Kategorie

Insulin lispro Sanofi 100 jednostek/ ml (Insulinum lisprum )

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Insulin lispro Sanofi 100 jednostek/ ml?

Lek Insulin lispro Sanofi zawiera insulinę lispro, działającą szybciej od insuliny ludzkiej dzięki niewielkiej modyfikacji cząsteczki. Stosowana jest w leczeniu cukrzycy która jest chorobą spowodowaną niewystarczającym wytwarzaniem przez trzustkę insuliny koniecznej do kontrolowania stężenia glukozy we krwi.

Podstawowe informacje

NazwaInsulin lispro Sanofi 100 jednostek/ ml
Nazwa międzynarodowaInsulinum lisprum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

100 jednostek/ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Insulina lispro

Skład - substancje pomocnicze
 • metakrezol
 • glicerol
 • disodu fosforan siedmiowodny
 • tlenek cynku
 • woda do wstrzykiwań
 • wodorotlenek sodu lub kwas solny
Dostępne opakowania
 • 1 fiolka 10 ml
 • 5 fiolek 10 ml
 • 5 wkładów 3 ml
 • 10 wkładów 3 ml
 • 1 wstrzykiwacz 3ml
 • 3 wstrzykiwacze 3 ml
 • 5 wstrzykiwaczy 3 ml
 • 10 wstrzykiwaczy 3 ml
Działanie / właściwości

Wyrównanie stężenia glukozy u osób chorujących na cukrzycę.

Zastosowanie

Cukrzyca osób dorosłych i dzieci.

Przeciwwskazania
 • odczuwanie objawów wskazujących na hipoglikemię
 • uczulenie na insulinę lispro lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • przy dobrze kontrolowanej glikemii, objawy ostrzegawcze hipoglikemii mogą nie być odczuwalne, należy zaplanować pory posiłków, częstość aktywności fizycznej, należy często kontrolować poziom glukozy
 • u osób po zmianie insuliny ze zwierzęcej na ludzką zgłaszane były osłabione, słabiej zaznaczone lub zupełnie inne objawy ostrzegawcze hipoglikemii. Przy braku objawów lub często występującej hipoglikemii konieczna jest konsultacja z lekarzem
 • należy poinformować lekarza o ostatnio przebytych chorobach, chorobie wątroby lub nerek, zwiększonym wysiłku fizycznym
 • należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę o planowanej podróży, może to wiązać się z koniecznością wykonywania wstrzyknięć i przyjmowania posiłkow o innych porach niż w domu
 • pacjenci z długotrwającą cukrzycą typu 2 i chorobą serca lub przebytym udarem mózgu, leczonych pioglitazonem i insuliną, może nastąpić pogorszenie niewydolności serca (skrócenie oddechu lub gwałtowne zwiększenie masy ciała lub obrzęk miejscowy), konieczny kontakt z lekarzem
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • uczulenie miejscowe, zaczerwienienie, obrzęk lub swędzenie wokół miejsca wstrzyknięcia insuliny
Nie łączyć z
 • tabletkami antykoncepcyjnymi
 • steroidami
 • terapią zastępczą hormonami tarczycy
 • doustnymi lekami obniżającymi stężenie glukozy we krwi
 • kwasem acetylosalicylowym
 • sulfonamidami
 • oktreotydem
 • agonistmi receptora beta2-adrenergicznego (np. ritodryny, salbutamolu, terbutaliny)
 • beta-adrenolitykami
 • niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi (inhibitory monoaminooksydazy lub selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny)
 • danazolem
 • niektórymi inhibitorami konwertazy angiotensyny (np. kaptoprylu, enalaprylu)
 • antagonistami receptora angiotensyny II
Ciąża

Lek może być stosowany u kobiet w ciąży pod kontrolą lekarza. W tym okresie może zaistnieć potrzeba zmiany dawki.

Karmienie piersią

Lek może być stosowany przez kobiety karmiące piersią. Należy poinformować lakarza, ponieważ może być konieczna zmiana diety i dawki insuliny.

Dzieci

Lek można być stosowany u młodzieży i dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeśli pacjent choruje na cukrzycę, powinien omówić z lekarzem bezpieczeństwo prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Zdolność koncentracji i szybkiej reakcji u tych pacjentów może ulec upośledzeniu z powodu możliwości wystąpienia hipoglikemii. Pacjent musi omówić z lekarzem jak często występują u niego epizody hipoglikemii oraz czy występują pierwsze objawy ostrzegawcze pomocne w rozpoznaniu hipoglikemii.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Insulin lispro Sanofi?

Lek Insulin lispro Sanofi wyrównuje stężenie glukozy we krwi. Jej działanie jest bardzo szybkie, ale trochę krótsze niż działanie ludzkiej insuliny rozpuszczalnej.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Insulin lispro Sanofi?

Lek Insulin lispro Sanofi jest stosowany w leczeniu cukrzycy osób dorosłych i dzieci.

Dawkowanie

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy zawsze sprawdzić nazwę i rodzaj insuliny na etykiecie na opakowaniu i fiolce przed zakupem leku w aptece. Należy upewnić się, że otrzymało się lek Liprolog przepisany przez lekarza.

Dawkowanie:

 • Insulin lispro Sanofi należy przyjmować 15 minut przed posiłkiem, w razie konieczności wstrzyknięcie można wykonać zaraz po posiłku
 • zmiana rodzaju insuliny może spowodować konieczność zmiany dawki, może to dotyczyć tylko pierwszego wstrzyknięcia lub może być wprowadzana przez dłuższy okres czasu
 • lek należy wstrzykiwać pod skórę, wstrzyknięcie domięśniowe może zlecić tylko i wyłącznie lekarz
 • lek może być stosowany tylko i wyłącznie wtedy, gdy wygląda jak woda, nie może zawierać pływających cząstek, należy zweryfikować przjrzystość roztworu przed wstrzyknięciem

Wstrzykiwanie leku  Insulin lispro Sanofi w fiolce:

 • należy umyć ręce, zdezynfekować skórę, gumowy korek fiolki
 • użyć sterylnej igły i strzykawki w celu przebicia korka oraz pobrać odpowiednią ilość roztworu. Igły i strzykawki mogą być używane tylko przez jedną osobę.
 • wstrzyknąć lek pod skórę, nie wstrzykiwać leku bezpośrednio do żyły. Po wstrzyknięciu pozostawić igłę w skórze przez pięć sekund, aby upewnić się, że cała dawka została wstrzyknięta
 • miejsce wstrzyknięcia powinno znajdować się co najmniej 1 centymetr od miejsca ostatniego wstrzyknięcia
 • lekarz może zalecić mieszanie insuliny z insuliną ludzką, Insulin lispro Sanofi należy pobrać do strzykawki przed insuliną długodziałającą, roztwory wstrzyknąć od razu po zmieszaniu
 • nie należy mieszać leku Insulin lispro Sanofi z którąś z insulin ludzkich. Nie należy nigdy mieszać leku Insulin lispro Sanofi z insulinami innych wytwórców lub insulinami zwierzęcymi.
 • insuliny nie należy podawać drogą dożylną

Podawanie leku Insulin lispro Sanofi  we wstrzykiwaczu

 • należy umyć ręce, skórę, zdezynfekować gumową membranę wkładu
 • wkład 3 ml jest odpowiedni tylko do wstrzykiwacza 3 ml
 • zgodnie z instrukcją należy włożyć wkład do wstrzykiwacza (JuniorSTAR, który umożliwia dawkowanie co 0,5 jednostki lub AllStar, który umożliwia dawkowanie co 1 jednostkę)
 • wstrzyknąć lek pod skórę, nie wstrzykiwać leku bezpośrednio do żyły. Po wstrzyknięciu pozostawić igłę w skórze przez dziesięć sekund, aby upewnić się, że cała dawka została wstrzyknięta.
 • miejsce wstrzyknięcia powinno znajdować się co najmniej 1 centymetr od miejsca ostatniego wstrzyknięcia
 • insuliny nie należy podawać drogą dożylną
 • po wstrzyknięciu leku, zdjąć igłę ze wstrzykiwacza posługując się zewnętrzną nasadką igły. Igły może używać tylko jedna osoba. Nie należy użyczać nikomu swojego wstrzykiwacza. Założyć nasadkę z powrotem na wstrzykiwacz. Pozostawić wkład we wstrzykiwaczu.
 • każde użycie wstrzykiwacza wymaga użycia nowej igły. Przed każdym wstrzyknięciem należy zawsze wykonać próbę bezpieczeństwa.

Sposób postępowania ze wstrzykiwaczem SoloStar

 • przed użyciem należy umyć ręce, przeczytać instrukcję użycia wstrzykiwacza, do wstrzykiwacza należy używać tylko czystej igły, przed każdym wstrzyknięciem należy wykonać próbę bezpieczeństwa
 • należy zdezynfekować skórę, wstrzyknąć lek pod skórę, nie wstrzykiwać leku bezpośrednio do żyły. Po wstrzyknięciu pozostawić igłę w skórze przez dziesięć sekund, aby upewnić się, że cała dawka została wstrzyknięta
 • miejsce wstrzyknięcia powinno znajdować się co najmniej 1 centymetr od miejsca ostatniego wstrzyknięcia, obszar wstrzyknięcia należy regularnie zmieniać
 • insuliny nie należy podawać drogą dożylną
 • po wstrzyknięciu leku, zdjąć igłę ze wstrzykiwacza posługując się zewnętrzną nasadką igły. Igły może używać tylko jedna osoba. Nie należy użyczać nikomu swojego wstrzykiwacza. Założyć nasadkę z powrotem na wstrzykiwacz.
 • każde użycie wstrzykiwacza wymaga użycia nowej igły. Przed każdym wstrzyknięciem należy zawsze wykonać próbę bezpieczeństwa.

Podawanie leku Insulin lispro Sanofi  przez insulinową pompę infuzyjną

 • do wlewów insuliny lizpro można stosować tylko niektóre insulinowe pompy infuzyjne oznaczone symbolem CE
 • pacjent powinien upewnić się że używa odpowiedniej pompy, zbironika oraz cewników
 • cewnik oraz igłę należy zmieniać zgodnie z instrukcją
 • w momencie wystąpienia hipoglikemii, należy przerwać infuzję do czasu ustępienia objawów, jeśli hipoglikemia pojawia się często lub ma ciężki przebieg potrzebna jest konsultacja z lekarzem
 • w przypadku awarii pompy lub zatkania zestawu infuzyjnego, należy szybko usunąć awarię, gdyż grozi to szybkim wzrostem glikemii
 • używając pompy, leku Insulin lispro Sanofi nie należy mieszać z żadną inną insuliną
 • nie należy mieszać żadnych innych insulin z zawartością wstrzykiwacza, po opróżnieniu wstrzykiwacza nie należy używać go ponownie

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Może wystąpić hipoglikemia. Należy sprawdzić poziom glukozy, w przypadku zbyt niskiego poziomu należy zjeść glukozę w tabletkach, cukier lub wypić słodki napój. Następnie należy zjeść owoce, ciastka lub kanapkę i odpocząć. Działania te powinny być wystarczjące w leczeniu łagodnej hipoglikemii. Jeżeli stan się pogarsza, oddech staje się płytki, a skóra blada, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W przypadkach nasilonej hipoglikemii może pomóc wstrzyknięcie glukagonu. Po wstrzyknięciu glukagonu należy zjeść glukozę lub cukier. Jeżeli po podaniu glukagonu nie ma poprawy, konieczne jest leczenie szpitalne. 

Pominięcie zastosowania leku

Zbyt niska dawka leku może doprowadzić do hiperglikemii, należy sprawdzić poziom glukozy. 

Przerwanie stosowania leku

Nie należy zmieniać, odstawiać, modyfikować dawki insuliny bez konsultacji z lekarzem, może to doprowadzić do podwyższenia poziomu cukru we krwi.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Insulin lispro Sanofi?

Leku Insulin lispro Sanofi nie należy stosować w przypadku:

 • odczuwania objawów wskazujących na hipoglikemię
 • uczulenia na insulinę lizpro lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Insulin lispro Sanofi może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • uczulenie miejscowe, zaczerwienienie, obrzęk lub swędzenie wokół miejsca wstrzyknięcia insuliny

Niezbyt często (mniej niż 1 na 100 osób):

 • lipodystrofia (zgrubienia lub zagłębienia w skórze)

Rzadko (u mniej niż 1 na 1 000 osób):

 • uczulenie uogólnione (wysypka na całym ciele, trudności z oddychaniem, świszczący oddech, spadek ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszone bicie serca, poty)

W przypadku wystąpienia powyższych objawów, konieczny jest kontakt z lekrzem.

Częstość nieznana:

 • obrzęki (ramion, kostek, zatrzymanie płynów) szczególnie na początku terapii lub przy zmianie dawki

Hipoglikemia:

Sytuacje które mogą doprowadzić do wystąpienia hipoglikemii u pacjentów:

 • przyjął zbyt dużą dawkę leku Insulin lispro Sanofi lub innej insuliny
 • opuścił lub opóźnił porę posiłku, bądź zmienił dietę
 • zbyt intensywnie ćwiczył lub pracował tuż przed lub po posiłku
 • chorował (zwłaszcza na chorobę z biegunką lub wymiotami)
 • zmienił zapotrzebowanie na insulinę
 • występują u niego zaburzenia czynności nerek lub wątroby, które się nasilają

Pierwsze objawy niskiego poziomu glukozy we krwi:

 • zmęczenie
 • nerwowość lub drżenie ciała
 • ból głowy
 • przyspieszone bicie serca
 • nudności
 • zimne poty

Hiperglikemia i cukrzycowa kwasica ketonowa:

Sytuacje które mogą doprowadzić do wystąpienia hiperglikemii u pacjentów:

 • nieprzyjmowanie leku Liprolog lub innej insuliny
 • wstrzyknięcie mniejszej ilości insuliny niż zalecona przez lekarza
 • spożywanie bardzo obfitych posiłków w porównaniu z wymaganiami diety
 • gorączka, infekcja, stresujące przeżycia

Pierwsze objawy hiperglikemii mogącej prowadzić do cukrzycowej kwasicy ketonowej:

 • uczucie senności
 • brak apetytu
 • zaczerwienienie twarzy
 • owocowy zapach z ust
 • pragnienie
 • nudności lub wymioty

Choroba:

Zapotrzebowanie organizmu na insulinę, może ulec zmianie. Chorzy na cukrzycę potrzebują insuliny nawet wtedy, gdy nie spożywają normalnych posiłków.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Insulin lispro Sanofi należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

 • przy dobrze kontrolowanej glikemii, objawy ostrzegawcze hipoglikemii mogą nie być odczuwalne, należy zaplanować pory posiłków, częstość aktywności fizycznej, należy często kontrolować poziom glukozy
 • u osób po zmianie insuliny ze zwierzęcej na ludzką zgłaszane były osłabione, słabiej zaznaczone lub zupełnie inne objawy ostrzegawcze hipoglikemii. Przy braku objawów lub często występującej hipoglikemii konieczna jest konsultacja z lekarzem
 • należy poinformować lekarza o ostatnio przebytych chorobach, chorobie wątroby lub nerek, zwiększonym wysiłku fizycznym
 • należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę o planowanej podróży, może to wiązać się z koniecznością wykonywania wstrzyknięć i przyjmowania posiłkow o innych porach niż w domu
 • pacjenci z długotrwającą cukrzycą typu 2 i chorobą serca lub przebytym udarem mózgu, leczonych pioglitazonem i insuliną, może nastąpić pogorszenie niewydolności serca (skrócenie oddechu lub gwałtowne zwiększenie masy ciała lub obrzęk miejscowy), konieczny kontakt z lekarzem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Insulin lispro Sanofi 100 jednostek/ ml a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Insulin lispro Sanofi może być stosowany u kobiet w ciąży pod kontrolą lekarza. W tym okresie może zaistnieć potrzeba zmiany dawki insuliny. Zapotrzebowanie na insulinę zwykle zmniejsza się w 1 trymestrze i wzrasta w 2 i 3 trymestrze.

Insulin lispro Sanofi 100 jednostek/ ml a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Insulin lispro Sanofi może być stosowany przez kobiety karmiące piersią. Należy poinformować lakarza, ponieważ może być konieczna zmiana diety i dawki insuliny.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Pod wpływem następujących leków, zapotrzebowanie organizmu na insulinę może ulec zmianie:

 • tabletki antykoncepcyjne
 • steroidy
 • terapia zastępcza hormonami tarczycy
 • doustne leki obniżające stężenie glukozy we krwi
 • kwas acetylosalicylowy
 • sulfonamidy
 • oktreotydu
 • agoniści receptora beta2-adrenergicznego (np. ritodryny, salbutamolu, terbutaliny)
 • beta-adrenolityki
 • niektóre lekiprzeciwdepresyjne (inhibitory monoaminooksydazy lub selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny)
 • danazol
 • niektóre inhibitory konwertazy angiotensyny (np. kaptoprylu, enalaprylu)
 • antagoniści receptora angiotensyny II

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Insulin lispro Sanofi 100 jednostek/ ml a alkohol

Spożycie alkoholu może doprowadzić do zwiększenia lub zmiejszenia stężenia cukru we krwi.

Insulin lispro Sanofi 100 jednostek/ ml a prowadzenie pojazdów

Jeśli pacjent choruje na cukrzycę, powinien omówić z lekarzem bezpieczeństwo prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Zdolność koncentracji i szybkiej reakcji u tych pacjentów może ulec upośledzeniu z powodu możliwości wystąpienia hipoglikemii. Pacjent musi omówić z lekarzem jak często występują u niego epizody hipoglikemii oracz czy występują pierwsze objawy ostrzegawcze pomocne w rozpoznaniu hipoglikemii.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Insulin lispro Sanofi?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Fiolki, wkłady wstrzykiwacze zamknięte

 • lek należy przechowywać w lodówce w temperaturze 2°C-8°C, nie należy zamrażać
 • fiolkę należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem

Fiolki otwarte

 • fiolkę po pierwszym użyciu przechowywać maksymalnie 4 tygodnie w temperaturze pokojowej poniżej 30°C, z daleka od źródeł światła
 • lek można stosować jedynie gdy jest przezroczysty, bezbarwny i podobny do wody, nie należy stosować jeśli widoczne są w nim cząstki stałe, należy sprawdzić wygląd insuliny przed każdym wstrzyknięciem

Wkład, wstrzykiwacz otwarty:

 • przechowywać w temperaturze pokojowej poniżej 30°C, a następnie wyrzucić po 4 tygodniach
 • należy przechowywać z dala od źródeł światła i ciepła
 • nie należy przechowywać w lodówce
 • nie należy przechowywać z zamocowaną igłą

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego