Kategorie

Irprestan (Irbesartanum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Irprestan?

Lek Irprestan zawiera substancję czynną irbesartan, która należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II i jest stosowana w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Podstawowe informacje

NazwaIrprestan
Nazwa międzynarodowaIrbesartanum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 75 mg
 • 150 mg
 • 300 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Irbesartan

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • kroskarmeloza sodowa
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • hypromeloza 15 cP
 • mannitol
 • stearynian magnezu
 • krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka tabletki:

 • hydroksypropyloceluloza
 • hypromeloza 3 cP
 • hypromeloza 50 cP
 • makrogol 6000
 • dwutlenek tytanu
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 56 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwnadciśnieniowe.

Zastosowanie

Leczenie nadciśnienia tętniczego.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na irbesartan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • II i III trymestr ciąży
 • cukrzyca lub zaburzenia czynności nerek leczona aliskirenem
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • wymioty lub biegunka
 • zaburzenia dotyczące nerek i serca
 • jeśli pacjent stosuje lek Irprestan z powodu choroby nerek spowodowanej cukrzycą
 • jeśli planowany jest zabieg chirurgiczny lub podanie znieczulenia 
 • ciąża
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często:

 • hiperkaliemia

Często:

 • zawroty głowy
 • nudności i wymioty
 • zmęczenie
 • zawroty głowy i niskie ciśnienie tętnicze podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej
 • ból stawów lub mięśni
 • zmniejszenie stężenia białka
Nie łączyć z
 • inhibitorami ACE lub aliskiren
 • suplementami potasu
 • zamiennikami soli kuchennej zawierających potas
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas 
 • litem
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Irprestan we wczesnym okresie ciąży oraz w po I trymestrze.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Irprestan podczas karmienia piersią.

Dzieci

Nie należy podawać leku Irprestan dzieciom w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jest mało prawdopodobne, aby lek Irprestan wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Irprestan?

Lek Irprestan zapobiega wiązaniu się angiotensyny II z receptorami w naczyniach krwionośnych, powodując ich rozszerzenie i obniżenie ciśnienia tętniczego. Lek Irprestan spowalnia pogarszanie się czynności nerek u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Irprestan?

Lek Irprestan jest stosowany u pacjentów dorosłych:

 • w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (samoistne nadciśnienie tętnicze)
 • w celu ochrony nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 oraz potwierdzonymi w badaniach laboratoryjnych zaburzeniami czynności nerek

Dawkowanie

Jak stosować lek Irprestan?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Irprestan przyjmuje się doustnie, podczas posiłku lub niezależnie od posiłku. Tabletki należy połykać popijając wystarczającą ilością płynu. Należy starać się przyjmować dawkę dobową codziennie o tej samej porze. Ważne jest, aby kontynuować stosowanie leku Irprestan tak długo, jak zaleci lekarz.

Pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym

 • zalecana dawka wynosi 150 mg jeden raz na dobę
 • można zwiększyć dawkę do 300 mg na dobę, w zależności od uzyskanych wartości ciśnienia tętniczego lub zastosować dodatkowo inny lek przeciwnadciśnieniowy
 • podczas rozpoczynania leczenia można rozważyć podanie leku w dawce 75 mg, zwłaszcza w przypadku pacjentów hemodializowanych i osób w podeszłym wieku, powyżej 75 lat

Pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 oraz współistniejącą chorobą nerek

 • zalecana dawka podtrzymująca w leczeniu współistniejącej choroby nerek wynosi 300 mg jeden raz na dobę

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie należy podawać leku Irprestan dzieciom w wieku poniżej 18 lat, ponieważ nie określono w pełni jego bezpieczeństwa i skuteczności.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, jednak należy rozważyć podanie mniejszej dawki początkowej (75 mg) u pacjentów poddawanych hemodializie.

Pacjenci w podeszłym wieku

Chociaż u pacjentów w wieku powyżej 75 lat należy rozważyć rozpoczęcie leczenia od dawki 75 mg, to zazwyczaj nie ma konieczności dostosowania dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Irprestan

W razie przypadkowego zażycia zbyt dużej ilości tabletek należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Może dojść do przedawkowania, którego objawami mogą być:

 • niedociśnienie
 • tachykardia
 • ewentualnie bradykardia

Pominięcie zastosowania leku

W razie pominięcia przyjęcia leku, nie należy stosować podwójnej dawki, w celu uzupełnienia tej, o której pacjent zapomniał. Należy pominąć zapomnianą dawkę leku i kontynuować ustalony schemat dawkowania.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Irprestan?

Nie należy stosować leku jeśli:

 • występuje nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • pacjentka jest w II lub III trymestrze ciąży, ponieważ lek stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku
 • pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Irprestan może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

U pacjentów przyjmujących irbesartan, zgłaszano rzadkie przypadki alergicznych reakcji skórnych (wysypka, pokrzywka), jak również miejscowego obrzęku twarzy, warg i języka.

W razie pojawienia się któregokolwiek z powyższych objawów lub wystąpienia duszności należy przerwać przyjmowanie leku Irprestan i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Bardzo często (mogą dotyczyć co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • hiperkaliemia (u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 oraz współistniejącą chorobą nerek)

Często (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • nudności i wymioty
 • zmęczenie
 • zawroty głowy i niskie ciśnienie tętnicze podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej
 • ból stawów lub mięśni
 • zmniejszenie stężenia białka

Niezbyt często (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • przyspieszenie czynności serca
 • nagłe zaczerwienienie twarzy
 • kaszel
 • biegunka
 • niestrawność, zgaga
 • zaburzenia seksualne
 • ból w klatce piersiowej

Częstotliwość nieznana:

 • uczucie wirowania
 • ból głowy
 • zaburzenia smaku
 • dzwonienie w uszach
 • kurcze mięśni
 • ból stawów i mięśni
 • zaburzenia czynności wątroby
 • zwiększenie stężenia potasu we krwi
 • zmniejszona liczba płytek krwi
 • zaburzenie czynności nerek i zapalenie małych naczyń krwionośnych
 • reakcja anafilaktyczna

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Irprestan należy omówić z lekarzem jeśli:

 • występują nasilone wymioty lub biegunka
 • występują zaburzenia dotyczące nerek i serca
 • pacjent stosuje lek Irprestan z powodu choroby nerek spowodowanej cukrzycą
 • planowany jest zabieg chirurgiczny lub podanie znieczulenia
 • pacjent przyjmuje którykolwiek z leków na przykład enalapryl, lizynopryl, ramipryl, w szczególności jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą lub jeśli przyjmuje aliskiren
 • pacjenta jest w ciąży lub ją planuje

Zmniejszenie objętości wewnątrznaczyniowej

U pacjentów ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową i  niedoborem sodu, spowodowanymi intensywnym leczeniem odwadniającym, ograniczeniem podaży soli w diecie, biegunką lub wymiotami może wystąpić objawowe niedociśnienie tętnicze, zwłaszcza po podaniu pierwszej dawki.

Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe

U pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki istnieje zwiększone ryzyko ciężkiego niedociśnienia tętniczego i wystąpienia niewydolności nerek podczas leczenia produktami leczniczymi wpływającymi na układ renina -angiotensyna -aldosteron.

Zaburzenia czynności nerek i stan po przeszczepieniu nerki

W przypadku stosowania produktu leczniczego Irprestan u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, zaleca się okresowe kontrolowanie stężenia potasu i kreatyniny w surowicy krwi. Brak doświadczeń dotyczących stosowania irbesartanu u pacjentów po niedawno przebytym przeszczepieniu nerki.

Hiperkaliemia

Podczas leczenia produktem leczniczym Irprestan może wystąpić hiperkaliemia, zwłaszcza u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, z jawną proteinurią spowodowaną chorobą nerek o podłożu cukrzycowym i niewydolnością serca.

Zwężenie zastawki aorty i zastawki dwudzielnej, kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory

Podobnie jak w przypadku innych leków rozszerzających naczynia krwionośne, wskazana jest szczególna ostrożność u pacjentów ze zwężeniem zastawki aorty lub zastawki dwudzielnej, lub z kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Irprestan a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza że może być w ciąży powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy rozpoczynać leczenia antagonistami receptora angiotensyny II w czasie ciąży. Zalecane jest zastosować leczenie innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi o ustalonym bezpieczeństwie stosowania w okresie ciąży.

Irprestan a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Irprestan podczas karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Mogą być konieczne badania krwi w przypadku przyjmowania:

 • suplementów potasu, ponieważ mogą zwiększać jego stężenie w surowicy
 • zamienników soli kuchennej zawierających potas
 • leków moczopędnych oszczędzających potas (takie jak niektóre diuretyki), ponieważ mogą nasilać hipotensyjne działanie irbesartanu
 • leków zawierających lit, ponieważ może dojść do zwiększenia stężenia litu w surowicy i wzrostu jego toksyczności
 • NLPZ, ponieważ może wystąpić osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego

Lekarz może zalecić zmianę dawki lub zastosować inne środki ostrożności jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE lub aliskiren.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Lek Irprestan może być stosowany podczas posiłku lub niezależnie po nim.

Irprestan a alkohol

Brak danych na temat łączenia leku z alkoholem.

W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Irprestan a prowadzenie pojazdów

Jest mało prawdopodobne, aby lek Irprestan wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, jednakże rzadko mogą pojawić się zawroty głowy lub uczucie zmęczenia.

Jeśli objawy się nasilą, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Irprestan?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego