Kategorie

Lacipil (Lacidipinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Lacipil?

Lek Lacipil zawiera substancję czynną lacydypinę, należącą do grupy antagonistów wapnia z grupy pochodnych dihydropirydyny. Lek ten jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi. Może być stosowany jako jedyny lek lub w połączeniu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie.

Podstawowe informacje

NazwaLacipil
Nazwa międzynarodowaLacidipinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2 mg
 • 4 mg
 • 6 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Lacydypina

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • powidon K30
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletki 2mg i 4 mg

 • Opadry White YS-1-18043
  • hypromeloza
  • dwutlenek tytanu
  • PEG 400
  • Polisorbat 80

    lub

 • Opadry White OY-S-7335
  • hypromeloza
  • dwutlenek tytanu

Otoczka tabletki 6 mg

 • Opadry White YS-1-18043
  • hypromeloza
  • dwutlenek tytanu
  • PEG 400
  • Polisorbat 80
Dostępne opakowania
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
Działanie / właściwości

Rozkurcza mięśnie gładkie w tętniczkach, a w rezultacie:

 • obniża ciśnienie tętnicze krwi
 • zmniejsz siłę skurczu mięśnia sercowego
Zastosowanie

Leczenie nadciśnienia tętniczego.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na lacydypinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu
 • ciężka stenoza aortalna (zwężenie zastawki aorty)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia automatyzmu i przewodzenia w sercu (nieprawidłowe powstawanie i przewodzenie impulsów w sercu)
 • wrodzone lub nabyte wydłużenie odstępu QT
 • graniczna niewydolność serca
 • niestabilna dławica piersiowa
 • świeżo przebyty zawał mięśnia sercowego
 • zaburzenia czynności wątroby
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (występujące u 1 do 10 osób na 100):

 • ból i zawroty głowy
 • kołatanie serca, tachykardia
 • nagłe zaczerwienienie, szczególnie twarzy
 • niestrawność, nudności
 • wysypka, rumień i świąd skóry
 • wielomocz
 • osłabienie
 • obrzęki
 • przemijający wzrost aktywności fosfatazy alkalicznej
Nie łączyć z
 • sok grejfrutowy

Lek Lacipil może wchodzić w interakcje z lekami:

 • cymetydyną
 • itrakonazolem
 • ryfampicyną
 • kortykosteroidami
 • tetrakozaktydem

Niektóre leki obniżające ciśnienie, stosowane jednocześnie z lekiem Lacipil mogą nasilać jego działanie:

 • beta - adrenolityki
 • leki moczopędne
 • inhibitory konwertazy angiotensyny
Ciąża

Lek Lacipil może być stosowany w okresie ciąży wyłącznie w przypadku, gdy korzyść matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu.

Lacipil może osłabiać czynność skurczową macicy podczas porodu.

Karmienie piersią

Lek Lacipil może być stosowany w okresie karmienia piersią wyłącznie w przypadku, gdy korzyść matki przewyższa potencjalne ryzyko dla dziecka.

Dzieci

Brak danych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak danych dotyczących wpływu lek Lacipil na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Jeżeli wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów, ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Lacipil?

Lek Lacipil zawiera lacydypinę, która jest swoistym, silnie działającym antagonistą wapnia. Działa na mięśnie gładkie tętniczek obwodowych, powodując ich rozszerzenie, co wywołuje spadek oporu obwodowego i w rezultacie obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Lacipil?

Lek Lacipil stosuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi.

Dawkowanie

Jak stosować lek Lacipil?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli

Zalecana dawka początkowa leku to 2 mg. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie oraz nasilenia choroby, lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 4 mg na dobę. Maksymalną dawka wynosi 6 mg na dobę. Lek należy zażywać rano, codziennie o tej samej porze, niezależnie od posiłku.

Lekarz może zalecić zwiększenie dawki po upływie 3 - 4 tygodni leczenia, czyli czasu koniecznego do uzyskania pełnego działania farmakologicznego leku, chyba że stan pacjenta wymaga wcześniejszego zwiększenia dawki.

Nie ma ograniczeń co do czasu terapii lacydypiną.

Zaburzenia czynności wątroby lub nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawki leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

Osoby w podeszłym wieku

Nie ma konieczności dostosowania dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Dotychczas nie odnotowano przypadków przedawkowania leku Lacipil. W przypadku przyjęcia większej dawki leku, najbardziej prawdopodobne skutki to:

 • przedłużone rozszerzenie tętnic obwodowych
 • długotrwałe obniżenie ciśnienia tętniczego
 • przyspieszenie czynności serca
 • rzadkoskurcz
 • wydłużenie czasu przewodzenia przedsionkowo - komorowego

W razie zastosowania większej dawki niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego oddziału ratunkowego. Należy poinformować personel medyczny, jaki lek został użyty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Lacipil?

Leku Lacipil nie powinno się stosować w przypadku:

 • uczulenia na lacydypinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciężkiej stenozy aortalnej (zwężenie zastawki aorty)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Lacipil może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Lacipil i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.  

Często (występujące u 1 do 10 osób na 100):

 • ból i zawroty głowy
 • kołatanie serca, tachykardia
 • nagłe zaczerwienienie - szczególnie twarzy
 • niestrawność, nudności
 • wysypka, rumień i świąd skóry
 • wielomocz
 • osłabienie
 • obrzęki
 • przemijający wzrost aktywności fosfatazy alkalicznej

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 osób na 1000):

 • nasilenie istniejącej dławicy piersiowej (zwłaszcza na początku leczenia)
 • omdlenia
 • niedociśnienie
 • rozrost dziąseł

Rzadko (występujące u 1 do 10 osób na 10 000):

 • pokrzywka
 • obrzęk naczynioruchowy

Bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 osoby na 10 000):

 • drżenie
 • depresja

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeżeli u pacjenta występują:

 • zaburzenia automatyzmu i przewodzenia w sercu (nieprawidłowe powstawanie i przewodzenie impulsów w sercu)
 • wrodzone lub nabyte wydłużenie odstępu QT
 • graniczna niewydolność serca
 • niestabilna dławica piersiowa
 • świeżo przebyty zawał mięśnia sercowego
 • zaburzenia czynności wątroby

Lek Lacipil zawiera laktozę jednowodną. Nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lacipil a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Lacipil może być stosowany w okresie ciąży wyłącznie w przypadku, gdy korzyść matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu.

Lacipil może osłabiać czynność skurczową macicy podczas porodu.

Lacipil a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Lacipil może być stosowany w okresie karmienia piersią wyłącznie w przypadku, gdy korzyść matki przewyższa potencjalne ryzyko dla dziecka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Lacipil może wchodzić w interakcje z lekami:

 • cymetydyną
 • itrakonazolem (lek przeciwgrzybiczy)
 • ryfampicyną (antybiotyk)
 • kortykosteroidami - osłabia działanie leku
 • tetrakozaktydem (syntetyczny hormon przysadki mózgowej) - osłabia działanie leku

Niektóre leki obniżające ciśnienie, stosowane jednocześnie z lekiem Lacipil mogą nasilać jego działanie:

 • beta - adrenolityki
 • leki moczopędne
 • inhibitory konwertazy angiotensyny

Podczas stosowania leku Lacipil nie należy pić soku grejpfrutowego.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lacipil a alkohol

Brak danych.

Lacipil a prowadzenie pojazdów

Brak danych dotyczących wpływu lek Lacipil na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Jeżeli wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów, ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Lacipil?

 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30oC, w oryginalnym opakowaniu
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego