Kategorie

IPP proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań (Pantoprazolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest IPP proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań?

IPP należy do wybiórczych inhibitorów pompy protonowej. Zawiera w składzie pantoprazol, który hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku.

Podstawowe informacje

NazwaIPP proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Nazwa międzynarodowaPantoprazolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

40 mg 

PostaćProszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Pantoprazol sodowy półtorawodny

Dostępne opakowania
 • 1 fiolka 
 • 10 fiolek
Działanie / właściwości
 • wybiórczy inhibitor pompy protonowej
 • zmniejsza wytwarzanie kwasu w żołądku
Zastosowanie
 • refluksowe zapalenie przełyku
 • choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
 • zespół Zollingera - Ellisona
Przeciwwskazania
 • uczulenie na pantoprazol oraz substancje pomocnicze
 • uczulenie na inne inhibitory pompy protonowej
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • poważne zaburzenia czynności wątroby
 • stosowanie inhibitorów proteazy HIV np. atazanawiru
 • stosowanie pantoprazolu przez okres dłuższy niż 3 miesiące- ryzyko wystąpienia zaburzeń poziomu magnezu, potasu i wapnia we krwi
 • stosowanie pantoprazolu dłużej niż rok przez pacjentów z osteoporozą lub przyjmujących kortykosteroidy
 • planowane badanie poziomu chromograniny A we krwi
 • reakcja skórna na inne inhibitory pompy protonowej
 • wysypka, zwłaszcza w miejscach eksponowanych na działanie promieni słonecznych
 • niezamierzona utrata masy ciała, nawracające lub krwawe wymioty, trudności z przełykaniem, osłabienie, bladość, krew w kale, ciężkie lub uporczywe biegunki wymagają konsultacji z lekarzem w celu wykluczenia podłoża nowotworowego choroby
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często:

 • łagodne polipy żołądka
 • zapalenie ściany żylnej i zakrzepowe zapalenie żyły w miejscu wstrzyknięcia
Nie łączyć z
 • lekami stosowanymi w HIV np. atazanawirem
 • metotreksatem
 • rifampicyną
 • zielem dziurawca zwyczajnego
Ciąża

Wyłącznie, gdy lekarz uzna przewagę korzyści dla matki nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Karmienie piersią

Na wyraźne zalecenie lekarza, który uzna przewagę korzyści dla matki nad potencjalnym zagrożeniem dla niemowlęcia.

Dzieci

Powyżej 18 roku życia

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak lub wpływ nieistotny. Nie dotyczy sytuacji wystąpienia zawrotów głowy lub zaburzeń widzenia, wówczas nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek IPP?

Substancją czynna zawartą w leku IPP jest pantoprazol. Zmniejsza on wydzielanie kwasu solnego w żołądku poprzez hamowanie działania pompy protonowej.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek IPP?

Wskazaniem do stosowania leku jest:

 • refluksowe zapalenie przełyku
 • choroba wrzodowa żołądka i/ lub dwunastnicy
 • zespół Zollingera - Ellisona oraz inne stany związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego

Dawkowanie

Jak stosować lek IPP?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek podawany jest w postaci wstrzyknięć w sytuacji, gdy lekarz uzna, że ta forma jest korzystniejsza dla pacjenta. Zmiana na tabletki nastąpi w możliwie najszybszym czasie.

Dobowa dawka leku podawana jest przez lekarza lub pielęgniarkę w dożylnym wstrzyknięciu trwającym 2 - 15 minut.

Leczenie refluksowego zapalenia przełyku oraz choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy:

1 fiolka na dobę.

Długotrwale leczenie zespołu Zollingera - Ellisona oraz innych stanów chorobowych z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego:

2 fiolki na dobę. W przypadku zalecenia więcej niż dwóch fiolek zostaną one podane w dwóch równych dawkach. W celu szybkiego zmniejszenia wydzielania soku lekarz może zadecydować o podaniu więcej niż 4 fiolek (160 mg) na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i/ lub nerek

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby nie powinni przekraczać dawki 20 mg na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek oraz z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami wątroby nie powinni stosować leku IPP w leczeniu zakażenia bakterią Helicobacter pylori.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku IPP:

Nie są znane objawy przedawkowania, w razie wątpliwości należy się skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku IPP:

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej. Następną dawkę należy przyjąć o stałej porze.

Przerwanie stosowania leku IPP:

Nie zaleca się samodzielnego przerywania stosowania leku bez uprzedniej konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku IPP?

Lek jest przeciwwskazany u osób uczulonych na pantoprazol, substancje pomocnicze oraz inne inhibitory pompy protonowej.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek IPP może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku IPP i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych dotyczących:

ciężkich reakcji uczuleniowych:

 • obrzęku języka i/ lub gardła, trudności w oddychaniu lub przełykaniu
 • alergicznego obrzęku twarzy (obrzęk Quinckego, obrzęk naczynioruchowy)
 • pokrzywki
 • ciężkich zawrotów głowy z przyspieszonym biciem serca i obfitym poceniem

ciężkich reakcji skórnych:

 • pęcherzy i towarzyszącego nagłego pogorszenia stanu ogólnego
 • nadżerek (z lekkim krwawieniem) oczu, nosa, jamy ustnej, ust, narządów płciowych (zespół Stevensa - Johnsona, Lyella, rumień wielopostaciowy)
 • nadwrażliwości na światło

innych ciężkich reakcji: 

 • żółtego zabarwienia skóry i oczu - ciężkiego uszkodzenie komórek wątroby, żółtaczki
 • gorączki
 • wysypki
 • problemów z nerkami

Pozostałe działania niepożądane

Częste:

 • łagodne polipy żołądka
 • zapalenie ściany żylnej i zakrzepowe zapalenie żyły w miejscu wstrzyknięcia

Niezbyt częste:

 • biegunka, zaparcia, nudności, wymioty, uczucie pełności w jamie brzusznej, wzdęcia, gazy, ból i dyskomfort w obrębie brzucha
 • bóle i zawroty głowy
 • suchość w jamie ustnej
 • wysypka, wypryski, nadżerki, świąd skóry
 • osłabienie, wyczerpanie, ogólne złe samopoczucie
 • zaburzenia snu
 • złamania kości biodrowej, nadgarstka, kręgosłupa
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

Rzadkie:

 • zaburzenia lub brak odczuwania smaku
 • zaburzenia wzroku, niewyraźne widzenie
 • pokrzywka, reakcje alergiczne
 • bóle stawów i mięśni
 • obrzęk kończyn
 • zwiększona temperatura ciała
 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • wahania wagi
 • depresja
 • podwyższone stężenie bilirubiny i tłuszczów
 • nagłe zmniejszenie liczby granulocytów

Bardzo rzadkie:

 • dezorientacja
 • zmniejszenie liczby płytek krwi - krwawienia, łatwe powstawanie siniaków
 • zmniejszenie liczby białych krwinek - częstsze zakażenia
 • zmniejszenie równocześnie białych i czerwonych krwinek oraz płytek krwi

O nieznanej częstości:

 • omamy, splątanie
 • zmniejszone stężenie magnezu i sodu we krwi
 • odczucie łaskotania, kłucia, mrowienia, pieczenia, drętwienia
 • wysypka, której może towarzyszyć ból stawów

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Sytuacje wymagające zachowania szczególnej ostrożności podczas stosowania leku to:

 • poważne zaburzenia czynności wątroby - lekarz może zalecić częstsze badania aktywności enzymów wątrobowych a w razie podwyższonych parametrów zlecić odstawienie leku
 • stosowanie inhibitorów proteazy HIV np. atazanawiru
 • stosowanie pantoprazolu przez okres dłuższy niż 3 miesiące - ryzyko wystąpienia zaburzeń poziomu magnezu, potasu i wapnia we krwi; lekarz może zlecić regularną kontrolę stężenia tego pierwiastka we krwi; zmęczenie, tężyczka, zaburzenia orientacji, drgawki, zawroty głowy, komorowe zaburzenia rytmu serca to objawy świadczące o zbyt małym stężeniu magnezu we krwi - o ich pojawieniu się należy poinformować lekarza
 • stosowanie pantoprazolu dłużej niż rok przez pacjentów z osteoporozą lub przyjmujących kortykosteroidy ze względu na nieznaczny wzrost ryzyka złamania kości biodrowej, nadgarstka lub kręgosłupa
 • planowane badanie poziomu chromograniny A we krwi
 • reakcja skórna na inne inhibitory pompy protonowej
 • wysypka, zwłaszcza w miejscach eksponowanych na działanie promieni słonecznych, może być powodem dla lekarza do przerwania kuracji
 • niezamierzona utrata masy ciała, nawracające lub krwawe wymioty, trudności z przełykaniem, osłabienie, bladość, krew w kale, ciężkie lub uporczywe biegunki wymagają konsultacji z lekarzem w celu wykluczenia podłoża nowotworowego choroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

IPP proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lek IPP nie jest zalecany w ciąży. Dopuszcza się jego stosowanie w tym czasie wyłącznie, gdy lekarz uzna, że korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla dziecka.

IPP proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Pantoprazol przenika do mleka, dlatego może być stosowany w trakcie karmienia piersią jedynie, gdy w opinii lekarza korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla niemowlęcia.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Dotyczy to zwłaszcza:

 • ketokonazolu, itrakonazolu, pozakonazolu, erlotynibu - IPP może hamować ich działanie
 • warfaryny, fenprokumonu - może być konieczne wykonanie dodatkowych badań
 • metotreksatu, ponieważ pantoprazol może zwiększać jego stężenie we krwi
 • leków stosowanych w leczeniu HIV np. atazanawiru
 • fluwoksaminy- lekarz może zdecydować o zmniejszeniu dawki
 • rifampicyny
 • ziela dziurawca zwyczajnego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

IPP proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji leku z alkoholem.

IPP proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań a prowadzenie pojazdów

Lek nie wpływa na prowadzenie pojazdów bądź wpływ ten jest nieistotny. Wyjątkiem jest pojawienie się zawrotów głowy lub zaburzeń widzenia, wówczas nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek IPP?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25ºC.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego