Kategorie

Keppra koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (Levetiracetamum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Keppra koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji?

Keppra jest to lek zawierający substancję czynną lewetyracetam. Wykazuje działanie przeciwpadaczkowe. Produkt Keppra jest wskazany jako monoterapia w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką.

Podstawowe informacje

NazwaKeppra koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Nazwa międzynarodowaLevetiracetamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

100 mg/ ml

PostaćKoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Skład - substancja czynna

Lewetyracetam

Skład - substancje pomocnicze
 • octan sodu
 • kwas octowy lodowaty
 • chlorek sodu
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 10 fiolek 5 ml
 • 10 fiolek 5 ml
Działanie / właściwości

Przeciwpadaczkowe

Zastosowanie
 • monoterapia padaczki, terapia skojarzona z innymi lekami
 • leczenie napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych
 • leczenie napadów mioklonicznych
 • leczenie napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych
Przeciwwskazania

Uczulenie na substancję czynną preparatu lub którykolwiek ze składników leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby nerek
 • spowolnienie wzrostu lub przedwczesne dojrzewanie u dzieci przyjmujących lewetyracetam
 • występowanie napadów drgawkowych
 • myśli samobójcze lub o samookaleczeniu po zastosowaniu leku
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zapalenie błony śluzowej nosa i gardła
 • senność
 • bóle głowy

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • utrata apetytu
 • depresja, uczucie wrogości, agresja, lęk, bezsenność, nerwowość, drażliwość
 • drgawki, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, ospałość, drżenia
 • kaszel
 • biegunka, ból brzucha, niestrawność, wymioty, nudności
 • wysypka
 • zmęczenie
Nie łączyć z

Lekami przeczyszczającymi

Ciąża

Nie należy stosować leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku podczas karmienia piersią.

Dzieci

Lek może być stosowany u niemowląt i dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Na początku leczenia lub przy zmianie dawki może wystąpić senność, w takich przypadkach nie zaleca się prowadzenia pojazdów ani obsługi maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Keppra?

Dzięki zawartości substancji czynnej lewetyracetamu lek Keppra wykazuje działanie przeciwpadaczkowe. Lewetyracetam wywołuje ochronę przed drgawkami w wielu zwierzęcych modelach napadów padaczkowych częściowych i pierwotnie uogólnionych, nie działa drgawkotwórczo.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Keppra?

Lek Keppra jest stosowany w:

 • monoterapii padaczki, terapii skojarzona z innymi lekami
 • leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych
 • leczeniu napadów mioklonicznych
 • leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych

Dawkowanie

Jak stosować lek Keppra?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek podawany jest przez lekarza lub pielęgniarkę w postaci infuzji dożylnej rano i wieczorem, codziennie o tej samej porze. 

Zmiana postaci dożylnej do doustną lub odwrotnie może następować bezpośrednio, bez konieczności dostosowywania dawki.

Monoterapia

 • dorośli i młodzież od 16 lat: 1000 - 3000 mg na dobę
 • jeśli lek jest przyjmowany po raz pierwszy, przez 2 tygodnie lekarz zastosuje mniejszą dawkę, potem najmniejszą zazwyczaj stosowaną

Leczenie wspomagające

 • dorośli i młodzież w wieku 12-17 lat i masie ciała powyżej 50 kg: dawka 1000 - 3000 mg na dobę
 • dzieci w wieku 4 - 11 lat i młodzież w wieku 12-17 lat o masie poniżej 50 kg: 20 - 60 mg/ kg mc. na dobę 

Przerwanie stosowania leku Keppra

Nie należy przerywać leczenia, lek należy odstawiać stopniowo pod kontrolą lekarza.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Keppra?

Leku Keppra nie należy stosować w przypadku uczulenie na substancję czynną preparatu lub którykolwiek ze składników leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Keppra może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zapalenie błony śluzowej nosa i gardła
 • senność
 • bóle głowy

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • utrata apetytu
 • depresja, uczucie wrogości, agresja, lęk, bezsenność, nerwowość, drażliwość
 • drgawki, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, ospałość, drżenia
 • kaszel
 • biegunka, ból brzucha, niestrawność, wymioty, nudności
 • wysypka
 • zmęczenie

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby białych krwinek
 • zmniejszenie lub zwiększenie masy ciała
 • myśli i próby samobójcze, zaburzenia umysłowe omamy, uczucie złości, dezorientacja, napady paniki, chwiejność emocjonalna, pobudzenie
 • utrata pamięci, zapominanie, zaburzenia koordynacji ruchów, mrowienie, zaburzenia koncentracji
 • podwójne widzenie, niewyraźne widzenie
 • nieprawidłowe wyniki niektórych testów wątrobowych
 • utrata włosów
 • wyprysk, świąd
 • osłabienie i bóle mięśni
 • urazy

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • infekcja
 • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych i/ lub krwinek białych
 • samobójstwo, zaburzenia osobowości, zaburzenia myślenia
 • mimowolne skurcze mięśni twarzy, tułowia, kończyn, trudności w kontrolowaniu ruchów, hiperkinezja
 • zapalenie trzustki
 • zaburzenia czynności wątroby
 • nagłe pogorszenie czynności nerek
 • rozpad mięśni prążkowanych
 • pęcherze na skórze, ustach, powiekach i w okolicach narządów płciowych, wykwity skórne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Keppra należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli występuje:

 • choroba nerek
 • spowolnienie wzrostu lub przedwczesne dojrzewanie u dzieci przyjmujących lewetyracetam
 • występowanie napadów drgawkowych
 • myśli samobójcze lub o samookaleczeniu po zastosowaniu leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Keppra koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku w okresie ciąży. Chociaż lek nie wskazuje istotnie zwiększonego ryzyka dużych wrodzonych wad rozwojowych, jednak nie można całkowicie wykluczyć działania teratogennego.

Keppra koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Keppra podczas karmienia piersią. Lewetyracetam przenika do mleka kobiecego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Zgłaszano pojedyncze przypadki zmniejszonej skuteczności lewetyracetamu po jednoczesnym doustnym podaniu lewetyracetamu z makrogolem, osmotycznym lekiem przeczyszczającym. Dlatego nie należy przyjmować makrogolu doustnie na godzinę przed i godzinę po zastosowaniu lewetyracetamu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Keppra koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji a alkohol

Nie należy spożywać alkoholu w trakcie przyjmowania leku Keppra.

Keppra koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji a prowadzenie pojazdów

Na początku leczenia lub przy zmianie dawki może wystąpić senność, w takich przypadkach nie zaleca się prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Keppra?

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego