Kategorie

Ivabrodine Genoptim (Ivabradinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Ivabrodine Genoptim?

Ivabradyna jest substancją czynną w postaci tabletek 5 mg, 7,5 mg. Lek stosuje się w stabilnej dławicy piersiowej. przewlekłej niewydolności serca.

Podstawowe informacje

NazwaIvabrodine Genoptim
Nazwa międzynarodowaIvabradinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 7,5 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Iwabradyna

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • laktoza bezwodna
 • maltodekstryna
 • krospowidon
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletki:

 • hypromeloza
 • polidekstroza
 • dwutlenek tytanu
 • talk
 • maltodekstryna/dekstryna
 • triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych
 • tlenek żelaza żółty
 • czerwony tlenek żelaza
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 56 tabletek
 • 98 tabletek
Działanie / właściwości
 • przeciwdławicowe
 • przeciwniedokrwienne
Zastosowanie

Zmniejszenie częstości pracy serca poprzez wybiórcze i swoiste działanie.

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • częstość pracy serca w spoczynku przed leczeniem poniżej 70 uderzeń na minutę
 • wstrząs kardiogenny
 • świeży zawał mięśnia sercowego
 • ciężkie niedociśnienie
 • ciężka niewydolność wątroby
 • zespół chorego węzła zatokowego
 • blok zatokowo-przedsionkowy
 • niestabilna lub ostra niewydolność serca
 • konieczność stosowania stymulatora serca
 • niestabilna dławica piersiowa
 • blok przedsionkowo-komorowy trzeciego stopnia
 • jednoczesne stosowanie z silnymi inhibitorami cytochromu
 • jednoczesne stosowanie z werapamilem lub diltiazemem
 • ciąża, laktacja oraz leczenie u kobiet w wieku rozrodczym
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • pacjent ma objawową przewlekłą stabilną dławicą piersiową
 • pacjent z małą częstością akcji serca
 • wystepują zaburzenia rytmu serca
 • występują migotania przedsionków lub inne zaburzenia rytmu serca
 • pacjenct z przewlekłą niewydolnością serca
 • stosowanie w skojarzeniu z antagonistami wapnia
 • stosowania iwabradyny w skojarzeniu z azotanami
 • stosowanie bezpośrednio po wystąpieniu udaru mózgu
 • nie należy stosować u pacjentów z barwnikowym zwyrodnieniem siatkówki
 • pacjent choruje na niedociśnieniem
 • u pacjentów z wrodzonym zespołem długiego odstępu QT albo przyjmujących leki wydłużające odstęp QT
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (dotyczyć mogą wiecej niż 1 na 10 osób):

 • zaburzenia widzenia
 • bradykardia
Nie łączyć z
 • produktami leczniczymi stosowanymi w leczeniu chorób układu krążenia
 • lekami moczopędnymi
 • inhibitorami
 • lekami przeciwgrzybicznymi
 • jednoczesnym piciem soku grejpfrutowego
 • lekami pobudzającymi
 • preparatami dziurawca zwyczajnego
Ciąża

Brak danych lub istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania iwabradyny u kobiet w ciąży. Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane. 

Karmienie piersią

Iwabradyna przenika do mleka dlatego stosowanie iwabradyny jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią. Kobiety wymagające leczenia iwabradyną powinny przestać karmić piersią i wybrać inny sposób karmienia dziecka.

Dzieci

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania iwabradyny w leczeniu przewlekłej niewydolności serca u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Iwabradyna może powodować przemijające zaburzenia widzenia w sytuacjach gdy może dojść do nagłych zmian natężenia światła, szczególnie podczas prowadzenia pojazdów w nocy. Iwabradyna nie ma wpływu na zdolność obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ivabradine Genoptin?

Iwabradyna jest lekiem o swoistym działaniu zmniejszającym częstość pracy serca. Polega na swoistym, zależnym od dawki zmniejszeniu częstości pracy serca. Działa przeciwdławicowo i przeciwniedokrwiennie. Iwabradyna jest szybko uwalniana z tabletek i jest dobrze rozpuszczalna w wodzie a wchłania się szybko i prawie całkowicie po podaniu doustnym.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ivabradine Genoptim?

Stosuje się w leczeniu objawowe przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej

 • u dorosłych z chorobą niedokrwienną serca, z prawidłowym rytmem zatokowym oraz z częstością akcji serca ≥70 uderzeń na minutę
 • u dorosłych z nietolerancją lub z przeciwwskazaniem do stosowania leków betaadrenolitycznych
 • w skojarzeniu z lekami beta-adrenolitycznymi u pacjentów, których nie udaje się skutecznie leczyć optymalną dawką leku beta-adrenolitycznego

Leczenie przewlekłej niewydolności serca 

 • w przewlekłej niewydolności serca stopnia II do IV
 • z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z rytmem zatokowym, u których częstość akcji serca wynosi ≥75 uderzeń na minutę
 • w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z lekiem 2 beta-adrenolitycznym, lub gdy terapia lekiem beta-adrenolitycznym jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane

Dawkowanie

Jak stosować lek Ivabradine Genoptim?

Lek stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie watpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceuta.

Tabletki należy przyjmować doustnie, dwa razy na dobę, tj. jedną tabletkę rano i jedną wieczorem, podczas posiłków. W celu zapewnienia różnych dawek, dostępne są tabletki powlekane zawierające 5 mg i 7,5 mg iwabradyny.

Leczenie objawowe przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej:

 • dostosowanie dawkowania po dokonaniu serii pomiarów częstości akcji serca, badania EKG lub 24-godzinnego monitorowania w warunkach ambulatoryjnych
 • dawka początkowa iwabradyny nie powinna przekraczać 5 mg dwa razy na dobę u pacjentów w wieku poniżej 75 lat
 • po trzech do czterech tygodni leczenia, jeśli u pacjenta wciąż występują objawy, jeśli dawka początkowa jest dobrze tolerowana i gdy częstość akcji serca w spoczynku wynosi powyżej 60 uderzeń na minutę, dawkę można zwiększyć do kolejnej wyższej dawki u pacjentów otrzymujących 2,5 mg dwa razy na dobę lub 5 mg dwa razy na dobę
 • dawka podtrzymująca nie powinna przekraczać 7,5 mg dwa razy na dobę. Jeśli w ciągu trzech miesięcy po rozpoczęciu leczenia nie ma poprawy i objawy dławicy piersiowej utrzymują się, terapię iwabradyną należy przerwać.
 • należy rozważyć przerwanie leczenia, jeśli reakcja odnośnie objawów jest tylko ograniczona oraz kiedy nie ma klinicznie istotnego zmniejszenia częstości akcji serca w spoczynku w ciągu trzech miesięcy
 • w czasie leczenia częstość akcji serca w spoczynku zmniejsza się poniżej 50 uderzeń na minutę lub pacjent odczuwa objawy związane z bradykardią takie jak zawroty głowy, uczucie zmęczenia lub niedociśnienie, dawkowanie należy stopniowo zmniejszyć do najmniejszej dawki 2,5 mg dwa razy na dobę (dwa razy na dobę po pół tabletki 5 mg)
 • po zmniejszeniu dawki należy monitorować częstość akcji serca
 • należy przerwać leczenie, jeżeli częstość akcji serca utrzymuje się poniżej 50 uderzeń na minutę lub jeśli pomimo zmniejszenia dawki utrzymują się objawy bradykardii

Leczenie przewlekłej niewydolności serca:

 • leczenie należy rozpoczynać tylko u pacjentów ze stabilną niewydolnością serca
 • zalecana dawka początkowa iwabradyny wynosi 5 mg dwa razy na dobę
 • po dwóch tygodniach leczenia dawkę można zwiększyć do 7,5 mg dwa razy na dobę, jeśli częstość akcji serca w spoczynku wynosi stale powyżej 60 uderzeń na minutę, lub zmniejszyć do 2,5 mg dwa razy na dobę (pół tabletki o mocy 5 mg dwa razy na dobę)
 • jeśli częstość akcji serca wynosi od 50 do 60 uderzeń na minutę, należy utrzymać dawkę 5 mg dwa razy na dobę. Jeśli podczas leczenia częstość akcji serca w spoczynku zmniejszy się trwale do poniżej 50 uderzeń na minutę lub u pacjenta występują objawy związane z bradykardią, u pacjentów otrzymujących 7,5 mg dwa razy na dobę lub 5 mg dwa razy na dobę dawkę należy zmniejszyć
 • jeśli częstość akcji serca w spoczynku zwiększy się trwale do powyżej 60 uderzeń na minutę, u pacjentów otrzymujących 2,5 mg dwa razy na dobę lub 5 mg dwa razy na dobę dawkę można zwiększyć
 • leczenie musi być przerwane, jeśli częstość akcji serca wynosi stale poniżej 50 uderzeń na minutę lub utrzymują się objawy bradykardii

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku 75 lat i powyżej należy:

 • zastosowanie mniejszej dawki początkowej leku (2,5 mg dwa razy na dobę, tzn. pół tabletki o mocy 5 mg dwa razy na dobę)
 • dawkę można 3 zwiększać w razie potrzeby

Zaburzenie czynności nerek:

Nie jest wymagana zmiana dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek i klirensem kreatyniny powyżej 15 ml/min. Brak jest dostępnych danych dotyczących stosowania leku u pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 15 ml/min. W tej grupie pacjentów iwabradynę należy stosować ze szczególną ostrożnością.

Zaburzenie czynności wątroby:

Nie jest wymagana zmiana dawkowania u pacjentów z lekkim zaburzeniem czynności wątroby. Należy zachować ostrożność podczas stosowania iwabradyny u pacjentów z umiarkowanie nasilonym zaburzeniem czynności wątroby.

 • iwabradyna jest przeciwwskazana u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ponieważ należy spodziewać się znacznego zwiększenia narażenia układowego

Dzieci i młodzież:

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania iwabradyny w leczeniu przewlekłej niewydolności serca u dzieci w wieku poniżej 18 lat i nie można przedstawić zaleceń dotyczących dawkowania. 

Przedawkowanie:

 • może prowadzić do ciężkiej i przedłużającej się bradykardii
 • ciężką bradykardię należy leczyć objawowo, w specjalistycznym oddziale
 • w razie wystąpienia bradykardii ze słabą tolerancją hemodynamiczną należy rozważyć zastosowanie leczenia objawowego, w tym dożylne podanie produktów leczniczych o działaniu pobudzającym receptory beta, na przykład izoprenaliny
 • w razie konieczności należy zastosować okresowo sztuczną elektrostymulację serca

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ivabradine Genoptim?

Lek Ivabradine Genoptin nie należy stosować gdy:

 • wystepuje nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • u pacjenta zwiekszona jest częstość pracy serca w spoczynku i przed leczeniem wynosi poniżej 70 uderzeń na minutę
 • u pacjenta nastąpił wstrząs kardiogenny
 • przy świeżym zawale mięśnia sercowego
 • gdy pacjent ma ciężkie niedociśnienie (<90/50 mm Hg)
 • u pacjenta z ciężką niewydolnością wątroby
 • pacjent ma zespół chorego węzła zatokowego
 • ma blok zatokowo-przedsionkowy
 • pacjent choruje na niestabilną lub ostrą niewydolność serca
 • gdy jest konieczność stosowania stymulatora serca (częstość akcji serca narzucona wyłącznie przez stymulator serca)
 • pacjent z niestabilną dławicą piersiową
 • występuje u pacjenta blok przedsionkowo-komorowy trzeciego stopnia
 • przy jednoczesnym stosowaniu z silnymi inhibitorami cytochromu, takimi jak: azolowe pochodne przeciwgrzybicze (ketokonazol, itrakonazol)
 • stosowanie antybiotyków makrolidowych (klarytromycyna, erytromycyna podawana doustnie, jozamycyna, telitromycyna)
 • pacjent ma inhibitory proteazy HIV (nelfinawir, rytonawir)
 • stosowanie nefazodonu
 • jednocześnie stosuje werapamil lub diltiazemem, które są umiarkowanymi inhibitorami  o właściwościach zmniejszania częstości akcji serca
 • ciąża
 • pacjentki w czasie laktacji
 • u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują odpowiednich metod zapobiegania ciąży

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek Ivabradina Genoptim może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystepują one u każdej osoby.

Bardzo częste (1 na 10 osób):

 • zaburzenia widzenia (wrażenie widzenia silnego światła)
 • bradykardia

Często (1 na 100 osób):

 • ból głowy, zazwyczaj podczas pierwszego miesiąca leczenia
 • zawroty głowy, prawdopodobnie związane z bradykardią
 • niewyraźne widzenie
 • bradykardia
 • blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia (wydłużony odstęp PQ w zapisie EKG)
 • dodatkowe skurcze komorowe
 • migotanie przedsionków
 • niekontrolowane ciśnienie tętnicze

Niezbyt często (1 na 1000 osób):

 • eozynofilia
 • zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi
 • omdlenie, prawdopodobnie związane z bradykardią
 • podwójne widzenie
 • osłabione widzenie
 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • kołatanie serca
 • dodatkowe skurcze nadkomorowe
 • niedociśnienie, prawdopodobnie związane z bradykardią
 • duszność
 • nudności
 • zaparcia
 • biegunka
 • ból brzucha
 • obrzęk naczynioruchowy
 • wysypka
 • kurcze mięśni
 • astenia, prawdopodobnie związana z bradykardią
 • zmęczenie, prawdopodobnie związane z bradykardią
 • zwiększone stężenie kreatyniny we krwi
 • wydłużenie odstępu QT w badaniu EKG

Rzadko (1 na 10 000 osób):

 • złe samopoczucie, prawdopodobnie związane z bradykardią
 • blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia i trzeciego stopnia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza lub farmaceutę jesli:

Ostrzeżenia specjalne:

 • jest wskazana tylko w leczeniu objawowym przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej, ponieważ nie wpływa korzystnie na sercowo-naczyniowe punkty końcowe (np. zawał mięśnia sercowego lub zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych)

Mierzenie częstości akcji serca:

 • należy rozważyć dokonanie serii pomiarów częstości akcji serca, EKG lub 24-godzinnego monitorowania w warunkach ambulatoryjnych. Odnosi się to również do pacjentów z małą częstością akcji serca, szczególnie, gdy częstość akcji serca zmniejsza się poniżej 50 uderzeń na minutę, lub po zmniejszeniu dawki

Zaburzenia rytmu serca:

 • iwabradyna nie jest skuteczna w leczeniu lub zapobieganiu zaburzeniom rytmu serca i prawdopodobnie traci ona skuteczność w razie wystąpienia tachyarytmii (np. częstoskurczu komorowego lub nadkomorowego)
 • nie zaleca się stosowania iwabradyny u pacjentów z migotaniem przedsionków lub innymi zaburzeniami rytmu serca zakłócającymi czynność węzła zatokowego
 • u pacjentów leczonych iwabradyną zwiększa się ryzyko wystąpienia migotania przedsionków (migotanie przedsionków było częstsze u pacjentów stosujących jednocześnie amiodaron lub silne leki przeciwarytmiczne klasy)
 • zaleca się regularną kontrolę kliniczną pacjentów leczonych iwabradyną w celu obserwacji wystąpienia migotania przedsionków (utrwalonego lub napadowego)
 • należy poinformować pacjentów o objawach przedmiotowych i podmiotowych migotania przedsionków oraz poradzić, aby skontaktowali się z lekarzem w przypadku ich wystąpienia
 • jeśli podczas terapii wystąpi migotanie przedsionków, należy ponownie starannie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka kontynuowania leczenia iwabradyną

Pacjenci z przewlekłą niewydolnością serca z zaburzeniami przewodzenia śródkomorowego:

 • blok lewej odnogi pęczka Hisa, blok prawej odnogi pęczka Hisa, oraz z zaburzeniami synchronizacji komór należy starannie monitorować

U pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym drugiego stopnia:

 • iwabradyna nie jest zalecana u pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym drugiego stopnia

U pacjentów z małą częstością pracy serca:

 • nie należy rozpoczynać leczenia iwabradyną u pacjentów z częstością pracy serca w spoczynku wynoszącą przed leczeniem poniżej 70 uderzeń na minutę
 • jeżeli podczas leczenia częstość pracy serca w spoczynku zmniejszy się długotrwale poniżej 50 uderzeń na minutę lub pacjent odczuwa objawy związane z bradykardią, takie jak zawroty głowy, uczucie zmęczenia lub niedociśnienie, dawkę należy stopniowo zmniejszać

W skojarzeniu z antagonistami wapnia:

 • jednoczesne stosowanie iwabradyny w skojarzeniu z lekami z grupy antagonistów wapnia zmniejszającymi częstość pracy serca, takimi jak werapamil lub diltiazem, jest przeciwwskazane
 • nie ma potrzeby stosowania szczególnych środków ostrożności podczas stosowania iwabradyny w skojarzeniu z azotanami, antagonistami wapnia pochodnymi dihydropirydyny takimi jak amlodypina

Przewlekła niewydolność serca:

 • niewydolność serca musi być ustabilizowana przed rozważeniem leczenia iwabradyną
 • należy stosować z ostrożnością u pacjentów z niewydolnością serca IV stopnia ze względu na ograniczoną ilość danych

Udar mózgu:

 • nie zaleca się stosowania iwabradyny bezpośrednio po wystąpieniu udaru mózgu

Widzenie:

 • iwabradyna wpływa na czynność siatkówki
 • nie ma toksycznego wpływu długotrwałego leczenia iwabradyną na siatkówkę
 • należy rozważyć odstawienie leczenia w przypadku nieoczekiwanego pogorszenia wzroku
 • należy zachować ostrożność u pacjentów z barwnikowym zwyrodnieniem siatkówki

Specjalne środki ostrożności:

 • u pacjentów z niedociśnieniem lekkim do umiarkowanego należy stosować iwabradynę z zachowaniem ostrożności
 • lek jest przeciwwskazany do stosowania u pacjentów z ciężkim niedociśnieniem (ciśnienie tętnicze krwi <90/50 mm Hg)

Migotanie przedsionków – zaburzenia rytmu serca:

 • wykonanie kardiowersji elektrycznej w trybie planowym należy rozważyć po 24 godzinach od przyjęcia ostatniej dawki iwabradyny

Stosowanie u pacjentów z wrodzonym zespołem długiego odstępu QT albo przyjmujących leki wydłużające odstęp QT:

 • należy unikać stosowania iwabradyny u pacjentów z wrodzonym zespołem długiego odstępu QT lub przyjmujących leki wydłużające odstęp QT
 • jeżeli jest konieczne, należy ściśle monitorować czynność serca. Zmniejszenie częstości akcji serca spowodowane przez iwabradynę.
 • może nasilić wydłużenie odstępu QT, co może powodować wystąpienie ciężkich arytmii

Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym wymagający modyfikacji leczenia nadciśnienia:

 • jeśli u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca leczonych iwabradyną są dokonywane modyfikacje terapii, należy regularnie monitorować ciśnienie tętnicze

Substancje pomocnicze:

 • ponieważ tabletki zawierają laktozę, pacjenci z rzadką, dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ivabrodine Genoptim a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych lub istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania iwabradyny u kobiet w ciąży a potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane. Z tego powodu stosowanie iwabradyny jest przeciwwskazane w ciąży. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować podczas leczenia odpowiednie metody zapobiegania ciąży. Lek nie ma wpływu na płodność.

Ivabrodine Genoptim a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastoswaniem tego leku.

Iwabradyna przenika do mleka i dlatego stosowanie jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią. Kobiety wymagające leczenia iwabradyną powinny przestać karmić piersią i wybrać inny sposób karmienia dziecka.

Interakcje

Lekarz powinien zostać poinformowany o wszystkich ostatnio i obecnie stosowanych lekach, oraz o tych które pacjent zamierza przyjmować.

Jednoczesne stosowanie niezalecane jeśli:

 • produkty lecznicze wydłuża odstęp QT i stosowane są w leczeniu chorób układu krążenia (np. chinidyna, dyzopiramid, beprydyl, sotalol, ibutylid, amiodaron
 • stosuje się leki w leczeniu chorób innych układów (np. pimozyd, zyprazydon, sertyndol, meflochina, halofantryna, pentamidyna, cyzapryd, erytromycyna podana dożylnie)
 • stosuje się leki w leczeniu chorób układu krążenia lub innych układów z iwabradyną, ponieważ zmniejszenie częstości pracy serca może nasilać wydłużenie odstępu QT

Jednoczesne stosowanie z zachowaniem ostrożności

 • leki moczopędne zwiększające wydalanie potasu (tiazydowe leki moczopędne i pętlowe leki moczopędne)
 • hipokaliemia może zwiększać ryzyko arytmii ponieważ iwabradyna może powodować bradykardię

Interakcje farmakokinetyczne

 • Cytochrom P450 3A4 (CYP3A4) Iwabradyna jest metabolizowana wyłącznie przez CYP3A4 i jest bardzo słabym inhibitorem tego izoenzymu. Wykazano, że iwabradyna nie ma wpływu na metabolizm innych substratów.
 • Inhibitory CYP3A4 oraz substancje o działaniu pobudzającym ten izoenzym mogą wykazywać interakcje z iwabradyną oraz wpływać na jej metabolizm i farmakokinetykę w stopniu istotnym klinicznie
 • interakcje między poszczególnymi lekami wykazały, że inhibitory CYP3A4 zwiększają stężenia iwabradyny w osoczu, natomiast substancje o działaniu pobudzającym ten izoenzym zmniejszają te stężenia

Jednoczesne stosowanie przeciwwskazane

 • przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie iwabradyny z silnymi inhibitorami CYP3A4, takimi jak azolowe pochodne przeciwgrzybicze (ketokonazol, itrakonazol)
 • antybiotyki makrolidowe (klarytromycyna, erytromycyna podawana doustnie, jozamycyna, telitromycyna)
 • inhibitory proteazy HIV (nelfinawir, rytonawir) i nefazodon

Jednoczesne stosowanie iwabradyny w skojarzeniu z tymi lekami jest przeciwwskazane

 • sok grejpfrutowy: jednoczesne picie soku grejpfrutowego i stosowanie iwabradyny zwiększa dwukrotnie narażenie na iwabradynę

Jednoczesne stosowanie ze szczególną ostrożnością

 • Inhibitory CYP3A4 o umiarkowanie silnym działaniu: można rozważyć jednoczesne stosowanie iwabradyny z innymi inhibitorami CYP3A4 o umiarkowanie silnym działaniu (np. flukonazolem)
 • leki pobudzające CYP3A4: leki pobudzające CYP3A4 (w tym ryfampicyna, barbiturany, fenytoina, Hypericum perforatum [preparaty dziurawca zwyczajnego]) mogą zmniejszać narażenie na iwabradynę i jej działanie
 • podczas jednoczesnego stosowania produktów leczniczych pobudzających CYP3A4 może być konieczne dostosowanie dawki iwabradyny
 • z preparatem dziurawca zwyczajnego. Należy ograniczyć stosowanie preparatów dziurawca zwyczajnego podczas leczenia iwabradyną.

Inne leki stosowane jednocześnie:

 • inhibitory pompy protonowej (omeprazol, lanzoprazol), syldenafil, inhibitory reduktazy HMG-CoA (symwastatyna)
 • antagoniści wapnia z grupy pochodnych dihydropirydyny (amlodypina, lacydypina)
 • digoksyna i warfaryna
 • ponadto nie stwierdzono klinicznie znamiennego wpływu iwabradyny na właściwości farmakokinetyczne symwastatyny, amlodypiny, lacydypiny, właściwości farmakokinetyczne oraz farmakodynamiczne digoksyny i warfaryny, oraz na właściwości farmakodynamiczne kwasu acetylosalicylowego
 • bez obaw dotyczących bezpieczeństwa: inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści angiotensyny II, beta-adrenolityki, leki moczopędne, antagoniści aldosteronu, krótko i długo działające azotany, inhibitory reduktazy HMG-CoA, fibraty, inhibitory pompy protonowej, doustne leki przeciwcukrzycowe, kwas acetylosalicylowy i inne produkty lecznicze o działaniu przeciwpłytkowym

Dzieci i młodzież

Badania dotyczące interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ivabrodine Genoptim a alkohol

Brak danych.

Ivabrodine Genoptim a prowadzenie pojazdów

Mogą wystąpić przypadki zaburzonej zdolności prowadzenia pojazdów ze względu na objawy dotyczące wzroku. Iwabradyna może powodować przemijające zaburzenia widzenia, głównie w postaci wrażenia widzenia silnego światła. Należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia takich zaburzeń widzenia podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, w sytuacjach gdy może dojść do nagłych zmian natężenia światła, szczególnie podczas prowadzenia pojazdów w nocy. Lek nie ma wpływu na zdolność obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ivabradine Genoptim?

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego