Kategorie

Klarmin (Clarithromycinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Klarmin?

Klarytromycyna, antybiotyk, który jest głównym składnikiem leku Klarminu jest półsyntetyczną pochodną erytromycyny i wykazuje działanie przeciwbakteryjne.

Podstawowe informacje

NazwaKlarmin
Nazwa międzynarodowaClarithromycinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 250 mg
 • 500 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Klarytromycyna

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia żelowana
 • kroskarmeloza sodowa
 • krzemionka koloidalna
 • powidon
 • talk
 • kwas stearynowy
 • stearynian magnezu
 • alkohol poliwinylowy
 • dwutlenek tytanu
 • żółcień chinolinowa
 • lak
 • lecytyna sojowa
 • guma ksantan
Dostępne opakowania
 • 14 tabletek powlekanych
 • 28 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Przeciwbakteryjne

Zastosowanie

Zakażenia spowodowane przez mikroorganizmy wrażliwe na klarytromycynę u osób powyżej 12 roku życia:

 • zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc
 • zakażenia gardła, zatok
 • zakażenia skóry i tkanki podskórnej o nasileniu łagodnym do umiarkowanego
 • ostre zapalenie ucha środkowego
 • rozsiane lub zlokalizowane zakażenia wywołane przez mykobakterie
 • jako lek skojarzony w terapii zakażeń Helicobacter pylori, w przebiedu choroby wrzodowej dwunastnicy
 • zakażenia zębów i jamy ustnej (tabletki 250 mg)
Przeciwwskazania
 • uczulenie na klarytromycynę lub inne antybiotyki makrolidowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • przyjmowanie pochodnych ergotaminy, cyzaprydu, pimozydu, terfenadyny, kolchicyny, statyn, tikagreloru, ranolazyny, midazolamu, leków mogących powodować ciężkie zaburzenia rytmu serca
 • hipokaliemia, hipomagnezemia
 • zmiany w zapisie EKG oraz zaburzenia rytmu serca występujące w przeszłości u pacjenta lub u członka jego rodziny
 • ciężka choroba wątroby jednocześnie z chorobą nerek
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ciąża lub jej podejrzenie
 • zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • zmniejszone stężenie magnezu we krwi
 • spowolnienie pracy serca, niewydolność serca, choroba wieńcowa
 • jeżeli wystąpi ciężka lub długotrwała biegunka należy natychmiast skonsultować się z lekarzem
 • ciężkie reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypka plamisto-grudkowa, pokrzywka, skurcz oskrzeli wymagają natychmiastowego zgłoszenia się do lekarza
 • zaburzenia czynności wątroby
 • może wystąpić nadkażenie bakteriami niewrażliwymi na klarytromycynę
 • może wystąpić oporność krzyżowa oraz lekooporność
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często:

 • bezsenność
 • zaburzenia smaku
 • zaburzenia żołądkowo- jelitowe
 • ból brzucha
 • ból głowy
 • nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby
 • wysypka
 • nadmierna potliwość
Nie łączyć z
 • ergotaminą, dihydroergotaminą
 • karbamazepiną, kwasem walproinowym, fenytoiną
 • kolchicyną
 • teofiliną
 • terfenadyną, astemizolem
 • triazolamem, alprazolamem, midazolamem
 • simwastatyną, lowastatyną
 • cyzaprydem, omeprazolem lub aprepitantem
 • pimozydem
 • lekami przeciwwirusowymi: zydowudyną, efawirenzem, rytonawirem, atazanawirem i sakwinawirem
 • ryfabutyną
 • itrakonazolem
 • flukonazolem
 • sildenafilem, tadalafilem lub wardenafilem
 • tolterodyną 
 • metyloprednizolonem
 • winblastyną
 • zyprazydonem
 • eletryptanem
 • halofantryną
 • cilostazolem
 • ryfampicyną
 • antybiotykami beta-laktamowymi
 • takrolimusem, cyklosporyną
 • dziurawcem
 • fenobarbitalem
 • werapamilem, amlodypiną, diltiazemem
 • nateglinidem, pioglitazonem, repaglinidem, rozyglitazonem lub insuliną
 • aminoglikozydami i innymi lekami, które mogą uszkadzać słuch
Ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania klarytromycyny w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania klarytromycyny w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Można stosować powyżej 12 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeśli podczas przyjmowania tego leku u pacjenta wystąpią senność, zawroty głowy lub splątanie, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Klarmin?

Lek Klarmin zawierający Klarytomycynę hamuje syntezę białka bakterii, przyłączając się do podjednostek 50 S rybosomów w komórkach wrażliwych bakterii. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Klarmin?

Lek stosowany jest w leczeniu zakażeń spowodowanych przez mikroorganizmy wrażliwe na klarytromycynę:

 • zakażenia górnych oddechowych na przykład zapalenie gardła lub zatok
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych na przykład zapalenie oskrzeli
 • ostre zapalenie ucha środkowego
 • rozsiane lub zlokalizowane zakażenia wywołane przez mykobakterie
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich- zapalenie mieszków włosowych, liszajec zakaźny
 • jako lek skojarzony w terapii zakażeń Helicobacter pylori, w przebiedu choroby wrzodowej dwunastnicy
 • zakażenia zębów i jamy ustnej (tabletki 250 mg)

Dawkowanie

Jak stosować lek Klarmin?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą.

 

Tabletki 250 mg:

Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych, skóry, tkanek miękkich, ostre zapalenie ucha środkowego

 • jedna tabletka 250 mg dwa razy na dobę
 • w ciężkim przebiegu choroby lekarz może zalecić stosowanie dwóch tabletek 250 mg dwa razy na dobę
 • leczenie trwa zwykle od 5 do 14 dni, z wyjątkiem zapalenia płuc i zatok, kiedy to leczenie trwa 6 do 14 dni

Zakażenia zębów i jamy ustnej

 • jedna tabletka 250 mg raz na dobę
 • leczenie zwykle trwa 5 dni

Zakażenia wywołane przez mykobakterie

 • zwykle stosowana dawka to dwie tabletki po 250 mg dwa razy na dobę
 • leczenie należy kontynuować tak długo, jak zaleci lekarz
 • u pacjentów z AIDS, zakażonych Mycobacterium avium należy stosować równocześnie inne antybiotyki działające na mykobakterie

Zapobieganie zakażeniom wywoływanym przez MAC

 • wykle stosowana dawka to dwie tabletki 250 mg dwa razy na dobę

Zakażenia Helicobacter pylori

 • stosuje się jeden z podanych poniżej schematów leczenia:

1. Klarytromycyna w dawce 500 mg dwa razy na dobę, łącznie z amoksycyliną w dawce 1 g dwa razy na dobę oraz lanzoprazolem w dawce 30 mg dwa razy na dobę. Leczenie powinno trwać 10 dni.

2. Klarytromycyna w dawce 500 mg dwa razy na dobę, łącznie z amoksycyliną w dawce 1 g dwa razy na dobę oraz omeprazolem w dawce 20 mg raz na dobę. Leczenie powinno trwać od 7 do 10 dni.

3. Klarytromycyna w dawce 500 mg trzy razy na dobę, łącznie z omeprazolem w dawce 40 mg na dobę przez 14 dni. Po tym czasie należy kontynuować przyjmowanie omeprazolu przez kolejne 14 dni.

4. Klarytromycyna w dawce 500 mg trzy razy na dobę, łącznie z lanzoprazolem w dawce 60 mg na dobę przez 14 dni. W celu całkowitego wyleczenia wrzodu może być konieczne dalsze podawanie leków zmniejszających wydzielanie kwasu żołądkowego.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

U dzieci powyżej 12 roku życia dawkowanie jest takie samo jak u dorosłych. U dzieci ponieżej 12 roku życia zaleca się stosowanie klarytromycyny w postaci zawiesiny.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

 • lekarz może zalecić zmniejszenie dawki leku o połowę- jedna tabletka 250 mg raz na dobę
 • w ciężkich zakażeniach jedna tabletka 250 mg dwa razy na dobę
 • czas terapii powinien trwać nie dłużej niż 14 dni

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W razie przypadkowego połknięcia zbyt dużej ilości tabletek, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub szpitalnego oddziału ratunkowego. Przedawkowanie objawia się nudnościami, wymiotami, bólem brzucha.

Pominięcie zastosowania leku

Jeżeli pacjent zapomni o przyjęciu dawki leku, należy ją uzupełnić bezpośrednio po przypomnieniu. Jednakże nigdy nie wolno przyjmować podwójnej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać przyjmowania leku. Stosować przez taki okres czasu, jak zalecił lekarz.

 

Tabletki 500 mg:

Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych, skóry, tkanek miękkich, ostre zapalenie ucha środkowego

 • w ciężkich zakażeniach po jednej tabletce 500 mg dwa razy na dobę
 • leczenie trwa zwykle od 5 do 14 dni. W przypadku zapalenia płuc i zatok leczenie trwa od 6 do 14 dni

Zakażenia wywołane przez mykobakterie

 • zwykle stosowana dawka to jedna tabletka 500 mg dwa razy na dobę
 • leczenie należy kontynuować tak długo, jak zaleci lekarz
 • u pacjentów z AIDS, zakażonych Mycobacterium avium należy stosować równocześnie inne antybiotyki działające na mykobakterie

Zapobieganie zakażeniom wywoływanym przez MAC

 • zwykle stosowana dawka to jedna tabletka 500 mg dwa razy na dobę

Zakażenia Helicobacter pylori

 • stosuje się jeden z podanych poniżej schematów leczenia:

1. Klarytromycyna w dawce 500 mg dwa razy na dobę, łącznie z amoksycyliną w dawce 1 g dwa razy na dobę oraz lanzoprazolem w dawce 30 mg dwa razy na dobę. Leczenie powinno trwać 10 dni.

2. Klarytromycyna w dawce 500 mg dwa razy na dobę, łącznie z amoksycyliną w dawce 1 g dwa razy na dobę oraz omeprazolem w dawce 20 mg raz na dobę. Leczenie powinno trwać od 7 do 10 dni.

3. Klarytromycyna w dawce 500 mg trzy razy na dobę, łącznie z omeprazolem w dawce 40 mg na dobę przez 14 dni. Po tym czasie należy kontynuować przyjmowanie omeprazolu przez kolejne 14 dni.

4. Klarytromycyna w dawce 500 mg trzy razy na dobę, łącznie z lanzoprazolem w dawce 60 mg na dobę przez 14 dni. W celu całkowitego wyleczenia wrzodu może być konieczne dalsze podawanie leków zmniejszających wydzielanie kwasu żołądkowego.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

U dzieci powyżej 12 roku życia dawkowanie jest takie samo jak u dorosłych. U dzieci ponieżej 12 roku życia zaleca się stosowanie klarytromycyny w postaci zawiesiny.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Lekarz może zalecić zmniejszenie dawki leku o połowę - jedna tabletka 250 mg raz na dobę. Zaś w ciężkich zakażeniach jedna tabletka 250 mg dwa razy na dobę. Czas terapii powinien trwać nie dłużej niż 14 dni. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W razie przypadkowego połknięcia zbyt dużej ilości tabletek, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub szpitalnego oddziału ratunkowego. Przedawkowanie objawia się nudnościami, wymiotami, bólem brzucha.

Pominięcie zastosowania leku

Jeżeli pacjent zapomni o przyjęciu dawki leku, należy ją uzupełnić bezpośrednio po przypomnieniu. Jednakże nigdy nie wolno przyjmować podwójnej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać przyjmowania leku. Stosować przez taki okres czasu, jak zalecił lekarz.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Klarmin?

Nie należy stosować leku Klarmin w przypadku:

 • uczulenia na klarytromycynę lub inne antybiotyki makrolidowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • przyjmowania pochodnych ergotaminy, cyzaprydu, pimozydu, terfenadyny, kolchicyny, statyn oraz innych leków mogących powodować ciężkie zaburzenia rytmu serca
 • małego stężenia potasu lub magnezu we krwi
 • ciężkiej choroby wątroby, występującej jednocześnie z chorobą nerek
 • gdy u pacjenta lub u kogoś z jego rodziny w przeszłości stwierdzono zmiany w zapisie EKG oraz zaburzenia rytmu serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.  

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Klarmin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Klarmin i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub szpitalnym oddziałem ratunkowym, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych

 • szybkie lub nieregularne bicie serca
 • zapalenie trzustki objawiające się silny bólem brzucha i pleców
 • ciężkie reakcje alergiczne- wysypka, trudności w oddychaniu, omdlenia lub obrzęk twarzy i gardła
 • ciężka, długotrwała biegunka, z pojawieniem się krwi lub śluzu w stolcu
 • nieprawidłowa praca wątroby- żółtaczka, ciemny mocz, utrata apetytu
 • ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa- Johnsona

Często występują (nie więcej niż u 1 na 10 pacjentów)

 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 • zwiększona potliwość
 • wysypki skórne
 • bóle głowy
 • bezsenność
 • zaburzenia smaku
 • zaburzenia czynności wątroby- zmiana parametrów badań laboratoryjnych

Niezbyt często wysępują (nie więcej niż u 1 na 100 pacjentów)

 • zakażenia grzybicze jamy ustnej badź pochwy
 • szumy uszne lub utrata słuchu
 • zapalenie jamy ustnej, języka, suchość w jamie ustnej
 • niepokój, nerwowość, senność, zmęczenie, zawroty głowy, drżenie, złe samopoczucie
 • kołątanie serca, bóle w klatce piersiowej
 • nieprawidłowe wyniki badań krwi
 • zawroty głowy
 • utrata apetytu, zgaga, wzdęcia, zaparcia,
 • nieprawidłowa czynność wątroby, zapalenie wątroby

Częstość nieznana

 • trądzik
 • zapalenie trzustki
 • utrata smaku i zaburzenia smaku
 • utrata słuchu
 • drgawki
 • zaburzenia psychiczne, splątanie, depersonalizacja, dezorientacja, omamy
 • plamica Schönleina–Henocha), osutka krostkowa
 • przebarwienia języka lub zębów
 • ból mięśni lub utrata tkanki mięśniowej
 • nasilenie objawów miastenii
 • małę stężenie cukru we krwi
 • zapalenie nerek lub nieprawidłowa praca nerek, albo ich niewydolność

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Klarmin należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty:

 • jeśli pacjent jest uczulony na antybiotyki - linkomycynę lub klindamycynę,
 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią
 • jeżeli pacjent jest osoą chorą na cukrzycę
 • jeżeli występuje padatność na zakażenia grzybicze
 • gdy pacjent ma zaburzenia rytmu serca
 • jeśli pacjent ma choroby wątroby lub nerek
 • jeżeli wystąpiła ciężka biegunka podczas stosowania lub do kilku tygodni po, objaw ten może świadczyć o rzekomobłoniastym zapaleniu jelit
 • gdy występuje niskie stężenie magnezu we krwi
 • donoszono o przypadkach zgonu z powodu niewydolności wątroby
 • w przypadku leczenia pozaszpitalnego zapalenia płuc, zapalenia skóry i tkanek miękkich ważne jest aby przeprowadzić antybiogram, w celu sprawdzenia czy dana bakteria jest wrażliwa na klarytromycnę

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Klarmin a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania klarytromycyny w czasie ciąży.

Przed zastosowaniem leku Klabiotic należy poradzić się lekarza.

Klarmin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie wolno stosować leku Klarmin podczas karmienia piersią, gdyż przenika on do mleka kobiecego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Klarmin może wpływać na działanie innych leków:

 • digoksyny, chinidyny lub dizopyramidu, które są stosowane jako leki nasercowe
 • warfaryny (stosowana w celu rozrzedzenia krwi), istnieje ryzyko wystąpienia poważnego krwotoku
 • ergotaminy, dihydroergotaminy- leczenie migreny, stosowanie łączne może prowadzić do ostrej toksyczności alkaloidów sporyszu
 • karbamazepiny, kwasu walproinowego, fenytoiny (leczenie padaczki) może wystąpić zmniejszenie stężenia klarytromycyny do poziomu poniżej aktywności terapeutycznej
 • kolchicyny
 • teofiliny
 • terfenadyny, astemizolemu, cyzprydu, pimozydu- może wystąpić wydłużenie odstępu QT i zaburzenia rytmu serca, w tym częstoskurcz komorowy, migotanie komór
 • triazolamu, alprazolamu, midazolamu
 • simwastatyny, lowastatyny- stosowane w leczeniu zbyt wysokiego poziomu cholesterolu, donoszono o przypadkach rabdomiolizy
 • omeprazolu lub aprepitantu
 • leków przeciwwirusowych: zydowudyny, efawirenzu, rytonawiru, atazanawiru i sakwinawiru (mogą przyspieszyć metabolizm klarytromycyny)
 • ryfabutyny, która może zmniejszać stężenia leku
 • itrakonazolu, flukonazolu (leki przeciwgrzybicze)
 • sildenafilu, tadalafilu lub wardenafilu (leki na potencję)
 • tolterodyny
 • metyloprednizolonu
 • winblastyny ( stosowana w leczeniu przeciwnowotworowym)
 • zyprazydonu (stosowany w leczeniu psychoz)
 • eletryptanu (leczenie migreny)
 • halofantryny(lek stosowany w leczeniu malarii)
 • cilostazolem (lek poprawiający krążenie krwi w kończynach dolnych)
 • ryfampicyny- zmniejszenie stężenia klarytromycyny do poziomu poniżej aktywności terapeutycznej
 • antybiotyków beta-laktamowych
 • takrolimusu, cyklosporyny (stosowane przy przeszczepach)
 • dziurawca (stosowany w leczeniu depresji)
 • fenobarbitalu
 • werapamilu, amlodypiny, diltiazemu
 • nateglinidu, pioglitazonu, repaglinidu, rozyglitazonu lub insuliny, leki te stosowane łącznie z klarytromycną mogą spowodować znaczącą hipoglikemię
 • aminoglikozydów i innych leków, które mogą uszkadzać słuch

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Klarmin a alkohol

Brak danych.

Klarmin a prowadzenie pojazdów

Jeśli podczas przyjmowania leku Klarmin u pacjenta wystąpią senność, zawroty głowy lub splątanie, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Klarmin?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 250C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego