Kategorie

Lackepila (Lacosamidum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Lackepila?

Lek Lackepila zawiera lakozamid, który jest lekiem przeciwpadaczkowym. Stosowany jest w leczeniu padaczki, w której napady dotyczą początkowo jednej strony mózgu, następnie rozszerzają się na inne obszary po obu stronach mózgu (napady częściowe i częściowe wtórnie uogólnione).

Podstawowe informacje

NazwaLackepila
Nazwa międzynarodowaLacosamidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 50 mg
 • 100 mg
 • 150 mg
 • 200 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Lakozamid

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • hydroksypropyloceluloza
 • hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • krospowidon typ A
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletki 50 mg:

 • alkohol poliwinylowy
 • makrogol 3350
 • talk
 • dwutlenek tytanu
 • indygokarmin
 • lak
 • tlenek żelaza czerwony
 • tlenek żelaza czarny

Otoczka tabletki 100 mg:

 • alkohol poliwinylowy
 • makrogol 3350
 • talk
 • dwutlenek tytanu
 • tlenek żelaza żółty

Otoczka tabletki 150 mg:

 • alkohol poliwinylowy
 • makrogol 3350
 • talk
 • dwutlenek tytanu
 • tlenek żelaza czerwony
 • tlenek żelaza czarny
 • tlenek żelaza żółty

Otoczka tabletki 200 mg:

 • alkohol poliwinylowy
 • makrogol 3350
 • talk
 • dwutlenek tytanu
 • indygokarmin
 • lak
Dostępne opakowania
 • 7 tabletek
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
 • 56 tabletek
 • 168 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwpadaczkowe

Zastosowanie

Leczenie pewnej postaci padaczki u pacjentów w wieku 16 lat oraz staraszych.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na lakozamid lub na którąkolwiek substancję pomocniczą 
 • zaburzenia rytmu serca (blok przedsionkowo - komorowy II lub III stopnia)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia przewodzenia w sercu, takie jak blok przedsionkowo - komorowy, migotanie i trzepotanie przedsionków
 • niewydolność serca
 • zawał serca 
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (występujące u co najmniej 1 na 10 osób):

 • zawroty i ból głowy
 • nudności
 • podwójne widzenie

Często (występujące u mniej niż 1 na 10 osób):

 • zaburzenia równowagi
 • zaburzenia koordynacji ruchowej
 • zaburzenia pamięci, myślenia, problemy ze znalezieniem słów 
 • senność lub trudności w zasypianiu
 • drżenie
 • oczopląs 
 • mrowienie i drętwienie
 • niewyraźne widzenie
 • uczucie wirowania
 • wymioty, wzdęcia, niestrawność
 • biegunka lub zaparcia
 • świąd
 • upadki, słtuczenia
 • zmęczenie i osłabienie
 • zaburzenia chodu
 • uczucie upojenia alkoholowego
 • depresja
 • splątanie
 • zaburzenia czucia lub wrażliwości
 • zaburzenia mowy i uwagi
 • szumy uszne
 • suchość w ustach
 • drażliwość
 • skurcze mięśni
 • wysypka
Nie łączyć z
 • lekami przeciwgrzybiczymi, takimi jak flukonazol, itrakonazol, ketokonazol
 • lekami stosowanymi w terapii HIV, takimi jak rytonawir
 • antybiotykami, takimi jak klarytromycyna, ryfampicyna
 • zielem dziurawca zwyczajnego 
Ciąża

Stosowanie leku nie jest zalecane w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się karmienia piersią w czasie stosowania leku Lackepila.

Dzieci

Leku Lackepila nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Lackepila może powodować niewyraźne widzenie lub zawroty głowy. Nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn do momentu poznania indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Lackepila?

Lek Lackepila zawiera lakozamid, który jest lekiem przeciwpadaczkowym. Stosowanie leku pozwala zmniejszyć liczbę napadów drgawkowych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Lackepila?

Lek Lackepila stosuje się w przypadku padaczki, w której napady dotyczą początkowo jednej strony mózgu, następnie rozszerzają się na inne obszary po obu stronach mózgu (napady częściowe i częściowe wtórnie uogólnione).

Dawkowanie

Jak stosować lek Lackepila?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek należy przyjmować dwa razy dziennie, o tej samej porze każdego dnia, niezależnie od posiłku, popijając szklanką wody. Lek stosuje się w długotrwałej terapii.

Leczenie lekiem Lackepila w monoterapii

Zwykle zalecana dawka początkowa do 100 mg lakozamidu na dobę (50 mg rano i 50 mg wieczorem). Lekarz może zadecydować o rozpoczęciu leczenia od dawki 200 mg lakozamidu na dobę (100 mg rano i 100 mg wieczorem).

Stosowaną dawkę dobową lekarz może zwiększać co tydzień o 100 mg do uzyskania dawki podtrzymującej, która powinna wynosić od 200 mg do 600 mg lakozamidu na dobę (w dwóch dawkach podzielonych).

Leczenie lekiem Lackepila w skojarzeniu z innymi lekami

Zwykle zalecana dawka początkowa do 100 mg lakozamidu na dobę (50 mg rano i 50 mg wieczorem).

Stosowaną dawkę dobową lekarz może zwiększać co tydzień o 100 mg do uzyskania dawki podtrzymującej, która powinna wynosić od 200 mg do 400 mg lakozamidu na dobę (w dwóch dawkach podzielonych).

Lekarz może zalecić rozpoczęcie terapii od pojedynczej dawki nasycającej wynoszącej 200 mg lakozamidu, a następnie kontynuację leczenia dawką podtrzymującą po około 12 godzinach. Podanie dawki nasycającej powinno odbywać się pod kontrolą lekarza.

Zaburzenia czynności wątroby lub nerek

Jeżeli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek, lekarz może zalecić modyfikację dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego oddziału ratunkowego. Nie można próbować prowadzić pojazdu. Należy poinformować personel medyczny, jaki lek został użyty.

Objawy przedawkowania to:

 • zawroty głowy
 • nudności i wymioty
 • zaburzenia rytmu serca
 • śpiączka
 • spadek ciśnienia tętniczego krwi
 • przyspieszona czynność serca
 • nadmierne pocenie się
 • drgawki

Pominięcie zastosowania leku

Nie stosuje się podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeżeli pacjent nie zastosuje kolejnej dawki w wyznaczonym czasie, należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeżeli zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki (pozostało mniej niż 6 godzin), należy pominąć opuszczoną dawkę i przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku, jeżeli nie zaleci tego lekarz prowadzący. Nagłe przerwanie stosowania leku może doprowadzić do nawrotu lub nasilenia objawów choroby. Odstawianie leku, bądź zmniejszanie dawki powinno odbywać się stopniowo, pod kontrolą lekarza.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Lackepila?

Leku Lackepila nie powinno się stosować w przypadku: 

 • uczulenia na lakozamid lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • wystapienia u pacjenta pewnego rodzaju zaburzeń rytmu serca (bloku przedsionkowo - komorowego II lub III stopnia)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Lackepila może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo często (występujące u co najmniej 1 na 10 osób):

 • zawroty i ból głowy
 • nudności
 • podwójne widzenie

Często (występujące u mniej niż 1 na 10 osób):

 • zaburzenia równowagi
 • zaburzenia koordynacji ruchowej
 • zaburzenia pamięci, myślenia, problemy ze znalezieniem słów
 • senność lub trudności w zasypianiu
 • drżenie
 • oczopląs 
 • mrowienie i drętwienie
 • niewyraźne widzenie
 • uczucie wirowania
 • wymioty, wzdęcia, niestrawność
 • biegunka lub zaparcia
 • świąd
 • upadki, słtuczenia
 • zmęczenie i osłabienie
 • zaburzenia chodu
 • uczucie upojenia alkoholowego
 • depresja
 • splątanie
 • zaburzenia czucia lub wrażliwości
 • zaburzenia mowy i uwagi
 • szumy uszne
 • suchość w ustach
 • drażliwość
 • skurcze mięśni
 • wysypka

Niezbyt często (występujące u mniej niż 1 na 100 osób):

 • zwolniona praca serca
 • zaburzenia przewodzenia w sercu
 • nadmiernie dobre samopoczucie
 • reakcje alergiczne
 • uszkodzenie wątroby
 • próba samobójcza
 • myśli samobójcze lub dotyczące samookaleczenia
 • kołatanie serca, szybkie lub nieregularne tętno
 • agresja, pobudzenie
 • zaburzenia myślenia lub utrata kontaktu z rzeczywistością
 • ciężkie reakcje nadwrażliwości (obrzęk twarzy, gardła, rąk, stóp, kostek lub dolnej części nóg)
 • pokrzywka
 • omamy
 • omdlenia 

Częstość nieznana:

 • spadek liczby białych krwinek - granulocytów
 • ciężka reakcja skórna z towarzyszącymi objawami grypopodobnymi, wzrost liczby eozynofili i stężenia enzymów wątrobowych, powiększonymi węzłami chłonnymi
 • zespół Stevensa - Johnsona (rozległa wysypka z pęcherzami i złuszczaniem się skóry szczególnie w okolicy ust, oczu, nosa i narządów płciowych)
 • martwica toksyczno - rozpływna naskórka (wysypka powodująca złuszczanie się skóry z ponad 30% powierzchni ciała) 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Lackepila należy omówić to z lekarzem, gdy u pacjenta występują:

 • zaburzenia przewodzenia w sercu, takie jak blok przedsionkowo - komorowy, migotanie i trzepotanie przedsionków
 • niewydolność serca
 • zawał serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lackepila a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Stosowanie leku nie jest zalecane w okresie ciąży. Lekarz zadecyduje o stosowaniu leku, jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę lub planuje ciążę. Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem, gdyż może to spowodować nasilenie objawów choroby, które może nieść ryzyko dla płodu.

Lackepila a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy lakozamid przenika do mleka ludzkiego. Nie zaleca się karmienia piersią w czasie stosowania leku Lackepila.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie przed rozpoczęciem przyjmowania:

 • leków przeciwgrzybiczych, takich jak flukonazol, itrakonazol, ketokonazol
 • leków stosowanych w terapii HIV, takich jak rytonawir
 • antybiotyków, takich jak klarytromycyna, ryfampicyna
 • ziela dziurawca zwyczajnego
 • innych leków przeciwpadaczkowych, takich jak karbamazepina, lamotrygina, pregabalina
 • leków stosowanych w terapii zaburzeń rytmu serca lub niewydolności serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lackepila a alkohol

Nie należy spożywać alkoholu podczas terapii lekiem Lackepila.

Lackepila a prowadzenie pojazdów

Lek Lackepila może powodować niewyraźne widzenie lub zawroty głowy. Nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn do momentu poznania indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Lackepila?

Lek Lackepila należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego