Kategorie

Kostarox (Etoricoxibum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Kostarox?

Lek Kostarox zawiera etorykoksyb i należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Lek pomaga złagodzić ból, zmniejszyć obrzęk i stan zapalny stawów i mięśni.

Podstawowe informacje

NazwaKostarox
Nazwa międzynarodowaEtoricoxibum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 30 mg
 • 60 mg
 • 90 mg
 • 120 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Etorykoksyb

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń:

 • wodorofosforan wapnia bezwodny
 • cleuloza mikrokrystaliczna
 • powidon K29-32
 • stearynian magnezu
 • korskarmeloza sodowa

Otoczka (dawka 30 mg, 60 mg, 120 mg):

 • hypromeloza
 • laktoza jednowodna
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • triacetyna
 • indygotyna
 • lak (E 132)
 • tlenek żelaza żółty (E 172)

Otoczka (dawka 90 mg):

 • hypromeloza
 • laktoza jednowodna
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • triacetyna
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek powlekanych
 • 14 tabletek powlekanych
 • 15 tabletek powlekanych
 • 20 tabletek powlekanych
 • 28 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
 • 49 tabletek powlekanych
 • 50 tabletek powlekanych
 • 56 tabletek powlekanych
 • 60 tabletek powlekanych
 • 84 tabletek powlekanych
 • 90 tabletek powlekanych
 • 98 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości
 • przeciwbólowe
 • przeciwzapalne
 • przeciwobrzękowe
Zastosowanie
 • choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS)
 • reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)
 • zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
 • dna moczanowa 
 • umiarkowany ból po stomatologicznym zabiegu chirurgicznym
Przeciwwskazania
 • uczulenie na etorykoksyb lub którąkolwiek z substancji pomocniczych, w tym na laktozę
 • uczulenie na niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym na kwas acetylosalicylowy i inhibitory COX-2
 • czynna choroba wrzodowa lub krwawienia z żołądka lub jelit
 • ciężka choroba wątroby
 • ciężka choroba nerek
 • ciąża lub karmienie piersią
 • choroby zapalne jelit, w tym choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zapalenie okrężnicy
 • nie leczone wysokie ciśnienie krwi
 • zaburzenia serca, umiarkowana i ciężka niewydolność serca, dławica piersiowa, zawał, wszczepienie bajpasów
 • choroba tętnic obwodowych
 • wszystkie rodzaje udarów
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • występujące w przeszłości krwawienia lub owrzodzenia żołądka
 • odwodnienie
 • obrzęki na skutek zatrzymania płynów
 • występująca w przeszłość niewydolność lub choroba serca
 • wysokie ciśnienie krwi
 • występujące w przeszłości choroby wątroby lub nerek
 • występujące równocześnie inne choroby infekcyjne
 • cukrzyca, wysoki poziom cholesterolu, palenie papierosów
 • planowanie ciąży
 • osoby powyżej 65 lat
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból żołądka

Częste (mniej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • suchy zębodół
 • obrzęki stóp, nóg na skutek zatrzymania się płynów
 • zawroty, bóle głowy
 • odczuwanie bicia serca, niergularne bicie serca
 • zwiększone ciśnienie tętnicze krwi
 • skurcz oskrzeli, świszczący oddech, duszność
 • zaparcia, gazy, zapalenie błony śluzowej żołądka, zgaga, biegunka, niestrawność, dyskomfort w żołądku, nudności, wymioty, zapalenie przełyku, owrzodzenie jamy ustnej
 • zmiany w wynikach badań czynności wątroby
 • siniaki
 • osłabienie, zmęczenie
 • objawy grypopodobne
Nie łączyć z
 • lekami rozrzedzającymi krew (przeciwzakrzepowymi)
 • antybiotykiem ryfampicyną
 • z metotreksatem
 • cyklosporyną lub takrolimusem
 • litem
 • lekami nazywanymi inhibitorami ACE i blokerami receptora angiotensyny
 • lekami moczopędnymi
 • digoksyną
 • minoksydylem
 • salbutamolem
 • tabletkami antykoncepcyjnymi
 • hormonalną terapią zastępczą
 • kwasem acetylosalicylowym (z wyjątkiem małej dawki stosowanej jako profilaktyka przeciwzawałowa i przeciwudarowa)
 • innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), nasilajac ryzyko działań niepożądanych
Ciąża

Leku nie wolno stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Kobiety stosujące lek Kostarox nie mogą karmić piersią.

Dzieci

Nie nalezy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeżeli lek wywołuje u pacjenta senność lub zawroty głowy, nie może on prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Kostarox?

Lek Kostarox jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym, z grupy tzw. "wybiórczych inhibitorów cyklooksygenazy 2 (COX-2)". Stosowany jest w celu złagodzenia bólu i zmniejszania obrzęku oraz łagodzenia stanu zapalnego stawów i mięśni.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Kostarox?

Lek Kostarox stosujemy w:

 • chorobie zwyrodnieniowej stawów, powstającej na skutek rozkładu chrząstki wyściełającej zakończenia kości, która powoduje obrzęk, stan zapalny, ból, wrażliwość na dotyk, sztywność i upośledzenie sprawności
 • reumatoidalnym zapaleniu stawów, wywołującym ból, sztywność, obrzęki i ograniczającym ruchomość stawów
 • zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa
 • dnie moczanowej, w trakcie nagłych, nawracających napadów zapalenia i zaczerwienienia stawów
 • krótkotrwałym leczeniu umiarkowanego bólu po stomatologicznym zabiegu chirurgicznym

Dawkowanie

Jak stosujemy lek Kostarox?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Choroba zwyrodnieniowa stawów:

 • od 30 mg do 60 mg doustnie, raz na dobę

Reumatoidalne zapalenie stawów:

 • od 60 mg do 90 mg doustnie, raz na dobę

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa:

 • od 60 mg do 90 mg doustnie, raz na dobę

Dna moczanowa:

 • 120 mg doustnie, raz na dobę, maksymalnie do 8 dni

Ból po stomatologicznym zabiegu chirurgicznym:

 • 90 mg doustnie, raz na dobę, maksymalnie do 3 dni

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

 • przy łagodnej chorobie wątroby dawka maksymalna wynosi 60 mg na dobę
 • przy ciężkej  chorobie wątroby dawka maksymalna wynosi 30 mg na dobę

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

 • po przyjęciu za dużej dawki leku należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną

Pominięcie zastosowania leku

 • należy przyjąć kolejną tabletkę w następnym dniu
 • nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Kostarox?

Leku Kostarox nie należy stosować jeżeli pacjent:

 • ma uczulenie na etorykoksyb lub którąkolwiek z substancji pomocniczych, w tym na laktozę
 • ma uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym na kwas acetylosalicylowy i inhibitory COX-2
 • ma czynną chorobę wrzodową lub krwawienia z żołądka lub jelit
 • ma ciężką chorobę wątroby
 • ma ciężką chorobę nerek
 • jest w ciąży lub karmi piersią
 • ma mniej niż 16 lat
 • ma choroby zapalne jelit, w tym chorobę Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub zapalenie okrężnicy
 • ma nie leczone wysokie ciśnienie krwi
 • ma rozpoznane zaburzenia serca, umiarkowaną lub ciężką niewydolność serca, dławicę piersiową (ból w klatce piersiowej)
 • przebył zawał serca lub zabieg pomostowania naczyń wieńcowych (wszczepienie bajpasów)
 • miał chorobę tętnic obwodowych (słabe krążenie w nogach lub stopach z powodu zwężonych lub zablokowanych tętnic)
 • przebył jakikolwiek rodzaj udaru (mini udar, przemijający napad niedokrwienny, udar)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Kostarox może wywoływać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Kostarox i natyczmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • duszność, ból w klatce piersiowej, obrzęk kostek lub nasilenie tych objawów
 • zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka)
 • ciężki lub utrzymujący się ból brzuch lub smoliste stolce
 • reakcja alergiczna objawiająca się zmianami skórnymi (owrzodzeniem lub powstawaniem pęcherzy), obrzękiem twarzy, warg, języka lub gardła, powodująca trudności w oddychaniu

Bardzo częste (więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból żołądka

Częste (mniej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • suchy zębodół
 • obrzęki stóp, nóg na skutek zatrzymania się płynów
 • zawroty, bóle głowy
 • odczuwanie bicia serca, niergularne bicie serca
 • zwiększone ciśnienie tętnicze krwi
 • skurcz oskrzeli, świszczący oddech, duszność
 • zaparcia, gazy, zapalenie błony śluzowej żołądka, zgaga, biegunka, niestrawność, dyskomfort w żołądku, nudności, wymioty, zapalenie przełyku, owrzodzenie jamy ustnej
 • zmiany w wynikach badań czynności wątroby
 • siniaki
 • osłabienie, zmęczenie, choroba przypominająca grypę

Niezbyt częste (mniej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • zapalenie przewodu pokarmowego, obejmujące żołądek i jelito cienkie, "grypa żołądkowa"
 • zakażenie górnych dróg oddechowych
 • zakażenie dróg moczowych
 • zmniejszenie liczby krwiniek czerwonych, powodujące bladość skóry, osłabienie lub duszność
 • zmniejszenie liczby krwinek białych
 • zmniejszenie liczby płytek krwi, co zwiększa ryzyko krwawienia lub powstawania siniaków
 • nadwrażliwość, w tym reakcje alergiczne z pokrzywką wymagające natychmiastowej pomocy medycznej
 • zwiększenie lub zmniejszenie apetytu, zwiększenie masy ciała
 • lękl, depresja, osłabienie sprawności umysłowej, omamy czyli widzenie, czucie lub słyszenie nieistniejących rzeczy
 • trudności w zasypianiu lub senność
 • zmiany smaku, uczucie drętwienia lub mrowienia
 • niewyraźne widzenie, podrażnienie lub zaczerwienienie oczu
 • dzwonienie w uszach, uczucie wirowania
 • migotanie przedsionków, przyspieszona czynność serca, niewydolność serca, odczucie napięcia, ucisku lub ciężaru w klatce piersiowej (dławica piersiowa), zawał serca
 • zaczerwienienie skóry, udar, przemijający napad niedokrwienny
 • znaczne zwiększenie ciśnienia krwi, zapalenie naczyń krwionośnych, wysypki skórne
 • kaszel, brak tchu, krwawienie z nosa
 • wzdęcia, zmiany częstości wypróżnień
 • suchość w jamie ustnej, owrzodrzenie żołądka lub jelita cienkiego, zapalenie błony śluzowej żołądka prowadzące nawet do krwawień, zespół jelita drażliwego, zapalenie trzustki
 • obrzek twarzy, wysypka, świąd lub zaczerwienienie skóry
 • skurcze mieśni, ból lub sztywność mięśni
 • duże stężenie potasu we krwi, prowadzące nawet do zaburzeń rytmu serca
 • zmiany wyników badań krwi lub moczu zawiązane z czynnością nerek, ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • ból w klatce piersiowej

Rzadko (mniej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • ciężkie reakcje alergiczny z obrzękiem twarzy, warg, języka, gardła, które mogą powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu (obrzęk naczynioruchowy)
 • reakcje anafilaktyczne lub rzekomo anafilaktyczne, w tym wstrząs
 • splątanie, niepokój ruchowy
 • zapalenie wątroby, niewydolność wątroby, żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu)
 • małe stężenie sodu we krwi powodujące zmęczenie, splątanie, drżenia mięśni, drgawki lub śpiączkę
 • cieżkie reakcje skórne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Wpływ na przewód pokarmowy:

 • u pacjentów stosujących lek Kostarox istnieje zwiększone ryzyko powikłań przewodu pakarmowego, takich jak perforacje, owrzodzenia lub krwawienia żołądka lub jelit
 • jednoczesne stosowanie leku Kostarox i kwasu acetylosalicylowego zwiększa ryzyko działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego

Wpływ na układ sercowo - naczyniowy:

 • stosowanie leku Kostarox może nieść ryzyko zdarzeń zakrzepowych, głównie zawału serca i udaru
 • ryzyko zaburzeń sercowo - naczyniowych łaczy się ze zwiększeniem dawki leku i czasem trwania leczenia
 • w czasie stosowania leku Kostarox nie należy przerywać leczenia przeciwpłytkowego

Wpływ na nerki:

 • w warunkach zaburzonego przepływu nerkowego, lek Kostarox może spowodować zmniejszenie wytwarzania prostaglandyn, a wtórnie zmniejszyć przepływ krwi przez nerki i doprowadzić do zaburzenia czynności nerek
 • należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z istniejącymi znaczącymi zaburzeniami czynności nerek, niewyrównaną niewydolnością serca lub marskością wątroby
 • należy kontrolować czynność nerek

Zatrzymanie płynów w organizmie, obrzeki i nadciśnienie tętnicze:

 • stosowanie leku Kosatarox może się wiązać z wystąpieniem lub nawrotem zastoinowej niewydolności serca
 • stosowanie dużych dawek leku Kostarox może wiązać się z częstszym występowaniem cieżkiego nadciśnienia tętniczego
 • należy kontrolować ciśnienie tętnicze podczas leczenia lekiem Kostarox

Wpływ na wątrobę:

 • stosowanie leku Kostarox może zwiększać aktywność enzymów wątrobowych: aminotransferazy alaninowej i aminotransferazy asparaginianowej
 • w wypadku objawów niewydolności wątroby należy rozważyć przerwanie leczenia

Ogólne:

 • u pacjentów odwodnionych przed rozpoczeciem leczenia wskazane jest ich nawodnienie
 • lek Kostarox może maskowac gorączkę i inne objawy stanu zapalnego, utrudniając prawidłową diagnozę choroby infekcyjnej
 • u osób chorujacych na cukrzycę, mających wysokie stężenie cholesterolu i palacych papierosy istnieje zwiększone ryzyko chorób serca
 • należy uważnie kontrolować przebieg leczenia u pacjentów po 65 roku życia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Kostarox a ciąża

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Kostarox.

Leku Kostarox nie wolno stosować w trakcie ciąży. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciażę w trakcie trwania leczenia, powinna odstawić lek Kostraox i skonsultować się z lekarzem.

Kostarox a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Kostarox. 

Podczas przyjmowania leku Kostarox nie wolno karmić piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recewpty lub produkty ziołowe są już pryzjmowane.

Lek Kostarox może wchodzić w interakcje z:

 • lekami rozrzedzającymi krew (przeciwzakrzepowymi), takimi jak warfaryna, powodując zwiększenie wartości INR
 • antybiotykiem ryfampicyną, powodujac zmniejszenie stężenia leku Kostarox w osoczu
 • metotreksatem, lekiem stosowanym w celu zahamowania układu odpornosciowego, nasilając działania niepożądane metotreksatu
 • cyklosporyną lub takrolimusem, lekami stosowanymi po przeszczepieniu narządów, nasilając ich działanie nefrotoksyczne
 • litem, lekiem stosowanym w depresji, zmniejszając wydalanie litu przez nerki, zwiększając w ten sposób jego stężenie w osoczu
 • lekami nazywanymi inhibitorami ACE i blokerami receptora angiotensyny, stosowanymi w niewydolności serca i nadciśnieniu tętniczym (enalaprylem, ramiprylem, losartanem, walsartanem), zmniejszając ich działanie
 • lekami moczopędnymi, zmniejszając ich działanie, co może doprowadzić do ostrej, zwykle odwracalnej, niewydolności nerek
 • digoksyną, lekiem stosowanym w niewydolności i leczeniu zaburzeń rytmu serca, zwiększając wartość jej maksymalnego stężenia we krwi
 • minoksydylem, lekiem stosowanym w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego
 • salbutamolem, lekiem stosowanym w astmie w postaci tabletek lub syropu
 • tabletkami antykoncepcyjnymi, zwiększajac ryzyko działań niepożądanych antykoncepcji, głównie żylnych incydentów zakrzepowych u kobiet z grupy ryzyka
 • hormonalną terapią zastępczą, zwiększając ryzyko działań niepożadanych HTZ
 • kwasem acetylosalicylowym (z wyjątkiem małej dawki stosowanej jako profilaktyka przeciwzawałowa i przeciwudarowa), zwiekszajac ryzyko powikłań ze strony układu pokarmowego
 • innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), nasilajac ryzyko działań niepożądanych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Kostarox a alkohol

Brak jest danych na temat interakcji między lekiem Kostarox a alkoholem.

Kostarox a prowadzenie pojazdów

Może się zdarzyć, że lek Kostarox u niektórych pacjentów spowoduje senność lub zawroty głow. W przypadku wystąpienia takich objawów, pacjent nie może prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn lub narzędzi.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Kostarox?

Lek Kostarox  należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego