Kategorie

Klabion UNO (Clarithromycinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Klabion UNO?

Klabion UNO jest to lek zawierający w swoim składzie klarytromycynę, antybiotyk należący do grupy makrolidów. Antybiotyki hamują wzrost bakterii powodujących zakażenia.

Podstawowe informacje

NazwaKlabion UNO
Nazwa międzynarodowaClarithromycinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

500 mg

PostaćTabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Klarytromycyna

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • laktoza jednowodna
 • hypromeloza
 • ftalan hypromelozy
 • stearynian magnezu
 • talk

Otoczka tabletki:

 • hypromeloza 15cP
 • laktoza jednowodna
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol 4000
 • talk
 • żółcień chinolinowa, lak
Dostępne opakowania
 • 5 tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu
 • 7 tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu
 • 10 tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu
 • 14 tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu
Działanie / właściwości

Przeciwbakteryjne

Zastosowanie
 • zakażenia w obrębie klatki piersiowej, takie jak zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc
 • zakażenia gardła, zatok
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich, takie jak zapalenie mieszków włosowych, zapalenie tkanki łącznej, róża
Przeciwwskazania
 • uczulenie na klarytromycynę lub inne antybiotyki makrolidowe, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • przyjmowanie ergotaminy, dihydroergotaminy, tikagrelolu, ranolazyny, astemizolu, cyzaprydu, pimozydu, terfenadyny, kolchicyny, statyn
 • przyjmowanie innych leków, które mogą powodować ciężkie zaburzenia rytmu serca
 • hipokaliemia
 • klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/ min
 • wydłużenie odstępu QT w EKG lub arytmia komorowa
 • rozpoznane problemy z sercem
 • ciężka niewydolność wątroby
 • ciężka niewydolność nerek
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nieprawidłowo niskie stężenie magnezu we krwi
 • zaburzenia czynności serca, wątroby lub nerek
 • uczulenie na linkomycynę lub klindamycynę
 • jeśli u pacjenta występowało uprzednio niskie stężenie potasu lub magnezu we krwi
 • wcześniejsze przyjmowanie klarytromycyny wielokrotnie lub przez dłuższy czas
 • jeżeli podczas stosowania leku wystąpi ciężka lub długotrwała biegunka należy natychmiast skonsultować się z lekarzem
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • bezsenność
 • zaburzenia smaku
 • biegunka
 • niestrawność
 • nudności
 • wymioty
 • ból brzucha
 • ból głowy
 • nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby
 • wysypka
 • nadmierna potliwość
Nie łączyć z
 • digoksyną, chinidyną, dizopyramidem
 • ergotaminą, dihydroergotaminą
 • kolchicyną
 • terfenadyną, astemizolem
 • simwastatyną, lowastatyną
 • pimozydem
 • tikagrelorem, ranolazyną
Ciąża

Leku nie należy przyjmować w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Leku nie należy przyjmować podczas karmienia piersią.

Dzieci

Lek można stosować u pacjentów powyżej 12. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeśli podczas przyjmowania tego leku u pacjenta wystąpią senność, zawroty głowy lub splątanie, nie powinien prowadzić pojazdów, ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Klabion UNO?

Klarytromycyna należy do grupy antybiotyków makrolidowych. Jej działanie przeciwbakteryjne polega na hamowaniu śródkomórkowej syntezy białek wrażliwych bakterii.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Klabion UNO?

Lek stosowany jest w leczeniu zakażeń spowodowanych przez mikroorganizmy wrażliwe na klarytromycynę:

 • zakażenia w obrębie klatki piersiowej, takie jak zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc
 • zakażenia gardła, zatok
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich, takie jak zapalenie mieszków włosowych, zapalenie tkanki łącznej, róża

Dawkowanie

Jak stosować lek Klabion UNO?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu należy przyjmować raz na dobę, najlepiej o tej samej porze dnia, wraz z posiłkiem i popijając odpowiednią ilością płynu. Tabletek nie wolno dzielić, kruszyć, ani żuć.

Zalecane dawkowanie leku u dzieci powyżej 12. roku życia i osób dorosłych to jedna tabletka raz na dobę przez 7 do 14 dni. W ciężkich zakażeniach lekarz może zwiększyć dawkę do dwóch tabletek na dobę, podawanych jednocześnie.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Nie zaleca się stosowania leku w tej grupie pacjentów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W razie przypadkowego połknięcia zbyt dużej ilości tabletek, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub szpitalnego oddziału ratunkowego. Przedawkowanie objawia się nudnościami, wymiotami, biegunką, niestrawnością lub bólem brzucha, mogą też wystąpić reakcje alergiczne.

Pominięcie zastosowania leku

Jeżeli pacjent zapomni o przyjęciu dawki leku, należy ją uzupełnić bezpośrednio po przypomnieniu. Nie wolno przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać przyjmowania leku. Należy stosować lek przez taki okres, jak zalecił lekarz. W przypadku zbyt krótkiej terapii, zakażenie może powrócić.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Klabion UNO?

Nie należy stosować leku Klabion UNO w przypadku:

 • uczulenia na klarytromycynę lub inne antybiotyki makrolidowe, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • przyjmowania ergotaminy, dihydroergotaminy (leki stosowane w celu leczenia napadów migreny)
 • stosowania tikagrelolu i ranolazyny
 • stosowania astemizolu, cyzaprydu, pimozydu, terfenadyny, gdyż jednoczesne zastosowanie może wywołać ciężkie zaburzenia rytmu serca
 • stosowania kolchicyny, gdyż jednoczesne przyjmowanie może wywołać ciężkie działania niepożądane
 • stosowania statyn, głównie lowastatyny i simwastatyny
 • hipokaliemii
 • pacjentów z klirensem kreatyniny mniejszym niż 30 ml/ min
 • pacjentów z wydłużeniem odstępu QT lub arytmią komorową
 • rozpoznanych problemów z sercem
 • przyjmowania innych leków mogących powodować ciężkie zaburzenia rytmu serca
 • ciężkiej niewydolności wątroby
 • ciężkiej niewydolności nerek

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Klabion UNO może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Klabion UNO i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub szpitalnym oddziałem ratunkowym, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • zapalenie trzustki, objawiające się bólem brzucha i pleców
 • ciężka biegunka i krew w kale, nawet do 2 miesięcy po zaprzestaniu stosowania leku
 • ciemny kolor moczu, jasny stolec, żółtaczka, nudności, gorączka
 • ciężka reakcja alergiczna charakteryzująca się puchnięciem twarzy, języka, trudnościami z oddychaniem, omdleniami
 • ból i osłabienie mięśni (rabdomioliza)

Inne działania niepożądane:

Często (występują u nie więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • bezsenność
 • zaburzenia smaku
 • biegunka
 • niestrawność
 • nudności
 • wymioty
 • ból brzucha
 • ból głowy
 • nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby
 • wysypka
 • nadmierna potliwość

Niezbyt często (występują u nie więcej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • lęk
 • senność
 • zawroty głowy
 • zapalenie żołądka i jelit
 • pleśniawki w jamie ustnej, zapalenia w jamie ustnej
 • wysypka, pokrzywka, swędzenie skóry
 • grzybica pochwy i zakażenia pochwy
 • leukopenia
 • zmniejszenie lub utrata apetytu
 • drżenie mięsni, ból mięśni i ich osłabienie
 • dzwonienie w uszach
 • zawroty głowy z uczuciem wirowania
 • zaburzenia słuchu
 • palpitacje serca, zbyt szybka praca serca
 • zaparcia, ból w odbytnicy
 • krwawienie z nosa
 • suchość w ustach
 • zaburzenia pracy przewodu pokarmowego włącznie z krwawieniem
 • wymioty
 • wzdęcia
 • zmiany w wynikach badań oceniających pracę wątroby

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego
 • zaburzenia psychiczne, splątanie, depersonalizacja, dezorientacja, omamy
 • bateryjne zapalenie skóry (róża)
 • trombocytopenia
 • ciężkie reakcje alergiczne
 • ataki padaczki
 • utrata smaku i zmiana odczuwania zapachów
 • utrata słuchu
 • nieprawidłowy zapis EKG, zaburzenia rytmu serca
 • krwawienie lub wydłużenie czasu krzepnięcia
 • ostre zapalenie trzustki
 • przebarwienie języka lub zębów
 • zespół Stevensa-Johnsona
 • żółtaczka
 • niewydolność wątroby
 • toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka
 • wysypka z gorączką i stanem zapalnym narządów
 • rabdomioliza, ból i osłabienie mięśni
 • trądzik
 • niewydolność nerek
 • zapalenie nerek
 • paresteje
 • obrzęk naczynioruchowy
 • zmiana koloru moczu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Klabion Uno należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty:

 • gdy u pacjenta występuje nieprawidłowo niskie stężenie magnezu we krwi
 • gdy pojawią się jakiekolwiek zaburzenia czynności serca, wątroby lub nerek
 • jeśli pacjent jest uczulony na linkomycynę lub klindamycynę
 • jeśli u pacjenta występowało uprzednio niskie stężenie potasu lub magnezu we krwi
 • jeżeli wystąpi ciężka lub długotrwała biegunka należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, gdyż może to oznaczać wystąpienie rzekomobłoniastego zapalenia jelit
 • jeśli pacjent wcześniej przyjmował klarytromycynę wielokrotnie lub przez dłuższy czas

Badania krwi mogą wykazać zwiększoną aktywność enzymów wątrobowych. Po zaprzestaniu stosowania leku wyniki zwykle wracają do normy, jednak w rzadkich przypadkach może pojawić się żółtaczka, ciężkie zaburzenia pracy wątroby prowadzące do zgonu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Klabion UNO a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania klarytromycyny w czasie ciąży. Leku nie należy przyjmować w czasie ciąży.

Klabion UNO a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno stosować leku Klabion UNO podczas karmienia piersią, gdyż nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku w tym okresie.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Klabion UNO nie powinien być jednocześnie przyjmowany z:

 • digoksyną, chinidyną, dizopyramidem (stosowane jako leki nasercowe)
 • ergotaminą, dihydroergotaminą (stosowane w leczeniu migreny) - stosowanie łączne może prowadzić do ostrej toksyczności alkaloidów sporyszu
 • kolchicyną (stosowana w leczeniu dny moczanowej)
 • terfenadyną, astemizolem (stosowane w katarze siennym i alergii)
 • simwastatyną, lowastatyną (stosowane w leczeniu zbyt wysokiego poziomu cholesterolu) - donoszono o przypadkach rabdomiolizy
 • pimozydem (lek przeciwpsychotyczny)
 • tikagrelorem, ranolazyną (leki stosowane w zawale serca, dławicy piersiowej)

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • warfaryna (stosowana w celu rozrzedzenia krwi) - istnieje ryzyko wystąpienia poważnego krwotoku
 • karbamazepina, kwas walproinowy, fenytoina (stosowane w leczeniu padaczki) - może wystąpić zmniejszenie stężenia klarytromycyny do poziomu poniżej aktywności terapeutycznej
 • teofilina (stosowana w leczeniu astmy)
 • triazolam, alprazolam, midazolam (leki uspokajające)
 • cyzapryz, omeprazol lub aprepitant (leki stosowane w zaburzeniach żołądkowych)
 • leki przeciwwirusowe: zydowudyna, efawirenz, newirapina, rytonawir, atazanawir i sakwinawir
 • ryfabutyna (stosowana w zakażeniach), która może zmniejszać stężenie leku
 • itrakonazol, flukonazol (leki przeciwgrzybicze)
 • sildenafil, tadalafil lub wardenafil (leki na potencję)
 • tolterodyna (stosowana w leczeniu pęcherza nadreaktywnego)
 • metyloprednizolon (kortykosteroid)
 • winblastyna (stosowana w leczeniu przeciwnowotworowym)
 • zyprazydon (stosowany w leczeniu psychoz)
 • eletryptan (leczenie migreny)
 • halofantryna (lek stosowany w leczeniu malarii)
 • cilostazol (lek poprawiający krążenie krwi w kończynach dolnych)
 • ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy) - zmniejszenie stężenia klarytromycyny do poziomu poniżej aktywności terapeutycznej
 • antybiotyki beta-laktamowe
 • takrolimus, cyklosporyna (stosowane przy przeszczepach)
 • dziurawiec (stosowany w leczeniu depresji)
 • fenobarbital (lek przeciwpadaczkowy)
 • werapamil, amlodypina, diltiazem (stosowane w leczeniu arytmii i nadciśnienia)
 • nateglinid, pioglitazon, repaglinid, rozyglitazon lub insulina (leki przeciwcukrzycowe) - leki te stosowane łącznie z klarytromycną mogą spowodować znaczącą hipoglikemię
 • aminoglikozydy i inne leki, które mogą uszkadzać słuch

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Klabion UNO a alkohol

Brak danych.

Klabion UNO a prowadzenie pojazdów

Jeśli podczas przyjmowania tego leku u pacjenta wystąpią senność, zawroty głowy lub splątanie, nie powinien prowadzić pojazdów, ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Klabion UNO?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego