Kategorie

Klabiotic (Clarithromycinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Klabiotic?

Klabiotic jest to lek zawierający w swoim składzie klarytromycynę - antybiotyk należący do grupy makrolidów. Hamują one wzrost bakterii powodujących zakażenia.

Podstawowe informacje

NazwaKlabiotic
Nazwa międzynarodowaClarithromycinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 250 mg
 • 500 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Klarytromycyna

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kroskarmeloza sodowa
 • powidon K30
 • talk
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
 • kwas stearynowy 50

Otoczka:

 • hypromeloza 5mPa.s
 • glikol propylenowy
 • dwutlenek tytanu
 • wanilina
 • hydroksypropyloceluloza
 • żółcień chinolinowa
Dostępne opakowania

250 mg:

 • 10 tabletek
 • 12 tabletek
 • 14 tabletek
 • 16 tabletek
 • 20 tabletek
 • 21 tabletek
 • 30 tabletek
 • 250 tabletek
 • 500 tabletek

500 mg:

 • 7 tabletek
 • 10 tabletek
 • 14 tabletek
 • 16 tabletek
 • 20 tabletek
 • 21 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 250 tabletek
 • 500 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwbakteryjne

Zastosowanie

Zakażenia spowodowane przez mikroorganizmy wrażliwe na klarytromycynę u osób powyżej 12 roku życia:

 • zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc
 • zakażenia gardła, zatok
 • zakażenia skóry i tkanki podskórnej o nasileniu łagodnym do umiarkowanego
 • jako lek skojarzony w terapii zakażeń Helicobacter pylori, w przebiegu choroby wrzodowej dwunastnicy
Przeciwwskazania
 • uczulenie na klarytromycynę lub inne antybiotyki makrolidowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • przyjmowanie pochodnych ergotaminy, cyzaprydu, pimozydu, terfenadyny, kolchicyny, statyn
 • jeśli pacjent przyjmuje inne leki mogące powodować ciężkie zaburzenia rytmu serca
 • hipokaliemia
 • ciężka choroba wątroby jednocześnie z chorobą nerek
 • nieregularny rytm serca
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • uczulenie na antybiotyki - linkomycynę, klindamycynę
 • choroby wątroby lub nerek
 • ciąża i karmienie piersią
 • podatność na zakażenia grzybicze
 • problemy z sercem, w szczególności zaburzenia rytmu serca
 • cukrzyca
 • jeżeli wystąpi ciężka lub długotrwała biegunka należy natychmiast skonsultować się z lekarzem
 • nieprawidłowo niskie stężenie magnezu we krwi
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często:

 • bezsenność
 • zaburzenia smaku
 • zaburzenia żołądkowo- jelitowe
 • ból brzucha
 • ból głowy
 • nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby
 • wysypka
 • nadmierna potliwość
Nie łączyć z
 • ergotaminą, dihydroergotaminą
 • karbamazepiną, kwasem walproinowym, fenytoiną
 • kolchicyną
 • teofiliną
 • terfenadyną, astemizolem
 • triazolamem, alprazolamem, midazolamem
 • simwastatyną, lowastatyną
 • cyzaprydem, omeprazolem lub aprepitantem
 • pimozydem
 • lekami przeciwwirusowymi: zydowudyną, efawirenzem, rytonawirem, atazanawirem i sakwinawirem
 • ryfabutyną
 • itrakonazolem
 • flukonazolem
 • sildenafilem, tadalafilem lub wardenafilem
 • tolterodyną
 • metyloprednizolonem
 • winblastyną
 • zyprazydonem
 • eletryptanem
 • halofantryną
 • cilostazolem
 • ryfampicyną
 • antybiotykami beta-laktamowymi
 • takrolimusem, cyklosporyną
 • dziurawcem
 • fenobarbitalem
 • werapamilem, amlodypiną, diltiazemem
 • nateglinidem, pioglitazonem, repaglinidem, rozyglitazonem lub insuliną
 • aminoglikozydami i innymi lekami, które mogą uszkadzać słuch
Ciąża

Przed zastosowaniem leku Klabiotic w ciąży należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią

Leku nie należy przyjmować podczas karmienia piersią.

Dzieci

Lek można stosować powyżej 12 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeśli podczas przyjmowania tego leku u pacjenta wystąpią senność, zawroty głowy lub splątanie, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Klabiotic?

Klarytromycyna należy do grupy antybiotyków makrolidowych. Działa przeciwbakteryjnie przyłączając się do podjednostek 50s rybosomów, w komórkach wrażliwych bakterii. Efektem tego działania jest zahamowanie syntezy białek, a więc i wzrostu niektórych bakterii.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Klabiotic?

Lek stosowany jest w leczeniu zakażeń spowodowanych przez mikroorganizmy wrażliwe na klarytromycynę:

 • zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc
 • paciorkowcowe zakażenia gardła
 • ostre, bakteryjne zapalenie zatok
 • zakażenia skóry i tkanki podskórnej o nasileniu łagodnym do umiarkowanego
 • jako lek skojarzony w terapii zakażeń Helicobacter pylori, w przebiegu choroby wrzodowej dwunastnicy

 

Dawkowanie

Jak stosować lek Klabiotic?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Leczenie zakażeń dróg oddechowych, gardła, zatok, zakażeń skóry i tkanek miękkich:

 • zalecane dawkowanie to 250 mg dwa razy na dobę. W ciężkich zakażeniach lekarz może zwiększyć dawkę do 500 mg dwa razy na dobę
 • okres leczenia zazwyczaj wynosi od 6 do 14 dni

Leczenie zakażenia Helicobacter pylori związanego z chorobą wrzodową dwunastnicy

 • zalecane dawkowanie to 500 mg dwa razy na dobę
 • w skojarzeniu z innymi lekami, wybranymi przez lekarza

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

U pacjentów z powyższymi chorobami lekarz może zmniejszyć dawkę leku. Lek Klabiotic nie powinien być stosowany dłużej niż 14 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W razie przypadkowego połknięcia zbyt dużej ilości tabletek, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub szpitalnego oddziału ratunkowego. Przedawkowanie objawia się nudnościami, wymiotami, bólem brzucha.

Pominięcie zastosowania leku

Jeżeli pacjent zapomni o przyjęciu dawki leku, należy ją uzupełnić bezpośrednio po przypomnieniu. Jednakże nigdy nie wolno przyjmować podwójnej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać przyjmowania leku. Stosować przez taki okres czasu, jak zalecił lekarz.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Klabiotic?

Nie należy stosować leku Klabiotic w przypadku:

 • uczulenia na klarytromycynę lub inne antybiotyki makrolidowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • przyjmowania pochodnych ergotaminy, cyzaprydu, pimozydu, terfenadyny, kolchicyny, statyn
 • przyjmowania innych leków mogących powodować ciężkie zaburzenia rytmu serca
 • hipokaliemii, ponieważ istnieje ryzyko wydłużenia odcinku QT
 • ciężkiej choroby wątroby, występującej jednocześnie z chorobą nerek
 • nieregularnego rytmu serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Klabiotic może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Klabiotic i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub szpitalnym oddziałem ratunkowym, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • szybkie lub nieregularne bicie serca
 • zapalenie trzustki objawiające się silny bólem brzucha i pleców
 • ciężkie reakcje alergiczne - wysypka, trudności w oddychaniu, omdlenia lub obrzęk twarzy i gardła
 • ciężka, długotrwała biegunka, z pojawieniem się krwi lub śluzu w stolcu
 • nieprawidłowa praca wątroby - żółtaczka, ciemny mocz, utrata apetytu
 • ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa- Johnsona

Inne działania niepożądane leku Klabiotic:

Często (nie więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 • zwiększona potliwość
 • wysypki skórne
 • bóle głowy
 • bezsenność
 • zaburzenia smaku
 • zaburzenia czynności wątroby - zmiana parametrów badań laboratoryjnych

Niezbyt często (nie więcej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • zakażenia grzybicze jamy ustnej bądź pochwy
 • szumy uszne lub utrata słuchu
 • zapalenie jamy ustnej, języka, suchość w jamie ustnej
 • niepokój, nerwowość, senność, zmęczenie, zawroty głowy, drżenie, złe samopoczucie
 • kołątanie serca, bóle w klatce piersiowej
 • nieprawidłowe wyniki badań krwi
 • zawroty głowy
 • utrata apetytu, zgaga, wzdęcia, zaparcia,
 • nieprawidłowa czynność wątroby, zapalenie wątroby

Częstość nieznana:

 • trądzik
 • zapalenie trzustki
 • utrata smaku i zaburzenia smaku
 • utrata słuchu
 • drgawki
 • zaburzenia psychiczne, splątanie, depersonalizacja, dezorientacja, omamy
 • plamica Schönleina–Henocha
 • osutka krostkowa
 • przebarwienia języka lub zębów
 • ból mięśni lub utrata tkanki mięśniowej
 • nasilenie objawów miastenii
 • małe stężenie cukru we krwi
 • zapalenie nerek lub nieprawidłowa praca nerek, albo ich niewydolność

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Klabiotic należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty:

 • jeśli pacjent jest uczulony na antybiotyki - linkomycynę lub klindamycynę
 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią
 • jeżeli pacjent jest osobą chorą na cukrzycę
 • jeżeli występuje podatność na zakażenia grzybicze
 • gdy pacjent ma zaburzenia rytmu serca
 • jeśli pacjent cierpi na choroby wątroby lub nerek
 • jeżeli wystąpiła ciężka biegunka podczas stosowania lub do kilku tygodni po, objaw ten może świadczyć o rzekomobłoniastym zapaleniu jelit
 • gdy występuje niskie stężenie magnezu we krwi
 • donoszono o przypadkach zgonu z powodu niewydolności wątroby
 • w przypadku leczenia pozaszpitalnego zapalenia płuc, zapalenia skóry i tkanek miękkich ważne jest aby przeprowadzić antybiogram, w celu sprawdzenia czy dana bakteria jest wrażliwa na klarytromycnę

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Klabiotic a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania klarytromycyny w czasie ciąży.

Przed zastosowaniem leku Klabiotic należy poradzić się lekarza.

Klabiotic a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno stosować leku Klabiotic podczas karmienia piersią, gdyż przenika on do mleka kobiecego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Klabiotic może wpływać na działanie innych leków:

 • digoksyny, chinidyny lub dizopyramidu, które są stosowane jako leki nasercowe
 • warfaryny (stosowana w celu rozrzedzenia krwi), istnieje ryzyko wystąpienia poważnego krwotoku
 • ergotaminy, dihydroergotaminy - leczenie migreny, stosowanie łączne może prowadzić do ostrej toksyczności alkaloidów sporyszu
 • karbamazepiny, kwasu walproinowego, fenytoiny (leczenie padaczki) - może wystąpić zmniejszenie stężenia klarytromycyny do poziomu poniżej aktywności terapeutycznej
 • kolchicyny
 • teofiliny
 • terfenadyny, astemizolemu, cyzprydu, pimozydu- może wystąpić wydłużenie odstępu QT i zaburzenia rytmu serca, w tym częstoskurcz komorowy, migotanie komór
 • triazolamu, alprazolamu, midazolamu
 • simwastatyny, lowastatyny - stosowane w leczeniu zbyt wysokiego poziomu cholesterolu, donoszono o przypadkach rabdomiolizy
 • omeprazolu lub aprepitantu
 • leków przeciwwirusowych: zydowudyny, efawirenzu, rytonawiru, atazanawiru i sakwinawiru (mogą przyspieszyć metabolizm klarytromycyny)
 • ryfabutyny, która może zmniejszać stężenia leku
 • itrakonazolu, flukonazolu (leki przeciwgrzybicze)
 • sildenafilu, tadalafilu lub wardenafilu (leki na potencję)
 • tolterodyny
 • metyloprednizolonu
 • winblastyny (stosowana w leczeniu przeciwnowotworowym)
 • zyprazydonu (stosowany w leczeniu psychoz)
 • eletryptanu (leczenie migreny)
 • halofantryny (lek stosowany w leczeniu malarii)
 • cilostazolem (lek poprawiający krążenie krwi w kończynach dolnych)
 • ryfampicyny - zmniejszenie stężenia klarytromycyny do poziomu poniżej aktywności terapeutycznej
 • antybiotyków beta-laktamowych
 • takrolimusu, cyklosporyny (stosowane przy przeszczepach)
 • dziurawca (stosowany w leczeniu depresji)
 • fenobarbitalu
 • werapamilu, amlodypiny, diltiazemu
 • nateglinidu, pioglitazonu, repaglinidu, rozyglitazonu lub insuliny, leki te stosowane łącznie z klarytromycyną mogą spowodować znaczącą hipoglikemię
 • aminoglikozydów i innych leków, które mogą uszkadzać słuch

Klabiotic a alkohol

Brak danych.

Klabiotic a prowadzenie pojazdów

Jeśli podczas przyjmowania leku Klabiotic u pacjenta wystąpią senność, zawroty głowy lub splątanie, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Klabiotic?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego