Kategorie

Intrarosa (Prasteron)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Intrarosa?

Lek Intrarosa to globulki dopochwowe zawierające substancję czynną prasteron. Lek Intrarosa jest wskazany do stosowania w leczeniu zaniku sromu i pochwy u kobiet po menopauzie z objawami o nasileniu umiarkowanego do ciężkiego. Stosuje się go w celu złagodzenia objawów menopauzy, takich jak suchość lub podrażnienie pochwy.

Podstawowe informacje

NazwaIntrarosa
Nazwa międzynarodowaPrasteron
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

6,5 mg

PostaćGlobulki dopochwowe
Skład - substancja czynna

Prasteron

Skład - substancje pomocnicze

utwardzony tłuszcz (tłuszcz stały - adeps solidus)

Dostępne opakowania

28 globulek z 6 aplikatorami

Działanie / właściwości

Łagodzenie objawów menopauzy.

Zastosowanie
 • leczenie zaniku sromu i pochwy u kobiet po menopauzie z objawami o nasileniu umiarkowanego do ciężkiego
 • stosuje się go w celu złagodzenia objawów menopauzy, takich jak suchość lub podrażnienie pochwy
Przeciwwskazania
 • rak piersi lub podejrzenie raka piersi
 • rozpoznanie nowotworu wrażliwego na estrogeny
 • występienie niewyjaśnionych krwawień z pochwy
 • nieleczone nadmierne pogrubienie błony śluzowej macicy (rozrost endometrium)
 • obecność zakrzepów krwi w żyłach (zakrzepicę), takich jak żyły nóg (zakrzepica żył głębokich) lub płuc (zator płucny)
 • zaburzenia krzepnięcia krwi (takie jak niedobór białka C, białka S lub antytrombiny)
 • choroba spowodowana obecnością zakrzepów krwi w tętnicach
 • choroba wątroby
 • rzadka choroba krwi zwana porfirią
 • uczulene (nadrważliwość) na prasteron lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • włókniaki macicy
 • rozrost endometrium poza macicą (endometrioza) lub nadmierny rozrost błony śluzowej macicy (rozrost endometrium) w wywiadzie
 • zwiększenie ryzyka powstania zakrzepów krwi
 • zwiększenie ryzyka rozwoju nowotworu estrogenozależnego (np. występowanie raka piersi u matki, siostry lub babki)
 • wysokie ciśnienie tętnicze krwi
 • zaburzenia wątroby, takie jak łagodny guz wątroby
 • cukrzyca
 • kamica pęcherzyka żółciowego
 • migrena lub silne bóle głowy
 • choroba układu odpornościowegoz zajęciem wielu narządów organizmu (toczeń rumieniowaty układowy)
 • padaczka
 • astma
 • choroba związana ze zmianami błony bębenkowej i słuchu (otoskleroza)
 • bardzo duże stężenie tłuszczów we krwi (trójglicerydów)
 • zatrzymanie płynów w organizmie z powodu choroby serca lub nerek
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (częściej niż 1 pacjent na 100 ale rzadziej niż 1 na 10):

 • wydzielina w miejscu aplikacji
 • nieprawidłowy wynik cytologii
 • wahania masy ciała
Nie łączyć z

Nie zalecane jest stosowanie leku Intrarosa jednocześnie z hormonalną terapią zastępczą (jednoskładnikowa terapia estrogenami lub skojarzona terapia estrogenowo-progestagenową albo leczenie androgenami) lub estrogenami podawanymi dopochwowo.

Ciąża

Lek Intrarosa przeznaczony jest do stosowania wyłącznie u kobiet po menopauzie. W przypadku zajścia w ciążę, należy zaprzestać stosowania leku Intrarosa i zgłosić się do lekarza.

Karmienie piersią

Lek Intrarosa nie jest wskazany w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek Intrarosa stosowany jest wyłącznie u dorosłych kobiet.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Intrarosa nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Intrarosa?

Prasteron koryguje przedmiotowe i podmiotowe objawy zaniku sromu i pochwy zastępując estrogeny, które zwykle wytwarzane są w jajnikach u kobiet przed menopauzą. Lek jest umieszczany w pochwie, a hormon uwalniany jest w zależności od potrzeb. Może to łagodzić uczucie dyskomfortu w pochwie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Intrarosa?

Lek Intrarosa jest wskazany do stosowania w leczeniu zaniku sromu i pochwy u kobiet po menopauzie z objawami o nasileniu umiarkowanego do ciężkiego. Stosuje się go w celu złagodzenia objawów menopauzy, takich jak suchość lub podrażnienie pochwy.

Dawkowanie

Jak stosowć lek Intrarosa?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy stosować jedną globulkę na dobę przed snem.

Globulkę należy umieścić w pochwie używając palca lub aplikatora dołączonego do opakowania.

Po rozpoczęciu stosowania leku Intrarosa należy zgłaszać się do lekarza przynajmniej co 6 miesięcy aby sprawdzić, czy dalsze leczenie jest konieczne.

Zastosowanie wiekszej niż zalecana dawka leku Intrarosa

Zaleca się irygację pochwy.

Pominięcie zastosowania leku Intrarosa

W razie pominięcia zastosowania globulki, należy umieścić ją w pochwie możliwie najszybciej. Jednak jeśli do terminu przyjęcia następnej dawki pozostało mniej niż 8 godzin, należy opuścić pominiętą globulkę.

Nie należy stosować dwóch globulek w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Intrarosa?

 • jeśli obecnie lub kiedykolwiek w przeszłości u pacjentki rozpoznano raka piersi lub jeśli isnieje podejrzenie raka piersi
 • jesli u pacjentki rozpoznano nowotwór wrażliwy na estrogeny, taki jak rak błony śluzowej macicy (endometrium), lub jeśli isnieje podejrzenie takiego nowotworu
 • jesli u pacjentki występuje niewyjaśnione krwawienie w pochwy
 • jeśli u pacjentki występuje nieleczone nadmierne pogrubienie błony śluzowej macicy (rozrost endometrium)
 • jeśli obecnie lub kiedykolwiek w przeszłości u pacjentki rozpoznano obecność zakrzepów krwi w żyłach (zakrzepicę), takich jak żyły nóg (zakrzepica żył głębokich) lub płuc (zator płucny)
 • jeśli u pacjentki występują zaburzenia krzepnięcia krwi (takie jak niedobór białka C, białka S lub antytrombiny)
 • jeśli obecnie lub niedawno u pacjentki rozpoznano chorobę  spowodowaną obecnością zakrzepów krwi w tętnicach, taką jak zawał serca, udar mózgu lub dławica piersiowa
 • jeśli obecnie lub kiedykolwiek w przeszłości u pacjentki rozpoznano chorobę wątroby, a wyniki badań czynności wątroby nie powróciły do normy
 • jeśli u pacjentki występuje rzadka choroba krwi zwana porfirią, która przekazywana jest wśród członków rodziny (dziedziczona)
 • jeśli pacjentka ma uczulene (nadrważliwość) na prasteron lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Intrarosa może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (częściej niż 1 pacjent na 100 ale rzadziej niż 1 na 10):

 • wydzielina w miejscu aplikacji
 • nieprawidłowy wynik cytologii
 • wahania masy ciała

Niezbyt często (częściej niż 1pacjent na 1000 ale rzadziej niż 1 na 100):

 • polipy błony śluzowej macicy/szyjki macicy
 • guzek w piersi (łagodny)

Inne działania niepożądane:

 • choroby pęcherzyka żółciowego
 • zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: ostuda, rumień wielopostaciowy, plamica naczyniowa
 • prawdopodobne otępienie w wieku powyżej 65 lat

Ryzyko raka piersi

 • u kobiet stosujących skojarzoną terapię estrogenowo-progestagenową przez ponad 5 lat zgłaszano maksymalnie dwukrotne zwiększenie ryzyka raka piersi
 • u osób leczonych wyłącznie estrogenami ryzyko jest zwiększone w znacznie mniejszym stopniu niż u osób stosujących estrogeny w skojarzeniu z progestagenami
 • poziom ryzyka zależy od czasu stosowania tych hormonów

Rak jajnika

 • stosowanie tylko estrogenów lub estrogenów w skojarzeniu z progestagenami w ramach hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) wiąże się z nieznacznym zwiększeniem ryzyka rozpoznania raka jajnika
 • zwiększone ryzyko raka jajnika u kobiet stosujących aktualnie HTZ  w porównaniu z kobietami, które nigdy nie stosowały HTZ
 • w grupie kobiet w wieku 50-54 lat stosujących HTZ przez 5 lat jest to 1 dodatkowy przypadek na 2000 pacjentów
 • w przypadku kobiet w wieku od 50-54 lat, które nie stosują HTZ, rak jajnika zostanie rozpoznany u 2 na 2000 kobiet w okresie 5 lat

Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

 •  stosowanie ogólnoustrojowej HTZ wiąże się z 1,3-3-krotnym wzrostem ryzyka względnego rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich lub zatoru płucnego)
 • ryzyko bardziej prawdopodobne w pierwszym roku stosowania HTZ

Ryzyko choroby niedokrwiennej serca

 • ryzyko rozwoju choroby serca jest nieznacznie zwiększone u kobiet stosujących  estrogeny w skojarzeniu z progestagenami w ramach HTZ w wieku powyżej 60 lat

Ryzyko niedokrwiennego udaru mózgu

 • stosowanie estrogenów i estrogenów w skojarzeniu z progestagenami wiąże się z maksymalnie 1,5 krotnym zwiększeniem ryzyka względnego wystąpienia niedokrwiennego udaru mózgu
 • ryzyko wystąpienia udaru krwotocznego nie jest zwiększone w czasie stosowania HTZ
 • ryzyko względne nie zależy od wieku ani czasu stosowania, jednak ze względu na to, że podstawowe ryzyko udaru jest ściśle zależne od wieku, całkowite ryzyko wystąpienia udaru u kobiet stosujących HTZ zwiększy się z wiekiem  

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli u pacjentki kiedykolwiek występowały wymienione niżej problemy, przed rozpoczęciem leczenia należy powiedzieć o tym lekarzowi ze względu na możliwość ich nawrotu lub nasilenia podczas stosowania leku Intrarosa:

 • włókniaki macicy
 • rozrost endometrium poza macicą (endometrioza) lub nadmierny rozrost błony śluzowej macicy (rozrost endometrium) w wywiadzie
 • zwiększenie ryzyka powstania zakrzepów krwi
 • zwiększenie ryzyka rozwoju nowotworu estrogenozależnego (np. występowanie raka piersi u matki, siostry lub babki)
 • wysokie ciśnienie tętnicze krwi
 • zaburzenia wątroby, takie jak łagodny guz wątroby
 • cukrzyca
 • kamica pęcherzyka żółciowego
 • migrena lub silne bóle głowy
 • choroba układu odpornościowegoz zajęciem wielu narządów organizmu (toczeń rumieniowaty układowy)
 • padaczka
 • astma
 • choroba związana ze zmianami błony bębenkowej i słuchu (otoskleroza)
 • bardzo duże stężenie tłuszczów we krwi (trójglicerydów)
 • zatrzymanie płynów w organizmie z powodu choroby serca lub nerek

Należy przerwać stosowanie leku Intrarosa i natychmiast zgłosić się do lekarza jeśli wystąpi:

 • zażółcenie skóry lub twardówek (białkówek) oczu (żółtaczka) - mogą to być objawy choroby wątroby
 • zajście pacjentki w ciążę
 • znaczne podwyższenie ciśnienia krwi (jego objawami mogą być bóle głowy, uczucie zmęczenia, zawroty głowy)
 • występujące po raz pierwszy migrenopodobne bóle głowy
 • wystąpienie objawów świadczących o obecności zakrzepów krwi (takich jak bolesny obrzęk i zaczerwienienie nóg, nagły ból w klatce piersiowej, trudności z oddychaniem)

Uwaga! Lek Intrarosa nie jest środkiem antykoncepcyjnym. Jeśli od czasu ostatniej miesiączki upłynęło mniej niż 12 miesięcy lub pacjentka nie skończyła 50 lat, nadal konieczne może być stosowanie dodatkowej antykoncepcji w celu zapobiegania ciąży. Należy zwrócić się do lekarza po poradę.

Lek Intrarosa a nowotwory:

 • nadmierne pogrubienie błony śluzowej macicy (rozrost endometrium) oraz rak błony śluzowej macicy (rak endometrium)
 • rak piersi
 • rak jajnika
 • zakrzepica (obecność zakrzepów krwi w żyłach)
 • choroba serca (zawał serca)
 • nadciśnienie tętnicze
 • udar mózgu

Inne zaburzenia:

 • zwiększenie ryzyka pogorszenia pamięci u kobiet po 65. roku życia
 • może pojawić się wydzielina z pochwy związana z topnieniem podłoża globulki z utwardzonego tłuszczu i zwiększeniem ilośći wydzieliny pochwowej
 • stosowanie leku może spowodować osłabienie wytrzymałości prezerwatyw, błon dopochwowych i kapturków naszyjkowych wykonanych z lateksu
 • w przypadku zakażenia pochwy przed zastosowaniem leku Intrarosa konieczna jest kuracja antybiotykowa

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Intrarosa a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek Intrarosa przeznaczony jest do stosowania wyłącznie u kobiet po menopauzie. W przypadku zajścia w ciążę, należy zaprzestać stosowania leku Intrarosa i zgłosić się do lekarza.

Intrarosa a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lek Intrarosa nie jest wskazany w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Brak dostepnych danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa u kobiet stosujących jednocześnie hormonoterapię, np. androgeny, hormonalną terapię zastępczą (jednoskładnikową estrogenową lub skojarzoną estrogenowo-progestagenową).

Nie zalecane jest stosowanie leku Intrarosa jednocześnie z hormonalną terapią zastępczą (jednoskładnikowa terapia estrogenami lub skojarzona terapia estrogenowo-progestagenową albo leczenie androgenami) lub estrogenami podawanymi dopochwowo.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Intrarosa a alkohol

Brak informacji.

Intrarosa a prowadzenie pojazdów

Lek Intrarosa nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Intrarosa?

Lek należy:

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC, nie zamrażać

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego