Kategorie

Lamotrix (Lamotriginum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Lamotrix?

Lek Lamotrix zawiera substancję czynną lamotryginę, która wykazuje działanie przeciwpadaczkowe i jest stosowana w leczeniu padaczki oraz zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.

Podstawowe informacje

NazwaLamotrix
Nazwa międzynarodowaLamotriginum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 25 mg
 • 50 mg
 • 100 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Lamotrygina

Skład - substancje pomocnicze
 • wodorofosforan wapnia dwuwodny
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kroskarmeloza sodowa
 • powidon
 • stearynian magnezu
 • talk
Dostępne opakowania

Dawki 25 mg i 50 mg:

 • 30 tabletek

Dawka 100 mg:

 • 30 tabletek
 • 90 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwpadaczkowe

Zastosowanie
 • padaczka u dzieci od 2 lat, młodzieży i dorosłych
 • zaburzeń afektywnych dwubiegunowych u dorosłych
Przeciwwskazania

Uczulenie na lamotryginę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby nerek
 • wystąpienie wysypki po lekach zwierających lamotryginę lub innych lekach stosowanych w leczeniu padaczki i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych
 • wystąpienie wysypki lub oparzenia słonecznego po zażyciu lamotryginy w wyniku ekspozycji na światło słoneczne lub sztuczne
 • zapalanie opon mózgowo - rdzeniowych po zastosowaniu lamotryginy w wywiadzie
 • przyjmowanie innych leków zawierających lamotryginę
 • zespół Brugadów (genetycznie uwarunkowana choroba serca)
 • myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu się
 • wystąpienie w trakcie leczenia lekiem Lamotrix reakcji alergicznych lub reakcji skórnych
 • wystąpienie reakcji ze strony układu immunologicznego - limfohistiocytozy hemofagocytarnej (HLH)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • wysypka skórna

Często (u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • agresja lub drażliwość
 • senność
 • zawroty głowy
 • drżenie
 • trudności z zasypianiem
 • uczucie pobudzenia
 • biegunka
 • suchość w jamie ustnej
 • nudności
 • wymioty
 • uczucie zmęczenia
 • ból pleców, stawów lub w jakimkolwiek innym miejscu
Nie łączyć z
 • lekami stosowanymi w leczeniu padaczki: okskarbazepiną, felbamatem, gabapentyną, lewetyracetamem, pregabaliną, topiramatem, zonisamidem, fenytoiną, prymidonem, fenobarbitalem
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychicznych: litem, olanzapiną, arypiprazolem, rysperydonem
 • bupropionem (lekiem stosowanym w leczeniu zaburzeń psychicznych lub uzależnienia od nikotyny)
 • lekami, które są stosowane zarówno w leczeniu padaczki jak i zaburzeń psychicznych: walproinianem, karbamazepiną
 • ryfampicyną
 • lopinawirem z rytonawirem lub atazanawirem z rytonawirem (lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń wirusem HIV)
 • hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi
Ciąża

Lek Lamotrix może być stosowany w ciąży, jednak wiąże się to z możliwym niewielkim wzrostem ryzyka wad wrodzonych.

Karmienie piersią

O stosowaniu leku Lamotrix podczas karmienia piersią decyduje lekarz.

Dzieci

Lek Lamotrix może być stosowany w leczeniu padaczki u dzieci powyżej 2 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Lamotrix może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Lamotrix?

Lek Lamotrix zawiera lamotryginę, której mechanizm działania w odniesieniu do leczenia padaczki polega na blokowaniu impulsów w mózgu wywołujących napady padaczkowe. Mechanizm działania leku w przypadku leczenia zaburzeń afektywnych dwubiegunowych nie jest znany.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Lamotrix?

Lek Lamotrix jest stosowany w leczeniu:

Dorosłych i dzieci powyżej 13 lat

 • padaczki jako samodzielny lek lub w połączeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi
 • napadów padaczkowych w chorobie zwanej zespołem Lennoxa - Gastauta w skojarzeniu z innymi lekami

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat

 • padaczki w połączeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi
 • typowych napadów nieświadomości (rodzaj padaczki) jako samodzielny lek

Dorosłych powyżej 18 lat

 • zaburzeń afektywnych dwubiegunowych (psychoz maniakalno-depresyjnych) jako samodzielny lek lub w połączeniu z innymi lekami w celu zapobiegania epizodom depresji

Dawkowanie

Jak stosować lek Lamotrix?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawka leku Lamotrix jest ustalana indywidualnie przez lekarza po uwzględnieniu wieku, stosowania innych leków oraz występowania chorób nerek lub wątroby. Należy ściśle stosować się do zaleceń lekarza.

Zwykle stosowane dawki leku Lamotrix to:

Dorośli i dzieci powyżej 13 lat 

 •  od 100 mg do 400 mg na dobę

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat

 • od 1 do 15 mg/ na kilogram masy ciała do maksymalnej dawki podtrzymującej 200 mg na dobę

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem.

Pominięcie zastosowania pojedynczej dawki leku

Kolejną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. Nie należy przyjmować dawki podwójnej celem uzupełnienia pominiętej dawki.

Pominięcie zastosowania kilku dawek leku

Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym w celu ponownego rozpoczęcia stosowania leku.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku, o ile nie zaleci tego lekarz.

Przerwanie stosowania leku w leczeniu padaczki

Lek należy odstawiać stopniowo w ciągu około dwóch tygodni. Nagłe odstawienie leku może prowadzić do nawrotu objawów padaczki lub ich nasilenia się.

Stosowanie leku w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych

Lek zaczyna działać dopiero po pewnym czasie. Przed odstawieniem leku należy skonsultować to z lekarzem. Nie ma potrzeby stopniowego zmniejszania dawki w razie zakończenia leczenia.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Lamotrix?

Leku Lamotrix nie należy stosować w przypadku uczulenia pacjenta na lamotryginę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Lamotrix może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Lamotrix i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • wysypka lub zaczerwienienie skóry, które mogą się nasilić do ciężkich reakcji skórnych (rozległa wysypka z pęcherzami i złuszczaniem się naskórka  szczególnie w okolicach ust, nosa, oczu i narządów płciowych). Mogą to być objawy m.in. zespołu Stevensa - Johnsona czy toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka
 • owrzodzenie jamy ustnej, gardła, nosa lub narządów płciowych
 • ból w jamie ustnej lub zaczerwienienie i obrzęk wokół oczu
 • wysoka gorączka
 • obrzęk twarzy
 • powiększenie węzłów chłonnych w obrębie szyi, pod pachami lub w pachwinach
 • niespodziewane krwawienia lub sińce
 • ból gardła
 • zaburzenia wątroby i nerek
 • zmiany w obrazie krwi m.in. zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, eozynofilia

Inne działania niepożądane leku Lamotrix:

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • wysypka na skórze

Często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • drażliwość lub agresja
 • senność
 • zawroty głowy
 • drżenie lub uczucie pobudzenia
 • trudności z zasypianiem
 • suchość w jamie ustnej
 • zaburzenia gastryczne: biegunka, nudności lub wymioty
 • uczucie zmęczenia
 • ból pleców, stawów lub  ból w innym miejscu

Niezbyt często (u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • brak koordynacji i niezborność ruchowa
 • zaburzenia widzenia - widzenie niewyraźne bądź podwójne
 • wypadanie włosów
 • wysypka skórna lub oparzenie po ekspozycji na światło słoneczne lub sztuczne

Rzadko (u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zagrażająca życiu reakcja skórna  - zespół Stevensa-Johnsona
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych objawiające się: gorączką, wymiotami, bólem głowy, sztywnością karku i światłowstrętem
 • oczopląs
 • zapalenie spojówek

Bardzo rzadko (u 1 na 10000 pacjentów):

 • zagrażająca życiu reakcja skórna - toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka
 • zespół nadwrażliwości polekowej z eozynofilią
 • wysoka gorączka
 • obrzęk twarzy
 • powiększenie węzłów chłonnych
 • nieoczekiwane krwawienia i sińce
 • zmiany w wyniku badań np. anemia, małopłytkowość
 • omamy
 • dezorientacja
 • chwiejność lub brak równowagi podczas poruszania się
 • mimowolne ruchy ciała (tiki) oraz inne nietypowe ruchy ciała np. szarpnięcia, drżenia, sztywność
 • zwiększenie częstości napadów padaczkowych u pacjentów z wcześniej rozpoznaną padaczką
 • nasilenie objawów choroby Parkinsona
 • zespół rzekomotoczniowy - bóle stawów lub pleców czasem z towarzyszącą gorączką i (lub) złym samopoczuciem
 • limfohistiocytoza hemofagocytarna - ciężka reakcja ze strony układu odpornościowego objawiająca się m.in. gorączką, wysypką, drżeniami lub dreszczami, stanem splatania

Częstość nieznana:

 • zaburzenia kości: osteopenia, osteoporoza i złamania kości
 • koszmary senne
 • osłabiona odporność

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Lamotrix należy omówić z lekarzem, jeżeli u pacjenta:

 • występuje jakakolwiek choroba nerek
 • wystąpiła wysypka po przyjęciu leku zawierającego lamotryginę lub inne leki przeciwpadaczkowe
 • po zastosowaniu lamotryginy wystąpiła wysypka skórna po ekspozycji na światło słoneczne lub sztuczne (np. w solarium)
 • wystąpiło zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych po przyjęciu leku zawierającego w składzie lamotryginę
 • prowadzona jest terapia innymi lekami zawierającymi lamotryginę
 • występuje tzw. zespół Brugadów - jest to uwarunkowana genetycznie choroba serca objawiająca się zaburzeniami czynności elektrycznej w sercu
 • występują myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lamotrix a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Lamotrix należy stosować w ciąży w możliwie najmniejszej dawce terapeutycznej. Lamotrygina może zmniejszać stężenie kwasu foliowego, dlatego lekarz może zlecić dodatkowo jego przyjmowanie u pacjentek planujących ciążę lub będących w ciąży. Podczas stosowania leku w trakcie pierwszych trzech miesięcy ciąży może nastąpić niewielki wzrost ryzyka wystąpienia wad wrodzonych. Nie należy przerywać leczenia lekiem Lamotrix bez uprzedniej konsultacji z lekarzem prowadzącym, szczególnie u pacjentek chorujących na padaczkę.

Lamotrix a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

O stosowaniu leku Lamotrix u pacjentek w czasie karmienia piersią decyduje lekarz prowadzący po przeanalizowania ryzyka i korzyści wynikających z karmienia piersią. Substancja czynna leku przenika do mleka matki i w przypadku stosowania podczas karmienia piersią lekarz będzie badał dziecko co jakiś czas.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Przed zastosowaniem leku Lamotrix należy poinformować lekarza prowadzącego o stosowaniu innych leków stosowanych w leczeniu padaczki i (lub) chorób psychicznych, gdyż może okazać się niezbędne zmiana dawkowania lub ustalenie specjalnego schematu dawkowania, w szczególności dotyczy to leków:

 • walproinianu
 • fenytoiny
 • karbamazepiny
 • fenobarbitalu
 • prymidonu
 • okskarbazepiny
 • felbematu
 • gabapentyny
 • lewetyracetamu
 • pregabaliny
 • topiramatu
 • zonisamidu
 • litu
 • olanzapiny
 • arypiprazolu
 • rysperydonu

Oprócz powyższych leków lek Lamotrix wchodzi w interakcje z innymi niż stosowane w padaczce i (lub) chorobach psychicznych lekami, czego efektem może być nasilenie działań niepożądanych leków, należą do nich:

 • ryfampicyna - antybiotyk stosowany w leczeniu m.in. gruźlicy
 • bupropion - stosowany m.in. w leczeniu uzależnień od nikotyny
 • lopinawir z rytonawirem lub atazanowir z rytonawirem - stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV
 • etynyloestradiol w połączeniu z lewonorgestrelem - stosowane w hormonalnych środkach antykoncepcyjnych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lamotrix a alkohol

Brak danych.

Lamotrix a prowadzenie pojazdów

Lek Lamotrix może wywoływać zawroty głowy i podwójne widzenie. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn o ile pacjent nie jest pewny, że te objawy u niego nie występują.

Należy porozmawiać z lekarzem o prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn, jeżeli pacjent choruje na padaczkę.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Lamotrix?

Lek Lamotrix należy przechowywać w:

 • miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25oC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego