Kategorie

Insulin Aspart Sanofi (Insulinum aspartum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Insulin Aspart Sanofi?

Lek Insulina Aspart Sanofi zawiera insulinę aspart, jest to szybko działająca nowoczesna insulina, której zadaniem jest obniżanie stężenia cukru we krwi. Stosowana jest w leczeniu cukrzycy zarówno u osób dorosłych jak i dzieci powyżej 1 roku życia. Z uwagi na krótki czas działania, insulina Aspart powinna być stosowana w skojarzeniu z insulinami o pośrednim lub długim czasie działania. Cukrzyca jest chorobą, w której organizm nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny, aby kontrolować stężenie cukru we krwi.

Podstawowe informacje

NazwaInsulin Aspart Sanofi
Nazwa międzynarodowaInsulinum aspartum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

100 jednostek/ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Skład - substancja czynna

Insulina aspart

Skład - substancje pomocnicze
 • fenol
 • metakrezol
 • chlorek cynku
 • polisorbat 20
 • chlorek sodu
 • kwas solny
 • wodorotlenek sodu
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 1 wstrzykiwacz 3 ml
 • 5 wstrzykiwaczy 3 ml
 • 10 wstrzykiwaczy 3 ml
Działanie / właściwości

Zmniejszenie stężenia cukru we krwi.

Zastosowanie

Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 1 roku życia.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na insulinę aspart lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • podejrzenie początku hipoglikemii
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zachować ostrożność w przypadku współistniejących chorób nerek, wątroby lub nadnerczy, przysadki mózgowej lub tarczycy
 • jeśli wykonuje się wysiłek fizyczny większy niż zwykle lub zmienia się  dotychczasową dietę, ponieważ może mieć to wpływ na stężenie cukru we krwi
 • w czasie choroby należy kontynuować przyjmowanie insuliny i skontaktować się z lekarzem
 • jeśli planuje się wyjazd za granicę, zmiana strefy czasowej może mieć wpływ na zapotrzebowanie na inulinę i zmianę godzin wstrzyknięć
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • hipoglikemia

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • reakcje uczuleniowe w miejscu wstrzyknięcia
Nie łączyć z
 • innymi lekami stosowanymi w cukrzycy
 • sulfonamidami
 • steroidami anabolicznymi
 • lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne
 • salicylanami
 • inhibitorami monoaminooksydazy
 • inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę
 • danazolem
 • doustnymi lekami antykoncepcyjnymi
 • hormonami tarczycy
 • hormonem wzrostu
 • glikokortykosteroidami
 • lekami sympatykomimetycznymi
 • salbutamolem lub terbutaliną
 • tiazydami
 • oktreotydem i lanreotydem
 • pioglitazonem
Ciąża

Lek Insulina Aspart Sanofi może być stosowana u kobiet w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Lek Insulina Aspart Sanofi może być stosowana u kobiet podczas karmienia piersią.

Dzieci

Nie jest wskazane stosowanie leku Aspart Sanofi u dzieci w wieku poniżej 1. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Niski poziom cukru we krwi, może doprowadzić do zaburzeń koncentracji, co negatywnie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów, używania narzędzi lub obsługiwania urządzeń. Pacjent musi zapytać lekarza o możliwość prowadzenia pojazdów, w przypadku gdy za często występuje u niego małe stężenie cukru we krwi lub ma trudności w rozpoznawaniu objawów.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Insulina Aspart Sanofi?

Lek Insulina Aspart Sanofi zawiera substancję czynną insulinę aspart, działającą na zasadzie szybkiego zmniejszenia stężenia cukru we krwi. Zmniejsza ona stężenie cukru we krwi po około 10-20 minutach po wstrzyknięciu, a największy efekt działania leku odnotowuje się między 1. a 3. godziną po wstrzyknięciu i utrzymuje się przez 3-5 godzin.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Insulina Aspart Sanofi?

Lek Insulina Aspart Sanofi jest stosowany w leczeniu cukrzycy u osób dorosłych i dzieci powyżej 1 roku życia. Ten lek zazwyczaj powinien być stosowany w skojarzeniu z insulinami o średnim lub długim czasie działania.

Dawkowanie

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie:

 • insulinę należy zawsze przyjmować i dostosować dawkę zgodnie z zaleceniami lekarza
 • Insulina Aspart Sanofi zwykle podawana jest bezpośrednio przed posiłkiem, należy spożyć posiłek lub przekąskę w ciągu 10 minut od wstrzyknięcia w celu uniknięcia małego stężenia cukru we krwi
 • jeśli jest to konieczne, insulina Aspart może być podawana wkrótce po posiłku
 • nie należy zmieniać inuliny bez porozumienia z lekarzem. Zmiana typu lub rodzaju insuliny może spowodować konieczność dostosowania dawki, co powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarza
 • Insulina Aspart Sanofi należy wstrzykiwać pod skórę (podskórnie), nigdy nie należy samodzielnie wstrzykiwać insuliny bezpośrednio do żyły lub w mięsień
 • do każdego wstrzyknięcia należy zmieniać miejsce wstrzyknięcia w obrębie danego obszaru skóry
 • Insulina Aspart Sanofi SoloStar jest jednorazowym wstrzykiwaczem zawierającym insulinę aspart, każdy wstrzykiwacz umożliwia wybór dawki w zakresie od 1 do 80 jednostek z dokładnością do 1 jednostki

Zaburzenia czynności nerek i wątroby

W tym przypadku ważna jest stała kontrola stężenia glukozy we krwi oraz dostosowanie dawki insuliny do indywidualnych potrzeb pacjenta, ponieważ zaburzenia czynności nerek i wątroby mogą zmniejszyć zapotrzebowanie na insulinę.

Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku ≥ 65 lat)

Lek Insulina Aspart Sanofi można stosować u pacjentów w podeszłym wieku. W tym przypadku ważna jest stała kontrola stężenia glukozy we krwi oraz dostosowanie dawki insuliny do indywidualnych potrzeb pacjenta. Doświadczenie związane z leczeniem pacjentów w wieku 75 lat i powyżej jest ograniczone.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Insulina Aspart Sanofi

Podanie za dużej ilości insuliny może przyczynić się do spadku stężenia cukru we krwi (hipoglikemii).

Pominięcie zastosowania leku Insulina Aspart Sanofi

W sytuacji pominięcia dawki leku Insulina Aspart Sanofi może nastąpić wzrost stężenia cukru we krwi (hiperglikemia).

Przerwanie stosowania leku Insulina Aspart Sanofi

Nie należy przerywać kuracji lekiem bez konsultacji z lekarzem, ponieważ może to spowodować ciężką hiperglikemię i kwasicę ketonową (zwiększone stężenie kwasu we krwi).

Trzy proste sposoby pozwalające uniknąć małego lub dużego stężenia cukru we krwi:

 • należy zawsze mieć przy sobie zapasowe strzykawki i zapasową fiolkę leku
 • należy zawsze mieć przy sobie przedmiot, który informuje, że pacjent choruje na cukrzycę
 • należy zawsze mieć przy sobie produkty zawierające cukier

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Insulina Aspart Sanofi należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Insulina Aspart Sanofi?

Leku Insulina Aspart Sanofi nie należy stosować:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na insulinę aspart lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • jeśli podejrzewa się początek hipoglikemii
 • jeśli wstrzykiwacz zostanie upuszczony, uszkodzony lub zgnieciony
 • jeśli lek nie był przechowywany prawidłowo lub został zamrożony

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Insulina Aspart Sanofi może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

W przypadku wystąpienia poważnej reakcji uczuleniowej na lek lub którykolwiek ze składników leku Insulina Aspart Sanofi należy zaprzestać stosowania tego leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Objawy ciężkiej reakcji uczuleniowej to:

 • rozprzestrzenienie miejscowych reakcji na inne części ciała
 • złe samopoczucia z poceniem się
 • wymioty
 • zaburzenia w oddychaniu
 • kołatanie serca
 • zawroty głowy

Ogólne działania niepożądane związane z cukrzycą:

 •  hipoglikemia (zbyt małe stężenie cukru we krwi)

Występuje dość często z powodu spożycia alkoholu, podania zbyt dużej dawki insuliny, intensywnego wysiłku fizycznego czy niedostatecznego posiłku. W przypadku ciężkiego przebiegu może dojść do upośledzenia czynności mózgu oraz stanowić zagrożenie dla życia. Objawami świadczącymi o zbyt niskim stężeniu cukru we krwi są: bóle głowy, zaburzenia mowy, szybkie bicie serca, uczucie zimna, drżenie, niepokój, stan splątania, silny głód, zmęczenie czy trudności w widzeniu.

 • hiperglikemia (zbyt duże stężenie cukru we krwi)

Występuje z powodu spożycia większego niż dotąd posiłku, zbyt słabego wysiłku fizycznego, spożycia alkoholu, zakażenia lub gorączki, zastosowania zbyt małej dawki insuliny, pominięcia dawki insuliny lub zaprzestania przyjmowania insuliny bez omówienia z lekarzem. Stopniowo ukazującymi się objawami świadczącymi o zbyt wysokim stężeniu cukru we krwi są: zaczerwieniona, sucha skóra, uczucie senności i zmęczenia, suchość w ustach i zapach owoców (acetonu) w wydychanym powietrzu, częste parcie na mocz, pragnienie, brak apetytu, nudności lub wymioty.

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • hipoglikemia

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • wystąpienie w miejscu wstrzyknięcia reakcji miejscowych: (wysypka, zaczerwienienie, zapalenie, zasinienie, świąd)
 • wystąpienie na skórze objawów alergii (wyprysk, wysypka, swędzenie, pokrzywka i zapalenie skóry)

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • zmiany skórne w miejscu wstrzyknięcia (występują, gdy insulina jest podawana w to samo miejsce, to tkanka tłuszczowa może ulec obkurczeniu lub zgrubieniu)
 • zaburzenia widzenia
 • obrzęki w okolicy stawów
 • retinopatia cukrzycowa

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • bolesna neuropatia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Poniższe sytuacje wymagają omówienia z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Insulina Aspart Sanofi:

 • zachować ostrożność w przypadku współistniejących chorób nerek, wątroby lub nadnerczy, przysadki mózgowej lub tarczycy
 • jeśli wykonuje się wysiłek fizyczny większy niż zwykle lub zmienia się  dotychczasową dietę, ponieważ może mieć to wpływ na stężenie cukru we krwi
 • w czasie choroby należy kontynuować przyjmowanie insuliny i skontaktować się z lekarzem
 • jeśli planuje się wyjazd za granicę, zmiana strefy czasowej może mieć wpływ na zapotrzebowanie na inulinę i zmianę godzin wstrzyknięć

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Insulin Aspart Sanofi a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek Insulina Aspart Sanofi może być stosowany w okresie ciąży, jednak zalecana jest stała kontrola i monitorowanie stężenia cukru we krwi.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Insulin Aspart Sanofi a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Insulina Aspart Sanofi można stosować u kobiet podczas karmienia piersią, jednak należy dostosować odpowiednio dawkę leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leki powodujące spadek stężenia cukru we krwi (hipoglikemia):

 • inne leki stosowane w leczeniu cukrzycy (doustne i do wstrzykiwań)
 • sulfonamidy (terapia zakażeń)
 • steroidy anaboliczne (testosteron)
 • leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (stosowane w terapii nadciśnienia tętniczego, mogą maskować objawy zapowiadające za małe stężenie cukru we krwi)
 • kwas acetylosalicylowy i inne salicylany
 • inhibitory monoaminooksydazy (leczenie depresji)
 • inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (leczenie niektórych chorób serca lub nadciśnienia tętniczego)

Leki powodujące wzrost stężenia cukru we krwi (hiperglikemia):

 • danazol (leczenie endometriozy)
 • doustne leki antykoncepcyjne
 • hormony tarczycy (terapia zaburzeń tarczycy)
 • hormon wzrostu (leczenie niedoboru hormonu wzrostu)
 • glikokortykosteroidy (leczenie stanów zapalnych)
 • leki sympatykomimetyczne (epinefryna)
 • salbutamol lub terbutalina (terapia astmy)
 • tiazydy (nadciśnienie tętnicze lub nadmierne zatrzymanie płynów w organizmie)

Leki powodujące zarówno wzrost, jak i spadek stężenia cukru we krwi:

 • oktreotyd i lanreotyd (leki te stosowane w leczeniu rzadkiej choroby polegającej na występowaniu zbyt dużej ilości hormonu wzrostu, mogą zarówno zwiększać, jak i zmniejszać stężenie cukru we krwi)

Pioglitazon (doustny lek przeciwcukrzycowy stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2), preparat ten w skojarzeniu z insuliną u niektórych pacjentów z długotrwałą cukrzycą typu 2 i chorobą serca lub wcześniejszym udarem, może powodować niewydolność serca.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Insulin Aspart Sanofi a alkohol

Alkohol może nasilać lub zmniejszać hipoglikemizujące działanie leku Insulina Aspart Sanofi. Należy częściej niż zwykle monitorować stężenie cukru we krwi.

Insulin Aspart Sanofi a prowadzenie pojazdów

Niski poziom cukru we krwi, może doprowadzić do zaburzeń koncentracji, co negatywnie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów, używania narzędzi lub obsługiwania urządzeń. Pacjent musi zapytać lekarza o możliwość prowadzenia pojazdów, w przypadku gdy za często występuje u niego małe stężenie cukru we krwi lub ma trudności w rozpoznawaniu objawów.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Insulina Aspart Sanofi?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przed pierwszym użyciem:

Przed pierwszym użyciem lek należy przechowywać w lodówce (2°C – 8°C), z dala od elementu chłodzącego. Nie zamrażać. Przechowywać fiolkę w opakowaniu kartonowym w celu ochrony przed światłem.

Po pierwszym otwarciu lub jako doraźny zapas:

Fiolkę można nosić przy sobie i przechowywać w temperaturze pokojowej poniżej 30°C lub w lodówce (2°C – 8°C) do czasu 4 tygodni (wliczając czas przechowywania w zbiorniku pompy insulinowej). Fiolki przechowywać w kartonowym opakowaniu zewnętrznym, co pozwala chronić przed światłem.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego