y wysy艂kowej.
 2. Za艂o偶enie Konta jest dobrowolne i umo偶liwia U偶ytkownikowi Konta korzystanie z funkcjonalno艣ci Portalu dost臋pnych wy艂膮cznie po utworzeniu Konta.
 3. Dla U偶ytkownik贸w Konta 艣wiadczone s膮 us艂ugi takie jak:
  1. udost臋pnianie interaktywnych formularzy do sk艂adania zam贸wie艅 wst臋pnie uzupe艂nionych o dane podane uprzednio przez U偶ytkownika Konta w celu u艂atwienia dokonywania zam贸wie艅;
  2. umo偶liwienie weryfikacji statusu realizacji zam贸wienia;
  3. umo偶liwienie przegl膮dania historii zam贸wie艅;
  4. udost臋pnianie faktur za z艂o偶one zam贸wienia z mo偶liwo艣ci膮 ich pobrania;
  5. tworzenie listy ulubionych produkt贸w U偶ytkownika Konta;
  6. umo偶liwienie do艂膮czenia do listy subskrybent贸w newslettera oraz zarz膮dzania zgodami udzielonymi przez U偶ytkownika Konta w zwi膮zku z zapisem.
 4. Do korzystania z Konta niezb臋dne jest urz膮dzenie ko艅cowe z dost臋pem do sieci Internet i spe艂niaj膮ce nast臋puj膮ce minimalne wymagania techniczne: przegl膮darka internetowa Mozilla Firefox w wersji 71 lub nowszej, Google Chrome w wersji 79 lub nowszej, Safari 7.0 - 13.0 (w zale偶no艣ci od wersji iOS na urz膮dzeniach mobilnych), Opera w wersji 65 lub nowszej lub Microsoft Edge w wersji 79 lub nowszej; w艂膮czona obs艂uga JavaScript i plik贸w cookies (szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce wykorzystywania przez Portal plik贸w cookies zawarte s膮 w Polityce Cookies zamieszczonej na Portalu).
 5. Ka偶dy U偶ytkownik Konta powinien dysponowa膰 dodatkowo aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz aktywnym numerem telefonu.
 6. Dokonanie rejestracji Konta oznacza zawarcie przez U偶ytkownika Konta z Gemini H眉tter Sp贸艂ka z o.o. umowy o 艣wiadczenie us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 polegaj膮cej na prowadzeniu Konta, na zasadach okre艣lonych w niniejszym Regulaminie Konta U偶ytkownika.
搂 3 REJESTRACJA I USUWANIE KONTA U呕YTKOWNIKA
 1. Ka偶dy korzystaj膮cy z Portalu lub 艣wiadczonych za jego pomoc膮 us艂ug mo偶e nieodp艂atnie za艂o偶y膰 indywidualne Konto na Portalu.
 2. W celu utworzenia Konta nale偶y wype艂ni膰 formularz rejestracyjny udost臋pniony na Portalu, podaj膮c nast臋puj膮ce dane: imi臋 i nazwisko lub firm臋 (nazw臋) podmiotu, adres e-mail i has艂o zawieraj膮ce co najmniej 8 znak贸w 鈥 w przypadku wszystkich U偶ytkownik贸w Konta.
 3. Utworzenie Konta i logowanie do Konta mo偶liwe jest r贸wnie偶 z wykorzystaniem konta Facebook albo konta Google. W takim przypadku dane potrzebne do utworzenia Konta pobierane s膮 z konta Facebook albo Google osoby zak艂adaj膮cej Konto.
 4. Przed wype艂nieniem formularza rejestracyjnego nale偶y zapozna膰 si臋 z Regulaminem Konta U偶ytkownika oraz Polityk膮 Prywatno艣ci, a nast臋pnie potwierdzi膰 ten fakt zaznaczaj膮c pole 鈥Akceptuj臋 Regulamin i Polityk臋 Prywatno艣ci鈥.
 5. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Apteka wy艣le instrukcj臋 dotycz膮c膮 zako艅czenia rejestracji Konta.
 6. Konto w Aptece zak艂adane jest bezterminowo. Konto mo偶e zosta膰 usuni臋te przez Aptek臋 w przypadkach okre艣lonych w Regulaminie Konta U偶ytkownika, w szczeg贸lno艣ci w przypadku:
  1. dostarczania przez U偶ytkownika Konta tre艣ci o charakterze bezprawnym;
  2. korzystania przez U偶ytkownika Konta z Portalu lub 艣wiadczonych przez Aptek臋 us艂ug w spos贸b:
   • zak艂贸caj膮cy funkcjonowanie Portalu, w szczeg贸lno艣ci poprzez u偶ycie okre艣lonego oprogramowania lub urz膮dze艅;
   • uci膮偶liwy dla innych korzystaj膮cych z Portalu oraz dla Apteki;
   • niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami, postanowieniami Regulaminu 艣wiadczenia us艂ug i sprzeda偶y wysy艂kowej, Regulaminu Konta U偶ytkownika lub regulamin贸w reguluj膮cych zasady 艣wiadczenia przez Aptek臋 poszczeg贸lnych us艂ug, a tak偶e niezgodny z og贸lnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 7. Dodatkowo Konto mo偶e zosta膰 usuni臋te w ka偶dym czasie samodzielnie przez U偶ytkownika Konta lub na jego wniosek, z艂o偶ony drog膮 elektroniczn膮 na adres e-mail: apteka@aptekagemini.pl lub w inny spos贸b przyj臋ty w relacjach pomi臋dzy Aptek膮 a U偶ytkownikiem Konta okre艣lony w niniejszym Regulaminie Konta U偶ytkownika. Apteka usunie Konto maksymalnie w ci膮gu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania wniosku U偶ytkownika Konta.
 8. Usuniecie Konta oznacza rozwi膮zanie umowy o 艣wiadczenie us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 polegaj膮cej na prowadzeniu Konta.
搂 4 REKLAMACJE
 1. W razie nieprawid艂owo艣ci w 艣wiadczeniu przez Aptek臋 us艂ugi polegaj膮cej na prowadzeniu Konta lub problem贸w z korzystaniem z Konta, U偶ytkownik Konta powinien zg艂osi膰 Aptece reklamacj臋 za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@aptekagemini.pl lub pisemnie na adres: Apteka Gemini, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gda艅sk.
 2. W tre艣ci reklamacji nale偶y poda膰 dane kontaktowe osoby lub podmiotu sk艂adaj膮cego reklamacj臋, umo偶liwiaj膮ce udzielenie odpowiedzi na reklamacj臋, takie jak: imi臋 i nazwisko lub firm臋 (nazw臋) podmiotu, adres korespondencyjny - w przypadku reklamacji sk艂adanych pisemnie, imi臋 i nazwisko lub firm臋 (nazw臋) podmiotu 鈥 w przypadku reklamacji sk艂adanych drog膮 elektroniczn膮, a tak偶e przedstawi膰 szczeg贸艂owy opis zaistnia艂ych nieprawid艂owo艣ci (powodu reklamacji), w tym daty i okoliczno艣ci ich wyst膮pienia lub stwierdzenia. W tre艣ci reklamacji mo偶na r贸wnie偶 poda膰 adres e-mail i numer telefonu, nie jest to jednak obowi膮zkowe.
 3. Apteka ustosunkuje si臋 do zg艂oszonej przez U偶ytkownika Konta reklamacji w ci膮gu 14 dni od dnia otrzymania zg艂oszenia reklamacji, wysy艂aj膮c odpowied藕 na podany przez U偶ytkownika Konta adres lub adres e-mail. W przypadku braku ustosunkowania si臋 przez Aptek臋 we wskazanym terminie uwa偶a si臋, 偶e 偶膮danie reklamacyjne U偶ytkownika Konta uznano za uzasadnione.
 4. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Aptek臋 osoba, kt贸ra wnios艂a reklamacj臋, mo偶e skorzysta膰 z pozas膮dowych sposob贸w rozstrzygania spor贸w. Informacja o pozas膮dowym rozstrzyganiu spor贸w stanowi Za艂膮cznik nr 3 do Regulaminu 艣wiadczenia us艂ug i sprzeda偶y wysy艂kowej. Skorzystanie z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrzenia spor贸w jest dobrowolne zar贸wno dla U偶ytkownika Konta jaki i Apteki.
搂 5 OCHRONA DANYCH
 1. Apteka zapewnia 艣cis艂膮 ochron臋 danych osobowych U偶ytkownik贸w Konta i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych zawarte s膮 w Polityce Prywatno艣ci.
搂 6 POSTANOWIENIA KO艃COWE
 1. Regulamin Konta U偶ytkownika mo偶e ulec zmianie z wa偶nych przyczyn, takich jak:
  1. konieczno艣膰 dostosowania Regulaminu Konta U偶ytkownika do zmian przepis贸w prawa powszechnie obowi膮zuj膮cego maj膮cych wp艂yw na jego postanowienia;
  2. konieczno艣膰 dostosowania Regulaminu Konta U偶ytkownika do decyzji, nakaz贸w, zakaz贸w, orzecze艅, wytycznych lub zalece艅 uprawnionych organ贸w w艂adzy publicznej;
  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalno艣ci oferowanych U偶ytkownikom Konta w ramach us艂ugi 艣wiadczonej na podstawie niniejszego Regulaminu Konta U偶ytkownika;
  4. zmiana warunk贸w technicznych us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 na podstawie niniejszego Regulaminu Konta U偶ytkownika.
 2. O wszystkich zmianach Regulaminu Konta U偶ytkownika Apteka poinformuje U偶ytkownik贸w Konta w terminie przynajmniej 14 dni przed wej艣ciem w 偶ycie planowanych zmian, za po艣rednictwem indywidualnego powiadomienia wys艂anego na adres e-mail podany przy rejestracji Konta, do kt贸rego zostanie za艂膮czony Regulamin Konta U偶ytkownika w wersji uwzgl臋dniaj膮cej zmian臋 (w formacie PDF). Apteka b臋dzie r贸wnie偶 udost臋pnia膰 og贸lny komunikat o zmianie Regulaminu Konta U偶ytkownika wraz z jego aktualn膮 wersj膮 w formacie PDF, widoczny jednorazowo dla wszystkich U偶ytkownik贸w Konta, kt贸rzy zaloguj膮 si臋 na Konto w okresie 30 dni od dnia og艂oszenia przez Aptek臋 zmiany Regulaminu Konta U偶ytkownika.
 3. U偶ytkownik Konta jest zwi膮zany Regulaminem Konta U偶ytkownika w zmienionej wersji, je艣li po otrzymaniu indywidualnego powiadomienia nie wypowiedzia艂 umowy o 艣wiadczenie us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 polegaj膮cej na prowadzeniu Konta (na zasadach okre艣lonych w Regulaminie Konta U偶ytkownika) przed dat膮 wej艣cia w 偶ycie zmienionego Regulaminu Konta U偶ytkownika.