Kategorie

Ivipril (Ramiprilum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Ivipril?

Lek Ivipril zawiera substancję czynną nazywaną ramiprylem. Należy on do grupy leków zwanych inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę. Stosuje się go w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz niewydolności serca.

Podstawowe informacje

NazwaIvipril
Nazwa międzynarodowaRamiprilum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2,5 mg
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Ramipryl

Skład - substancje pomocnicze
 • wodorowęglan sodu
 • laktoza jednowodna
 • kroskakarmeloza sodowa
 • skrobia żelowana kukurydziana
 • sodu stearylofumaran
 • żółty tlenekżelaza
 • czerwony tlenek żelaza
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek w blistrze
 • 30 tabletek w blistrze
 • 50 tabletek w blistrze
Działanie / właściwości
 • obniża ciśnienie krwi
 • poprawia wydolność serca
Zastosowanie
 • w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego
 • zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu
 • zmniejszenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia czynności nerek
 • w leczeniu choroby serca
 • po przebytym zawale serca powikłanym niewydolnością serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na ramipryl, jakikolwiek inny inhibitor ACE lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ivipril 
 • u pacjenta wystąpiła ciężka reakcja alergiczna nazywana „obrzękiem naczynioruchowym”
 • jeśli pacjent poddawany jest dializoterapii lub innemu rodzajowi filtracji krwi
 • w czasie ostatnich 6 miesięcy ciąży
 • ciśnienie tętnicze jest bardzo niskie lub niestabilne
 • jeżeli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli stwierdzono zaburzenia dotyczące serca, wątroby lub nerek
 • gdy planowane jest leczenie odczulające na jad pszczół lub os
 • gdy planowane jest podanie leków znieczulających podczas zabiegów operacyjnych lub stomatologicznych
 • jeśli w badaniach krwi stwierdzono duże stężenie potasu
 • jeśli pacjent przyjmuje leki które mogą obniżać stężenie sodu we krwi
 • gdy stwierdzono kolagenozę naczyń, taką jak twardzina skóry lub toczeń rumieniowaty układowy
 • nie zaleca się stosowania leku Ivipril w pierwszych 3 miesiącach ciąży
 • nie należy stosować go powyżej 3 miesiąca ciąży, ponieważ może poważnie zaszkodzić dziecku
 • gdy pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi
 • jeśli pacjent przyjmuje leki takie jak temsyrolimus, ewerolimus, sirolimus lub wildagliptynę, ponieważ zwiększają one ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego
 • jeśli pacjent przyjmuje sartany – na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan, zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (może dotyczyć mniej niż 1 na 10 pacjentów)

 • ból głowy lub uczucie zmęczenia zawroty głowy
 • niedociśnienie
 • zapalenie zatok lub zapalenie oskrzeli
 • duszność
 • bóle brzucha
 • biegunka
 • niestrawność
 • nudności lub wymioty
 • wysypka skórna
 • ból w klatce piersiowej
 • kurcze lub ból mięśni
 • zbyt duże stężenie potasu we krwi
Nie łączyć z
 • lekami przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi 
 • lekami przeciwnowotworowymi (stosowane w chemioterapii)
 • lekami stosowanymi w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionych narządów
 • preparatami złożonymi stosowanymi w leczeniu zakażeń bakteryjnych
 • lekami rozrzedzające krew
 • lekami steroidowymi stosowanymi w leczeniu stanu zapalnego
 • lekami przeciwcukrzycowymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii, takimi jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina
 • lekami moczopędnymi
 • lekiami, które mogą zwiększyć stężenie potasu we krw
 • allopurinolem
 • prokainamidem
 • temsyrolimusem, sirolimusem, ewerolimusem, wildagliptyną
 • lekami z grupy antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenem
 • litem
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Ivipril w ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Ivipril u matek karmiących piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Ivipril u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ponieważ bezpieczeństwo i skuteczność leku Ivipril nie zostały dotychczas ustalone.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas stosowania leku Ivipril mogą wystąpić zawroty głowy. Ryzyko ich wystąpienia jest wyższe na początku leczenia lub podczas zwiększenia dawki. Jeżeli występują zawroty głowy nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ivipril?

Lek Iprivil działa na zmniejszenie wytwarzania przez organizm substancji, które mogą zwiększać ciśnienie tętnicze. Rozluźnia i rozszerza naczynia krwionośne, co      ułatwienia sercu pompowania krwi do całego ciała.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ivipril?

Lek Ivipril stosuje się:

 • w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia)
 • w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu
 • w celu zmniejszenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia czynności nerek (zarówno u pacjentów z cukrzycą, jak i bez cukrzycy)
 • w leczeniu choroby serca, w przypadku której serce nie jest w stanie pompować krwi w ilości wystarczającej na potrzeby organizmu (niewydolność serca)
 • po przebytym zawale serca powikłanym niewydolnością serca

Dawkowanie

Jak stosować lek Ivipril?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego:

 • stosowana dawka początkowa wynosi 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę. Lekarz będzie zwiększał dawkę, aż do uzyskania kontroli ciśnienia tętniczego
 • dawka maksymalna wynosi 10 mg raz na dobę
 • jeżeli pacjent przyjmuje leki moczopędne, lekarz może zalecić przerwanie ich stosowania lub zmniejszenie dawki przed rozpoczęciem podawania leku Ivipril

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu:

 • stosowana dawka początkowa wynosi 2,5 mg raz na dobę. Lekarz może następnie zalecić zwiększenie dawki leku
 • zazwyczaj stosowana dawka wynosi 10 mg raz na dobę

Leczenie mające na celu spowolnienie lub opóźnienie pogarszania się czynności nerek :

 • leczenie może być rozpoczęte od dawki 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę. Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki
 • zazwyczaj stosowana dawka wynosi 5 mg lub 10 mg raz na dobę

Leczenie niewydolności serca :

 • stosowana dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz na dobę. Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki
 • zazwyczaj stosowana dawka leku wynosi 10 mg raz na dobę. Zaleca się jej podawanie w dwóch dawkach podzielonych

Leczenie po przebytym zawale serca:

 • stosowana dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz na dobę do 2,5 mg dwa razy na dobę. Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki
 • zazwyczaj stosowana dawka leku wynosi 10 mg raz na dobę. Zaleca się jej podawanie w dwóch dawkach podzielonych

Lek należy przyjmować doustnie, codziennie o tej samej porze. Tabletki należy połykać popijając płynem.

Pacjenci w podeszłym wieku :

Dawka początkowa powinna być niższa, a zwiększanie dawkowania powinno następować wolniej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ivipril

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się na oddział ratunkowy najbliższego szpitala. Nie wolno samemu prowadzić samochodu, należy poprosić kogoś o zawiezienie do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby lekarz wiedział jaki lek został przyjęty.

Pominięcie zastosowania leku Ivipril:

W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć następną dawkę o ustalonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ivipril?

Leku Ivipril nie należy stosować gdy:

 • stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ramipryl, jakikolwiek inny inhibitor ACE lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ivipril
 • nastąpią objawy reakcji uczuleniowej takie jak: wysypka, trudności w oddychaniu i przełykaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka
 • kiedykolwiek u pacjenta wystąpiła ciężka reakcja alergiczna nazywana „obrzękiem naczynioruchowym”, objawy to: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na rękach, stopach i gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęk wokół oczu i warg, trudności w oddychaniu i przełykaniu
 • pacjent jest poddawany dializoterapii lub innemu rodzajowi filtracji krwi. W zależności od użytego urządzenia, lek Ivipril może nie być odpowiednim lekiem dla pacjenta
 • stwierdzono chorobę nerek spowodowaną zmniejszonym dopływem krwi do nerek (zwężenie tętnicy nerkowej)
 • w czasie ostatnich 6 miesięcy ciąży
 • ciśnienie tętnicze jest bardzo niskie lub niestabilne. Lekarz zleci wykonanie odpowiednich badań
 • pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ivipril może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zaprzestać stosowania leku Ivipril i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub szpitalnym oddziałem ratunkowym, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • obrzęk twarzy, warg lub gardła, który utrudnia przełykanie lub oddychanie oraz świąd i wysypka. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej spowodowanej stosowaniem leku Ivipril
 • ciężkie reakcje skórne, w tym: wysypka, owrzodzenia jamy ustnej, nasilenie wcześniej istniejącej choroby skóry, zaczerwienienie, powstawanie pęcherzy lub złuszczanie się skóry (jak w zespole Stevensa-Johnsona, toksyczno-martwiczym oddzielaniu się naskórka lub rumieniu wielopostaciowym)

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią:

 • przyspieszona akcja serca, nierówne lub silniejsze bicie serca (kołatanie serca), ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej lub poważniejsze zaburzenia, w tym zawał serca i udar mózgu
 • duszność lub kaszel, mogą to być objawy zaburzeń dotyczących płuc
 • łatwe powstawanie siniaków, wydłużony czas krwawienia, wystąpienie jakiegokolwiek krwawienia (np. krwawienia z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub częstsze niż zazwyczaj zakażenia, ból gardła i gorączka, uczucie zmęczenia, omdlenie, zawroty głowy lub bladość skóry; mogą to być objawy zaburzeń krwi lub szpiku kostnego
 • silny ból żołądka mogący promieniować do pleców i może on być objawem zapalenia trzustki
 • gorączka, dreszcze, zmęczenie, utrata apetytu, ból żołądka, nudności, zażółcenie skóry lub białkówek oczu (żółtaczka); mogą to być objawy zaburzeń dotyczących wątroby, takich jak zapalenie lub uszkodzenie wątroby

Często ( może dotyczyć mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy lub uczucie zmęczenia
 • zawroty głowy; ich wystąpienie jest bardziej prawdopodobne na początku przyjmowania leku Ivipril lub po zwiększeniu dawki
 • omdlenie, niedociśnienie (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), zwłaszcza po szybkiej zmianie pozycji z leżącej na siedzącą lub stojącą
 • suchy męczący kaszel, zapalenie zatok lub zapalenie oskrzeli, duszność
 • bóle brzucha, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty wysypka skórna
 • ból w klatce piersiowej kurcze lub ból mięśni zbyt duże stężenie potasu we krwi

Niezbyt często (może dotyczyć mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zaburzenia równowagi (zawroty głowy)
 • świąd skóry i zaburzenia czucia, takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub cierpnięcie skóry (parestezje)
 • utrata lub zmiana odczuwania smaku
 • zaburzenia snu
 • uczucie przygnębienia, lęk, nerwowość lub niepokój
 • niedrożność nosa, trudności w oddychaniu lub nasilenie astmy
 • obrzęk jelit, nazywany „obrzękiem naczynioruchowym jelit”, objawiający się bólem brzucha, wymiotami i biegunką
 • zgaga, zaparcie lub suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • oddawanie większej niż zwykle ilości moczu w ciągu dnia
 • zwiększona potliwość utrata lub zmniejszenie apetytu (jadłowstręt)
 • przyspieszona lub nieregularna czynność serca
 • obrzęk rąk i nóg; może to być objawem nadmiaru wody w organizmie
 • nagłe zaczerwienienie twarzy
 • niewyraźne widzenie
 • ból stawów
 • gorączka
 • impotencja u mężczyzn, zmniejszenie popędu płciowego u mężczyzn i kobiet
 • zwiększenie liczby niektórych krwinek białych (eozynofilia) w badaniach krwi
 • zaburzenia czynności wątroby, trzustki lub nerek stwierdzone w badaniach krwi

Rzadko (może dotyczyć mniej niż​​​​​​​  1 na 1000 pacjentów):

 • uczucie drżenia lub dezorientacji
 • zaczerwienienie i obrzęk języka
 • nasilone łuszczenie się skóry, swędząca, grudkowa wysypka
 • zaburzenia dotyczące paznokci (np. utrata lub oddzielanie się paznokcia od łożyska)
 • wysypka skórna lub powstawanie siniaków
 • plamy na skórze i ziębnięcie kończyn
 • zaczerwienienie, swędzenie, obrzęk lub łzawienie oczu
 • zaburzenia słuchu i dzwonienie w uszach
 • uczucie osłabienia
 • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, krwinek białych lub płytek krwi, bądź stężenia hemoglobiny w badaniach krwi

Bardzo rzadko (może dotyczyć mniej niż​​​​​​​  1 na 10 000 pacjentów):

 • nadwrażliwość na światło słoneczne

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli nasili się lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni, którekolwiek z następujących działań niepożądanych:

 • trudności w koncentracji
 • obrzęk ust
 • zbyt mała ilość krwinek stwierdzona w badaniach krwi
 • zbyt niskie stężenie sodu we krwi
 • zagęszczenie moczu (ciemny kolor)
 • nudności, kurcze mięśni, dezorientacja; objawy te mogą być spowodowane niewłaściwym wydzielaniem hormonu antydiuretycznego (ADH).W przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem
 • zmiana koloru palców rąk i stóp pod wpływem zimna oraz mrowienie lub ból po ich rozgrzaniu (zespół Raynauda)
 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • spowolnione lub zaburzone reakcje
 • uczucie pieczenia
 • zmiana odczuwania zapachów
 • utrata włosów

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ivipril należy omówić to z lekarzem jeżeli:

 • stwierdzono zaburzenia dotyczące serca, wątroby lub nerek
 • w przypadku znacznej utraty soli lub płynów (z powodu wymiotów, biegunki, nadmiernego pocenia się, stosowania diety z ograniczeniem soli, przyjmowania leków moczopędnych przez dłuższy czas lub dializoterapii)
 • planowane jest leczenie odczulające na jad pszczół lub os
 • planowane jest podanie leków znieczulających podczas zabiegów operacyjnych lub stomatologicznych. Może być konieczne przerwanie stosowania leku Ivipril jeden dzień wcześniej, należy skonsultować się z lekarzem
 • w badaniach krwi stwierdzono duże stężenie potasu
 • pacjent przyjmuje leki lub występują u niego stany, które mogą obniżać stężenie sodu we krwi. Lekarz może zlecić regularne badania krwi, w szczególności w celu sprawdzenia stężenia sodu we krwi, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku
 • jeśli pacjent przyjmuje leki określane jako inhibitory mTOR (np. temsyrolimus, ewerolimus, sirolimus) lub wildagliptynę, ponieważ zwiększają one ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego (ciężkiej reakcji alergicznej)
 • stwierdzono kolagenozę naczyń, taką jak twardzina skóry lub toczeń rumieniowaty układowy
 • należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka sądzi, że jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę

Nie zaleca się stosowania leku Ivipril w pierwszych 3 miesiącach ciąży. Nie stosować go powyżej 3 miesiąca ciąży, ponieważ może poważnie zaszkodzić dziecku, 

 • pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi: antagonistę receptora na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan, zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą
 • aliskiren

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ivipril a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Ivipril w czasie pierwszych 12 tygodni ciąży i nie wolno stosować tego leku po 13 tygodniu ciąży, ponieważ stosowany podczas ciąży może wyrządzić znaczną szkodę dziecku. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania leku Ivipril, należy natychmiast poinformować lekarza. Przed zajściem w ciążę zaleca się zmianę leczenia na inny, odpowiedni do stosowania podczas ciąży lek.

Ivipril a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Ivipril u matek karmiących piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Ivipril może wpłynąć na działanie innych leków, jak również inne leki mogą wpłynąć na działanie leku Ivipril.

Mogą osłabić działanie leku Ivipril:

 • leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak ibuprofen lub indometacyna oraz kwas acetylosalicylowy
 • leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii, takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina. W takiej sytuacji należy kontrolować ciśnienie tętnicze

Mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych podczas stosowania leku Ivipril:

 • leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak ibuprofen lub indometacyna oraz kwas acetylosalicylowy
 • leki przeciwnowotworowe stosowane w chemioterapii
 • leki stosowane w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionych narządów, takie jak cyklosporyna leki moczopędne (diuretyki), takie jak furosemid
 • leki, które mogą zwiększyć stężenie potasu we krwi, takie jak spironolakton, triamteren, amiloryd, sole potasu, trimetoprim oraz jego połączenia z sufametoksazolem w preparatach złożonych (stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych) i heparyna (leki rozrzedzające krew)
 • leki steroidowe stosowane w leczeniu stanu zapalnego, takie jak prednizolon allopurynol (stosowany w celu zmniejszenia stężenia kwasu moczowego we krwi),
 • prokainamid (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca)
 • temsyrolimus (stosowany w leczeniu raka)
 • sirolimus, ewerolimus (stosowane w zapobieganiu odrzucenia przeszczepu)
 • wildagliptyna (stosowana w leczeniu cukrzycy typu 2

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i lub zastosować inne środki ostrożności, jeśli pacjent przyjmuje lek z grupy antagonistów receptora  lub aliskiren.

 Lek Ivipril może wpływać na działanie:

 • leków przeciwcukrzycowych (leki doustne oraz insulina). Lek Ivipril może zmniejszać stężenie cukru we krwi. Należy dokładnie kontrolować stężenie cukru we krwi w czasie stosowania leku Ivipril
 • litu(stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych). Lek Ivipril może zwiększać stężenie litu we krwi. Należy ściśle kontrolować stężenie litu w czasie stosowania leku Ivipril

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ivipril a alkohol

Spożywanie alkoholu wraz z lekiem Ivipril może spowodować zawroty głowy lub uczucie omdlewania. W razie wątpliwości dotyczących ilości alkoholu dozwolonych podczas przyjmowania leku Ivipril, należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ alkohol może wzmacniać działanie leków zmniejszających ciśnienie.

Ivipril a prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania leku Ivipril mogą wystąpić zawroty głowy. Ryzyko wystąpienia zawrotów głowy jest wyższe na początku leczenia lub podczas zwiększenia dawki. Jeżeli występują zawroty głowy nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ivipril?

 • należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego