Kategorie

Janumet (Sitagliptinum + Metformini hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Janumet?

Lek Janumet zawiera dwie różne substancje lecznicze sitagliptynę i metforminę. Jest stosowany w wyrównywaniu stężenia cukru we krwi w cukrzycy typu 2.

Podstawowe informacje

NazwaJanumet
Nazwa międzynarodowaSitagliptinum + Metformini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 50 mg + 850 mg
 • 50 mg + 1000 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna
 • sitagliptyna
 • metformina

 

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • powidon K 29/32
 • laurylosiarczan sodu
 • stearylowy fumaran sodu 

Otoczka tabletki :

 • polialkohol winylowy
 • makrogol 3350
 • talk
 • dwutlenek tytanu
 • czerwony tlenek żelaza
 • czarny tlenek żelaza
Dostępne opakowania
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
 • 50 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
 • 112 tabletek
 • 168 tabletek
 • 180 tabletek
 • 196 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwcukrzycowe

Zastosowanie

Lek Janumet stosowany wraz z dietą i ćwiczeniami fizycznymi, pomaga zmniejszyć stężenie cukru we krwi. Jest stosowany u pacjentów dorosłych w cukrzycy typu 2.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na sitagliptynę, metforminę, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • kwasica ketonowa w przebiegu cukrzycy 
 • śpiączka cukrzycowa
 • zaburzenia czynności nerek
 • ciężkie zakażenie lub odwodnienie
 • planowane wykonanie badania radiologicznego z podaniem donaczyniowo środka kontrastowego
 • ostatnio przebyty zawał serca lub ciężkie zaburzenia krążenia, takie jak wstrząs lub trudności z oddychaniem
 • choroby wątroby
 • nadmierne spożywanie alkoholu
 • karmienie piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroba trzustki (np. zapalenie trzustki)
 • występowanie kamieni żółciowych
 • uzależnienie od alkoholu 
 • bardzo wysoki poziom triglicerydów we krwi
 • cukrzyca typu 1
 • kwasica ketonowa 
 • kwasica mleczanowa -  należy zaprzestać przyjmowania leku Janumet i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem
 • reakcje alergiczne na sitagliptynę, metforminę lub lek Janumet 
 • jednoczesne stosowanie  pochodnej sulfonylomocznika lub insuliny, innych leków przeciwcukrzycowych
 • planowanie operacji w znieczuleniu ogólnym, podpajęczynówkowym lub zewnątrzoponowym
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 osoby na 10):

 • biegunka
 • nudności
 • wzdęcia
 • zaparcia
 • ból żołądka
 • wymioty
Nie łączyć z
 • kortykosteroidami
 • inhibitorami ACE ( leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi )
 • lekami moczopędnymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu astmy oskrzelowej (β-sympatykomimetyki)
 • środkami kontrastowymi zawierającymi jod lub lekami zawierającymi alkohol
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu dolegliwości żołądkowych, takie jak cymetydyna
 • digoksyną (stosowana w leczeniu zaburzeń rytmu serca i innych chorób serca)
Ciąża

Nie należy stosować tego leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować tego leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Leku Janumet nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 roku życia, ponieważ nie wiadomo, czy lek ten jest u nich bezpieczny i skuteczny.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Janumet wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Janumet?

Janumet zawiera dwie różne substancje lecznicze: 

 • sitagliptynę , która należy do grupy leków nazywanych inhibitorami DPP - 4 (inhibitorami dipeptydylopeptydazy - 4)
 • metforminę, należącą do grupy leków nazywanych biguanidami

Skojarzone działanie tych leków prowadzi do wyrównania stężenia cukru we krwi u dorosłych z cukrzycą typu 2.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Janumet?

Lek ten stosowany wraz z dietą i ćwiczeniami fizycznymi, pomaga zmniejszyć stężenie cukru we krwi.

Może być stosowany:

 • jako jedyny lek przeciwcukrzycowy
 • w połączeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (insuliną, pochodnymi sulfonylomocznika lub glitazonami)

Dawkowanie

Jak stosować lek Janumet?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletkę należy przyjąć doustnie dwa razy na dobę, podczas posiłków w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa rozstroju żołądka.

W celu kontrolowania stężenia cukru we krwi, lekarz może zwiększyć dawkę leku.

W trakcie stosowania tego leku należy kontynuować zalecaną przez lekarza dietę i zwracać uwagę na równomierne przyjmowanie węglowodanów w ciągu dnia.
Stosowanie tylko leku Janumet raczej nie prowadzi do nieprawidłowo małego stężenia cukru we krwi (hipoglikemii). 
Do małego stężenia cukru we krwi może dojść w przypadku stosowania leku Janumet wraz z pochodną sulfonylomocznika lub z insuliną, w takim przypadku lekarz
może zmniejszyć dawkę pochodnej sulfonylomocznika lub insuliny.


Czasem może być konieczność odstawienia leku na krótki okres:

 • gdy występują objawy, które mogą być związane z odwodnieniem (znaczna utrata płynów w organizmie), takie jak mdłości z ciężkimi wymiotami, biegunką lub gorączką  lub w przypadku znacznie mniejszego niż zwykle spożycia płynów
 • gdy jest planowana  operacja lub planowane jest donaczyniowe podanie środka kontrastowego, w celu badania radiologicznego

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Janumet:
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki tego leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. 
Należy udać się do szpitala, jeżeli wystąpią objawy kwasicy mleczanowej, takie jak:

 • uczucie zimna
 • dyskomfortu
 • ciężkie nudności lub wymioty
 • ból żołądka
 • niewyjaśniony spadek wagi
 • skurcze mięśni lub przyspieszony oddech

Pominięcie przyjęcia leku Janumet:
W razie pominięcia dawki, należy przyjąć ją tak szybko jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się pora zażycia następnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę i dalej przyjmować lek według zwykłego schematu. Nie należy stosować podwójnej dawki tego leku.

Przerwanie przyjmowania leku Janumet:
Nie należy przerywać stosowania tego leku bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Zaprzestanie stosowania leku Janumet może spowodować wzrost poziomu cukru we krwi. W celu utrzymania kontroli stężenia cukru we krwi, lek należy przyjmować tak długo, jak zaleci to lekarz.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Janumet?

Leku Janumet nie należy stosować gdy :

 • pacjent ma uczulenie na sitagliptynę lub metforminę, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • u pacjenta występuje kwasica ketonowa w przebiegu cukrzycy (powikłanie cukrzycy charakteryzujące się szybką utratą masy ciała, nudnościami lub wymiotami) lub pacjent jest w śpiączce cukrzycowej
 • u pacjenta stwierdzono choroby nerek
 • u pacjenta stwierdzono ciężkie zakażenie lub odwodnienie
 • u pacjenta planowane jest wykonanie badania radiologicznego z podaniem donaczyniowo środka kontrastowego                                                             Należy odstawić lek Janumet na czas badania oraz na 2 lub więcej dni, zgodnie z zaleceniami lekarza, w zależności od czynności nerek pacjenta.
 • w ostatnim czasie pacjent przeszedł zawał serca lub wystąpiły u niego ciężkie zaburzenia krążenia, takie jak wstrząs lub trudności z oddychaniem
 • u pacjenta stwierdzono choroby wątroby
 • pacjent spożywa nadmierne ilości alkoholu
 • pacjentka karmi piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Janumet może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zaprzestać stosowania leku Janumet i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub szpitalnym oddziałem ratunkowym, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • silny i uporczywy ból brzucha (w okolicy żołądka), mogący promieniować w kierunku pleców, z występowaniem nudności i wymiotów lub bez – mogą to być objawy zapalenia trzustki.
 • bardzo rzadko u pacjentów stosujących metforminę występował ciężki stan zwany kwasicą mleczanową (zbyt duże stężenie kwasu mlekowego we krwi).  Należy odstawić ten lek i natychmiast udać się do lekarza jesli pojawią się : nudności, wymioty, ból żołądka (ból brzucha), skurcze mięśni, niewyjaśniona utrata masy ciała, szybki oddech oraz uczucie zimna lub dyskomfortu
 • ciężka reakcja alergiczna, w tym wysypka, pokrzywka, pęcherze na skórze lub łuszczenie się skóry oraz obrzęu twarzy, warg, języka i gardła, który może powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu

U niektórych pacjentów przyjmujących metforminę po rozpoczęciu przyjmowania sitagliptyny występowały działania niepożądane:
Często (mogą występować nie częściej niż u 1 osoby na 10):

 • małe stężenie cukru we krwi 
 • nudności
 • wzdęcia
 • wymioty

Niezbyt często (mogą występować nie częściej niż u 1 osoby na 100):

 • ból żołądka 
 • biegunka
 • zaparcia
 • senność

U niektórych pacjentów po rozpoczęciu leczenia sitagliptyną w skojarzeniu z metforminą występowały:

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 osoby na 10):

 • biegunka
 • nudności
 • wzdęcia
 • zaparcia
 • ból żołądka lub wymioty
   

U niektórych pacjentów podczas stosowania leku Janumet jednocześnie z pochodną sulfonylomocznika (glimepiryd), występowały działania niepożądane:

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 osoby na 10): 

 • małe stężenie cukru we krwi

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 osoby na 10): 

 • zaparcia

U niektórych pacjentów w trakcie przyjmowania tego leku w skojarzeniu z pioglitazonem wystąpiły działania niepożądane:
Często (mogą występować nie częściej niż u 1 osoby na 10): 

 • obrzęk rąk lub nóg

U niektórych pacjentów w trakcie przyjmowania tego leku w skojarzeniu z insuliną wystąpiły działania niepożądane:
Bardzo często  (mogą występować częściej niż u 1 osoby na 10): 

 • małe stężenie cukru we krwi

Niezbyt często (mogą występować nie częściej niż u 1 osoby na 100): 

 • suchość w ustach
 • ból głowy

U niektórych pacjentów podczas stosowania samej wyłącznie sitagliptyny (jednej z substancji czynnych leku Janumet) lub podczas stosowania leku Janumet z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, występowały  działania niepożądane:

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 osoby na 10) : 

 • małe stężenie cukru we krwi
 • ból głowy
 • zakażenie górnych dróg oddechowych
 • niedrożny nos
 • katar i ból gardła 
 • zapalenie kości i stawów
 • ból ramion lub nóg

Niezbyt często  (mogą występować nie częściej niż u 1 osoby na 100): 

 • zawroty głowy 
 • zaparcia 
 • świąd

Częstość nieznana: 

 • choroby nerek (czasami wymagające dializy)
 • wymioty 
 • bóle stawów, bóle mięśni, bóle pleców
 • śródmiąższowe choroby płuc

U niektórych pacjentów po rozpoczęciu przyjmowania wyłącznie metforminy mogą wystapić działania niepożądane, które zwykle ustępują:
Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 osoby na 10) :

 • nudności 
 • wymioty
 • biegunka
 • ból żołądka i utrata apetytu

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 osoby na 10): 

 •  metaliczny smak

Bardzo rzadko  (nie częściej niż u 1 osoby na 10 000):

 • zmniejszone stężenie witaminy B12
 • zapalenie wątroby (choroba wątroby)
 • pokrzywka 
 • zaczerwienienie skóry (wysypka) lub świąd

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Janumet należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Nakeży poinformować lekarza jeśli :

 • u pacjenta występuje lub występowała choroba trzustki (np. zapalenie trzustki)
 • u pacjenta występują lub występowały kamienie żółciowe, pacjent jest uzależnieniny od alkoholu lub ma bardzo wysoki poziom triglicerydów we krwi
  (w tych przypadkach może zwiększyć ryzyko zapalenia trzustki) 
 • u pacjenta stwierdzono cukrzycę typu 1 (insulinozależną)
 • u pacjenta wystąpiła kwasica ketonowa (powikłanie cukrzycy z wysokim poziomem cukru we krwi, gwałtownym spadkiem wagi, nudnościami lub wymiotami)
 • u pacjenta wystąpiły niektóre z następujących objawów: odczuwanie zimna lub poczucie braku komfortu, ciężkie nudności lub wymioty, ból żołądka, niewyjaśniony spadek masy ciała, kurcze mięśniowe lub przyspieszony oddech
 • u pacjenta stwierdzono aktualnie lub w wywiadzie reakcje alergiczne na sitagliptynę, metforminę lub lek Janumet 
 • pacjent stosuje pochodną sulfonylomocznika lub insulinę, leki przeciwcukrzycowe jednocześnie z lekiem Janumet ponieważ może dojść do nadmiernego zmniejszenia stężenia cukru we krwi (hipoglikemii)
 • u pacjenta planowana jest operacja w znieczuleniu ogólnym, podpajęczynówkowym lub zewnątrzoponowym, może być konieczne odstawienie leku Janumet na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.

W trakcie stosowania leku Janumet, lekarz będzie kontrolował czynność nerek co najmniej raz w roku.
U osób w podeszłym wieku lub u osób z czynnością nerek na pograniczu normy, lub z ryzykiem pogorszenia czynności, nerek, kontrola czynności nerek będzie odbywała się częściej.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Janumet a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie należy stosować tego leku w okresie ciąży.

Janumet a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie należy stosować tego leku w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach i produktach leczniczych, także tych bez recepty, przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o tych, które pacjent planuje przyjmować.

Szczególnie należy poinformować o stosowaniu  :

 • kortykosteroidów (leków doustnych, inhalacji, zastrzyków stosowanych w leczeniu chorób związanych ze stanem zapalnym, takich jak astma lub zapalenie stawów )
 • inhibitorów ACE (leki  stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi)
 • leków moczopędnych (leki zwiększające wytwarzanie moczu)
 • β-sympatykomimetyków (leki stosowane w leczeniu astmy oskrzelowej)
 • środków kontrastowych zawierających jod lub leków zawierających alkohol
 • niektórych leków stosowanych w leczeniu dolegliwości żołądkowych, takich jak cymetydyna
 • digoksyny (stosowana w leczeniu zaburzeń rytmu serca i innych chorób serca), podczas przyjmowania leku Janumet z digoksyną należy kontrolować stężenie digoksyny we krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Janumet a alkohol

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku Janumet, ponieważ alkohol może zwiększać ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej.

Janumet a prowadzenie pojazdów

Lek ten nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Mogą jednak wystąpić  zawroty głowy i senności przy stosowaniu sitagliptyny, co może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.
Przyjmowanie tego leku jednocześnie z lekami nazywanymi pochodnymi sulfonylomocznika lub z insuliną może prowadzić do hipoglikemii, co może wpływać  na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn lub pracy bez bezpiecznego podparcia stóp.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Janumet?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 30°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego