Kategorie

Irbesartan Teva (Irbesartanum )

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Irbesartan Teva?

Irbesartan Teva to lek zawierający w swoim składzie substancę czynną o nazwie Irbesartan. Wykazuje działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi. I ma zastosowanie w leczeniu nadciśnienia pierwotnego u osób dorosłych oraz wysokiego ciśnienia tętniczego krwi i cukrzycy typu II przy zaburzonej czynności nerek.

Podstawowe informacje

NazwaIrbesartan Teva
Nazwa międzynarodowaIrbesartanum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 75 mg
 • 150 mg
 • 300 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Irbesartan 

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki

 • powidon
 • preżelatynizowana skrobia
 • poloksamer 188
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kroskarmeloza sodowa
 • krzemionka koloidalna uwodniona
 • magnezu stearynian

Otoczka tabletki

 • polidekstroza
 • tytanu dwutlenek
 • hypromeloza
 • makrogol 4000
Dostępne opakowania
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
 • 56 tabletek 
Działanie / właściwości

Obniżające ciśnienie tętnicze krwi. 

Zastosowanie
 • w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (samoistne nadciśnienie tętnicze)
 • w celu ochrony nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą typu 2 i u których występują laboratoryjne oznaki zaburzonej czynności nerek
Przeciwwskazania
 • uczulenie na irbesartan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciąża
 • stosowanie leku aliskiren, z towarzyszącą cukrzycą i zaburzeniami czynności nerek
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nasilone wymioty lub biegunka
 • zaburzenia czynności nerek
 • choroby nerek które są spowodowane cukrzycą
 • przed planowanym zabiegiem operacyjnym oraz podaniem leków znieczulenia ogólnego
 • nadciśnienie naczynio - nerkowe
 • choroby serca
 • podczas stosowania leków z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz z grupy antagonistów receptora angiotensyny II
 • podczas stosowania aliskirenu
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • podniesione stężenie potasu we krwi zwłaszcza u pacjentów z cukrzycą typu II i chorobą nerek

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • zawroty głowy
 • nudności/wymioty
 • uczucie zmęczenia i zwiększenie aktywności enzymów określających czynność mięśni i serca (kinaza kreatynowa) w badaniu krwi
 • w badaniach klinicznych u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi i cukrzycą typu 2, ze współistniejącą chorobą nerek były zgłaszane także zawroty głowy podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej ,niskie ciśnienie tętnicze krwi podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej oraz bóle stawów i mięśni
 • zmniejszone stężenie hemoglobiny w krwinkach czerwonych
Nie łączyć z
 • produktami uzupełnijącymi potas a także zamiennikami soli kuchennej które zawierają potas
 • lekami przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych
 • lekami będącymi inhibitorami konwertazy angiotensyny 
 • aliskirenem
 • lekami zawierającymi lit
 • niektórymi lekami oszczędzającymi potas - np. pewne leki moczopędne
Ciąża

Lekarz prowadzący musi zostać poinformowany o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania Irbesartanu w pierwszym trymestrze ciąży, natomiast w II i III trymestrze ciąży stosowanie leku jest przeciwwskazane - działanie szkodliwe na dziecko.  

Karmienie piersią

Irbesartan Teva nie jest zalecany do stosowania u kobiet karmiących piersią. Lekarz prowadzący może zastosować inne leczenie, jeśli pacjentka zamierza karmić piersią, zwłaszcza gdy karmiony jest noworodek lub wcześniak. 

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży, ponieważ nie określono w pełni jego bezpieczeństwa i skuteczności.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie badano wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Irbesartan Teva nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jednakże, rzadko podczas leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego krwi mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie zmęczenia. Jeśli objawy te wystąpią, należy porozmawiać z lekarzem przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. 

Działanie i właściwości

Jak działa lek Irbesartan Teva?

Irbesartan Teva to lek zawierający w swoim składzie substancę czynną o nazwie Irbesartan, która należy do leków z grupy antagonistów receptora angiotensyny II. Wykazuje działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Irbesartan Teva?

 • nadciśnienia pierwotnego u osób dorosłych
 • wysokiego ciśnienia tętniczego krwi i cukrzycy typu II przy zaburzonej czynności nerek

Dawkowanie

Jak stosować lek Irbesartan Teva?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek należy przyjmować codziennie o tej samej porze dnia. Irbesartan Teva można stosować niezależnie od posiłków. Maksymalne działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi jest osiągane z opóźnieniem, zazwyczaj w czasie 4 - 6 tygodni od rozpoczęcia leczenia. 

Pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi

Zazwyczaj stosowaną dawką jest 150 mg jeden raz na dobę. Dawka może zostać następnie zwiększona do 300 mg (dwie tabletki na dobę) jeden raz na dobę, w zależności od uzyskanych wartości ciśnienia tętniczego krwi. Dawka może być również zmniejszona do 75 g leku przyjmowanego raz na dobę, zwłaszcza podczas rozpoczęcia terapii Irbesartanem oraz w określonych grupach pacjentów. W obu przypadkach o zmianie dawki decyduje lekarz.

Dorośli z nadciśnieniem współistniejącym z cukrzycą typu II i chorobą nerek

Zaleca się rozpoczynać terapię od dawki 150 mg, a następnie stopniowo zwiększać ją do dawki dobowej wynoszącej 300 mg przyjmowanej raz na dobę

Stosowanie u dzieci i młodzieży 

Lek Irbesartan Teva nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. 

Osoby w podeszłym wieku

U osób w wieku powyżej 75 lat lekarz może zdecydować o rozpoczynaniu leczenia od mniejszej dawki przyjmowanej w ilości 75 mg raz na dobę

Osoby z zaburzeniem czynności nerek

Lekarz może rozważyć podanie mniejszej dawki początkowej w ilości 75 mg raz na dobę, zwłaszcza u pacjentów poddawanych hemodializie

Osoby z zaburzeniem czynności wątroby

Nie jest konieczna modyfikacja dawki leku u pacjentów z niewielkim do umiarkowanego zaburzeniem czynności wątroby

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku 

W razie przypadkowego zażycia za dużej liczby tabletek należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania dawki leku 

W razie przypadkowego pominięcia dobowej dawki leku należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej, w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Irbesartan Teva?

 • uczulenie na irbesartan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjentka jest w ciąży trwającej ( bezwzględne przeciwwskazanie to II i II trymestr )
 • cukrzyca lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren (stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego )

Lekarz indywidualenie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Irbesartan Teva może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Irbesartan Teva i natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym jeżeli wystąpią następujące objawy:

 • trudności w oddychaniu
 • obrzęk twarzy w okolicy warg i / lub języka
 • reakcje nadwrażliwości takie jak: wysypka, pokrzywka

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • jeśli u pacjenta występuje wysokie ciśnienie tętnicze krwi i cukrzyca typu 2 z chorobą nerek badanie krwi może wykazać zwiększone stężenie potasu

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • hiperkaliemia (podniesiony poziom potasu) w wynikach badań laboratoryjnych, szczególnie u osób z cukrzycą
 • zawroty głowy
 • nudności / wymioty
 • uczucie zmęczenia
 • bóle mięśniowo - szkieletowe
 • zwiększenie aktywności enzymu kinazy kreatynowej w osoczu 

U pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi i cukrzycą typu II, ze współistniejącą chorobą nerek:

 • ortostatyczne zawroty głowy (zawroty głowy występujące podczas zmiany pozycji ciała z siedzącej lub leżącej na stojącą)
 • hipotonia ortostatyczna (niskie ciśnienie tętnicze krwi podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej)
 • spadek stężenia hemoglobiny

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • przyspieszenie bicia serca
 • uderzenia gorąca
 • kaszel, biegunka
 • niestrawność/zgaga
 • zaburzenia seksualne (problemy ze sprawnością seksualną)
 • bóle w klatce piersiowej

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem terapii lekiem Irbesartan Teva należy poinformować lekarza w następujących przypadkach:

 • jeżeli występuje nasilona biegunka lub wymioty
 • jeżeli występują problemy z sercem
 • jeżeli występują zaburzenia czynności nerek  w tym choroby nerek spowodowane cukrzycą (dodatkowa konieczność kontrolowania czynności nerek oraz poziomu  niektórych elektrolitów - szczególnie poziomu potasu we krwi)    
 • przed planowym zabiegiem operacyjnym i zastosowaniem leków znieczulenia ogólnego
 • jeżeli w leczeniu nadciśnienia pacjent przyjmuje już leki wpływające na układ renina - angiotensyna - aldosteron (inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści receptora angiotensyny II lub aliskiren)
 • jeżeli pacjent jest leczony litem
 • jeżeli pacjent choruje na nadciśnienie naczynio - nerkowe
 • jeżeli występuje hiperkaliemia, czyli podniesiony poziom potasu w osoczu
 • jeżeli pacjent stosuje leki z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Irbesartan Teva a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie zaleca się stosowania Irbesartanu Teva w pierwszym trymestrze ciąży, natomiast w II i III trymestrze ciąży stosowanie leku jest przeciwwskazane (działa teratogennie na płód).

Irbesartan Teva a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Irbesartan Teva nie jest zalecany do stosowania u kobiet karmiących piersią. Lekarz prowadzący może zastosować inne leczenie, jeśli pacjentka zamierza karmić piersią, zwłaszcza gdy karmiony jest noworodek lub wcześniak.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. 

Nie należy łączyć stosowania leku Irbesartan Teva z następującymi lekami:

 • leki moczopędne oszczędzające potas i produkty potasu
 • leki zawierające aliskiren
 • leki z tzw. grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny lub / i leki będące antagonistami receptora angiotensyny II
 • leki zawierające lit
 • niektóre leki przeciwbólowe z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych

Irbesartan Teva z jedzeniem 

Irbesartan może być stosowany w czasie posiłku lub niezależnie od posiłków.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Irbesartan Teva a alkohol

Brak danych. 

Irbesartan Teva a prowadzenie pojazdów

Nie badano wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Jednakże rzadko podczas leczenia tym lekiem mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie zmęczenia. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Irbesartan Teva?

 • lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25oC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego