Kategorie

Ketoprofen LGO (Ketoprofenum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Ketoprofen LGO?

Lek Ketoprofen LGO zawiera ketoprofen, który należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, pochodnych kwasu fenylopropionowego.

Podstawowe informacje

NazwaKetoprofen LGO
Nazwa międzynarodowaKetoprofenum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

25 mg/g

PostaćŻel
Skład - substancja czynna

Ketoprofen

Skład - substancje pomocnicze
 • karbomer
 • trolamina
 • olejek lawendowy
 • etanol 96%
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania
 • 40 g
 • 50 g
 • 75 g
 • 100 g
Działanie / właściwości
 • przeciwbólowe
 • przeciwzapalne
Zastosowanie
 • bóle pourazowe mięśni i stawów
 • bóle reumatyczne
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną (ketoprofen) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
 • nie stosować w przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości na światlo słoneczne
 • należy unikać bezpośredniego światła słonecznego i promieni UV w solarium, podczas leczenia i 2 tygodnie po zaprzestaniu stosowania produktu leczniczego
 • nie stosować produktu leczniczego na skórę uszkodzoną lub zmienioną chorobowo (np. otwarta rana, egzema, trądzik)
 • nie należy stosować w okolicach oczu, na oczy ani na błony śluzowe
 • nie stosować od 6 miesiąca ciąży
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • istnieje ryzyko wystąpienia ciężkich skórnych reakcji alergicznych po ekspozycji leczonego obszaru skóry na światło słoneczne
 • w trakcie stosowania i przez 2 tygodnie po zakończeniu stoswania produktu, leczony obszar skóry należy chronić przed dostępem światła słonecznego (dotyczy to także solarium), aby uniknąć ryzyka wystąpienia nadwrażliwości na światło
 • po zastosowaniu żelu należy umyć ręce, chyba że to właśnie ręce są miejscem leczonym
 • ketoprofen należy stosować ostrożenie u pacjentów z zaburzeniami krążenia, zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, ponieważ opisano pojedyncze przypadki ogólnoustrojowych działań niepożądanych
 • Ketoprofen LGO nie może być stosowany pod opatrunki okluzyjne
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Niezbyt często (u więcej niż u 1 na 1 000 pacjentów, ale u mniej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • alergiczne reakcje skórne takie jak: rumień, świąd, wyspka,pęcherzykowe zapalenie skóry, pokrzywka
Nie łączyć z

Nie obserwowano wystąpienia interakcji ketoprofenu stosowanego miejscowo z innymi lekami.

Ciąża

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy ciąży, lek może być stosowany jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Stosowanie leku w czasie trzech ostatnich miesięcy ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Ketoprofen LGO u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 15 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak danych opisujących niekorzystny wpływ ketoprofenu stosowanego miejscowo na skórę na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ketoprofen LGO?

Lek Ketoprofen LGO wykazuje działania charakterystyczne dla grupy NLPZ - działa przeciwzapalne i przeciwbólowo. Podstawą mechanizmu działania NLPZ, a zatem ketoprofenu, jest hamowanie aktywności cyklooksygenazy, enzymu biorącego udział w syntezie prostaglandyn i leukotrienów z lipidów błon komórkowych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ketoprofen LGO?

Lek Ketoprofen LGO stosuje się miejscowo na skórę:

 • w bólach pourazowych mięśni i stawów
 • w bólach reumatycznych

Dawkowanie

Jak stosować lek Ketoprofen LGO?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Stosowanie u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 15 roku życia

 • niewielką ilość żelu nanieść na skórę w obrębie bolesnego miejsca i masować przez kilka minut
 • stosować 2 do 3 razy na dobę
 • w ciągu doby można zastosować nie więcej niż 15 g żelu (7,5 g odpowiada paskowi około 14 cm wyciskanego żelu)
 • leczenie nie powinno trwać dłużej niż 7 dni

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ketoprofen LGO

 • przedawkowanie leku Ketoprofen LGO stosowanego miejscowo jest mało prawdopodobne
 • nie należy zwiększać zalecanej dawki leku Ketoprofen LGO bez porozumienia się z lekarzem
 • w przypadku omyłkowego połknięcia żelu mogą wystąpić: senność, nudności, wymioty
 • zażycie dużych dawek może spowodować zatrzymanie oddechu, śpiączkę, drgawki, krwawienie z przewodu pokarmowego, zwiększenie lub zmniejszenie ciśnienia krwi, zaburzenia czynności nerek
 • jeśli lek został połknięty, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką

Pominięcie zastosowania leku Ketoprofen LGO

 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie stosowania leku Ketoprofen LGO

 • w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ketoprofen LGO?

Leku Ketoprofen LGO nie należy stosować:

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ketoprofen, kwas acetylosalicylowy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen, diklofenak), kwas tiaprofenowy, fenofibrat, filtry UV, perfumy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta podczas leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi lekami z grupy NLPZ występowały w przeszłości objawy uczulenia w postaci kataru, pokrzywki lub astmy (duszność)
 • jeśli u pajcenta wystąpiła wcześniej reakcja nadwrażliwości na światło słoneczne oraz w przypadku występowania jakiejkolwiek reakcji nadwrażliwości na światło w przeszłości
 • w przypadku wystąpienia reakcji skórnych, w tym reakcji skórnych po jednoczesnym zastosowaniu produktów zawierających oktokrylen (oktokrylen jest składnikiem różnych kosmetyków i środków higienicznych, jak szampony, preparaty po goleniu, żele pod prysznic i do kąpieli, kremy do skóry, pomadki, kremy przeciwzmarszczkowe, preparaty do usuwania makijażu, lakiery do włosów, dodawanym w celu opóźnienia ich rozpadu pod wpływem światła)
 • leku na skórę uszkodzoną lub zmienioną chorobowo (np. otwarta rana, wyprysk, trądzik)
 • na błony śluzowe i okolice oczu
 • na obszary skóry, gdzie będzie nałożony opatrunek okluzyjny
 • u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat
 • od szóstego miesiąca ciąży

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ketoprofen LGO może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. Należy zaprzestać stosowania leku Ketoprofen LGO i natychmiast skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Niezbyt często (u więcej niż u 1 na 1 000 pacjentów, ale u mniej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • alergiczne reakcje skórne takie jak: rumień, świąd, wyspka

Rzadko (u więcej niż u 1 na 10 000 pacjentów, ale u mniej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

 • pęcherzykowe zapalenie skóry, pokrzywka
 • nadwrażliowść na światło
 • ciężkie reakcje skórne takie jak wyprysk pęcherzowy lub pryszczkowaty, które mogą rozprzestrzeniać się lub być uogólnione
 • ciężkie reakcje skórne podczas działania promieni słonecznych

Bardzo rzadko (u mniej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów):

 • nasilenie występującego wcześniej zaburzenia czynności nerek

Częstość nieznana (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • miejscowe reakcje skórne, które mogą się rozprzestrzeniać poza miejsce stosowania leku
 • napad astmy u pacjentów z uczuleniem na kwas acetylosalicylowy lub inne leki z grupy NLPZ

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ketoprofen LGO należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Podczas stosowania leku:

 • należy unikać kontaktu leku z błonami śluzowymi, oczami i zranioną skórą, w przypadku pojawienia się zaczerwienienia, należy przerwać stosowanie leku
 • stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami krążenia, zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
 • podczas długotrwałego stosowania zaleca się używanie rękawiczek ochronnych
 • w przypadku wystąpienia zmian skórnych w miejscu nałożenia żelu, należy przerwać stosowanie leku
 • lek zawiera substancję pomocniczą – olejek lawendowy, dlatego też należy zachować ostrożność u pacjentów z padaczką
 • istnieje możliwość wystąpienia ciężkich skórnych reakcji alergicznych po narażeniu leczonego obszaru skóry na światło słoneczne oraz po jednoczesnym stosowaniu z oktokrylenem (czynnik ochronny przed światłem słonecznym obecny w wielu kosmetykach). W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek reakcji w obrębie skóry należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zgłosić się do lekarza
 • podczas stosowania i przez 2 tygodnie po zakończeniu stosowania leku skórę należy chronić przed dostępem światła słonecznego, nawet wtedy, gdy jest pochmurna pogoda
 • podczas stosowania leku nie należy korzystać z solarium
 • po każdorazowym zastosowaniu żelu konieczne jest dokładne umycie rąk

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosoawnia leku u pacjenta.

Ketoprofen LGO a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy ciąży, lek Ketoprofen LGO może być stosowany jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Stosowanie leku Ketoprofen LGO w czasie trzech ostatnich miesięcy ciąży jest przeciwwskazane.

Ketoprofen LGO a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Ketoprofen LGO w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Nie zaobserwowano wystąpienia interakcji ketoprfenu stosowanego miejscowo z innymi lekami.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ketoprofen LGO a alkohol

Brak danych.

Ketoprofen LGO a prowadzenie pojazdów

Brak danych opisujących niekorzystny wpływ ketoprofenu stosowanego miejscowo na skórę na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ketoprofen LGO?

Lek Ketoprofen LGO należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego