Kategorie

Kwetaplex XR (Quetiapinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Kwetaplex XR?

Lek Kwetaplex XR jest lekiem występującym w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Jego substancją czynną jest kwetiapina, wykazująca działanie przeciwdepresyjne.

Podstawowe informacje

NazwaKwetaplex XR
Nazwa międzynarodowaQuetiapinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 50 mg
 • 150 mg
 • 200 mg
 • 300 mg
 • 400 mg
PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Kwetiapina

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu Kwetaplex XR 50 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg:

 • hypromeloza
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • bwzwodny cytrynian sodu
 • stearynian magnezu
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • hypromeloza
 • makrogol 400
 • polisorbat 80
 • żółty tlenek żelaza (E 172) (w tabletkach 50 mg, 200 mg, 300 mg)
 • czerwony tlenek żelaza (E 172) (w tabletkach 50 mg, 200 mg, 300 mg)
 • czarny tlenek żelaza (E 172) (tylko w tabletkach 50 mg, 300 mg)

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu Kwetaplex XR 150 mg:

 • hypromeloza
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • bezwodny cytrynian sodu
 • stearynian magnezu
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol
 • polisorbat 80
Dostępne opakowania

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 50 mg:

 • 30 tabletek
 • 60 tabletek

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg:

 • 60 tabletek
Działanie / właściwości
 • przeciwdepresyjne
 • przeciwpsychotyczne
Zastosowanie
 • depresja w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych i ciężkich epizodów depresji
 • mania
 • schizofrenia
Przeciwwskazania
 • uczulenie na kwetiapinę lub substancje pomocnicze
 • jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniżej wymienionych leków:
  • niektóre leki stosowane w zakażeniu wirusem HIV
  • leki będące pochodnymi azoli (stosowane w zakażeniach grzybiczych)
  • erytromycynę lub klarytromycynę (stosowane w zakażeniach)
  • nefazodon (stosowany w leczeniu depresji)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby serca np. zaburzenia rytmu serca, osłabienie mięśnia sercowego lub zapalenie mięśnia sercowego, które występują u pacjentów lub jego rodziny
 • jeśli pacjent przyjmuje leki wpływające na rytm serca
 • niskie ciśnienie krwi
 • pacjent miał udar mózgu, zwłaszcza w podeszłym wieku
 • choroby wątroby
 • występujące napady padaczkowe w przeszłości
 • cukrzyca lub jeśli jest stan przedcukrzycowy; w takim przypadku lekarz może zlecić badanie krwi przed zaleceniem leku Kwetaplex
 • jeśli w przeszłości pacjent miał małą liczbę krwinek białych
 • jeśli pacjent jest w podeszłym wieku z otępieniem starczym, to taka osoba nie powinna stosować leku Kwetaplex ze względu na ryzyko wystąpienia udaru a w konsekwencji zgonu
 • pacjenci w podeszłym wieku z chorobą Parkinsona/ parkinsonizmem
 • jeśli u pacjenta lub w rodzinie występowały zakrzepy krwi, gdyż lek Kwetaplex może zwiększać ryzyko wystąpienia zakrzepów
 • jeśli pacjenta ma lub miał stan, podczas którego nastąpiło zatrzymanie oddychania przez krótkie okresy podczas normalnego snu (bezdech senny) i stosuje depresanty
 • jeśli pacejnt ma lub miał problem z całkowitym opróżnieniem pęcherza moczowego, ma powiększoną prostatę, zator w jelitach lub podwyższone ciśnienie wewnątrz oka; takie objawy mogą być niekiedy wynikiem przyjmowanych leków (leki antycholinergiczne) stosowane w celu leczenia określonych schorzeń, które wpływają na funkcjonowanie komórek nerwowych
 • jeśli pacjent ma lub miał problem z alkoholem lub narkotykami
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy (mogące doprowadzić do upadku),
 • ból głowy
 • suchość w ustach
 • uczucie senności (przy dłuższym stosowanie leku Kwetaplex może ustąpić)
 • objawy odstawienia (objawy, które mogą wystąpić po przerwaniu kuracji), w tym trudności z zasypianiem (bezsenność), mdłości (nudności), bóle głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy lub rozdrażnienie, dlatego należy lek odstawiać stopniowo
 • zwiększenie masy ciała
 • nieprawidłowe ruchy mięśni, w tym trudności w rozpoczęciu zamierzonego ruchu, drżenia, uczucia zmęczenia lub sztywności mięśni bez jednoczesnego uczucia bólu
 • zmiany stężeń poszczególnych tłuszczów (trójglicerydów, cholesterol całkowity)

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • przyspieszone tętno
 • uczucie kołatania serca lub nieregularnego bicia serca
 • zaparcie
 • rozstrój żołądka
 • uczucie osłabienia
 • obrzęk ramion lub nóg
 • niskie ciśnienie krwi podczas wstawania (może to skutkować zawrotami głowy lub omdleniami - prowadząc do upadków)
 • zwiększenie stężenia glukozy we krwi
 • niewyraźne widzenie
 • nieprzyjemne sny i koszmary senne
 • wzmożone uczucie głodu
 • uczucie poirytowania
 • zaburzenia mowy
 • myśli samobójcze i pogłębienie depresji
 • duszność
 • wymioty (głównie u osób w podeszłym wieku)
 • gorączka
 • zmiany stężenia hormonów tarczycy we krwi
 • zmniejszenie liczby niektórych rodzajów komórek krwi
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi (prowadzące do obrzęków piersi i niespodziewanej laktacji czy zaniku lub nieregularnego miesiączkowania u kobiet)
Nie łączyć z
 • lekami stosowanymi w terapii HIV
 • lekami z grupy azoli (stosowane w zakażeniach grzybiczych)
 • erytromycyną lub klarytromycyną (terapia zakażeń)
 • nefazadonem (terapia depresji)
Ciąża

Stosowanie leku Kwetaplex w okresie ciąży nie jest wskazane.

Karmienie piersią

Leku Kwetaplex nie powinno się stosować w okresie laktacji.

Dzieci

U dzieci poniżej 18 roku życia nie należy stosować leku Kwetaplex.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

U pacjentów stosujących lek Kwetaplex może występować senność. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, dopóki nie pozna wpływu leku na jego zdolności psychomotryczne.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Kwetaplex XR?

Substancja czynna leku Kwetaplex XR, kwetiapina, wykazuje powinowactwo do receptorów serotoninowych i dopaminowych w mózgu, dzięki czemu działa przeciwpsychotycznie. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Kwetaplex XR?

Lek Kwetaplex XR stosuje się w leczeniu chorób takich jak:

 • depresja w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych i ciężkich epizodów depresji w przebiegu dużej depresji, kiedy pacjent odczuwa smutek lub załamanie, ma poczucie winy, brak energii i apetytu lub trudności w zasypianiu
 • mania - pacjent ma problemy z pobudzeniem, podnieceniem i rozentuzjazmowaniem, nadmierną aktywnością lub z zaburzeniem samokrytyki, do tego odczuwa agresję i przejawia zachowania destrukcyjne
 • schizofrenia, kiedy pacjent słyszy lub odczuwa nieistniejące głosy i rzeczy, jest nadmiernie podejrzliwy, zalękniony, zaniepokojony, zagubiony, ma poczucie winy, napięcia lub depresji

Dawkowanie

Jak stosować lek Kwetaplex XR?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz określi dawkę początkową. Dawka podtrzymująca zależy od objawów i potrzeb pacjenta, ale najczęściej stosowane dawki mieszczą się w zakresie od 150 mg do 800 mg.

Lek należy przyjmować raz na dobę, przed snem lub dwa razy na dobę, w zależności od choroby pacjenta. Tabletki powinny być połykane w całości. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłku. Tabletki najlepiej popijać wodą, nie wolno sokiem grejpfrutowym, gdyż może on modyfikować działanie leku.

Pacjenci z zaburzeniami wątroby

W takim przypadku lekarz może modyfikować dawkowanie.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lekarz może zmodyfikować dawkę w tej grupie pacjentów.

Dzieci i młodzież

Lek Kwetaplex XR nie jest zalecany u dzieci poniżej 18 roku życia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kwetaplex XR

Jeżeli pacjent zastosuje większą dawkę leku, może dojść do wystąpienia senności, zawrotów głowy i nieprawidłowego rytmu serca. W takiej sytuacji należy udać się do lekarza bądź oddziału ratunkowego. Lek Kwetaplex XR z ulotką należy zabrać ze sobą.

Pominięcie zastosowania leku Kwetaplex XR

W takiej sytuacji pacjent powinien zażyć zapomnianą dawkę natychmiast, chyba że nadchodzi czas zastosowania kolejnej dawki, wtedy lek należy zażyć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Kwetaplex XR

Jeżeli pacjent samoistnie przerwie terapię, może dojść do wystąpienia następujących objawów:

 • bezsenność
 • nudności
 • ból głowy
 • biegunka
 • wymioty
 • zawroty głowy
 • drażliwość

W przypadku całkowitego odstawienia leczenia, lekarz zaleci stopniowe zmniejszanie dawki leku Kwetaplex XR.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Kwetaplex XR?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • uczulenie na kwetiapinę lub substancje pomocnicze
 • jstosowanie któregokolwiek z poniżej wymienionych leków:
  • niektóre leki stosowane w zakażeniu wirusem HIV
  • leki będące pochodnymi azoli (stosowane w zakażeniach grzybiczych)
  • erytromycyna lub klarytromycyna (stosowane w zakażeniach)
  • nefazodon (stosowany w leczeniu depresji)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Kwetaplex XR może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy (mogące doprowadzić do upadku),
 • ból głowy
 • suchość w ustach
 • uczucie senności (przy dłuższym stosowanie leku Kwetaplex XR może ustąpić)
 • objawy odstawienia (objawy, które mogą wystąpić po przerwaniu kuracji), w tym trudności z zasypianiem (bezsenność), mdłości (nudności), bóle głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy lub rozdrażnienie, dlatego należy lek odstawiać stopniowo
 • zwiększenie masy ciała
 • nieprawidłowe ruchy mięśni, w tym trudności w rozpoczęciu zamierzonego ruchu, drżenia, uczucia zmęczenia lub sztywności mięśni bez jednoczesnego uczucia bólu
 • zmiany stężeń poszczególnych tłuszczów (trójglicerydów, cholesterol całkowity)

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • przyspieszone tętno
 • uczucie kołatania serca lub nieregularnego bicia serca
 • zaparcie
 • rozstrój żołądka
 • uczucie osłabienia
 • obrzęk ramion lub nóg
 • niskie ciśnienie krwi podczas wstawania (może to skutkować zawrotami głowy lub omdleniami - prowadząc do upadków)
 • zwiększenie stężenia glukozy we krwi
 • niewyraźne widzenie
 • nieprzyjemne sny i koszmary senne
 • wzmożone uczucie głodu
 • uczucie poirytowania
 • zaburzenia mowy
 • myśli samobójcze i pogłębienie depresji
 • duszność
 • wymioty (głównie u osób w podeszłym wieku)
 • gorączka
 • zmiany stężenia hormonów tarczycy we krwi
 • zmniejszenie liczby niektórych rodzajów komórek krwi
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi (prowadzące do obrzęków piersi i niespodziewanej laktacji czy zaniku lub nieregularnego miesiączkowania u kobiet)

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • napady drgawkowe lub padaczkowe
 • reakcje alergiczne, w tym występowanie wypukłych grudek na skórze (bąble), obrzęk skóry i obrzęk w obrębie jamy ustnej
 • nieprzyjemne odczucia dotyczące nóg (zwane również zespołem niespokojnych nóg)
 • utrudnione połykanie
 • mimowolne ruchy, zwłaszcza mięśni twarzy lub języka
 • zaburzenia seksualne
 • cukrzyca
 • zmiana w aktywności elektrycznej serca widoczna w zapisie EKG (wydłużenie odstępu QT)
 • wolniejsze niż zazwyczaj tętno, które występuje częściej na początku leczenia i może być związane z obniżeniem ciśnienie krwi i omdleniami
 • trudności w oddawaniu moczu
 • omdlenia (prowadzące do ewentualnego upadku)
 • zatkany nos
 • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek
 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi
 • nasilenie istniejącej wcześniej cukrzycy

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • zespół jednoczesnych objawów: gorączka, pocenie się, sztywność mięśni, uczucie silnej senności lub omdlenia (choroba zwana "złośliwym zespołem neuroleptycznym")
 • zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka)
 • zapalenie wątroby
 • długotrwały i bolesny wzwód (priapizm)
 • obrzęk piersi i nieoczekiwana laktacja
 • zaburzenia miesiączkowania
 • zakrzepy krwi zwłaszcza w żyłach nóg (towarzyszące objawy: obrzęk, ból i zaczerwienienie nogi), które mogą się przemieszczać naczyniami krwionośnymi do płuc i powodując ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu; w przypadku wystąpienia tych objawów należy skonsultować się z lekarzem
 • chodzenie, mówienie, jedzenie lub wykonywanie innych czynności podczas snu
 • zmniejszenie temperatury ciała (hipotermia)
 • zapalenie trzustki
 • zespół metaboliczny, obejmujący trzy lub więcej objawów (przyrost tkanki tłuszczowej w okolicy brzusznej, obniżenie stężenia "dobrego cholesterolu" (HDL), zwiększenie ilości trójglicerydów, wysokie ciśnienie krwi, zwiększenie poziomu cukru we krwi)
 • gorączka, objawy grypopodobne, ból gardła, infekcja z bardzo małą liczbą białych krwinek (agranulocytoza)
 • niedrożność jelit
 • wzrost aktywności kinazy fosfokreatynowej we krwi

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10000 pacjentów):

 • ciężka wysypka, pęcherze lub czerwone plamy na skórze
 • ciężkie reakcje alergiczne (tzw. wstrząs anafilaktyczny), które mogą powodować trudności w oddychaniu lub wstrząs
 • gwałtowny obrzęk skóry, zwykle w okolicach oczu, warg i gardła (obrzęk naczynioruchowy)
 • ciężkie zmiany pęcherzowe na skórze ciała, ustach i w okolicy narządów płciowych (zespół Stevensa - Johnsona)
 • niewłaściwe wydzielanie hormonu, który kontroluje ilość oddawanego moczu
 • uszkodzenie tkanki mięśniowej i ból mięśni (rabdomioliza)

Działania niepożądane o nieznanej częstotliwości (częstość nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych):

 • ciężka choroba powodująca powstawanie czerwonych plam na skórze (rumień wielopostaciowy)
 • ciężka, gwałtowna reakcja alergiczna z objawami takimi jak gorączka, pojawienie się pęcherzy na skórze, złuszczanie się naskórka (toksyczna martwica naskórka)
 • wysypka z eozynofilią i objawami układowymi (DRESS) obejmuje objawy grypopodobne z wysypką, wysoką temperaturą ciała, obrzękiem gruczołów i nieprawidłowymi wynikami badań krwi (w tym zwiększenie liczby białych krwinek - eozynofilia i enzymów wątrobowych)
 • u noworodków matek, które stosowały kwetiapinę podczas ciąży mogą wystąpić objawy z odstawienia
 • udar

Kwetiapina może powodować także zaburzenia rytmu serca, które mogą być ciężkie i w niektórych przypadkach prowadzić do śmierci.

Niektóre z działań niepożądanych można rozpoznać jedynie po badaniach krwi np.:

 • zwiększenie stężenia lipidów (trójglicerydy, całkowity cholesterol oraz cukru we krwi
 • zmiany dotyczące hormonów tarczycy
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • zmniejszenie liczby różnych typów krwinek (czerwone krwinki)
 • zwiększenie poziomu fosfokinazy kreatynowej
 • zmniejszenie stężenie sodu we krwi
 • zwiększenie stężenia we krwi hormonu prolaktyny (wiążę się to z zatrzymaniem lub nieregularnym cyklem miesiączkowym a u mężczyzn i kobiet z ginekomastią - powiększenie piersi oraz laktacją)

Dlatego lekarz podczas terapii lekiem Kwetaplex XR może zalecić wykonanie dodatkowych badań krwi.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży, które częściej występują w tej grupie aniżeli u dorosłych:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zwiększenie ilości prolaktyny we krwi (u dziewczynek zatrzymanie lub nieregularne cykle miesiączkowe a u chłopców i dziewczynek z ginekomastią - powiększenie piersi oraz laktacją)
 • zwiększony apetyt
 • wymioty
 • nieprawidłowe ruchy mięśni, w tym trudności w rozpoczęciu zamierzonego ruchu, drżenia, niepokój lub sztywność mięśni bez jednoczesnego uczucia bólu
 • wzrost ciśnienia krwi

Często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • uczucie osłabienia, omdlenia (mogące prowadzić do upadków)
 • zatkany nos (katar)
 • rozdrażnienie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Kwetaplex XR należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę:

 • o ewentualnych chorobach serca np.  zaburzenia rytmu serca, osłabienie mięśnia sercowego lub zapalenie mięśnia sercowego, które występują u pacjentów lub jego rodziny
 • jeśli pacjent przyjmuje leki wpływające na rytm serca
 • jeśli pacjent ma niskie ciśnienie krwi
 • jeśli pacjent miał udar mózgu, zwłaszcza w podeszłym wieku
 • jeśli pacjent ma problemy z wątrobą
 • w przypadku występujących napadach padaczkowych w przeszłości
 • o istniejącej cukrzycy lub jeśli jest stan przedcukrzycowy; w takim przypadku lekarz może zlecić badanie krwi przed zaleceniem leku Kwetaplex XR
 • jeśli w przeszłości pacjent miał małą liczbę krwinek białych
 • jeśli pacjent jest w podeszłym wieku z otępieniem starczym, to taka osoba nie powinna stosować leku Kwetaplex XR ze względu na ryzyko wystąpienia udaru a w konsekwencji zgonu
 • jeśli pacjent jest w podeszłym wieku z chorobą Parkinsona/ parkinsonizmem
 • jeśli u pacjenta lub w rodzinie występowały zakrzepy krwi, gdyż lek Kwetaplex XR może zwiększać ryzyko wystąpienia zakrzepów
 • jeśli pacjent ma lub miał stan, podczas którego nastąpiło zatrzymanie oddychania przez krótkie okresy podczas normalnego snu (bezdech senny) i stosuje depresanty
 • jeśli pacjent ma lub miał problem z całkowitym opróżnieniem pęcherza moczowego, ma powiększoną prostatę, zator w jelitach lub podwyższone ciśnienie wewnątrz oka; takie objawy mogą być niekiedy wynikiem przyjmowanych leków (leki antycholinergiczne) stosowane w celu leczenia określonych schorzeń, które wpływają na funkcjonowanie komórek nerwowych
 • jeśli pacjent ma lub miał problem z alkoholem lub narkotykami

Jeżeli wystąpią niżej wymienione objawy, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem:

 • zespół objawów obejmujących: gorączkę, sztywność mięśni, pocenie się lub obniżony poziom świadomości (choroba zwana złośliwym zespołem neuroleptycznym)
 • niekontrolowane ruchy, głównie twarzy i języka
 • zawroty głowy lub silne uczucie senności; ryzyko omdleń szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku
 • drgawki
 • długotrwały bolesny wzwód (priapizm)
 • gorączka, objawy grypopodobne, ból gardła lub inne infekcje, które mogą być wynikiem spadku liczby białych krwinek
 • zaparcia z utrzymującym się bólem brzucha lub zaparcia, które nie ustępują mimo leczenia; ryzyko niedrożności jelit
 • myśli samobójcze lub nasilenie się objawów depresji

Często u pacjentów z depresją, może dojść do nasilenia objawów i pojawienia się myśli o samookaleczeniu się bądź samobójstwie. Zwłaszcza w początkowej fazie leczenia bądź po przerwaniu terapii. Takie myśli pojawiają się najczęściej u osób młodych.

Jeśli pojawiają się takie myśli, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala. W takiej sytuacji warto poinformować rodzinę lub znajomych o ryzyku pojawienia się myśli samobójczych.

Podczas terapii lekiem Kwetaplex XR u pacjentów rzadko mogą pojawić się ciężkie niepożądane reakcje skórne, które zagrażają życiu, a w konsekwencji mogą prowadzić do śmierci. Wśród tych reakcji wyróżnić można:

 • zespół Stevensa Johnsona - rozległa wysypka ze zmianami pęcherzowymi i łuszczeniem skóry, szczególnie w okolicach ust, nosa, uszu i narządów płciowych
 • toksyczna martwica naskórka - cięższa postać powodująca rozległe łuszczenie się skóry
 • wysypka z eozynofilią i objawami układowymi - obejmuje objawy grypopodobne z wysypką, gorączką, obrzękiem gruczołów i nieprawidłowymi wynikami badań krwi (w tym zwiększeniem liczby białych krwinek i enzymów wątrobowych)

Jeżeli pacjent spostrzeże u siebie wyżej wymienione zaburzenia, należy przerwać stosowanie leku Kwetaplex XR i skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub zgłosić się po pomoc medyczną.

U pacjentów zażywających lek Kwetaplex XR odnotowano przyrost masy ciała.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Kwetaplex XR a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Kwetaplex XR nie powinien być stosowany przez pacjentki w ciąży, chyba że lekarz zadecyduje inaczej.

U noworodków, których matki przyjmowały lek Kwetaplex XR w ostatnim trymestrze ciąży (ostatnie 3 miesiące ciąży) mogą wystąpić objawy:

 • drżenie
 • sztywność mięśni
 • osłabienie mięśni
 • senność
 • pobudzenie
 • trudności z oddychaniem
 • trudności związane z karmieniem

Jeżeli kobieta zauważy u swojego dziecka takie objawy, powinna skonsultować się z lekarzem.

Kwetaplex XR a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Kwetaplex XR nie powinien być stosowany w okresie laktacji.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leku Kwetaplex XR nie należy stosować łącznie z:

 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu HIV
 • lekami z grupy azoli (terapia zakażeń grzybiczych)
 • erytromycyną lub klarytromycyną
 • nefazodonem (stosowany w leczeniu depresji)

Pacjent powinien poinformować lekarza o stosowaniu:

 • leków przeciwpadaczkowych (jak fenytoina lub karbamazepina)
 • leków przeciwnadciśnieniowych
 • barbituranów (leki stosowane w zaburzenaich snu)
 • tiorydazyny lub leków zawierających lit (leki przeciwpsychotyczne)
 • leków, które mają wpływ na rytm serca, przykładowo leki zaburzające bilans elektrolitów (zmniejszone stężenie potasu lub magnezu), takie jak leki moczopędne lub wybrane antybiotyki
 • leków zapierających
 • leków zwanych "lekami antycholinergicznymi" mających wpływ na sposób funkcjonowania komórek nerwowych w celu leczenia określonych schorzeń

Lek Kwetaplex XR z jedzeniem i piciem

Lek Kwetaplex XR nie powinien być stosowany z sokiem grejpfutowym, który może wpływać na działanie leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Kwetaplex XR a alkohol

Podczas terapii lekiem Kwetaplex XR pacjent powinien zachować abstynencję alkoholową.

Kwetaplex XR a prowadzenie pojazdów

U pacjentów stosujących lek Kwetaplex XR może występować senność. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, dopóki nie pozna wpływu leku na jego zdolności psychomotryczne.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Kwetaplex XR?

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w oryginalnym opakowaniu

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego