Kategorie

Ketonal żel (Ketoprofenum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Ketonal żel?

Ketonal jest lekiem o silnym działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym do stosowania miejscowego. Stosowany jest w leczeniu bólów mięśniowo- szkieletowych, zapaleniach mięśni i stawów oraz bólów reumatycznych i dyskopatiach.

Podstawowe informacje

NazwaKetonal żel
Nazwa międzynarodowaKetoprofenum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

25 mg/ g

PostaćŻel
Skład - substancja czynna

Ketoprofen

Skład - substancje pomocnicze
 • karbomer
 • trójamina
 • etanol 96%
 • esencja lawendowa
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania
 • 50 g
 • 100 g
Działanie / właściwości
 • przeciwzapalne
 • przeciwbólowe
Zastosowanie
 • ból okolicy lędźwiowo - krzyżowej
 • ból mięśni
 • ból reumatyczny
 • skręcenia i uszkodzenia powysiłkowe
 • ból w zapaleniu stawów
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na składniki preparatu
 • nadwrażliwość na inne NLPZ
 • reakcje nadwrażliwości na światło słoneczne w wywiadzie
 • czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować ostrożność w przypadku:

 • niewydolności krążenia
 • zaburzeń czynności nerek i wątroby
 • astmy oskrzelowej

W przypadku pojawienia się zmian skórnych natychmiast przerwać leczenie.

Chronić oczy przed kontaktem z lekiem.

Nie stosować na błony śluzowe.

Chronić leczone obszary przed światłem.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • nudności, wymioty
 • biegunka lub zaparcia
 • ból w nadbrzuszu
 • zapalenie błony śluzowej żołądka
 • owrzodzenia dwunastnicy i żołądka
 • krwawienia z przewodu pokarmowego
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • wysypki skórne i świąd
 • senność, zawroty głowy
Nie łączyć z

Brak interakcji z lekami przyjmowanymi doustnie.

Nie stosować innych leków miejscowych na tym samym obszarze skóry.

Ciąża

W I i II trymestrze ciąży stosować jedynie w przypadku konieczności.

Nie stosować w III trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Nie stosować leku podczas karmienia piersią.

Dzieci

Lek nie jest wskazany u dzieci poniżej 15. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ketonal? 

Ketonal jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym o miejscowym działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Hamuje syntezę prostaglandyn wskutek hamowania cyklooksygenazy (COX - 1 i COX - 2).

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ketonal?

Ketonal stosuje się w:

 • chorobach reumatycznych
 • chorobie zwyrodnieniowej stawów
 • zapaleniu tkanek okołostawowych
 • bólach mięśniowo - stawowych
 • obrzękach wywołanych urazem, skręceniem, uszkodzeniem powysiłkowym
 • bólach okolicy lędźwiowej w dyskopatii

Dawkowanie

Jak stosować lek Ketonal?

Ketonal żel jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Dorośli:

Żel Ketonal należy wcierać w skórę jeden lub dwa razy na dobę. Ilość żelu należy dostosować do powierzchni obszaru objętego procesem chorobowym. 5 cm żelu wyciśniętego z tubki odpowiada 100 mg, a 10 cm dawce 200 mg ketoprofenu. Należy unikać kontaktu z oczami oraz błonami śluzowymi.

Dopuszczalne jest jednoczesne stosowanie innych preparatów doustnych zawierających ketoprofen (kapsułki, tabletki).

Dzieci poniżej 15. roku życia:

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 15 roku życia.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ketonal?

Leku Ketonal nie należy stosować:

 • jeśli pacjent ma nadwrażliwość na ketoprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą, kwas tiaprofenowy, fenofibrat, filtry UV, perfumy
 • jeśli w przeszłości wystąpiły u pacjenta reakcje nadwrażliwości (objawy astmy, alergicznego nieżytu błony śluzowej nosa) po zastosowaniu wyżej wymienionych leków oraz innych NLPZ
 • w przypadku nadwrażliwości na światło słoneczne, uszkodzonej lub zmienionej chorobowo skóry
 • w przypadku czynnej choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ketonal może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występują miejscowe reakcje skórne.

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • miejscowe reakcje skórne takie jak rumień, świąd, wyprysk (swędząca, czerwona, piekąca wysypka)
 • wrażenie pieczenia
 • łagodne, przemijające zapalenie skóry

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • pokrzywka, wysypka
 • nadwrażliwość na światło
 • wysypka pęcherzowa
 • przypadki ciężkich reakcji, takich jak wyprysk pęcherzowy czy pryszczykowaty, które mogą rozprzestrzeniać się lub być uogólnione

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • reakcja anafilaktyczna (trudności w oddychaniu, zawroty głowy)
 • nasilenie przewlekłej niewydolności nerek

Częstość nieznana:

 • reakcje nadwrażliwości
 • wstrząs anafilaktyczny
 • obrzęk naczynioruchowy (reakcja alergiczna – obrzęk głównie twarzy i gardła)

Podczas działania promieni słonecznych opisywane były przypadki ciężkiego kontaktowego zapalenia skóry. Notowano ciężkie, rozsiane, długotrwałe reakcje nadwrażliwości na światło. Zdarza się, że jednorazowe zastosowanie ketoprofenu może spowodować długotrwałą nadwrażliwość na światło.

Miejscowo stosowane niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą spowodować wystąpienie śródmiąższowego zapalenia nerek.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych objawów należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem:

 • alergiczna reakcja skórna
 • napad astmy
 • reakcja nadwrażliwości po ekspozycji leczonego miejsca na słońce lub promienie UV
 • ciężka reakcja skórna, szybko rozprzestrzeniająca się

Należy pilnie skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia:

 • zaczerwienienia skóry
 • świądu
 • uczucia pieczenia
 • suchości skóry w wyniku częstego stosowania

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek należy stosować w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów, aby zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych. Należy zachować ostrożność w przypadku:

 • pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby
 • pacjentów z niewydolnością krążenia, gdyż odnotowano rzadkie przypadki wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych
 • pacjentów z astmą oskrzelową.

W przypadku wystąpienia zmian skórnych leczenie należy natychmiastowo przerwać.

Nie należy stosować żelu pod opatrunki okluzyjne.

Koniecznie chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z produktem leczniczym. Po zastosowaniu leku każdorazowo dokładnie umyć ręce.

Konieczne jest chronienie leczonych obszarów skóry przed światłem słonecznym, aby uniknąć ryzyka wystąpienia nadwrażliwości. Nie poddawać działaniu promieni słonecznych, a także promieni UV w solarium zarówno w trakcie leczenia, jak i 2 tygodnie po.

Ketonal żel a ciąża

I i II trymestr ciąży

Nie zaleca się stosowania u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze, poza przypadkami zdecydowanej konieczności. Lekarz włącza lek po przeanalizowaniu stosunku ryzyka do korzyści.

III trymestr ciąży

Stosowanie produktu leczniczego jest przeciwskazane w III trymestrze ciąży. Może prowadzić do uszkodzenia serca, płuc lub nerek u płodu, a także przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego Botalla oraz nadciśnienia płucnego u noworodka.

Ketonal żel a karmienie piersią

Nie jest zalecany u kobiet w okresie karmienia piersią, gdyż nie dowiedziono bezpieczeństwa stosowania.

Interakcje

Żel Ketonal przeznaczony do stosowania zewnętrznego, tylko w niewielkim stopniu wchłania się do krwiobiegu. Występowanie interakcji po doustnym zażyciu innych leków jest mało prawdopodobne. Występowanie interakcji z innymi lekami po zastosowaniu miejscowym jest mało prawdopodobne.

Ketonal żel a alkohol

Brak danych.

Ketonal żel a prowadzenie pojazdów

Żel Ketonal nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ketonal?

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25⁰C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego